Để biết mức giá của lớp lưu trữ S3 Glacier và S3 Glacier Deep Archive cho Amazon S3, vui lòng tham khảo trang giá Amazon S3.

Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu.

Bậc sử dụng miễn phí của AWS*

Là một phần của Bậc sử dụng miễn phí của AWS, bạn có thể truy xuất miễn phí lên tới 10 GB dữ liệu Amazon S3 Glacier mỗi tháng. Có thể sử dụng hạn mức của bậc miễn phí vào bất kỳ thời điểm nào trong tháng và áp dụng với các truy xuất Tiêu chuẩn.

* Mức sử dụng của bạn cho bậc miễn phí được tính từng tháng trên toàn bộ các khu vực trừ khu vực GovCloud của AWS và tự động áp dụng cho hóa đơn của bạn – lượng sử dụng hàng tháng chưa sử dụng sẽ không được chuyển sang tháng sau. Có áp dụng các giới hạn; tham khảo điều khoản dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Giá lưu trữ

Giá truy xuất

Giá theo yêu cầu truy xuất

*Các yêu cầu truy xuất nhanh Theo nhu cầu, như phiên bản EC2 Theo nhu cầu, gần như luôn có sẵn.

Truy xuất nhanh đảm bảo cung cấp

**Các yêu cầu đảm bảo cung cấp sẽ được sử dụng khi bạn cần đảm bảo rằng công suất truy xuất của bạn sẽ khả dụng khi bạn cần đến. Bạn mua yêu cầu đảm bảo cung cấp theo đơn vị công suất đảm bảo cung cấp, mỗi yêu cầu đảm bảo ít nhất 3 lần truy xuất nhanh mỗi 5 phút và cung cấp tốc độ truy xuất lên tới 150 MB/giây.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Giá yêu cầu

LISTVAULTS, GETJOBOUTPUT, DELETE† và tất cả các Yêu cầu khác đều miễn phí.

† Các mục lưu trữ trên S3 Glacier có thời gian lưu trữ tối thiểu là 90 ngày và mục lưu trữ bị xóa trước 90 ngày phải chịu phí chia theo tỷ lệ bằng với phí lưu trữ cho số ngày còn lại. Tìm hiểu thêm.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm

Giá truyền dữ liệu

Giá bên dưới dựa vào dữ liệu được truyền "vào" và "ra" khỏi Amazon S3 Glacier.

Đối với truyền dữ liệu vượt quá 500 TB/Tháng, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

Truyền dữ liệu ra ngoài từ S3 Glacier đến EC2 ở cùng khu vực được MIỄN PHÍ.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Kích thước băng thông và lưu trữ bao gồm tổng phí của tệp.

Các bậc giá sẽ xem xét tổng mức sử dụng cho Truyền dữ liệu ra ngoài đến Internet trên Amazon EC2, Amazon S3, Amazon S3 Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB và AWS Storage Gateway.

Giá Amazon S3 Glacier Select

Amazon S3 Glacier Select cho phép các truy vấn chạy trực tiếp trên dữ liệu được lưu trữ trong Amazon S3 Glacier mà không phải truy xuất toàn bộ kho lưu trữ. Giá cho tính năng này dựa trên tổng lượng dữ liệu đã quét, số lượng dữ liệu được Amazon S3 Glacier Select trả về và số yêu cầu Amazon S3 Glacier Select đã khởi tạo.

Giá cho mỗi số liệu này được xác định theo tốc độ yêu cầu dữ liệu dựa trên ba tùy chọn. Truy vấn "Nhanh" <250 MB thường được trả về sau 1–5 phút. Truy vấn "Tiêu chuẩn" thường được trả về sau 3–5 giờ. Truy vấn "Khối lượng lớn" thường được trả về sau 5–12 giờ.

Giá yêu cầu được ghi trong bảng giá yêu cầu truy vấn.

Chọn dữ liệu đã quét

Chọn dữ liệu trả về

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Tìm hiểu cách bắt đầu với Amazon S3 Glacier

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon S3 Glacier
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi