AWS Service Catalog

Tạo, chia sẻ, sắp xếp và quản trị các mẫu IaC được chọn lọc

1.000 lệnh gọi API miễn phí mỗi tháng

Nhanh chóng tìm và triển khai các tài nguyên trên đám mây tự phục vụ đã được phê duyệt.

Duy trì sự linh hoạt trong khi cải thiện khả năng quản trị tài nguyên trên nhiều tài khoản.

Hợp lý hóa quy trình làm việc bằng cách kết nối với ServiceNow và Jira Service Management.

Nhận siêu dữ liệu và định nghĩa ứng dụng chính xác, cập nhật với AWS Service Catalog AppRegistry.

Cách hoạt động

Danh mục dịch vụ AWS cho phép bạn quản lý tập trung tài nguyên đám mây của mình để quản trị trên quy mô lớn các mẫu cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC), được viết bằng cấu hình CloudFormation hoặc Terraform. Với Danh mục dịch vụ AWS, bạn có thể đáp ứng các yêu cầu tuân thủ trong khi vẫn đảm bảo khách hàng có thể nhanh chóng triển khai tài nguyên đám mây mà họ cần.

Sơ đồ thể hiện cách Danh mục dịch vụ AWS giúp bạn tạo và quản lý mẫu Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã để người dùng có thể khám phá và cung cấp các tài nguyên AWS đã được phê duyệt.
Giới thiệu về Danh mục dịch vụ AWS (7:27)
Lý do chọn Danh mục dịch vụ AWS?
Tạo, tổ chức và quản trị một danh mục tài nguyên AWS tuyển chọn cho phép chia sẻ ở cấp quyền để bạn có thể nhanh chóng cung cấp tài nguyên đám mây đã phê duyệt mà không cần đến quyền truy cập trực tiếp vào các dịch vụ AWS cơ sở.
Lý do chọn Danh mục dịch vụ AWS?
Tạo, tổ chức và quản trị một danh mục tài nguyên AWS tuyển chọn cho phép chia sẻ ở cấp quyền để bạn có thể nhanh chóng cung cấp tài nguyên đám mây đã phê duyệt mà không cần đến quyền truy cập trực tiếp vào các dịch vụ AWS cơ sở.

Trường hợp sử dụng

Tự động hóa khả năng truy cập vào sổ tay ML

Tăng tốc đổi mới bằng cách cung cấp cho người dùng cuối khả năng truy cập an toàn, tự động vào sổ tay máy học (ML) của SageMaker.

Tìm hiểu thêm về quá trình cung cấp tự phục vụ »

Áp dụng các biện pháp kiểm soát truy cập

Điều chỉnh quy mô và kiểm soát các quyền, từ đó bạn có thể quản lý quyền truy cập tài nguyên trong môi trường AWS có nhiều tài khoản.

Tìm hiểu thêm về biện pháp kiểm soát truy cập »

Cung cấp tài nguyên cho tài khoản AWS

Triển khai tài nguyên kết nối mạng cơ sở và công cụ bảo mật cho tài khoản AWS mới để bạn có thể quản lý một cách nhất quán.

Tìm hiểu thêm về tài nguyên trong tài khoản »

Tăng tốc quá trình cung cấp của các quy trình CI/CD

Xây dựng và quản lý các giải pháp CI/CD tự động và có thể điều chỉnh quy mô, từ đó bạn có thể theo dõi tất cả các tài nguyên ứng dụng AWS ở một nơi.

Tìm hiểu thêm về giải pháp CI/CD »

Cách bắt đầu

Khám phá Danh mục dịch vụ AWS

Tham gia hội thảo thực hành để tìm hiểu về Danh mục dịch vụ AWS.

Khám phá các tính năng của Danh mục dịch vụ AWS

Tìm hiểu về sản phẩm, danh mục tính năng và các nội dung khác trên trang tính năng.

Đọc hướng dẫn bắt đầu

Tìm hiểu cách tạo và quản lý danh mục tài nguyên AWS của bạn.


Khám phá thêm về AWS