AWS Budgets

Cải thiện việc lập kế hoạch và kiểm soát chi phí với khả năng dự báo và lập ngân sách linh hoạt

Các doanh nghiệp và tổ chức cần lập kế hoạch và đặt ra kỳ vọng về chi phí đám mây. Tuy nhiên, tính linh hoạt của đám mây đòi hỏi bạn phải điều chỉnh các quy trình và công cụ dự báo để phù hợp với bản chất sử dụng luôn biến đổi của mình. Thiết lập ngân sách tùy chỉnh và luôn nắm rõ chi phí, tiến độ sử dụng của bạn cũng như phản hồi nhanh chóng khi chi phí hoặc mức sử dụng vượt quá ngưỡng.

AWS Budgets cho phép bạn đặt ngân sách tùy chỉnh để theo dõi chi phí và mức sử dụng, từ các trường hợp sử dụng đơn giản nhất đến phức tạp nhất. Với AWS Budgets, bạn có thể chọn nhận cảnh báo qua email hoặc thông báo SNS khi chi phí và mức sử dụng thực tế hoặc dự báo vượt quá ngưỡng ngân sách hoặc khi việc sử dụng hoặc phạm vi thực tế của RI và Savings Plans giảm xuống dưới ngưỡng mong muốn. Với AWS Budget Actions, bạn cũng có thể định cấu hình các thao tác cụ thể để ứng phó với tình trạng chi phí và mức sử dụng trong tài khoản của mình, để nếu chi phí hoặc mức sử dụng vượt quá hoặc được dự báo vượt quá ngưỡng, các thao tác có thể được thực hiện tự động hoặc thực hiện với sự chấp thuận của bạn để giảm thiểu việc chi tiêu quá mức. 

AWS Budgets tích hợp với nhiều dịch vụ AWS khác, chẳng hạn như AWS Cost Explorer, để bạn có thể dễ dàng xem và phân tích các trình điều khiển mức sử dụng và chi phí của mình, AWS Chatbot, để bạn có thể nhận được thông báo về Ngân sách trong kênh Slack hoặc phòng Amazon Chime được chỉ định, và AWS Service Catalog, để bạn có thể theo dõi chi phí trên các danh mục đầu tư và sản phẩm AWS đã được phê duyệt của mình.

Cách sử dụng AWS Budgets

Lợi ích

Ngân sách tùy chỉnh đáp ứng nhu cầu của bạn

Theo dõi chi phí, mức sử dụng hoặc phạm vi và việc sử dụng cho Phiên bản đặt trước và Savings Plans, trên nhiều thông số, chẳng hạn như dịch vụ, hoặc Cost Categories. Tổng hợp chi phí của bạn bằng chế độ xem không gộp hoặc được phân bổ và bao gồm hoặc loại trừ một số khoản phí nhất định, chẳng hạn như thuế và tiền hoàn lại. Định cấu hình Budget Actions với chính sách IAM, Chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) và các phiên bản đang chạy được nhắm mục tiêu.  

Luôn cập nhật thông tin nhờ các cảnh báo và báo cáo

Thiết lập thông báo cảnh báo dựa trên sự kiện khi chi phí hoặc mức sử dụng thực tế hoặc dự báo vượt quá giới hạn ngân sách của bạn hay khi việc sử dụng hoặc phạm vi của RI và Savings Plans giảm xuống dưới ngưỡng. Bạn cũng có thể chọn nhận thông báo hằng ngày, hằng tuần hoặc hằng tháng với các Budgets Reports được lên lịch trước.

Các khoảng thời gian ngân sách chi tiết

Tạo ngân sách hằng năm, hằng quý, hằng tháng hoặc thậm chí hằng ngày tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh của bạn. Tính năng này cho phép bạn kịp thời hành động để ngăn chặn việc vượt chi phí hoặc sử dụng quá mức hay việc sử dụng không hiệu quả hoặc phạm vi tài nguyên không hiệu quả của Phiên bản đặt trước và Savings Plans.

Trường hợp sử dụng

Giám sát

Giám sát chi phí và mức sử dụng AWS của bạn hoặc việc sử dụng hoặc phạm vi của RI và Savings Plans. Thiết lập khoảng thời gian ưu tiên theo ngày, tháng, quý hoặc năm và tạo các giới hạn ngân sách cụ thể đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Báo cáo

Luôn được thông báo về mức độ tiến triển của chi phí và mức sử dụng thực tế hoặc được dự báo, hoặc việc sử dụng hoặc phạm vi của RI cũng như Savings Plans thực tế so với ngưỡng ngân sách của bạn, với các báo cáo được lên lịch mà không cần đăng nhập vào bảng điều khiển AWS.

Ứng phó

Thiết lập các thao tác tùy chỉnh, chẳng hạn như chính sách Identity and Access Management (IAM), Chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) hoặc hướng đến các phiên bản đang chạy (EC2 hoặc RDS) có thể được thực thi tự động hoặc thông qua quy trình phê duyệt quy trình làm việc, khi đã vượt quá mục tiêu ngân sách.

Làm thế nào để tôi

TÀI LIỆU
Thiết lập phương pháp tốt nhất cho AWS Budgets
Sử dụng các phương pháp tốt nhất này để tối ưu hóa cách Budgets theo dõi và hành động với chi phí và mức sử dụng AWS của bạn.
Tìm hiểu thêm ›
BLOG
Sử dụng Ngân sách sử dụng và chi phí hằng ngày của AWS
Tìm hiểu cách chi tiết sử dụng và chi phí hàng ngày giúp bạn phát hiện chi tiêu vượt mức nhanh hơn bao giờ hết.
Đọc blog ›

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Xem các tính năng sản phẩm

Tìm hiểu thêm về các tính năng để quản lý chi phí, tối ưu hóa chi phí, v.v.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay Bậc miễn phí của AWS và bắt đầu quản lý chi phí AWS của bạn. 

Đăng ký 
Tạo và quản lý ngân sách

Đặt ngân sách tùy chỉnh để cảnh báo khi bạn vượt quá ngưỡng ngân sách.

Bắt đầu