Gói tiết kiệm

Tiết kiệm đến 72% với mô hình giá linh hoạt

Hưởng lợi khi tiết kiệm đáng kể chi phí, đến 72% so với giá Theo yêu cầu.

Dễ dàng giúp bạn giảm chi phí vì các Gói tiết kiệm sẽ được áp dụng tự động và đồng thời cho mức sử dụng AWS đủ điều kiện.

Đổi mới nhanh hơn bằng các nhóm, thế hệ và khu vực phiên bản mới nhất mà vẫn tiết kiệm.

Tiết kiệm tối đa bằng cách làm theo các đề xuất cho Gói tiết kiệm chi phí trong Trình khám phá chi phí AWS.

Cách thức hoạt động

Gói tiết kiệm là một mô hình định giá linh hoạt có thể giúp bạn giảm tới 72% hóa đơn so với giá Theo nhu cầu, để đổi lấy cam kết chi tiêu hàng giờ trong một hoặc ba năm. AWS cung cấp 3 loại Gói tiết kiệm: Gói tiết kiệm cho điện toán, Gói tiết kiệm cho phiên bản EC2 và Gói tiết kiệm Amazon SageMaker.

Trường hợp sử dụng

Tiết kiệm tiền bạc khi bạn sử dụng ở mức ổn định

Giúp bạn giảm chi phí điện toán cho mức sử dụng ổn định tổng thể, bất kể dòng phiên bản, Khu vực, hệ điều hành và hình thức thuê.

Giảm chi phí bằng cách hiện đại hóa khối lượng công việc

Tối ưu hóa chi phí khi di chuyển khối lượng công việc sang phiên bản mới hoặc khi hiện đại hóa ứng dụng bằng AWS Lambda và AWS Fargate.

Tập trung và đơn giản hóa việc quản lý chi phí

Mua Gói tiết kiệm trên một tài khoản AWS và AWS sẽ tự động áp dụng gói đó trong toàn bộ tổ chức AWS của bạn.

Cách bắt đầu

Khám phá cách thức hoạt động của Gói tiết kiệm

Tìm hiểu thêm về cách Gói tiết kiệm giúp bạn giảm chi phí.

Xem giá của Gói tiết kiệm

Tìm hiểu thêm về Gói tiết kiệm cho điện toán và Gói tiết kiệm cho phiên bản EC2.

Bắt đầu tiết kiệm ngay

Xem các đề xuất cho Gói tiết kiệm trong Trình khám phá chi phí AWS dựa trên mức sử dụng của bạn.


Khám phá thêm về AWS