AWS Transfer Family

Dễ dàng quản lý và chia sẻ dữ liệu với tính năng truyền tệp đơn giản, an toàn và có quy mô linh hoạt

Dễ dàng quản lý hoạt động truyền tệp và hiện đại hóa quy trình truyền trong vài giờ bằng hệ thống xác thực hiện có của bạn.

Lưu trữ thông tin trong Simple Storage Service (Amazon S3) hoặc Amazon EFS, quản lý quy trình công việc và kích hoạt các tác vụ tự động theo hướng sự kiện bằng một dịch vụ được quản lý toàn phần, có mã thấp.

Hỗ trợ hàng nghìn người dùng đồng thời cùng với khả năng kiểm soát quyền truy cập và nhanh chóng mở rộng quy mô của hoạt động truyền tệp tin giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) cho từng người dùng theo ngành kinh doanh.

Đáp ứng các nhu cầu về bảo mật với khả năng mã hóa dữ liệu, điểm cuối FIPS và VPC, chứng nhận tuân thủ, v.v.

Cách thức hoạt động

Bộ hỗ trợ truyền AWS điều chỉnh quy mô việc truyền định kỳ tệp giữa các doanh nghiệp tới các dịch vụ Lưu trữ của AWS một cách an toàn bằng các giao thức SFTP, FTPS, FTP và AS2.

  • SFTP, FTPS và FTP
  • Di chuyển, tự động hóa và giám sát quy trình truyền tệp của bạn vào và ra khỏi Amazon S3 và Amazon EFS một cách liền mạch bằng các giao thức SFTP, FTPS và FTP.

  • Tuyên bố về khả năng ứng dụng 2 (AS2)
  • Truyền tệp nhanh chóng và an toàn giữa các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng của bạn bằng dịch vụ được quản lý toàn phần của Bộ hỗ trợ truyền AWS, trong đó hỗ trợ truyền tệp vào và ra khỏi Amazon S3 bằng giao thức AS2.

Trường hợp sử dụng

Hiện đại hóa hoạt động truyền tệp được quản lý của bạn

Hiện đại hóa hoạt động truyền tệp bảo mật qua các tổ chức tài chính và chăm sóc sức khỏe để thu được dữ liệu được quản lý như PCI, PII hoặc HIPPA.

Phát triển hồ dữ liệu của bạn để thu được thông tin chuyên sâu

Mở ra thông tin chuyên sâu bằng cách kết nối ứng dụng kinh doanh phổ biến và các thiết bị IoT với hồ dữ liệu để phân tích và xử lý dữ liệu.

Tăng cường khả năng cộng tác trong mạng lưới đối tác giao dịch của bạn

Tăng cường khả năng cộng tác và kết nối giữa các đối tác giao dịch trong chuỗi cung ứng để định hướng thông tin chuyên sâu theo thời gian thực trong các ứng dụng kinh doanh như ERP, TMI hoặc các hệ thống khác.

Mở rộng hoạt động kinh doanh phân phối nội dung của bạn

Mở rộng phạm vi tiếp cận người đăng ký của bạn với nhiều lựa chọn kết nối. Áp dụng các biện pháp kiểm soát quyền truy cập tích hợp, chi tiết để bảo vệ doanh thu của bạn.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu thêm về AWS Transfer Family

Khám phá Câu hỏi thường gặp, video, blog và bản mẫu.

Bắt đầu tìm hiểu »

Truy cập Bảng điều khiển

Tìm hiểu bảng điều khiển AWS Transfer Family và cách quản lý các hoạt động dịch vụ SFTP, FTPS hoặc FTP.

Dùng thử »

Xem câu chuyện khách hàng

Tìm hiểu cách các công ty thuộc nhiều lĩnh vực trên toàn cầu sử dụng AWS Transfer Family.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS