Ngân sách AWS

Cải thiện việc lập kế hoạch và kiểm soát chi phí với khả năng dự báo và lập ngân sách linh hoạt

Theo dõi chi phí, mức sử dụng và phạm vi với khả năng tùy chỉnh ngân sách.

Nắm bắt thông tin nhờ khả năng dự báo mức chi tiêu và sử dụng tài nguyên.

Tạo các hành động tùy chỉnh để ngăn chặn phí vượt hạn mức, tình trạng sử dụng tài nguyên không hiệu quả hoặc thiếu phạm vi.

Cách hoạt động

Với Ngân sách AWS, bạn có thể đặt ngân sách tùy chỉnh để theo dõi chi phí và mức sử dụng của mình, đồng thời phản hồi nhanh chóng khi nhận được cảnh báo từ thông báo qua email hoặc SNS nếu bạn vượt quá ngưỡng.

Sơ đồ thể hiện cách Ngân sách AWS có thể giúp người dùng lập kế hoạch và dự báo ngân sách thông qua các tính năng tạo ngân sách, cảnh báo và phản hồi tự động.

Trường hợp sử dụng

Chi phí giám sát và mức sử dụng

Thiết lập khoảng thời gian ngân sách ưu tiên thành theo ngày, tháng, quý hoặc năm và tạo các giới hạn ngân sách cụ thể.

Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất »

Tạo báo cáo theo lịch

Luôn nắm rõ cách các chi phí thực tế hoặc dự báo và mức sử dụng tác động tới ngưỡng giới hạn ngân sách của bạn.

Tìm hiểu thêm về tạo báo cáo ngân sách »

Ứng phó với ngưỡng giới hạn

Thiết lập các thao tác tùy chỉnh để chạy tự động hoặc thông qua một quy trình chấp thuận khi vượt quá mục tiêu ngân sách.

Tìm hiểu thêm về tạo cảnh báo »

Cách bắt đầu

Xem các tính năng của sản phẩm

Tìm hiểu sâu hơn về việc quản lý và tối ưu hóa chi phí.

Kiểm soát chi phí AWS

Tìm hiểu cách quản lý chi phí bằng Bậc miễn phí của AWS và Ngân sách AWS.

Tạo và quản lý ngân sách

Đặt ngân sách tùy chỉnh để cảnh báo khi bạn vượt quá ngưỡng ngân sách.


Khám phá thêm về AWS