Gói tiết kiệm cho phiên bản EC2 và điện toán

Gói tiết kiệm là mô hình định giá linh hoạt mang đến mức giá thấp khi sử dụng Amazon EC2, AWS Lambda và AWS Fargate, đổi lại khách hàng cần cam kết đạt mức sử dụng nhất quán (tính theo USD/giờ) trong kỳ hạn 1 hoặc 3 năm. Khi đăng ký Savings Plan, bạn sẽ được tính giá Savings Plans chiết khấu cho mức sử dụng của mình tối đa theo cam kết. AWS cung cấp hai loại Savings Plans:

Compute Savings Plans

Compute Savings Plans cung cấp khả năng linh hoạt nhất và giúp bạn giảm chi phí tới 66%. Các gói này tự động áp dụng nếu bạn sử dụng phiên bản EC2 bất kể dòng phiên bản, kích thước, AZ, Khu vực, hệ điều hành hoặc hình thức thuê và cũng áp dụng cho việc sử dụng Fargate hoặc Lambda. Ví dụ: Với Compute Savings Plans, bạn có thể thay đổi từ phiên bản C4 sang M5, chuyển khối lượng công việc từ Châu Âu (Ireland) sang Châu Âu (London) hoặc di chuyển khối lượng công việc từ EC2 sang Fargate hoặc Lambda bất cứ khi nào và tự động tiếp tục thanh toán giá Savings Plans.

EC2 Instance Savings Plans

EC2 Instance Savings Plans cung cấp mức giá thấp nhất, giúp bạn tiết kiệm tới 72% khi cam kết sử dụng các dòng phiên bản riêng trong Khu vực (ví dụ: sử dụng M5 ở Bắc Virginia). Nhờ đó, bạn tự động được giảm chi phí trên dòng phiên bản được chọn trong khu vực đó bất kể vùng sẵn sàng (AZ), kích thước, hệ điều hành hoặc hình thức thuê. EC2 Instance Savings Plans cung cấp cho bạn khả năng linh hoạt để thay đổi giữa các phiên bản bạn sử dụng trong cùng một dòng ở khu vực cụ thể. Ví dụ: Bạn có thể di chuyển từ c5.xlarge chạy Windows sang c5.2xlarge chạy Linux và tự động hưởng lợi từ giá Savings Plan.


Mọi loại sử dụng điện toán đều có mức giá Savings Plan và mức giá Theo nhu cầu. Bạn có thể xem mức giá Savings Plan và mức giá Theo nhu cầu cho mọi loại dịch vụ. Bạn sẽ được tính phí theo mức giá Gói tiết kiệm cho mức sử dụng theo cam kết và mọi hoạt động sử dụng vượt trên cam kết sẽ bị tính phí theo mức giá Theo nhu cầu thông thường.

*Gói tiết kiệm chỉ chi trả cho các phiên bản ảo loại u có hình thức thuê Phiên bản dùng chung và chuyên dụng.

Lưu ý: Red Hat đang cập nhật mô hình định giá đám mây của họ cho Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, định giá cho EC2 RHEL sẽ thay đổi thành mô hình định giá dựa trên mỗi giờ chạy vCPU. Tìm hiểu về các mức giá mới trong trang Định giá RHEL trên AWS.

  • Gói tiết kiệm cho điện toán áp dụng cho mức sử dụng Amazon EC2
  • Gói tiết kiệm cho điện toán áp dụng cho mức sử dụng AWS Fargate
  • Mức chiết khấu Gói tiết kiệm cho điện toán dành cho AWS Fargate chỉ áp dụng đối với chỉ số tính theo VCPU mỗi giờ và GB mỗi giờ (bộ nhớ) chứ không áp dụng đối với phí cấp phép hệ điều hành – chỉ số định giá trên một vCPU mỗi giờ. 

    Đối với Hệ điều hành Windows trên AWS Fargate, không có sẵn tùy chọn Kiến trúc ARM CPU.

  • Gói tiết kiệm cho điện toán áp dụng cho mức sử dụng AWS Lambda
  • Gói tiết kiệm cho phiên bản EC2
  • *Gói tiết kiệm chỉ chi trả cho các phiên bản ảo loại u. Gói tiết kiệm không hỗ trợ các phiên bản metal loại u.