Cải thiện hiệu năng ứng dụng bằng cách kết nối trực tiếp đến AWS và bỏ qua mạng Internet công cộng.

Bảo mật dữ liệu của bạn khi truyền giữa mạng của bạn và AWS với nhiều lựa chọn mã hóa.

Giảm chi phí kết nối mạng của bạn với mức phí truyền dữ liệu thấp ra khỏi AWS.

Cách thức hoạt động

AWS Direct Connect là một dịch vụ đám mây với khả năng kết nối trực tiếp mạng của bạn đến AWS, bỏ qua mạng Internet nhằm mang tới hiệu năng nhất quán và độ trễ thấp. Khi tạo kết nối mới, bạn có thể chọn một kết nối lưu trữ được cung cấp bởi Đối tác phân phối AWS Direct Connect hoặc chọn một kết nối chuyên dụng từ AWS—và triển khai tại hơn 100 địa điểm AWS Direct Connect trên toàn thế giới.
Product-Page-Diagram_Direct-Connect

Trường hợp sử dụng

Xây dựng mạng lưới kết hợp

Kết nối mạng lưới AWS và tại chỗ của bạn để chạy các dịch vụ AWS ở bất kỳ đâu—trong trung tâm dữ liệu của bạn, gần các khu vực thành phố lớn hoặc ở bất kỳ Khu vực AWS nào.

Hỗ trợ những ứng dụng thời gian thực

Bỏ qua hoàn toàn mạng Internet và cung cấp một trải nghiệm mạng có độ trễ thấp nhất quán hơn cho các ứng dụng với nhu cầu thoại, video và hiệu năng thời gian thực.

Quản lý các nhóm dữ liệu lớn

Đảm bảo truyền dữ liệu ổn định và đáng tin cậy trên quy mô lớn—nhiều terabyte, hoặc thậm chí petabyte—để phân tích theo thời gian thực, sao lưu dữ liệu nhanh chóng hoặc xử lý dữ liệu truyền thông phát thanh.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách AWS Direct Connect hoạt động

Tìm hiểu thêm về cách xây dựng các kết nối chuyện dụng trực tiếp.

Khám phá các tính năng của AWS Direct Connect »

Khám phá đào tạo tại chỗ


Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng và tự tin triển khai AWS Direct Connect.

Tìm hiểu cách bắt đầu »

Kết nối với chuyên gia


Nhận sự hỗ trợ bạn cần và xem cách AWS Direct Connect có thể giúp bạn.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS