Uç nokta güvenliği nedir?

Uç nokta güvenliği; masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları gibi son kullanıcı cihazlarını kötü amaçlı ve istenmeyen yazılımlardan koruyan bir uygulamalar ve teknolojiler bütünüdür. Çalışanlar ve ekip üyeleri bu cihazları kullanarak şirket ağlarına bağlanırlar ve kaynaklara erişirler. Kuruluşlar üçüncü tarafların ağlara, uygulamalara ve veri depolarına izinsiz giriş elde etmek için bunları kullanmasını önlemek adına bu cihazları korumalıdır.

Uç nokta güvenliğindeki uç noktalar nedir?

Uç nokta bir ağa bağlanan veya bir ağ üzerinden iletişim kurulan her türlü cihaza denir. Diğer bilişim cihazlarının bir ağa bağlanmasını sağlayan anahtarlar ve yönlendiriciler de uç noktalar olarak nitelendirilir.

Güvenlik uzmanları, uç nokta cihazları terimini genelde spesifik olarak şirket güvenlik duvarının dışından dâhili ağa bağlanan uzaktan cihazlar için kullanır. Ancak uzaktan, site içi, mobil, insan tarafından çalıştırılan veya otomatik olması fark etmeksizin herhangi bir ağ bağlantılı cihaz genellikle bir uç noktadır.

Bunlar uç nokta cihazlarına birkaç örnektir: 

 • Masaüstü bilgisayarlar
 • Dizüstü bilgisayarlar
 • Akıllı telefonlar veya tabletler gibi mobil cihazlar
 • Akıllı saatler ve akıllı tıbbi cihazlar gibi giyilebilir cihazlar
 • Yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinesi gibi ağ çevre birimi cihazları
 • İş istasyonları ve sunucular
 • Yönlendiriciler ve anahtarlar
 • Akıllı sensörler ve diğer akıllı makineler gibi Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları

IoT cihazlarının hızlı büyümesi, artan kendi cihazını getir (BYOD) trendi ve uzaktan ve esnek çalışmaya geçiş ofis ağlarına bağlanan cihaz sayısının artmaya devam edeceği anlamına geliyor. Uç nokta cihazlarının sayısı ne kadar artarsa siber suçluların güvenlik açığı bulup bir siber saldırı başlatma ihtimali de o kadar artıyor.

Uç nokta güvenliği neden önemlidir?

Ofis çevresine yalnızca çalışan araçlarının girmesine izin verilen güvenli bir ofis binası düşünün. Güvenlik önlemleri yalnızca çitler, duvarlar ve sağlam kapılardan ibaret olursa izinsiz girecek olan bir kimse bir çalışanın aracında saklanarak ofis binasına fark edilmeden girebilir. Ofis güvenliği araçlar için de güvenlik kontrolleri sağlamalıdır. 

Buna benzer olarak şirket ağları da genellikle girişe korumalar yerleştiren çevresel güvenlik denetimleri tarafından güvenceye alınır. Ancak üçüncü taraflar şirket güvenlik duvarları ve diğer çevresel güvenlik kontrollerini atlatmak için yetkili uç noktaları kullanarak geniş çapta erişim elde edebilir. Uzaktan çalışanlar güvenli olmayan ev ağı veya genel ağ üzerinden şirket ağına bağlandığında yetkisiz üçüncü taraflar aşağıdakileri yapabilir:

 • Uç nokta ve şirket ağı arasında gönderilip alınan herhangi bir veriye geniş çapta erişim elde etmek.
 • Şirket sistemlerine uzaktan kötü amaçlı yazılımlar yüklemek.
 • Diğer önemli kaynaklara ve veri değerlerine geniş çapta erişim elde etmek. Uç nokta güvenliği çözümleri bu gibi durumların riskini azaltır.
 
Uç nokta güvenliği çözümleri bu gibi durumların riskini azaltır.

Uç nokta güvenliğinin avantajları nelerdir?

Bir kuruluş uç nokta güvenliğini uygulayarak genel güvenliğini pek çok açıdan geliştirebilir. Aşağıdakiler bu avantajlardan bazılarıdır.

Son kullanıcılar arasındaki farkındalığı artırır

Uç nokta koruma tedbirleri bilinen ve yeni çıkan güvenlik olaylarıyla ilgili bilgi toplar ve bu bilgilere ilişkin kuruluş çapında olan farkındalığı artırır. Kullanıcılar cihazlarının güvenliğini sağlamak için en güncel haberleri alırlar

Yanıt süresini kısaltır

Uç nokta güvenlik çözümleri kullanıcı davranışını izler ve sıra dışı herhangi bir eylemi otomatik olarak işaretler. Güvenlik olaylarını çok daha hızlı saptayabilir ve bu olaylara çok daha hızlı karşılık verebilirsiniz.

Mevzuata uygunluğu destekler

Uç nokta güvenliği genel uygunluk hedeflerinize katkıda bulunabilir. Örneğin hassas verilere yanlışlık sonucu erişilmesi riskini azaltmak için veri şifreleme, sürekli izleme ve zamanlı alarmlar gibi tedbirler kullanabilirsiniz.

Uç nokta güvenliği ne tür riskleri en aza indirir?

Yeni nesil bir uç nokta güvenlik çözümü birkaç güvenlik riskiyle başa çıkmaya yardımcı olur. Aşağıda bazı örnekler veriyoruz:

Kimlik hırsızlığı

Kimlik hırsızlığında üçüncü taraflar çalışanları hassas bilgileri paylaşmaları için aldatmaya yönelik sahte e-postaları ve diğer dijital iletişimleri kullanırlar. Gelişmiş uç nokta güvenliği çözümleri kötü amaçlı e-postaları belirlemek ve ayırmak, böylelikle çalışanların kimlik hırsızlığı taktiklerine kanmaları riskini azaltmak için e-posta ağ geçitleri içerir. 

Fidye yazılımı

Fidye yazılımı üçüncü tarafların kullanıcıları ağ dışında bırakmak için şirket uç noktalarına yaydığı kötü amaçlı bir tür yazılımdır. Bu şekilde kullanıcıların yeniden erişim kazanması karşılığında fidye ücreti talep edebilirler. Hassas verileri ortaya koymakla da tehdit edebilirler. 

Uç nokta güvenliği fidye yazılımının veri şifreleme veya kullanıcıların ağ dışında bırakılmasından önce belirlenmesi ve durdurulmasına yönelik gelişmiş tehdit tespiti içermektedir. Üçüncü tarafların yanlışlık sonucu olarak hassas şirket verilerine erişim sağlayamaması için veri şifreleme özellikleri de sunmaktadır. 

İç güvenlik riskleri

İç güvenlik riskleri bir kuruluşun çalışanlarının veya yüklenicilerinin isteyerek veya istemeyerek sebep olduğu risklerdir. Yöneticiler, kullanıcıların ve uç noktalarının yalnızca işlerini yürütmeleri adına kesin olarak ihtiyaç duydukları kaynaklara erişim sağlayabilmeleri için en düşük yetki ilkesini uygulamaya yönelik olarak uç nokta güvenlik platformlarını kullanabilirler. Uç nokta koruması aynı zamanda şüpheli kullanıcı etkinliklerini tespit etmek için davranışsal analizleri kullanır ve bunlar hakkında yöneticilere uyarı gönderir.

Uç nokta güvenliğini uygulayabileceğiniz yöntemler nelerdir?

Uç nokta tespit ve yanıt (EDR) yazılımı gelişmiş risk tespiti, araştırma ve iyileştirme özelliklerine sahiptir. Uç nokta güvenlik çözümü güvenlik olaylarını daha hızlı tespit etmek için ve bu olaylara daha hızlı yanıt vermek için son kullanıcı cihazlarını sürekli olarak izler. EDR aşağıdakileri gerçekleştirerek çalışır:
 • Tüm uç noktalarda gerçekleşen etkinlikleri ve olayları kaydeder
 • Şüpheli davranışları otomatik olarak tespit etmek için milyarlarca olayı gerçek zamanlı olarak analiz eder
 • Uç noktalarda gerçek zamanlı olarak neler olduğuyla ilgili sürekli ve kapsamlı görünürlük sağlar
EDR araçları böylece güvenlik ekiplerinin güvenlik risklerini proaktif bir şekilde araştırması, en aza indirmesi ve bu risklere yanıt vermesi için kapsamlı bilgi sağlar.

Uç nokta koruma platformu

Uç nokta koruma platformu kuruluşunuzun ağını korumak için bir arada çalışan bir uç nokta güvenlik teknolojileri bütünüdür. Modern, bulut temelli uç nokta koruma platformları EDR araçlarını, virüs önleme yazılımlarını ve veri şifreleme teknolojilerini entegre eder. Sistem yöneticilerinin aşağıdakileri yapması için merkezi bir yönetim konsolu sağlar:

 • Uç noktaları izlemek ve yönetmek.
 • Politikalar belirlemek ve uygulamak.
 • Güvenlik olaylarını araştırmak ve bu olaylara yanıt vermek.
 Tek bir yönetim konsolu görünürlük açıklarını ve tutarsız erişim politikalarını giderebilir. Uç nokta koruma platformları bu sayede uç nokta güvenliği için kapsamlı bir çözüm teşkil eder. 

Uç nokta güvenlik çözümleri diğer güvenlik teknolojilerine kıyasla nasıldır?

Kuruluşlar gelişmiş tehditleri yönetmek için uç nokta koruma çözümlerini mevcut diğer çözümlerle entegre etmelidir.

Ağ güvenliği

Ağ güvenliği; erişim kontrollerini, uygulama güvenliğini, virüs önleme yazılımlarını, ağ analizlerini, güvenlik duvarlarını, şifrelemeyi ve daha fazlasını kapsamaktadır. Ağ güvenliği çözümü şirket ağ sınırlarındaki bütün varlıkları koruyan politikalar ve araçları kapsamaktadır. 

Uç nokta güvenliği ve ağ güvenliği

Ağ güvenliği herhangi bir bilgisayar ağının bütünlüğünü korumak için kullanabileceğiniz pek çok teknolojiyi, cihazı ve işlemi kapsayan genel bir terimdir. Uç nokta güvenlik çözümleri herhangi bir kuruluşun ağ güvenliğinin bir parçasını oluşturur. 

Virüs önleme yazılımları

Geleneksel virüs önleme yazılımları uç nokta cihazlarınıza yüklenebilir. Yazılımlar tüm kötü amaçlı programların bir kaydını tutar, onları tespit eder ve kontrol altına alır.

Uç nokta güvenliği ve virüs önleme yazılımları

Geleneksel virüs önleme çözümleri tek bir uç nokta cihazını yalnızca bilinen kötü amaçlı enfeksiyonlardan korur. Bunun çalışması için bireysel kullanıcıların geleneksel virüs önleme yazılımlarını güncel tutması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, uç nokta güvenliği hem bilinen hem de yeni çıkan kötü amaçlı riskleri bulmak için gelişmiş cihazları ve tehdit bilgilerini bir araya getirir. Ağ yöneticileri uç nokta çözümlerini merkezi olarak yönetebilir ve bu sayede güvenlik olaylarının risklerini düşürebilir.

AWS uç nokta güvenliğinizi nasıl destekleyebilir?

AWS Pazar Yeri içerisinde mevcut olan uç nokta çözümleri uç nokta varlıklarınızı yönetmenize, yapılandırmanıza ve hatalara, kötü amaçlı yazılımlara ve yanlışlık sonucu gerçekleşen veri ifşasına karşı korur. Pazar Yerimizdeki üçüncü taraf çözümlerini kullanarak aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:
 • Önceden güvendiğiniz tanıdık çözüm sağlayıcılarından gelen özellikleri kullanarak AWS avantajlarını artırmak.
 • En iyi güvenlik uygulamalarını takip etmek için AWS’de birlikte çalışabilirlik için tasarlanan güvenlik cihazlarına güvenmek.
 • İş aksamalarını en aza indirirken hızlıca çözüm elde etmek ve uygulamak. 

Bulut uç nokta güvenlik kontrollerinizi belirlemek ve çözümleri seçmek için kılavuzlara göz atın veya AWS üzerinde nasıl bir uç nokta güvenlik stratejisi oluşturulabileceğini keşfedin. Hemen bir AWS hesabı oluşturarak kullanmaya başlayın.

AWS'de Sonraki Adımlar

Ek güvenlik, kimlik ve uyumluluk ürün kaynaklarını kontrol edin
Güvenlik hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın