AWS Snowball

Tăng tốc di chuyển dữ liệu ngoại tuyến hoặc lưu trữ từ xa lên đám mây

Dễ dàng di chuyển hàng terabyte dữ liệu lên đám mây mà không bị giới hạn về dung lượng lưu trữ hoặc công suất điện toán.

Tăng tốc hiệu suất của ứng dụng trong các môi trường biên bị ngắt kết nối, khắc nghiệt, đồng thời chạy các khối lượng công việc điện toán trong điều kiện khả năng kết nối là rất nhỏ hoặc không có.

Bảo vệ dữ liệu đang được truyền bằng khung máy kiên cố, dịch vụ kho vận tích hợp và hộp niêm phong chống giả mạo của Snowball, đồng thời nhanh chóng đưa dữ liệu đến đúng địa điểm

Cách thức hoạt động

Trong bảng điều khiển Dòng sản phẩm AWS Snowball, hãy lựa chọn thiết bị ưa thích của bạn, Snowball Edge Compute Optimized hoặc Snowball Edge Storage Optimized. Tạo một tác vụ với vùng lưu trữ Amazon S3, chọn Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để theo dõi và định cấu hình các tùy chọn như AMI Amazon EC2 và GPU. AWS chuẩn bị và vận chuyển thiết bị cho bạn. Sau khi bạn nhận được thiết bị, hãy bật nguồn và sử dụng AWS OpsHub để mở khóa. Kết nối với LAN của bạn. Sử dụng AWS OpsHub để quản lý thiết bị, truyền dữ liệu hoặc khởi chạy các phiên bản EC2. Sau khi hoàn tất, hãy tắt và trả thiết bị về AWS. Nhãn vận chuyển sẽ tự động xuất hiện trên màn hình Mực điện tử. Khi thiết bị đến Khu vực AWS, mọi dữ liệu được lưu trữ trong (các) bộ chứa tích hợp của bạn sẽ được chuyển sang bộ chứa S3 và được xác minh vào cùng thời điểm bạn tải thiết bị. Sau đó, tất cả dữ liệu và thông tin khách hàng sẽ được xóa khỏi thiết bị một cách an toàn.

  • AWS Snowball
  • Cách hoạt động

    Di chuyển dữ liệu ở cấp độ petabyte sang AWS bằng Snowball. Đối với các tác vụ cần nhiều thiết bị, bạn có thể theo dõi giai đoạn của thiết bị với Trình quản lý di chuyển dữ liệu lớn của Snow.

    Sơ đồ này cho thấy cách di chuyển dữ liệu bằng AWS Snowball. Nội dung mô tả tại liên kết: “Phóng to và đọc mô tả hình ảnh”.

Trường hợp sử dụng

Di chuyển dữ liệu ở cấp độ petabyte

Di chuyển cơ sở dữ liệu, nội dung sao lưu, kho lưu trữ, hồ sơ chăm sóc sức khỏe, tập dữ liệu phân tích, dữ liệu cảm biến IoT và nội dung đa phương tiện lên đám mây - đặc biệt là khi mạng có điều kiện hạn chế.

Xử lý và phân tích dữ liệu cục bộ

Chạy Hình ảnh máy Amazon (AMI) trong Amazon EC2 và triển khai mã AWS Lambda trên các thiết bị Snowball biên với máy học (ML) hoặc các ứng dụng khác.

Tối ưu hóa dữ liệu sản xuất

Thu thập và phân tích dữ liệu nhà máy tại chỗ để tinh chỉnh các quy trình và cải thiện tính an toàn, hiệu quả và năng suất.

Cách bắt đầu

Thiết lập quyền truy cập vào AWS Snowball

Tạo tài khoản AWS và người dùng là quản trị viên trong Quản lý danh tính và truy cập (IAM) trong AWS.

Khám phá AWS Snowball

Tìm hiểu về cách tạo và hoàn tất tác vụ của thiết bị AWS Snowball biên đầu tiên của bạn trong Bảng điều khiển quản lý dòng sản phẩm AWS Snow.

Khám phá các biện pháp tốt nhất

Nhận lợi ích tối đa từ thiết bị AWS Snowball biên của bạn bằng cách xem và thực hiện theo các biện pháp tốt nhất.


Khám phá thêm về AWS