Quản lý tài chính trên nền tảng đám mây với AWS

Cải tổ doanh nghiệp nhờ khả năng minh bạch, kiểm soát, dự báo và tối ưu hóa chi phí

Nền tảng đám mây cho phép bạn thay thế các khoản chi phí cố định (như trung tâm dữ liệu và máy chủ vật lý) bằng các khoản chi phí biến đổi, đồng thời chỉ phải trả tiền cho tài nguyên CNTT mà bạn sử dụng. Bên cạnh đó, chi phí biến đổi cũng thấp hơn nhiều so với chi phí bạn phải trả khi tự làm mọi việc do tính kinh tế của khả năng thay đổi quy mô. Dù bạn sử dụng đám mây ngay từ đầu hay mới bắt đầu hành trình di chuyển sang đám mây, AWS đều có thể cung cấp một bộ giải pháp giúp bạn quản lý và tối ưu hóa khoản đầu tư của mình.

Trong giai đoạn chưa từng có này, nhiều doanh nghiệp và tổ chức đang bị gián đoạn hoạt động, ngân sách và doanh thu. AWS cung cấp một bộ giải pháp giúp bạn quản lý và tối ưu hóa chi phí. Bộ giải pháp này bao gồm các dịch vụ, công cụ và tài nguyên giúp bạn sắp xếp, theo dõi dữ liệu về mức sử dụng và chi phí, tăng cường kiểm soát thông qua tính năng thanh toán tổng hợp và quyền truy cập, hỗ trợ lập kế hoạch hiệu quả hơn nhờ tính năng lập ngân sách và dự báo, tiết kiệm chi phí hơn nữa nhờ tối ưu hóa giá và tài nguyên. Hãy truy cập trang tối ưu hóa chi phí của chúng tôi để tìm hiểu cách tối ưu hóa và tiết kiệm chi phí ngay hôm nay.

Giải pháp Quản lý chi phí AWS

Sắp xếp, báo cáo chi phí và mức sử dụng theo phương pháp do người dùng xác định

Bạn cần nắm được thông tin đầy đủ, gần như tức thì về chi phí và mức sử dụng để đưa ra những quyết định sáng suốt. AWS trang bị cho bạn những công cụ sắp xếp tài nguyên dựa theo nhu cầu, trực quan hóa, phân tích dữ liệu về chi phí và mức sử dụng trong một bảng điều khiển dữ liệu chung, bồi hoàn chính xác cho thực thể thích hợp (ví dụ: phòng ban, dự án, sản phẩm). Thay vì dùng chính sách tập trung để kiểm soát chi phí, bạn có thể cung cấp dữ liệu chi phí trong thời gian thực theo cách hỗ trợ công việc của các nhóm kỹ thuật, ứng dụng và kinh doanh của bạn. Với dữ liệu chi phí chi tiết và có thể phân bổ, các nhóm có thể hình dung và nắm được thông tin chi tiết để kiểm soát hoạt động chi tiêu của mình.

Tìm hiểu thêm »
Quản lý cước phí và kiểm soát chi phí

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức cần có một cách thức đơn giản và dễ dàng để truy cập thông tin thanh toán AWS, trong đó có bản tóm tắt chi tiêu, bản phân tích tất cả chi phí dịch vụ phát sinh từ các tài khoản trong tổ chức, cùng với các khoản chiết khấu và khoản nợ. Khách hàng có thể chọn tổng hợp các hóa đơn của bạn và tận dụng các khoản chiết khấu lớn hơn dựa theo tổng mức sử dụng trong các hóa đơn của bạn. Các nhà lãnh đạo cũng cần thiết lập sẵn biện pháp bảo vệ thích hợp để bạn có thể duy trì khả năng kiểm soát chi phí, công tác quản trị và bảo mật. AWS giúp các tổ chức cân bằng giữa sự tự do và kiểm soát bằng cách cho phép quản trị quyền người dùng chi tiết.

Tìm hiểu thêm »
Lập kế hoạch hiệu quả hơn nhờ khả năng lập ngân sách và dự báo linh hoạt

Các doanh nghiệp và tổ chức cần lập kế hoạch và đặt ra kỳ vọng về chi phí đám mây của dự án, ứng dụng, v.v. Khi sử dụng nền tảng đám mây, các nhóm có thể liên tục tiếp nhận và ngừng sử dụng tài nguyên mà không cần phụ thuộc vào các nhóm phê duyệt, mua và lắp đặt cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, để tận hưởng sự linh hoạt này, các tổ chức phải thích ứng với quy trình lập ngân sách và dự báo mới, tự động. AWS đưa ra các dự báo dựa trên lịch sử mức sử dụng và chi phí của bạn, đồng thời cho phép bạn đặt ngưỡng cũng như cảnh báo ngân sách để luôn nắm được thông tin mỗi khi chi phí và mức sử dụng vượt quá ngưỡng giới hạn hoặc được dự báo sắp vượt giới hạn. Bạn cũng có thể đặt các mục tiêu về phạm vi và/hoặc mức sử dụng dự trữ cho Phiên bản đặt trước và Savings Plans, cũng như giám sát tiến độ thực hiện mục tiêu của phiên bản/mô hình này.

Tìm hiểu thêm »
Tối ưu hóa chi phí dựa vào các đề xuất về giá và tài nguyên

Với AWS, khách hàng có thể kiểm soát chi phí và liên tục tối ưu hóa hoạt động chi tiêu của bạn. Bạn có thể chọn một trong nhiều tài nguyên và mô hình giá của AWS để đáp ứng cả yêu cầu về hiệu năng lẫn hiệu quả chi phí. Bạn cũng có thể điều chỉnh lựa chọn của mình khi cần. Khi đánh giá các dịch vụ AWS cho nhu cầu kinh doanh và kiến trúc, bạn có rất nhiều thành phần linh hoạt để lựa chọn, chẳng hạn như hệ điều hành, loại phiên bản, vùng sẵn sàng và tùy chọn mua. AWS cung cấp các đề xuất tối ưu hóa tài nguyên để đơn giản hóa quy trình đánh giá. Nhờ đó, bạn có thể lựa chọn hiệu quả các tài nguyên đã tối ưu hóa chi phí. Chúng tôi cũng cung cấp các đề xuất về mô hình giá (tối đa 72% với Phiên bản đặt trước và Savings Plans, tối đa 90% với Phiên bản dùng ngay) dựa trên các dạng thức bạn thường sử dụng. Từ đó, bạn có thể tiết kiệm thêm chi phí mà không phải hy sinh hiệu năng thực hiện khối lượng công việc.

Tìm hiểu thêm »

Dịch vụ quản lý chi phí AWS

Dù bạn muốn sắp xếp, theo dõi mức sử dụng và chi phí, tăng cường kiểm soát thông qua tính năng thanh toán tổng hợp và quyền truy cập, hỗ trợ lập kế hoạch hiệu quả hơn với tính năng lập ngân sách và dự báo hay tiết kiệm chi phí hơn nhờ tối ưu hóa giá và tài nguyên, bạn đều có thể tận dụng các dịch vụ, công cụ và tài nguyên của chúng tôi để giảm chi phí sử dụng AWS. 

Trường hợp sử dụng Các tính năng Tài nguyên AWS
Sắp xếp Xây dựng nền tảng quản trị và phân bổ chi phí với chiến lược gắn thẻ của riêng bạn Thẻ phân bổ chi phí AWS | AWS Cost Categories
Báo cáo Dựa vào dữ liệu chi phí chi tiết, có thể phân bổ để nâng cao nhận thức và trách nhiệm về hoạt động chi tiêu trên đám mây AWS Cost Explorer | Báo cáo về mức sử dụng và chi phí AWS | AWS Application Cost Profiler
Truy cập Theo dõi thông tin thanh toán của toàn bộ tổ chức trong một chế độ xem tổng hợp Thanh toán tổng hợp AWS | Quản lý đơn đặt hàng AWS | Tín dụng AWS
Kiểm soát Thiết lập cơ chế quản trị hiệu quả với biện pháp bảo vệ thích hợp có sẵn Phát hiện bất thường về chi phí AWS | AWS Identity and Access Management AWS Organizations | AWS Control Tower | AWS Service Catalog
Dự báo Ước tính mức chi tiêu và sử dụng tài nguyên dựa vào các bảng thông tin dự báo do bạn tạo AWS Cost Explorer (Tự phục vụ) | Ngân sách AWS Budgets (Theo sự kiện)
Ngân sách Kiểm soát chi tiêu bằng ngưỡng ngân sách tùy chỉnh và cảnh báo tự động AWS Budgets AWS Budget Actions AWS Service Catalog
Mua Tận dụng các bản dùng thử miễn phí và các khoản chiết khấu theo chương trình theo nhu cầu và dạng thức khối lượng công việc Bậc miễn phí AWS | Phiên bản dự trữ AWS | AWS Savings Plans | Phiên bản spot AWS | Amazon DynamoDB theo nhu cầu
Quy mô linh hoạt Điều chỉnh quy mô và lên lịch dịch vụ dựa theo nhu cầu và dạng thức sử dụng dự kiến Trình lập lịch Phiên bản AWS Tạm dừng và tiếp tục Amazon Redshift | EC2 Auto Scaling | AWS Trusted Advisor
Điều chỉnh quy mô Điều chỉnh quy mô phân bổ dịch vụ của bạn theo nhu cầu khối lượng công việc thực tế Đề xuất điều chỉnh quy mô AWS Cost Explorer | AWS Compute Optimizer | Thay đổi quy mô Amazon RedshiftAmazon S3 Intelligent Tiering
Kiểm tra Liên tục cập nhật về các cơ hội tối ưu hóa chi phí và triển khai tài nguyên

AWS Cost Explorer

Khám phá các tài nguyên nổi bật sau đây để bắt đầu tối ưu hóa khả năng và chi phí AWS. Bạn cũng có thể tìm thêm hướng dẫn theo quy tắc trên trang tối ưu hóa chi phí của chúng tôi. 

Bản trình bày

Kiểm soát thanh toán và quản lý chi phí

Các nhà lãnh đạo tổ chức muốn “để những người xây dựng xây dựng” trong khi tránh những bất ngờ về chi phí. AWS cung cấp các công cụ để giúp bạn hợp nhất thanh toán, tạo biện pháp kiểm soát quyền và thiết lập chế độ xem thống nhất về chi phí của bạn theo các tài khoản thành viên (được liên kết).

Xem ngay »
9 cách giảm chi phí sử dụng AWS

AWS cung cấp nhiều dịch vụ giúp bạn tối ưu hóa chi tiêu dựa theo dạng thức sử dụng và khối lượng công việc. Hãy xem buổi tọa đàm công nghệ này để tìm hiểu 9 bước giảm chi phí AWS vô cùng thiết thực.

Xem ngay »
Giới thiệu về Savings Plans dành cho điện toán AWS

Savings Plans là một mô hình giá linh hoạt giúp bạn tiết kiệm tới 72% mức sử dụng điện toán AWS. Hãy xem buổi tọa đàm công nghệ này để tìm hiểu cách bắt đầu với Savings Plans thông qua AWS Cost Explorer.

Xem ngay »

Blog

Bắt đầu với Quản lý chi phí AWS

Kênh blog này là nơi chúng tôi giới thiệu về dịch vụ và tính năng, cách làm tốt nhất, những ví dụ của khách hàng thật, cách báo cáo, kiểm soát, lên kế hoạch và tối ưu hóa chi phí cũng như mức sử dụng AWS của bạn.

Tìm hiểu thêm »
10 điều bạn có thể làm ngay hôm nay để giảm chi phí AWS

Nhờ số lượng dịch vụ và tùy chọn giá phong phú của AWS, bạn có rất nhiều cách để quản lý chi phí một cách hiệu quả trong khi vẫn đáp ứng yêu cầu về hiệu suất và năng lực của doanh nghiệp mình.

Tìm hiểu thêm »
Chỉ số đơn vị – Nền tảng cho việc lập kế hoạch và đánh giá CNTT của bạn

Tìm hiểu cách khai thác thông tin chi tiết và liên tục tối ưu hóa chi phí sử dụng đám mây, đồng thời đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên những yếu tố này.

Tìm hiểu thêm »

Chương trình liên bang đặc biệt

Chương trình bảo vệ tiền lương

Khoản vay hỗ trợ quản trị doanh nghiệp nhỏ (SBA) giúp các doanh nghiệp duy trì lực lượng lao động trong cuộc khủng hoảng do virus corona (COVID-19).

Tìm hiểu thêm »
Chương trình cho vay khẩn cấp nhằm khắc phục thiệt hại kinh tế do thảm họa

Chương trình cho vay này sẽ cung cấp khoản trợ cấp kinh tế lên đến 10.000 USD cho các doanh nghiệp tạm thời gặp khó khăn.

Tìm hiểu thêm »

Kinh tế học trên đám mây

Giá trị của đám mây không chỉ nằm ở việc giảm chi phí. Tìm hiểu, xây dựng và hiện thực hóa giá trị doanh nghiệp với AWS.

Tìm hiểu thêm »

AWS Executive Insights

Góc nhìn về việc hỗ trợ công cuộc đổi mới và chuyển đổi trên đám mây thông qua văn hóa, nhân tài và khả năng lãnh đạo.

Tìm hiểu thêm »

Quản lý và Quản trị

Hỗ trợ, cung cấp và vận hành môi trường để tăng tính linh hoạt của doanh nghiệp và khả năng kiểm soát hoạt động quản trị.

Tìm hiểu thêm »