Quản lý tài chính trên nền tảng đám mây với AWS

Cải tổ doanh nghiệp nhờ khả năng minh bạch, kiểm soát, dự báo và tối ưu hóa chi phí

Lý do nên chọn Quản lý tài chính trên đám mây với AWS

Nền tảng đám mây cho phép bạn thay thế các khoản chi phí cố định (như trung tâm dữ liệu và máy chủ vật lý) bằng các khoản chi phí biến đổi, đồng thời chỉ phải trả tiền cho tài nguyên CNTT mà bạn sử dụng. Bên cạnh đó, chi phí biến đổi cũng thấp hơn nhiều so với chi phí bạn phải trả khi tự làm mọi việc do tính kinh tế của khả năng thay đổi quy mô. Dù bạn sử dụng đám mây ngay từ đầu hay mới bắt đầu hành trình di chuyển sang đám mây, AWS đều có thể cung cấp một bộ giải pháp giúp bạn quản lý và tối ưu hóa khoản đầu tư của mình.

Trong giai đoạn chưa từng có này, nhiều doanh nghiệp và tổ chức đang bị gián đoạn hoạt động, ngân sách và doanh thu. AWS cung cấp một bộ giải pháp giúp bạn quản lý và tối ưu hóa chi phí. Bộ giải pháp này bao gồm các dịch vụ, công cụ và tài nguyên giúp bạn sắp xếp, theo dõi dữ liệu về mức sử dụng và chi phí, tăng cường kiểm soát thông qua tính năng thanh toán tổng hợp và quyền truy cập, hỗ trợ lập kế hoạch hiệu quả hơn nhờ tính năng lập ngân sách và dự báo, tiết kiệm chi phí hơn nữa nhờ tối ưu hóa giá và tài nguyên. 

Các lĩnh vực giải pháp quản lý tài chính trên đám mây

Bạn cần nắm được thông tin đầy đủ, gần như tức thì về chi phí và mức sử dụng để đưa ra những quyết định sáng suốt. AWS trang bị cho bạn những công cụ sắp xếp tài nguyên dựa theo nhu cầu, trực quan hóa, phân tích dữ liệu về chi phí và mức sử dụng trong một bảng điều khiển dữ liệu chung, bồi hoàn chính xác cho thực thể thích hợp (ví dụ: phòng ban, dự án, sản phẩm). Thay vì dùng chính sách tập trung để kiểm soát chi phí, bạn có thể cung cấp dữ liệu chi phí trong thời gian thực theo cách hỗ trợ công việc của các nhóm kỹ thuật, ứng dụng và kinh doanh của bạn. Với dữ liệu chi phí chi tiết và có thể phân bổ, các nhóm có thể hình dung và nắm được thông tin chi tiết để kiểm soát hoạt động chi tiêu của mình.

Tìm hiểu thêm

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức cần có một cách thức đơn giản và dễ dàng để truy cập thông tin thanh toán AWS, trong đó có bản tóm tắt chi tiêu, bản phân tích tất cả chi phí dịch vụ phát sinh từ các tài khoản trong tổ chức, cùng với các khoản chiết khấu và khoản nợ. Khách hàng có thể chọn tổng hợp các hóa đơn của bạn và tận dụng các khoản chiết khấu lớn hơn dựa theo tổng mức sử dụng trong các hóa đơn của bạn. Các nhà lãnh đạo cũng cần thiết lập sẵn biện pháp bảo vệ thích hợp để bạn có thể duy trì khả năng kiểm soát chi phí, công tác quản trị và bảo mật. AWS giúp các tổ chức cân bằng giữa sự tự do và kiểm soát bằng cách cho phép quản trị quyền người dùng chi tiết.

Tìm hiểu thêm

Các doanh nghiệp và tổ chức cần lập kế hoạch và đặt ra kỳ vọng về chi phí đám mây của dự án, ứng dụng, v.v. Khi sử dụng nền tảng đám mây, các nhóm có thể liên tục tiếp nhận và ngừng sử dụng tài nguyên mà không cần phụ thuộc vào các nhóm phê duyệt, mua và lắp đặt cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, để tận hưởng sự linh hoạt này, các tổ chức phải thích ứng với quy trình lập ngân sách và dự báo mới, tự động. AWS đưa ra các dự báo dựa trên lịch sử mức sử dụng và chi phí của bạn, đồng thời cho phép bạn đặt ngưỡng cũng như cảnh báo ngân sách để luôn nắm được thông tin mỗi khi chi phí và mức sử dụng vượt quá ngưỡng giới hạn hoặc được dự báo sắp vượt giới hạn. Bạn cũng có thể đặt các mục tiêu về phạm vi và/hoặc mức sử dụng dự trữ cho Phiên bản đặt trước và Savings Plans, cũng như giám sát tiến độ thực hiện mục tiêu của phiên bản/mô hình này.

Tìm hiểu thêm

Với AWS, khách hàng có thể kiểm soát chi phí và liên tục tối ưu hóa hoạt động chi tiêu của bạn. Bạn có thể chọn một trong nhiều tài nguyên và mô hình giá của AWS để đáp ứng cả yêu cầu về hiệu năng lẫn hiệu quả chi phí. Bạn cũng có thể điều chỉnh lựa chọn của mình khi cần. Khi đánh giá các dịch vụ AWS cho nhu cầu kinh doanh và kiến trúc, bạn có rất nhiều thành phần linh hoạt để lựa chọn, chẳng hạn như hệ điều hành, loại phiên bản, vùng sẵn sàng và tùy chọn mua. AWS cung cấp các đề xuất tối ưu hóa tài nguyên để đơn giản hóa quy trình đánh giá. Nhờ đó, bạn có thể lựa chọn hiệu quả các tài nguyên đã tối ưu hóa chi phí. Chúng tôi cũng cung cấp các đề xuất về mô hình giá (tối đa 72% với Phiên bản đặt trước và Savings Plans, tối đa 90% với Phiên bản dùng ngay) dựa trên các dạng thức bạn thường sử dụng. Từ đó, bạn có thể tiết kiệm thêm chi phí mà không phải hy sinh hiệu năng thực hiện khối lượng công việc.

Tìm hiểu thêm

Các phiên CFM nổi bật

Tìm hiểu cách cải tổ doanh nghiệp của mình nhờ khả năng minh bạch, kiểm soát, dự báo và tối ưu hóa chi phí.

Cải thiện báo cáo chi phí AWS

Nhận chế độ xem một cửa sổ về dữ liệu sử dụng và chi phí AWS của bạn, đồng thời tạo bảng thông tin và xuất dữ liệu để phân tích sâu hơn

Tìm hiểu thêm

Thông tin mới về tối ưu hóa chi phí AWS

Xây dựng chiến lược tối ưu hóa chi phí toàn diện và vận hành hiệu quả về chi phí trong khi duy trì hiệu suất cao

Tìm hiểu thêm

Báo cáo chi phí tương tác với Amazon QuickSight

Biến Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS của bạn thành thông tin chuyên sâu hữu ích chỉ bằng vài cú nhấp chuột với bảng thông tin chi phí và mức sử dụng

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ quản lý tài chính trên đám mây AWS

Dù bạn muốn sắp xếp, theo dõi mức sử dụng và chi phí, tăng cường kiểm soát thông qua tính năng thanh toán tổng hợp và quyền truy cập, hỗ trợ lập kế hoạch hiệu quả hơn với tính năng lập ngân sách và dự báo hay tiết kiệm chi phí hơn nhờ tối ưu hóa giá và tài nguyên, bạn đều có thể tận dụng các dịch vụ, công cụ và tài nguyên của chúng tôi để giảm chi phí sử dụng AWS. 

Trường hợp sử dụng Các tính năng Tài nguyên AWS
Sắp xếp Xây dựng chiến lược phân bổ chi phí sao cho phù hợp với logic kinh doanh của bạn AWS Billing ConductorAWS Cost Allocation Tags | AWS Cost Categories
Báo cáo Dựa vào dữ liệu chi phí chi tiết, có thể phân bổ để nâng cao nhận thức và trách nhiệm về hoạt động chi tiêu trên đám mây AWS Cost Explorer | AWS Cost and Usage Report | AWS Application Cost Profiler
Truy cập Theo dõi thông tin thanh toán của toàn bộ tổ chức trong một chế độ xem tổng hợp Thanh toán tổng hợp AWS | AWS Purchase Order Management | AWS Credits
Kiểm soát Thiết lập cơ chế quản trị hiệu quả với biện pháp bảo vệ thích hợp có sẵn AWS Cost Anomaly Detection | AWS Identity and Access Management AWS Organizations | AWS Control Tower | AWS Service Catalog
Dự báo Ước tính mức chi tiêu và sử dụng tài nguyên dựa vào các bảng thông tin dự báo do bạn tạo AWS Cost Explorer (Tự phục vụ) | AWS Budgets (Theo hướng sự kiện)
Ngân sách Kiểm soát chi tiêu bằng ngưỡng ngân sách tùy chỉnh và cảnh báo tự động AWS Budgets AWS Budget Actions AWS Service Catalog
Mua Tận dụng các bản dùng thử miễn phí và các khoản chiết khấu theo chương trình theo nhu cầu và dạng thức khối lượng công việc Bậc miễn phí của AWS | Phiên bản đặt trước của AWS | Gói tiết kiệm của AWS | Phiên bản dùng ngay của AWS | Amazon DynamoDB theo nhu cầu
Quy mô linh hoạt Điều chỉnh quy mô và lên lịch dịch vụ dựa theo nhu cầu và dạng thức sử dụng dự kiến Trình lập lịch phiên bản AWS Tạm dừng và tiếp tục Amazon Redshift | Tự động điều chỉnh quy mô EC2 | AWS Trusted Advisor
Điều chỉnh quy mô Điều chỉnh quy mô phân bổ dịch vụ của bạn theo nhu cầu khối lượng công việc thực tế Đề xuất điều chỉnh kích cỡ hợp lý cho Trình khám phá chi phí AWS | Trình tối ưu hóa điện toán của AWS | Điều chỉnh kích cỡ Amazon RedshiftAmazon S3 phân bậc thông minh
Kiểm tra Liên tục cập nhật về các cơ hội tối ưu hóa chi phí và triển khai tài nguyên

Trình khám phá chi phí AWS