Với AWS Snowball, bạn chỉ phải trả phí sử dụng thiết bị và truyền dữ liệu ra khỏi AWS. Giá bao gồm phí dịch vụ trên mỗi tác vụ, bao gồm 10 ngày sử dụng tại chỗ và phí theo ngày cho số ngày sử dụng thiết bị bổ sung trước khi gửi trả thiết bị về AWS. Phí dịch vụ và phí theo ngày khác nhau theo Khu vực AWS và tùy theo loại thiết bị Snowball được chọn trong số bốn loại thiết bị: Storage Optimized chỉ truyền dữ liệu, Storage Optimized có phiên bản điện toán EC2, Compute Optimized hoặc Compute Optimized có GPU.

AWS Snowball cũng giảm giá đáng kể (lên tới 62%) cho những khách hàng cam kết sử dụng trong thời hạn 1 năm và 3 năm. Với các cam kết 1 năm hoặc 3 năm, vui lòng liên hệ với đội ngũ bán hàng; bạn không thể thực hiện lựa chọn này trong Bảng điều khiển AWS.

Thông tin chi tiết về giá

Phí dịch vụ trên mỗi tác vụ

 

Đây là phí thiết lập một lần cho mỗi tác vụ được yêu cầu qua bảng điều khiển và bao gồm 10 ngày sử dụng tại chỗ. Ngày vận chuyển không được tính trong khoảng thời gian 10 ngày trên, bao gồm ngày nhận thiết bị và ngày vận chuyển thiết bị trở lại AWS. Giá được niêm yết theo Khu vực trong bảng dưới đây.

Phí theo ngày

 

Phí dịch vụ bao gồm 10 ngày đầu tiên sử dụng tại chỗ miễn phí. Nếu giữ thiết bị quá 10 ngày, bạn sẽ bị tính phí cho mỗi ngày giữ thiết bị. Phí theo ngày được niêm yết theo Khu vực trong bảng dưới đây.

Truyền dữ liệu

 

Phí truyền dữ liệu VÀO đến Amazon S3 là 0.00 USD/GB (miễn phí).

Phí truyền dữ liệu RA khỏi Amazon S3 được tính theo Khu vực. Xem giá phí truyền dữ liệu RA theo Khu vực trong bảng dưới đây.

Vận chuyển

 

Phí vận chuyển được tính dựa trên cước phí vận chuyển tiêu chuẩn dành cho địa điểm vận chuyển và phương thức vận chuyển được chọn (ví dụ: 2 ngày, qua đêm). Phương thức vận chuyển mặc định là 2 ngày.

Phí dịch vụ AWS

 

Phí dịch vụ AWS tiêu chuẩn được áp dụng cho mức sử dụng phát sinh khi nhập hoặc xuất dữ liệu đến hoặc từ vùng lưu trữ Amazon S3, như phí yêu cầu Amazon S3 PUT hoặc AWS KMS (nếu bật chức năng mã hóa KMS trên vùng lưu trữ Amazon S3 của bạn).

 


Giá chỉ áp dụng cho việc truyền dữ liệu của Snowball Edge Storage Optimized

Khu vực Phí tác vụ theo nhu cầu (gồm 10 ngày) Phí tác vụ theo nhu cầu mỗi ngày
     Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) 300 USD 30 USD
     Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) 300 USD 30 USD
     Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) 300 USD 30 USD
     Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California) 300 USD 30 USD
     AWS GovCloud (US-Gov-East) 300 USD 30 USD
     AWS GovCloud (US-Gov-West) 300 USD 30 USD
     Canada (Montreal) 300 USD 30 USD
     Nam Mỹ (São Paulo) 300 USD 30 USD
     
     Châu Âu (Ireland) 300 USD 30 USD
     Châu Âu (Frankfurt) 300 USD 30 USD
     Châu Âu (London) 300 USD 30 USD
     Châu Âu (Paris) 300 USD 30 USD
     Châu Âu (Stockholm) 300 USD 30 USD
     Châu Âu (Milan) 400 USD
40 USD
         
     Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) 400 USD 40 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) 300 USD 30 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) 300 USD 30 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) 400 USD 40 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) 400 USD 40 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) 300 USD 30 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) 300 USD 30 USD
     
     Châu Phi (Cape Town) 400 USD 40 USD

Giá chỉ áp dụng cho Snowball Edge Storage Optimized có các Phiên bản điện toán EC2

Khu vực Phí tác vụ theo nhu cầu (gồm 10 ngày) Phí tác vụ theo nhu cầu mỗi ngày Phí trả trước cam kết 1 năm* Phí trả trước cam kết 3 năm*
     Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) 500 USD 50 USD 42 USD/ngày (15.330 USD)   35 USD/ngày (38.325 USD)
     Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) 500 USD 50 USD 42 USD/ngày (15.330 USD)   35 USD/ngày (38.325 USD)
     Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) 500 USD 50 USD 42 USD/ngày (15.330 USD)   35 USD/ngày (38.325 USD)
     Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California) 500 USD 50 USD 42 USD/ngày (15.330 USD)   35 USD/ngày (38.325 USD)
     AWS GovCloud (US-Gov-East) 500 USD 50 USD 42 USD/ngày (15.330 USD)   35 USD/ngày (38.325 USD)
     AWS GovCloud (US-Gov-West) 500 USD 50 USD 42 USD/ngày (15.330 USD)   35 USD/ngày (38.325 USD)
     Canada (Montreal) 800 USD 80 USD 52 USD/ngày (18.980 USD) 45 USD/ngày (49.275 USD)
     Nam Mỹ (São Paulo) 1.200 USD 120 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 80 USD/ngày (87.600 USD)
         
     Châu Âu (Ireland) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 45 USD/ngày (49.275 USD)
     Châu Âu (Frankfurt) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 45 USD/ngày (49.275 USD)
     Châu Âu (London) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 45 USD/ngày (49.275 USD)
     Châu Âu (Paris) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 50 USD/ngày (54.750 USD)  
     Châu Âu (Stockholm) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 45 USD/ngày (49,275 USD)
     Châu Âu (Milan) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 45 USD/ngày (49.275 USD)
             
     Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 50 USD/ngày (54.750 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 45 USD/ngày (49.275 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 50 USD/ngày (54.750 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 50 USD/ngày (54.750 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 50 USD/ngày (54.750 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) 800 USD 80 USD 65 USD/ngày (23.725 USD) 55 USD/ngày (60.225 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 50 USD/ngày (54.750 USD)
         
     Châu Phi (Cape Town) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 50 USD/ngày (54.750 USD)

* Lưu ý: Phí trả trước cho trọn 1 năm và 3 năm sẽ được chiết khấu theo ngày. Vui lòng liên hệ với Bộ phận bán hàng AWS để nhận thông tin về giá.

Giá chỉ áp dụng cho Snowball Edge Compute Optimized có các Phiên bản điện toán EC2

Khu vực Phí tác vụ theo nhu cầu (gồm 10 ngày) Phí tác vụ theo nhu cầu mỗi ngày Phí trả trước cam kết 1 năm* Phí trả trước cam kết 3 năm*
     Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) 1.250 USD 125 USD 80 USD/ngày (29.200 USD) 55 USD/ngày (60.225 USD)
     Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) 1.250 USD 125 USD 80 USD/ngày (29.200 USD) 55 USD/ngày (60.225 USD)
     Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) 1.250 USD 125 USD 80 USD/ngày (29.200 USD) 55 USD/ngày (60.225 USD)
     Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California) 1.250 USD 125 USD 80 USD/ngày (29.200 USD) 55 USD/ngày (60.225 USD)
     AWS GovCloud (US-Gov-East) 1.250 USD 125 USD 80 USD/ngày (29.200 USD) 55 USD/ngày (60.225 USD)
     AWS GovCloud (US-Gov-West) 1.250 USD 125 USD 80 USD/ngày (29.200 USD) 55 USD/ngày (60.225 USD)
     Canada (Montreal) 1.300 USD 130 USD 85 USD/ngày (31.025 USD) 60 USD/ngày (65.700 USD)
     Nam Mỹ (São Paulo) 2.150 USD 215 USD 140 USD/ngày (51.100 USD) 95 USD/ngày (104.025 USD)
         
     Châu Âu (Ireland) 1.300 USD 130 USD 85 USD/ngày (31.025 USD) 60 USD/ngày (65.700 USD)
     Châu Âu (Frankfurt) 1.500 USD 150 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 70 USD/ngày (76.650 USD)
     Châu Âu (London) 1.500 USD 150 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 70 USD/ngày (76.650 USD)
     Châu Âu (Paris) 1.500 USD 150 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 70 USD/ngày (76.650 USD)
     Châu Âu (Stockholm) 1.500 USD 150 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 70 USD/ngày (76,650 USD)
     Châu Âu (Milan) 1,500 USD 150 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 70 USD/ngày (76.650 USD)
             
     Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) 1.750 USD 175 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 65 USD/ngày (71.175 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) 1.300 USD 130 USD 85 USD/ngày (31.025 USD) 60 USD/ngày (65.700 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) 1.500 USD 150 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 70 USD/ngày (76.650 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) 1.500 USD 150 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 70 USD/ngày (76.650 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) 1.500 USD 150 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 70 USD/ngày (76.650 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) 1.500 USD 150 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 70 USD/ngày (76.650 USD)
         
     Châu Phi (Cape Town) 1.500 USD 150 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 70 USD/ngày (76.650 USD)

* Lưu ý: Phí trả trước cho trọn 1 năm và 3 năm sẽ được chiết khấu theo ngày. Vui lòng liên hệ với Bộ phận bán hàng AWS để nhận thông tin về giá.

Giá chỉ áp dụng cho Snowball Edge Compute Optimized GPU có các Phiên bản điện toán EC2

Khu vực Phí tác vụ theo nhu cầu (gồm 10 ngày) Phí tác vụ theo nhu cầu mỗi ngày Phí trả trước cam kết 1 năm* Phí trả trước cam kết 3 năm*
     Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) 1.650 USD 165 USD 105 USD/ngày (38.325 USD) 72 USD/ngày (78.840 USD)
     Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) 1.650 USD 165 USD 105 USD/ngày (38.325 USD) 72 USD/ngày (78.840 USD)
     Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) 1.650 USD 165 USD   105 USD/ngày (38.325 USD)   72 USD/ngày (78.840 USD)
     Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California) 1.650 USD 165 USD 105 USD/ngày (38.325 USD) 72 USD/ngày (78.840 USD)
     AWS GovCloud (US-Gov-East) 1.650 USD 165 USD 105 USD/ngày (38.325 USD) 72 USD/ngày (78.840 USD)
     AWS GovCloud (US-Gov-West) 1.650 USD 165 USD 105 USD/ngày (38.325 USD) 72 USD/ngày (78.840 USD)
     Canada (Montreal) 1.800 USD 180 USD 115 USD/ngày (41.975 USD) 80 USD/ngày (87.600 USD)
     Nam Mỹ (São Paulo) 2.850 USD 285 USD 185 USD/ngày (67.525 USD) 125 USD/ngày (136.875 USD)
         
     Châu Âu (Ireland) 1.800 USD 180 USD 115 USD/ngày (41.975 USD) 80 USD/ngày (87.600 USD)
     Châu Âu (Frankfurt) 2.000 USD 200 USD 130 USD/ngày (47.450 USD) 90 USD/ngày (98.550 USD)
     Châu Âu (London) 2.000 USD 200 USD 130 USD/ngày (47.450 USD) 90 USD/ngày (98.550 USD)
     Châu Âu (Paris) 2.000 USD 200 USD 130 USD/ngày (47.450 USD) 90 USD/ngày (98.550 USD)
     Châu Âu (Stockholm) 1.800 USD 180 USD 115 USD/ngày (41.975 USD) 80 USD/ngày (87,600 USD)
     Châu Âu (Milan) 2.000 USD 200 USD 130 USD/ngày (47.450 USD) 90 USD/ngày (98.550 USD)
             
     Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) 2.000 USD 200 USD 125 USD/ngày (45.625 USD) 90 USD/ngày (98.550 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) 1.800 USD 180 USD 115 USD/ngày (41.975 USD) 80 USD/ngày (87.600 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) 2.000 USD 200 USD 130 USD/ngày (47.450 USD) 90 USD/ngày (98.550 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) 2.000 USD 200 USD 130 USD/ngày (47.450 USD) 90 USD/ngày (98.550 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) 2.000 USD 200 USD 130 USD/ngày (47.450 USD) 90 USD/ngày (98.550 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) 2.000 USD 200 USD 130 USD/ngày (47.450 USD) 90 USD/ngày (98.550 USD)
         
     Châu Phi (Cape Town) 2.000 USD 200 USD 130 USD/ngày (47.450 USD) 90 USD/ngày (98.550 USD)

* Lưu ý: Phí trả trước cho trọn 1 năm và 3 năm sẽ được chiết khấu theo ngày. Vui lòng liên hệ với Bộ phận bán hàng AWS để nhận thông tin về giá.

Giá truyền dữ liệu - Tất cả các loại thiết bị Snowball

Phí truyền dữ liệu VÀO đến Amazon S3 là 0.00 USD/GB (miễn phí).
Khu vực Giá Truyền dữ liệu RA
     Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) 0,03 USD/GB
     Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) 0,03 USD/GB
     Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) 0,03 USD/GB
     Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California) 0,03 USD/GB
     AWS GovCloud (US-Gov-East) 0,03 USD/GB
     AWS GovCloud (US-Gov-West) 0,03 USD/GB
     Canada (Montreal) 0,03 USD/GB
     Nam Mỹ (São Paulo) 0,04 USD/GB
   
     Châu Âu (Ireland) 0,03 USD/GB
     Châu Âu (Frankfurt) 0,04 USD/GB
     Châu Âu (London) 0,03 USD/GB
     Châu Âu (Paris) 0,04 USD/GB
     Châu Âu (Stockholm) 0.03 USD/GB
     Châu Âu (Milan) 0.03 USD/GB
       
     Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) 0,05 USD mỗi GB
     Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) 0,04 USD/GB
     Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) 0,04 USD/GB
     Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) 0,05 USD mỗi GB
     Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) 0,05 USD mỗi GB
     Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) 0,04 USD/GB
     Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) 0,04 USD/GB
   
     Châu Phi (Cape Town) 0,05 USD/GB

Ví dụ về giá

Ví dụ 1: Nhập 80 TB vào Khu vực Châu Âu (Ireland) bằng cách sử dụng thiết bị Storage Optimized

Bạn sẽ phải trả phí dịch vụ cho một thiết bị (300 USD) và phí vận chuyển hai chiều. Nếu thời gian tải dữ liệu vào thiết bị không quá 10 ngày và bạn trả thiết bị về AWS, bạn sẽ không phải trả phụ phí theo ngày.

Tổng chi phí để nhập 80 TB vào AWS là 300 USD phí dịch vụ cộng với phí vận chuyển. Bạn không phải trả phí truyền dữ liệu do tác vụ nhập dữ liệu hoàn toàn miễn phí và không phải trả phí theo ngày do thời gian sử dụng thiết bị không quá 10 ngày.

Ví dụ 2: Xuất 25 TB ra khỏi Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) bằng cách sử dụng thiết bị Storage Optimized

Giả sử tổng thời gian bạn sử dụng thiết bị tại chỗ là 20 ngày, bao gồm ngày nhận và ngày trả thiết bị. Bạn sẽ phải trả phí dịch vụ cho một thiết bị (400 USD) và phí vận chuyển hai chiều. Do ngày nhận và ngày trả thiết bị không được tính trong khoảng thời gian 10 ngày phí dịch vụ, bạn sẽ phải trả phí theo ngày cho 20 – 10 – 2 = 8 ngày bổ sung với mức phí 40 USD/ngày, như vậy tổng chi phí theo ngày phải trả là 320 USD. Do bạn xuất dữ liệu, nên phí truyền dữ liệu RA sẽ được áp dụng (0.05 USD/GB * 25 TB * 1,024 = 1,280 USD).

Vậy tổng chi phí phải trả là 2,000 USD cộng phí vận chuyển. 400 USD phí dịch vụ + 320 USD phí theo ngày + 1,280 USD phí truyền dữ liệu RA + phí vận chuyển

Ví dụ 3: Xử lý dữ liệu được thu thập tại chỗ và nhập 10 TB dữ liệu đã xử lý vào Khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) bằng cách sử dụng thiết bị Compute Optimized

Giả sử bạn có dự án thu thập cảnh quay bằng máy bay không người lái tại hiện trường trong 30 ngày và bạn sử dụng phiên bản EC2 trên thiết bị Compute Optimized để xử lý cảnh quay trước khi gửi dữ liệu đã xử lý vào AWS. Bạn sẽ phải trả phí dịch vụ cho một thiết bị Compute Optimized (1,250 USD) và phí vận chuyển hai chiều. Do ngày nhận và ngày trả thiết bị không được tính trong khoảng thời gian 10 ngày phí dịch vụ, bạn sẽ phải trả phí theo ngày cho 30 – 10 – 2 = 18 ngày bổ sung với mức phí 125 USD/ngày, như vậy tổng chi phí theo ngày phải trả là 2,250 USD. Bạn không phải trả phụ phí khi sử dụng tính năng điện toán trên thiết bị.

Vậy tổng chi phí phải trả là 3,500 USD cộng phí vận chuyển. 1,250 USD phí dịch vụ + 2,250 USD phí theo ngày + phí vận chuyển.

Phí tổn thất

Nếu thiết bị AWS Snowball bị mất hoặc hỏng không sửa chữa được khi vẫn thuộc sở hữu của bạn – sau khi đã cung cấp và trước khi nhà cung cấp chấp nhận thiết bị để trả về – bạn sẽ được tính phí tổn thất như được nêu dưới đây. Đồng thời, cũng áp dụng phí tổn thất nếu bạn không cung cấp thiết bị cho nhà cung cấp trả về cho chúng tôi theo yêu cầu của chúng tôi.

Phí Mất Thiết bị theo Loại Thiết bị

Snowball Edge Storage Optimized 12.500 USD
Snowball Edge Compute Optimized 20.000 USD
Snowball Edge Compute Optimized với GPU 30.000 USD

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Khám phá các tài nguyên khác về AWS Snowball

Truy cập trang tài nguyên về Snowball
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Snowball
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi