AWS Transfer Family

Dễ dàng quản lý và chia sẻ dữ liệu với tính năng truyền tệp đơn giản, an toàn và có quy mô linh hoạt

Dễ dàng di chuyển quy trình công việc truyền tệp của bạn mà không ảnh hưởng đến các kết nối và tích hợp hiện có.

Lưu trữ thông tin trong Amazon S3 hoặc Amazon EFS, quản lý quy trình làm việc và kích hoạt các tác vụ tự động định hướng theo sự kiện bằng một dịch vụ được quản lý toàn phần, không cần viết nhiều mã.

Hỗ trợ hàng nghìn người dùng đồng thời với khả năng kiểm soát quyền truy cập và nhanh chóng điều chỉnh quy mô của hoạt động truyền tệp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) cho từng người dùng theo ngành kinh doanh.

Đáp ứng các nhu cầu về bảo mật với khả năng mã hóa dữ liệu, điểm cuối FIPS và VPC, chứng nhận tuân thủ, PGP, v.v.

Cách thức hoạt động

Bộ hỗ trợ truyền AWS điều chỉnh quy mô việc truyền tệp định kỳ giữa các doanh nghiệp tới các dịch vụ lưu trữ của AWS một cách an toàn bằng các giao thức SFTP, FTPS, FTP và AS2.
 • Điểm cuối để chia sẻ tệp
 • Di chuyển, tự động hóa và giám sát quy trình truyền tệp của bạn vào và ra khỏi Amazon S3 và Amazon EFS một cách liền mạch bằng các giao thức SFTP, FTPS và FTP.
  Quy trình truyền dữ liệu giữa không gian lưu trữ tại chỗ và dịch vụ lưu trữ của AWS
 • Tuyên bố về khả năng ứng dụng 2 (AS2)
 • Truyền tệp nhanh chóng và an toàn giữa các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng của bạn bằng dịch vụ được quản lý toàn phần của Bộ hỗ trợ truyền AWS, trong đó hỗ trợ truyền tệp vào và ra khỏi Amazon S3 bằng giao thức AS2.
  Quy trình truyền dữ liệu giữa các dịch vụ lưu trữ của AWS
 • Bộ kết nối SFTP
 • Bộ kết nối SFTP đơn giản hóa việc sao chép dữ liệu giữa các máy chủ SFTP từ xa và Amazon S3
  AWS DataSync hỗ trợ di chuyển dữ liệu giữa các đám mây công khai khác và Dịch vụ lưu trữ của AWS

Trường hợp sử dụng

Hiện đại hóa hoạt động truyền tệp được quản lý của bạn

Hiện đại hóa hoạt động truyền tệp bảo mật qua các tổ chức tài chính và chăm sóc sức khỏe để thu được dữ liệu được quản lý như PCI, PII hoặc HIPAA.

Phát triển hồ dữ liệu của bạn để thu được thông tin chuyên sâu

Kết nối các nguồn dữ liệu B2B khác nhau giữa các ứng dụng dành cho doanh nghiệp của bạn và hồ dữ liệu được xây dựng cho mục đích nhất định để cho phép thu thập thông tin chuyên sâu theo thời gian thực.

Tăng cường khả năng cộng tác trong mạng lưới đối tác giao dịch của bạn

Tăng khả năng kết nối đối tác giao dịch và tự động hóa việc chuyển đổi tài liệu EDI với AWS B2B Data Interchange để tăng tốc tích hợp dữ liệu hạ nguồn vào ERP, SCM, TMS và các ứng dụng kinh doanh quan trọng khác.

Mở rộng hoạt động kinh doanh phân phối nội dung của bạn

Mở rộng phạm vi tiếp cận người đăng ký của bạn với nhiều lựa chọn kết nối. Áp dụng các biện pháp kiểm soát quyền truy cập tích hợp, chi tiết để bảo vệ doanh thu của bạn.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu thêm về AWS Transfer Family

Khám phá Câu hỏi thường gặp, video, blog và bản mẫu.

Bắt đầu tìm hiểu »

Truy cập Bảng điều khiển

Tìm hiểu bảng điều khiển Bộ hỗ trợ truyền AWS và cách quản lý các tài nguyên SFTP, FTPS, FTP hoặc AS2.

Dùng thử »

Xem câu chuyện khách hàng

Tìm hiểu cách các công ty thuộc nhiều lĩnh vực trên toàn cầu sử dụng AWS Transfer Family.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS