Savings Plans

Mô hình giá linh hoạt cho các Dịch vụ AWS

Savings Plans là mô hình giá linh hoạt, cung cấp mức giá thấp hơn so với phiên bản Theo nhu cầu, đổi lại khách hàng cần cam kết đạt mức sử dụng nhất định (tính theo USD/giờ) trong thời hạn 1 hoặc 3 năm. AWS cung cấp 3 loại gói Savings Plans – Compute Savings Plans, EC2 Instance Savings Plans và Amazon SageMaker Savings Plans. Compute Savings Plans áp dụng cho mức sử dụng Amazon EC2, AWS Lambda và AWS Fargate. EC2 Instance Savings Plans áp dụng cho mức sử dụng EC2, còn Amazon SageMaker Savings Plans áp dụng cho mức sử dụng Amazon SageMaker. Bạn có thể dễ dàng đăng ký gói Savings Plans kỳ hạn 1 hoặc 3 năm trong AWS Cost Explorer, sau đó quản lý các gói của mình bằng cách tận dụng những đề xuất, báo cáo hiệu quả và cảnh báo về chi phí.

Lợi ích

Gói linh hoạt

Savings Plans mang đến sự linh hoạt để bạn cải thiện cách sử dụng và tiếp tục tiết kiệm hơn nữa. Ví dụ: nếu bạn có gói Compute Savings Plan, mức giáp thấp hơn sẽ tự động áp dụng khi bạn sử dụng loại phiên bản mới hay hiện đại hóa ứng dụng để dùng Fargate hoặc AWS Lambda. Bạn cũng có thể lựa chọn các loại gói (Compute, EC2 Instance hoặc Amazon SageMaker), kỳ hạn hay tùy chọn thanh toán khác tùy theo yêu cầu của mình.

Tiết kiệm đáng kể

Savings Plans giúp bạn tiết kiệm đáng kể chi phí, đổi lại bạn cần cam kết đạt mức sử dụng nhất định trong kỳ hạn 1 hoặc 3 năm. Ví dụ: EC2 Instance Savings Plans mang đến khả năng tiết kiệm lên đến 72% so với giá Theo nhu cầu khi bạn sử dụng các phiên bản Amazon EC2. Amazon SageMaker Savings Plans mang đến khả năng tiết kiệm lên đến 64% khi bạn sử dụng các dịch vụ Amazon SageMaker.

Dễ sử dụng

Savings Plans là cách dễ nhất để tiết kiệm khi sử dụng AWS. Bạn có thể dùng AWS Cost Explorer để đăng ký Savings Plans theo hai bước đơn giản: tùy chỉnh các đề xuất Savings Plans sao cho phù hợp với yêu cầu của bạn và sau đó thêm vào giỏ hàng để mua gói. Cam kết theo giờ được đề xuất dựa trên mức sử dụng Theo nhu cầu của bạn trong quá khứ và loại chương trình, kỳ hạn và tùy chọn thanh toán mà bạn chọn.

Cách thức hoạt động

Savings Plans - Cách thức hoạt động

Câu chuyện của khách hàng

Savings Plans - Cách thức hoạt động
“Capital One đã áp dụng Savings Plans cho toàn bộ khối lượng công việc và tài khoản của mình. Nhờ đó, chúng tôi có thể tăng mức sử dụng so với khi dùng Phiên bản đặt trước. Chúng tôi không còn phải lo lắng về việc điều chỉnh Phiên bản đặt trước khi cần thay đổi cơ sở hạ tầng vì Savings Plans sẽ tự động tái phân bổ mỗi giờ để tối đa hóa việc sử dụng của chúng tôi. Thay đổi này đã giúp chúng tôi tiết kiệm thêm 20%. Chúng tôi rất mong chờ được tiếp tục triển khai Savings Plans khi Phiên bản đặt trước của mình hết hạn.”

Don Reid, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Công nghệ, Capital One

Bài viết và bài đăng trên blog

Giới thiệu Savings Plans
Jeff Barr - ngày 6 tháng 11 năm 2019