Cải thiện hiệu năng ứng dụng bằng cách kết nối trực tiếp đến AWS và bỏ qua mạng Internet công cộng.

Bảo mật dữ liệu của bạn khi truyền giữa mạng của bạn và AWS với nhiều lựa chọn mã hóa.

Giảm chi phí kết nối mạng của bạn với mức phí truyền dữ liệu thấp ra khỏi AWS.

Cách thức hoạt động

Dịch vụ đám mây AWS Direct Connect là đường dẫn ngắn nhất đến các tài nguyên AWS của bạn. Trong khi chuyển tiếp, lưu lượng mạng của bạn vẫn ở trên mạng toàn cầu AWS và không dùng đến Internet công cộng. Điều này giúp giảm khả năng gặp phải sự cố tắc nghẽn hoặc tăng độ trễ bất ngờ. Khi tạo kết nối mới, bạn có thể chọn một kết nối lưu trữ do Đối tác phân phối AWS Direct Connect cung cấp hoặc chọn một kết nối chuyên dụng từ AWS – và triển khai tại hơn 100 địa điểm AWS Direct Connect trên toàn thế giới. Với AWS Direct Connect SiteLink, bạn có thể gửi dữ liệu giữa các vị trí AWS Direct Connect để tạo kết nối mạng riêng giữa các văn phòng và trung tâm dữ liệu trong mạng toàn cầu của mình.
  • Kết nối với AWS
  • Kết nối với AWS
  • Kết nối các vị trí của bạn
  • Kết nối các vị trí của bạn

Trường hợp sử dụng

Xây dựng mạng lưới kết hợp

Liên kết AWS của bạn với các mạng tại chỗ để xây dựng các ứng dụng mở rộng môi trường mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

Mở rộng mạng hiện có của bạn

Sau khi liên kết mạng của mình với AWS Direct Connect, bạn có thể sử dụng SiteLink để gửi dữ liệu giữa các vị trí của mình. Khi sử dụng SiteLink, dữ liệu di chuyển qua đường dẫn ngắn nhất giữa các vị trí.

Quản lý các tập dữ liệu lớn

Đảm bảo truyền dữ liệu ổn định và đáng tin cậy trên quy mô lớn để phân tích theo thời gian thực, sao lưu dữ liệu nhanh chóng hoặc xử lý dữ liệu truyền thông phát thanh.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách AWS Direct Connect hoạt động

Tìm hiểu thêm về cách xây dựng các kết nối chuyện dụng trực tiếp.

Khám phá các tính năng của AWS Direct Connect »

Khám phá đào tạo tại chỗ


Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng và tự tin triển khai AWS Direct Connect.

Tìm hiểu cách bắt đầu »

Kết nối với chuyên gia


Nhận sự hỗ trợ bạn cần và xem cách AWS Direct Connect có thể giúp bạn.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS