Günlük dosyaları nedir?

Günlük dosyaları, bir uygulamanın, sunucunun veya BT sisteminin işlemleri, etkinlikleri ve kullanım örüntüleri hakkındaki bilgileri içeren ve yazılım tarafından oluşturulan dosyalardır. Bu dosyalar, söz konusu bilgileri bağlamsallaştırmak için zaman damgaları gibi ek tanımlayıcı verilerle birlikte tüm süreçlerin, olayların ve mesajların geçmiş bir kaydını içerir. Zaman damgaları, sistemin içinde ne olduğunu ve ne zaman olduğunu gösterir. Dolayısıyla, sistemlerinizde bir sorun oluşursa olaydan önceki her eylemin ayrıntılı bir kaydına sahip olursunuz.

Günlük dosyaları neden önemlidir?

Günlük dosyaları, aksi takdirde düzenlemenin zor olacağı sistem bilgilerinin ayrıntılı ve kolayca erişilebilir bir kaydını sağlar. Uygulamalarınızın ve sistemlerinizin performansına ve uygunluğuna yönelik bilgiler sağlar. Günlük dosyaları, dinamik ve dağıtılmış olmaları nedeniyle bulut uygulamaları için çok önemlidir.

Bulut merkezli uygulamalar çoğunlukla hizmet odaklı bir mimariye sahiptir. Sistemin normal şekilde çalışması için birbirleriyle sürekli iletişim halinde olan ve mikro hizmetler adı verilen birçok bağımsız yazılım bileşeninden oluşmaktadır. Bu iletişim günlüklerine erişim olmadan sorunları gidermek imkansız olabilir.

Günlük dosyalarının bazı avantajları aşağıda belirtilmiştir:

 • Sisteminizin genel durumu ve işlevselliği hakkında anlamlı bilgiler edinebilirsiniz
 • Daha hızlı sorun giderme için olay zaman çizelgesi edinebilirsiniz
 • Güvenlik hatalarını belirleyebilir ve güvenlik risklerini en aza indirebilirsiniz
 • Zaman içinde uygulama performansını optimize edebilirsiniz

Günlük dosyalarının türleri nelerdir?

Aşağıda yaygın kullanılan günlük dosyaları türleri yer almaktadır.

Olay günlükleri

Olay günlükleri, sorunları gidermeye yönelik bir denetim izi sağlamak için sistem faaliyet verilerini kaydeden üst düzey bir günlüktür. Olay günlükleri, özellikle çok az kullanıcı etkileşimi olan uygulamalar olması durumunda, karmaşık sistemlerin davranışını anlamak için esastır. Örneğin, olay günlükleri ağlardaki ağ trafiğini, erişimi ve kullanımı kaydeder.

Sistem günlükleri

Sistem günlükleri; sistem değişiklikleri, başlangıç mesajları, hatalar, uyarılar ve beklenmedik kapanmalar gibi işletim sistemi etkinliklerini kaydeder.

Erişim günlükleri

Erişim günlükleri, insanların veya uygulamaların sistemden istediği her dosyaya yönelik tüm isteklerin listesini kaydeder. Kullanıcı kimlik doğrulamasıyla ilgili bilgiler, belirli bir sistem dosyasını kimin istediği, ne zaman istediği ve diğer ilişkili bilgileri içerir.

Sunucu günlükleri

Sunucu günlüğü, bir sunucunun otomatik olarak oluşturduğu ve sürdürdüğü bir günlük dosyasıdır. Sayfa isteklerinin sayısı, istemci IP adresi, isteklerin türleri gibi sunucunun gerçekleştirdiği faaliyetlerin listesini içerir.

Değişiklik günlükleri

Değişiklik günlükleri, yazılımda yapılan değişikliklerin kronolojik kaydını içeren bir dosyadır. Örneğin, uygulamanın farklı sürümleri arasındaki değişiklikleri veya bir sistemdeki günlük yapılandırma değişikliklerini kaydeder.

Diğer günlük türleri

Kullanım örneğine bağlı olarak başka günlük dosyası türleri de bulunur. Örneğin:

 • Sistem performansını ve erişilebilirliğini izleyen erişilebilirlik günlükleri
 • Bağlantı sorunlarıyla ilgili bilgiler sağlayan kaynak günlükleri
 • Şüpheli ağ profilleriyle ilgili bilgiler içeren tehdit günlükleri

Günlük dosyaları ne için kullanılır?

Uygulama ve altyapı operatörleri günlük dosyalarını sorunları gidermek için kullanırken şirket paydaşları, günlük mesajlarında yer alan verilerden ayrıntılı bilgiler edinir. Aşağıdakiler örnek kullanım durumlarından bazılarıdır.

Hataları belirleme ve giderme

Olay günlükleri, uygulama ve sunucu izleme konusunda kritik bir rol oynar. İzleme yazılımı, günlük dosyasında beklenmedik olaylar algılarsa otomatik uyarılar gönderebilir. Uygulama geliştirme ekipleri, hata ayıklama ve sistemleri iyileştirme için sağlanan kayıtları kullanır.

Operasyonları iyileştirme

Uygulamaların ve sistemlerin karmaşıklığı arttıkça bunları yönetmek daha zor hale gelmektedir. Sistem günlüğü, BT ekiplerinin eğilimleri belirlemesini ve altyapıyı optimize etmesini kolaylaştırır. Sistem mühendisleri de olası sorunları belirlemek ve olayları önlemek için günlük dosyalarını kullanır.

Verimliliği artırma

Sunuculardaki beklenmedik aşırı yükler, performansı ve kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiler. Sistem günlük dosyaları, kaynak kullanımını izlemeye ve kaynak tahsisini iyileştirmeye yardımcı olur. Sonuç olarak kaynakların ölçeğini ne zaman artıracağınız veya azaltacağınız konusunda daha iyi kararlar verebilirsiniz. Örneğin, belirli veri sorgularının sistemi yavaşlattığını fark etmiş ve onlara yoğun bellek kullanan kaynaklar atamış olabilirsiniz.

Kullanıcı davranışını anlama

Kullanıcılarınızın yolculuğunu daha iyi anlamak için günlük dosyalarını, gerçek zamanlı kullanıcı izleme sistemleriyle birlikte kullanabilirsiniz. Uç noktaları ve kullanıcı arabirimi iş akışlarını izleyerek kullanıcılarınızın, uygulamanızda nasıl bir deneyim yaşadığını dışarıdan görebilirsiniz. Bu bilgiler, müşteri memnuniyetini daha da artırır ve hatta yeni ürünlerin ve hizmetlerin kullanıma sunulmasını destekleyebilir. Örneğin, dosya indirme işlemlerinin uygulamanızı yavaşlattığını fark edebilir ve bunun yerine içerikleri, bir uygulama içi video olarak göstermeyi tercih edebilirsiniz.

Güvenliği güçlendirme

Günlük verileri analizi, siber güvenlik ekibinizin sıra dışı uygulama olaylarına hızlı şekilde yanıt vermesine ve üçüncü tarafların yetkisiz erişim riskini azaltmasına yardımcı olur. Bir sistem veya ağ olayını, bir kullanıcının faaliyetiyle ilişkilendiren günlük verileri, standart kullanıcı davranışı hakkında bilgiler sağlar. Sonuç olarak, uygunluğun ve güvenliğin tam olarak sağlandığından emin olmak için gözlemlenen tipik örüntünün dışındaki sıra dışı faaliyetler için uyarılar ayarlayabilirsiniz. Örneğin, birden çok başarısız oturum açma girişiminde güvenlik ekibine bir uyarı gidebilir.

Günlük dosyası yönetimi zorlukları nelerdir?

Günlük dosyaları, BT altyapısının verimli bakımı için kritik öneme sahiptir ancak bu benzersiz özelliklerinden dolayı yönetimleri konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz.

Hacim

Modern BT sistemleri her faaliyeti kaydettiği için günlük dosyalarının sayısı ve boyutu hızlı bir şekilde artar. Doğru prosedürler uygulamada değilse pratik açıdan yararlı olması için manuel analiz gerektiren günlükler altından kalkması zor bir hacme ulaşabilir.

Format değişikliği

Farklı sistemler, günlük dosyası verilerini yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış veya yapılandırılmamış gibi çeşitli formatlarda üretir. Ancak geliştiricilerin ve yöneticilerin günlükleri doğru bir şekilde kullanabilmesi için günlüklerin satır satır ayrıştırılması ve analiz edilmesi gerekir. Günlük kaydı standardının olmaması, ayrıştırma işlemini daha karmaşık ve zaman alıcı hale getirir.

İşleme hızı

Büyük miktarda günlük bilgileri ve bunların ayrıştırılma gereklilikleri, günlük yönetimi süresini artırabilir. Verimsiz günlük yönetimi sistemleri, kuruluşların düşük günlük işleme hızları nedeniyle gerçek zamanlı olarak harekete geçmesini önler.

Amazon, günlük dosyası yönetim gereksinimlerinizi nasıl destekleyebilir?

Amazon CloudWatch; uygulamalarınızı izlemek, sistem genelindeki performans değişikliklerine müdahalede bulunmak ve kaynak kullanımını optimize etmek için veriler ve eyleme dönüştürülebilir öngörüler sağlayan bir izleme ve gözlemlenebilirlik hizmetidir. CloudWatch, izleme verilerini ve operasyonel verileri günlükler, ölçümler ve olaylar biçiminde toplar. Operasyonel durum hakkında birleşik bir görünüme sahip olursunuz ve AWS'de ve şirket içinde çalışan AWS kaynaklarınız, uygulamalarınız ve hizmetleriniz için tam görünürlük elde edersiniz.

Örneğin, CloudWatch'u kullanarak:

 • Amazon Esnek İşlem Bulutu (Amazon EC2), Amazon DynamoDB, Amazon Basit Depolama Hizmeti (Amazon S3), Amazon Esnek Container Hizmeti (Amazon ECS), Amazon Esnek Kubernetes Hizmeti (Amazon EKS) ve AWS Lambda gibi 70'ten fazla AWS hizmetinden günlük dosyalarını entegre edebilirsiniz
 • Ayrıntılı günlük analizi için detaylı 1 dakikalık ölçümleri ve özel ölçümleri otomatik olarak yayınlayabilirsiniz
 • Önceden belirlenen eşiklere göre alarmlar ayarlayabilir ve eylemleri otomatikleştirebilirsiniz
 • Operasyonel sorunları kolayca gidermek için günlükleri keşfedebilir, analiz edebilir ve görselleştirebilirsiniz

Hemen ücretsiz bir hesap oluşturarak AWS'de günlük yönetimini kullanmaya başlayın.

AWS üzerinde sonraki adımlar

Ürünle ilgili diğer kaynaklara göz atın
Yönetim ve yönetişim hizmetleri hakkında bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın