Bắt đầu với Amazon S3

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) là một dịch vụ lưu trữ đối tượng với khả năng thay đổi theo quy mô, tính khả dụng của dữ liệu, độ bảo mật và hiệu năng hàng đầu trong ngành. Bạn có thể sử dụng Amazon S3 để lưu trữ và truy xuất dữ liệu với khối lượng bất kỳ, vào bất cứ thời điểm nào, từ bất cứ nơi nào.

Để tận dụng tối đa Amazon S3, bạn cần hiểu một vài khái niệm đơn giản. Amazon S3 lưu trữ dữ liệu dưới dạng đối tượng trong vùng lưu trữ. Đối tượng gồm một tệp và mọi dữ liệu mô tả (không bắt buộc) mô tả tệp đó. Để lưu trữ đối tượng trong Amazon S3, bạn tải tệp bạn muốn lưu trữ lên vùng lưu trữ. Khi tải tệp lên, bạn có thể đặt quyền cho đối tượng và mọi dữ liệu mô tả.

Vùng lưu trữ là bộ chứa của đối tượng. Bạn có thể có một hoặc nhiều vùng lưu trữ. Với mỗi vùng lưu trữ, bạn có thể kiểm soát quyền truy cập vào vùng lưu trữ đó (ai có thể tạo, xóa và liệt kê đối tượng trong vùng lưu trữ), xem bản ghi truy cập vào vùng lưu trữ cũng như đối tượng trong vùng. Bạn cũng có thể chọn khu vực địa lý nơi Amazon S3 sẽ lưu trữ vùng lưu trữ và nội dung của vùng.

Bản minh họa: Bắt đầu sử dụng Amazon S3 (7:37)
Step 1 - Sign up for an Amazon Web Services account

Thiết lập và đăng nhập vào tài khoản AWS của bạn

Để sử dụng Amazon S3, bạn cần có tài khoản AWS Nếu chưa có, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản khi đăng ký Amazon S3. Bạn sẽ không bị tính phí Amazon S3 cho đến khi sử dụng.  

Tạo bộ chứa

Mọi đối tượng trong Amazon S3 đều được lưu trữ trong vùng lưu trữ. Trước khi có thể lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3, bạn phải tạo vùng lưu trữ S3.

Bắt đầu xây dựng với AWS

Bây giờ bạn đã tạo xong bộ chứa, bạn đã sẵn sàng để thêm đối tượng vào bộ chứa. Đối tượng có thể là một loại tập tin bất kỳ: tập tin văn bản, ảnh, video, v.v. Đọc Hướng dẫn bắt đầu để tìm hiểu thêm và bắt đầu phát triển.

Hầu hết khách hàng đều bắt đầu phát triển các ứng dụng hoàn toàn mới với công cụ dành cho nhà phát triển AWS và SDK. Ngoài ra, giao diện trên web để truy cập và quản lý các tài nguyên Amazon S3 được cung cấp qua Bảng điều khiển quản lý AWS.

Sử dụng AWS SDK

Nhà phát triển đang xây dựng ứng dụng có thể lựa chọn từ nhiều AWS SDK giúp đơn giản hóa việc sử dụng Amazon S3 trong trường hợp sử dụng của họ. AWS SDK cho Amazon S3 bao gồm các thư viện, mẫu thử mã và tài liệu dành cho các ngôn ngữ lập trình và nền tảng sau đây.

AWS Training: Khóa học trực tuyến miễn phí về Amazon S3

AWS cung cấp các khóa học lưu trữ trực tuyến miễn phí để giúp bạn tìm hiểu cách xây dựng kiến trúc và quản lý giải pháp lưu trữ có tính khả dụng cao được xây dựng trên Amazon S3. Tăng dần độ khó từ các kiến thức cơ bản cho đến thông tin kỹ thuật chuyên sâu để nâng cao chuyên môn Amazon S3 của bạn và giúp tổ chức của bạn di chuyển lên đám mây nhanh hơn. 

Tìm hiểu thêm bằng cách duyệt xem các tùy chọn tiến trình đào tạo bên dưới. Truy cập vào đây để xem Kế hoạch đào tạo lưu trữ đối tượng và nhận huy hiệu kỹ thuật số khi hoàn thành khóa học và đánh giá thành công.

Amazon S3

Bắt đầu sử dụng S3


Tìm hiểu thêm về S3 và cách tải lên dữ liệu, yếu tố bảo mật và chức năng chính.

Amazon S3

Quản lý dữ liệu trên S3


Tổng quan về quản lý S3 và cách giám sát hoạt động S3 cũng như xu hướng lưu trữ.

Amazon S3

Lớp lưu trữ S3


Trong khóa học này, bạn sẽ được tìm hiểu về các lớp lưu trữ và cách chọn lớp phù hợp cho trường hợp sử dụng của mình.

Amazon S3

Tối ưu hóa chi phí với S3

Trong khóa học này, bạn sẽ được tìm hiểu về những kỹ thuật tối ưu hóa chi phí Amazon S3.

Amazon S3

Tối ưu hóa hiệu suất cho S3


Trong chương trình học này, bạn sẽ được tìm hiểu về cách tối ưu hóa hiệu năng khi sử dụng S3. 

Amazon S3

Bảo mật và bảo vệ dữ liệu của bạn trong S3


Tìm hiểu các phương pháp hay nhất về bảo mật S3 và cách ngăn chặn truy cập vào dữ liệu của bạn.

Amazon S3

Kiểm tra quyền truy cập và bảo mật S3


Tìm hiểu các tính năng để kiểm tra hoạt động và tài nguyên S3 nhằm giúp cải thiện tình trạng bảo mật của bạn.

Amazon S3

Kinh doanh liên tục và phục hồi sau thảm họa với S3

Cách sử dụng, quản lý, bảo mật, giám sát và tối ưu hóa Amazon S3.

Hướng dẫn bắt đầu và hướng dẫn từng bước

Amazon S3

Lưu trữ và truy xuất tập tin

Lưu trữ tập tin của bạn trên đám mây với Amazon S3

Amazon S3

Tải hàng loạt tệp lên S3

Dễ dàng dựng các tập lệnh riêng để sao lưu tệp của bạn lên đám mây

Amazon S3, Route 53, CloudFront

Lưu trữ trang web tĩnh

Lưu trữ trang web cá nhân hoặc tiếp thị đơn giản trên AWS

Amazon S3

Thay thế bản sao lưu với S3

Loại bỏ sao lưu băng từ tại chỗ với S3 Glacier lưu trữ sâu

Amazon S3 phân bậc thông minh

Bắt đầu sử dụng Amazon S3 phân bậc thông minh

Bắt đầu lưu trữ dữ liệu của bạn trong lớp lưu trữ Amazon S3 phân bậc thông minh để bạn có thể tiến tới tiết kiệm chi phí lưu trữ tự động

Các lớp lưu trữ của Amazon S3 Glacier

Bắt đầu sử dụng các lớp lưu trữ của Amazon S3 Glacier

Bắt đầu lưu trữ các tập dữ liệu của bạn trong Amazon S3 Glacier truy xuất tức thì, Amazon S3 Glacier truy xuất linh hoạt và Amazon S3 Glacier lưu trữ sâu

Amazon S3

Bảo vệ dữ liệu trên Amazon S3


Bảo vệ dữ liệu trên Amazon S3 khỏi bị xóa ngẫu nhiên hoặc lỗi ứng dụng bằng khả năng Lập phiên bản S3, Khóa đối tượng S3 và Sao chép S3

Amazon S3

Sao chép dữ liệu bằng Amazon S3


Sao chép dữ liệu trong và giữa các Khu vực AWS bằng Sao chép Amazon S3

Amazon S3

Kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu trong Amazon S3 bằng các phương pháp kiểm tra tổng bổ sung

Amazon S3 hiện có nhiều lựa chọn kiểm tra tổng để tăng tốc quá trình kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu. Các thuật toán bổ sung được S3 hỗ trợ là: SHA-1, SHA-256, CRC32, và CRC32-C. Bắt đầu kiểm tra rằng các tệp của bạn không bị thay đổi trong quá trình truyền dữ liệu hay tải lên hay tải xuống.

Ống kính lưu trữ Amazon S3

Bắt đầu sử dụng Ống kính lưu trữ Amazon S3


Bắt đầu sử dụng Ống kính lưu trữ Amazon S3 để có thể theo dõi trong toàn tổ chức việc sử dụng bộ nhớ đối tượng và xu hướng hoạt động, cũng như nhận các đề xuất có thể thực hiện để cải thiện hiệu quả chi phí và áp dụng các phương pháp bảo vệ dữ liệu tốt nhất

Lambda đối tượng Amazon S3

Bắt đầu sử dụng Lambda đối tượng Amazon S3

Với Lambda đối tượng Amazon S3, bạn có thể thêm mã của riêng mình vào các yêu cầu GET, HEAD và LIST S3 để sửa đổi dữ liệu khi dữ liệu được trả về đến một ứng dụng. Bạn có thể sử dụng mã tùy chỉnh để sửa đổi dữ liệu mà các yêu cầu GET S3 trả về để chuyển đổi các định dạng dữ liệu, linh hoạt thay đổi kích thước hình ảnh, biên tập dữ liệu bí mật và hơn thế nữa.

Amazon S3

Bắt đầu sử dụng Điểm truy cập đa khu vực Amazon S3

Bắt đầu sử dụng Điểm truy cập đa khu vực Amazon S3 và kiểm soát chuyển đổi dự phòng

Amazon S3

Sao chép các đối tượng hiện có trong vùng lưu trữ Amazon S3 của bạn bằng Sao chép hàng loạt trên Amazon S3

Sao chép các đối tượng đã có trong vùng lưu trữ S3 của bạn trong cùng một Khu vực AWS hoặc trên các Khu vực AWS khác nhau bằng Sao chép hàng loạt trên Amazon S3

Amazon S3, Amazon CloudFront

Thiết lập phân phối nội dung qua Amazon CloudFront dành cho Amazon S3

Amazon CloudFront hoạt động liền mạch với Amazon S3 nhằm đẩy nhanh việc phân phối nội dung web cũng như giảm tải cho các máy chủ gốc của bạn. Đẩy nhanh tốc độ tải nội dung động của bạn với CloudFront và S3.

Di chuyển dữ liệu sang Amazon S3

AWS cung cấp một hồ sơ gồm các dịch vụ truyền dữ liệu nhằm mang đến giải pháp thích hợp cho mọi dự án di chuyển dữ liệu. Mức độ kết nối là yếu tố chính trong việc di chuyển dữ liệu. AWS có các dịch vụ có thể xác định nhu cầu của bạn trong việc lưu trữ đám mây kết hợp, truyền dữ liệu ngoại tuyến và trực tuyến.

Lưu trữ đám mây kết hợp

AWS Storage Gateway là dịch vụ lưu trữ đám mây kết hợp cho phép bạn kết nối và mở rộng ứng dụng tại chỗ của mình đến Bộ lưu trữ của AWS một cách liền mạch. Khách hàng sử dụng Storage Gateway để di chuyển các bản sao lưu lên đám mây, sử dụng chia sẻ tệp tại chỗ được hỗ trợ bởi lưu trữ đám mây và cung cấp quyền truy cập dữ liệu có độ trễ thấp trong AWS cho các ứng dụng tại chỗ. Bằng cách sử dụng AWS Direct Connect, bạn có thể thiết lập kết nối riêng giữa AWS và trung tâm dữ liệu, văn phòng hoặc vị trí cho thuê đặt máy chủ. Điều này có thể giúp giảm chi phí mạng của bạn, tăng thông lượng và mang đến trải nghiệm sử dụng mạng nhất quán hơn so với các kết nối Internet công cộng.

Truyền dữ liệu ngoại tuyến

Dòng sản phẩm AWS Snow bao gồm AWS Snowcone, AWS SnowballAWS Snowmobile. AWS Snowcone và AWS Snowball là những thiết bị điện toán biên và lưu trữ di động nhỏ gọn, chắc chắn và an toàn để thu thập, xử lý và di chuyển dữ liệu. Các thiết bị này được xây dựng dành riêng để sử dụng trong vị trí biên, nơi công suất mạng bị hạn chế hoặc không tồn tại, cũng như cung cấp các tính năng lưu trữ và điện toán trong môi trường khắc nghiệt. AWS Snowmobile là một dịch vụ truyền dữ liệu với quy mô exabyte được dùng để di chuyển các khối lượng dữ liệu khổng lồ lên đám mây, bao gồm các thư viện video, kho lưu trữ hình ảnh hoặc thậm chí là di chuyển toàn bộ một trung tâm dữ liệu.

Truyền dữ liệu trực tuyến

AWS DataSync giúp bạn dễ dàng truyền hàng trăm terabyte và hàng triệu tệp đến Amazon S3 một cách hiệu quả, nhanh hơn đến 10 lần so với các công cụ mã nguồn mở. DataSync tự động xử lý hoặc loại bỏ nhiều tác vụ thủ công, bao gồm tạo tập lệnh cho tác vụ sao chép, lập lịch trình và giám sát hoạt động truyền dữ liệu, xác thực dữ liệu và tối ưu hóa việc sử dụng mạng. Sử dụng Snowcone, bạn thậm chí có thể truyền dữ liệu trực tuyến bằng AWS DataSync từ các vị trí biên.

Dòng sản phẩm AWS Transfer cho phép truyền tệp được quản lý đầy đủ, đơn giản và liền mạch sang Amazon S3 bằng SFTP, FTPS và FTP.

Amazon S3 Transfer Acceleration cho phép truyền tệp một cách nhanh chóng qua khoảng cách lớn giữa máy khách và vùng lưu trữ Amazon S3 của bạn. Amazon KinesisAWS IoT Core giúp bạn thu thập và tải dữ liệu truyền phát từ thiết bị IoT đến Amazon S3.

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ di chuyển dữ liệu trên đám mây AWS »

Video

Giới thiệu về Amazon S3 (4:32)
Bắt đầu sử dụng S3 (49:35)
Lớp lưu trữ của Amazon S3 (37:48)

Duy trì cập nhật với hội thảo trực tuyến về AWS »

Sử dụng Mạng lưới đối tác AWS

Amazon S3 được tích hợp trình kết nối của bên thứ ba để giúp bạn di chuyển dữ liệu vào và ra khỏi đám mây AWS. Chương trình năng lực Mạng lưới đối tác AWS (APN) được thiết kế để cung cấp cho khách hàng của AWS các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và công nghệ chất lượng hàng đầu. Những nhà cung cấp này đã chứng minh được năng lực kỹ thuật cũng như thành công đã được kiểm chứng trong các lĩnh vực giải pháp chuyên dụng. Các đối tác đạt được Năng lực APN cung cấp nhiều dịch vụ, phần mềm và giải pháp được tích hợp với Đám mây AWS.

Đối tác có năng lực lưu trữ của AWS có thể giúp khách hàng đánh giá cũng như sử dụng kỹ thuật và công nghệ để lưu trữ dữ liệu trong đám mây AWS một cách hiệu quả.

Tìm hiểu thêm về Đối tác năng lực lưu trữ AWS »

Blog

Hiện không tìm thấy bài đăng trên blog. Vui lòng tham khảo Blog AWS để xem các tài nguyên khác. 

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Xem các tính năng sản phẩm

Tìm hiểu thêm về các tính năng quản lý dữ liệu, bảo mật, quản lý truy cập, phân tích và nhiều tính năng khác.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Truy cập ngay vào Bậc miễn phí của AWS và bắt đầu trải nghiệm Amazon S3. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon S3 trên Bảng điều khiển AWS.

Bắt đầu