Với AWS Snowball, bạn sẽ thanh toán phí dịch vụ trên mỗi tác vụ truyền dữ liệu (cộng với phí vận chuyển áp dụng). Mỗi tác vụ bao gồm việc sử dụng miễn phí thiết bị Snowball tại chỗ trong vòng 10 ngày* và một khoản phí nhỏ đối với những ngày sử dụng tại chỗ bổ sung. Ngày vận chuyển, bao gồm ngày nhận thiết bị và ngày vận chuyển thiết bị trở lại AWS, không được tính vào 10 ngày miễn phí này. Dữ liệu được truyền vào AWS không phải chịu bất kỳ phí truyền dữ liệu nào, và mức giá Amazon S3 tiêu chuẩn được áp dụng. Vui lòng xem chi tiết bên dưới.

Thông tin chi tiết giá

Phí dịch vụ trên mỗi tác vụ

 

Snowball 50 TB: 200 USD

Snowball 80 TB: 250 USD; cho Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) và Châu Á Thái Bình Dương (Seoul): 320 USD

Phí cho ngày bổ sung

 

10 ngày sử dụng tại chỗ đầu tiên được miễn phí*, và mỗi ngày tại chỗ bổ sung có mức phí 15 USD

Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) và Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) là 20 USD cho mỗi ngày tại chỗ bổ sung

Truyền dữ liệu

 

Phí truyền dữ liệu VÀO đến Amazon S3 là 0 USD/GB (miễn phí)

Phí truyền dữ liệu RA khỏi Amazon S3 được tính theo khu vực:

Các khu vực tại Hoa Kỳ, bao gồm Miền Đông Hoa Kỳ (Phía Bắc Virginia, Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Phía Bắc California, Oregon)
0.03 USD/GB
AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ), AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ) 0.03 USD/GB
Canada (Montreal) 0.03 USD/GB
Nam Mỹ (Sao Paulo)
0.04 USD/GB
Châu Âu (Ai-len, Frankfurt, London và Stockholm) 0.03 USD/GB
Châu Âu (Paris) 0.04 USD/GB
Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo, Khu vực Osaka, Sydney, Mumbai)
0.04 USD/GB
Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)
0.05 USD/GB
Châu Á Thái Bình Dương (Seoul)
0.05 USD/GB

Vận chuyển

 

Phí vận chuyển được tính dựa trên cước phí vận chuyển tiêu chuẩn dành cho địa điểm vận chuyển và phương thức vận chuyển (ví dụ: 2 ngày, qua đêm) được chọn. Phương thức vận chuyển mặc định là 2 ngày. Bên vận chuyển có thể tính thêm phụ phí (như phí đặt lịch lấy hàng), bạn phải thanh toán phí này trực tiếp cho bên vận chuyển.

Phí dành cho Amazon S3

 

Áp dụng mức giá lưu trữ và yêu cầu của Standard Amazon S3.


Ví dụ về giá

Ví dụ về giá dưới đây minh họa cho mức phí bạn phải thanh toán khi truyền 30 terabyte dữ liệu vào AWS bằng cách sử dụng một thiết bị Snowball 80TB, bạn giữ thiết bị tại cơ sở trong tổng cộng 15 ngày (nhận thiết bị ngày 1 và trả thiết bị vào ngày 15).

Phí dịch vụ trên mỗi tác vụ truyền Snowball:

Phí dịch vụ trên mỗi tác vụ truyền trên Snowball có kích thước này là 250 USD.

Phí cho ngày bổ sung:

Ngày nhận thiết bị và ngày vận chuyển thiết bị trở lại AWS được coi là ngày vận chuyển, không được tính vào 10 ngày miễn phí trong trường hợp này. Điều này có nghĩa là bạn đã giữ thiết bị tại cơ sở tổng cộng 13 ngày, trong đó 10 ngày được miễn phí. Do đó, bạn đã sử dụng thêm 3 ngày bổ sung để truyền dữ liệu.

Tổng phí ngày bổ sung là: 3 ngày x 15 USD/ngày = 45 USD

Truyền dữ liệu:

Trong ví dụ này, bạn đã truyền dữ liệu VÀO AWS, do đó chi phí truyền dữ liệu là 0 USD.

Vận chuyển:

Phí vận chuyển được tính dựa trên cước phí vận chuyển tiêu chuẩn và địa điểm vận chuyển cũng như phương thức vận chuyển được chọn.

* Mỗi tác vụ bao gồm 10 ngày sử dụng thiết bị Snowball tại chỗ miễn phí. Ngày vận chuyển, bao gồm ngày nhận thiết bị và ngày vận chuyển thiết bị trở lại AWS, không được tính vào 10 ngày miễn phí này. Nếu không trả lại thiết bị cho AWS trong vòng 90 ngày, thì có thể coi là thiết bị bị mất và bạn phải trả phí làm mất thiết bị. Hãy truy cập Câu hỏi thường gặp về AWS Snowball để biết thêm thông tin.


Tài nguyên giá khác

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Khám phá các tài nguyên khác về AWS Snowball

Truy cập trang tài nguyên về Snowball
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Snowball
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi