Với AWS Snowball, bạn chỉ phải trả phí sử dụng thiết bị và truyền dữ liệu ra khỏi AWS. Bạn có thể thanh toán cho AWS Snowball theo 2 cách: theo nhu cầu và trả trước theo cam kết.

Mức định giá theo nhu cầu sẽ tính phí dịch vụ cho mỗi tác vụ, bao gồm 10 ngày sử dụng thiết bị Tối ưu hóa lưu trữ của SBE Snowball biên 80 TB và 15 ngày sử dụng thiết bị Tối ưu hóa lưu trữ của SBE 210 TB và phí theo ngày cho mỗi ngày bổ sung mà bạn sử dụng thiết bị trước khi gửi trả thiết bị cho AWS. Phí dịch vụ và phí theo ngày có thể khác nhau theo Khu vực AWS và tùy theo thiết bị Snowball được chọn trong số ba loại thiết bị: Tối ưu hóa lưu trữ chỉ để truyền dữ liệu, Tối ưu hóa lưu trữ có chức năng điện toán EC2 hoặc Tối ưu hóa khả năng điện toán có GPU. Đối với các tác vụ kéo dài hơn 30 ngày, bạn có thể chọn tùy chọn thuê hàng tháng và giữ lại thiết bị để sử dụng trong thời gian dài trong trường hợp sử dụng điện toán Biên.

AWS Snowball cũng chiết khấu đáng kể (lên tới 62%) cho những khách hàng cam kết sử dụng trong 1 năm và 3 năm trong trường hợp sử dụng điện toán Biên. Với những giao dịch dài hạn này, bạn trả trước để sử dụng (các) thiết bị Snowball với mức giá được chiết khấu, đồng thời bạn không phải trả thêm bất kỳ phí dịch vụ hoặc phí theo ngày nào đến khi thời hạn trả trước của bạn chấm dứt. Bạn có thể đăng ký mức giá trả trước theo cam kết trong khi bạn đặt hàng thiết bị Snowball.

Thông tin chi tiết về giá

Phí dịch vụ trên mỗi tác vụ

Bạn phải trả một khoản phí thiết lập một lần cho mỗi tác vụ được đặt hàng thông qua bảng điều khiển Snowball hoặc được truy cập thông qua JMAPI (API) từ dịch vụ dòng lệnh (CLS). Thời gian vận chuyển không được tính vào 10 ngày hoặc 15 ngày sử dụng thiết bị đã phân bổ cho bạn, dựa trên loại thiết bị. Bạn chỉ chịu phí dựa trên tổng số ngày thiết bị đặt tại vị trí thực tế của bạn, đồng thời bạn không phải chịu phí cho ngày nhận thiết bị hoặc ngày chuyển thiết bị trở lại AWS. Giá được niêm yết theo Khu vực AWS trong bảng dưới đây.

Phí theo ngày

Phí dịch vụ bao gồm 10 ngày đầu tiên sử dụng tại chỗ. Nếu giữ thiết bị quá 10 ngày, bạn phải chịu phí cho mỗi ngày giữ thêm thiết bị. Phí theo ngày được niêm yết theo Khu vực AWS trong bảng dưới đây.

Phí hàng tháng

Bạn chỉ có thể đặt hàng thiết bị Tối ưu hóa khả năng điện toán có cấu hình EC2 của AWS Snowball biên theo các gói định giá phí Hàng tháng hoặc Trả trước theo cam kết 1 năm. Các gói định giá Hàng tháng hoặc trả trước theo cam kết 1 năm bao gồm cả phí vận chuyển trong nước. Chúng tôi không áp dụng các khoản phí phụ trội như Phí dịch vụ trên mỗi tác vụ hoặc phí theo ngày. Đối với các thiết bị Snow được đặt hàng theo gói định giá phí Hàng tháng, tài khoản AWS của bạn sẽ bị tính phí sử dụng thiết bị Snow vào đầu tháng đến khi thiết bị được trả lại cho AWS. AWS tính phí sử dụng trong tháng đầu tiên theo tỷ lệ.

Phí trả trước theo cam kết

Nếu bạn dự tính sử dụng thiết bị Snowball từ một năm trở lên và muốn trả trước phí thiết bị để được hưởng mức chiết khấu đáng kể (lên tới 62%) so với mức định giá Hàng tháng hoặc theo nhu cầu, bạn có thể chọn trả trước phí thiết bị Snowball theo cam kết 1 năm hoặc 3 năm. Thời hạn 1 năm hiệu lực tính từ ngày hôm sau khi bạn nhận được thiết bị Snowball từ AWS và liên tục trong 365 ngày tiếp theo. Bạn sẽ bị tính phí trả trước khi nhận thiết bị Snowball, đồng thời bạn sẽ không phải trả thêm bất kỳ phí dịch vụ hoặc phí theo ngày nào cho thiết bị đó đến khi thời hạn trả trước của bạn chấm dứt. Mức định giá được niêm yết theo khu vực trong bảng dưới đây. Gói định giá phí trả trước theo cam kết 1 năm hoặc 3 năm bao gồm cả phí vận chuyển. Khi thời hạn trả trước chấm dứt, bạn sẽ có quyền tùy chọn gia hạn sử dụng thiết bị Snowball cứ mỗi 1 năm hoặc 3 năm một lần. Phí Luân chuyển thiết bị có thể được áp dụng nếu bạn yêu cầu thay thế thiết bị Snow trong thời hạn 1 năm trả trước đã cam kết.

Truyền dữ liệu

Phí truyền dữ liệu VÀO Amazon S3 là 0,00 USD/GB (ngoại trừ các tệp nhỏ được giải thích dưới đây).
Phí truyền dữ liệu của RA khỏi Amazon S3 được tính theo khu vực. Tham khảo giá truyền dữ liệu RA theo khu vực trong bảng dưới đây.
Lưu ý rằng khối lượng công việc với hàng triệu tệp nhỏ (nhỏ hơn hoặc tương đương 1 MB) có thể khiến bạn chịu phí Amazon S3 cao hơn (phí S3 PUT cho tác vụ nhập hoặc phí S3 GET cho tác vụ xuất).

Nếu bạn nằm trong trường hợp này, Dòng sản phẩm AWS Snow đề xuất để Bộ phận bán hàngđánh giá nhu cầu của bạn. Phí lưu trữ dữ liệu được áp dụng và không nằm trong giá Snowball. Tham khảo trang giá của Amazon S3 để biết chi tiết về phí lưu trữ.

Vận chuyển

Phí vận chuyển được tính dựa trên cước phí vận chuyển tiêu chuẩn dành cho địa điểm vận chuyển và phương thức vận chuyển được chọn (ví dụ: 2 ngày, qua đêm). Vui lòng tham khảo tài liệu về quá trình vận chuyển AWS Snowball biên để biết thông tin các hãng vận tải và tùy chọn vận chuyển cụ thể cho khu vực của bạn. Phí vận chuyển trong nước áp dụng cho các thiết bị Snow được đặt hàng kèm mức định giá theo nhu cầu.

Khoản phí khác cho dịch vụ AWS

Bạn bị tính mức phí tiêu chuẩn áp dụng cho các tác vụ gửi yêu cầu, lưu trữ cũng như truyền dữ liệu để đọc và ghi đến các dịch vụ AWS bao gồm Amazon S3AWS Key Management Service (KMS). Tìm hiểu về những điểm cần lưu ý khi làm việc với các lớp lưu trữ của Amazon S3 trong tài liệu của chúng tôi. Đối với các tác vụ nhập của S3, phí truyền dữ liệu của bạn từ thiết bị Dòng sản phẩm Snow sang S3 được tính ở mức tiêu chuẩn của S3, ví dụ: phí dung lượng của S3, phí S3 PUT và các phí khác. Bạn cũng bị tính phí theo mức phí tiêu chuẩn khi sử dụng Bản ghi Amazon CloudWatch, Chỉ số Amazon CloudWatch và Sự kiện Amazon CloudWatch.

Bộ nhớ tương thích với Amazon S3 trên Snow

Bộ nhớ tương thích với Amazon S3 trên Snow chỉ có thể được đặt hàng theo gói định giá Phí trả trước theo cam kết hàng tháng hoặc 1 năm cho các thiết bị tối ưu hóa Khả năng điện toán của Snowball biên đối với các công việc lưu trữ và điện toán cục bộ. Khi chọn thêm bộ nhớ tương thích với Amazon S3 trên Snow lên bảng điều khiển AWS Snow, bạn sẽ bị tính phí lưu trữ dựa trên dung lượng S3 có thể sử dụng được (mỗi GB) mà bạn đã chọn tại thời điểm yêu cầu công việc. Phí trên mỗi GB mỗi tháng là 0,01 USD hoặc 0,12 USD trên mỗi GB mỗi năm. Không tính phí cho các thao tác S3 API đối với các đối tượng và vùng lưu trữ S3 của bạn trên các thiết bị của Hệ thống AWS Snow. Tài khoản AWS của bạn sẽ bị tính phí sử dụng thiết bị Snow vào đầu tháng cho đến khi thiết bị được trả lại cho AWS. AWS tính phí sử dụng trong tháng đầu tiên theo tỷ lệ.

EKS Anywhere on Snow

Gói đăng ký Amazon EKS Anywhere dành cho doanh nghiệp là một điều kiện tiên quyết để kích hoạt EKS Anywhere on Snow. Để tìm hiểu thêm về Gói đăng ký EKS Anywhere dành cho doanh nghiệp, hãy nhấp vào đây.


Mức định giá chỉ áp dụng cho tác vụ truyền dữ liệu qua thiết bị Tối ưu hóa lưu trữ của Snowball biên 80 TB

Bảng định giá dưới đây biểu thị mức giá cho thiết bị Tối ưu hóa lưu trữ của Snowball biên 80 TB.

Khu vực Phí tác vụ theo nhu cầu (gồm 10 ngày) Phí theo nhu cầu hàng ngày
     Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) 300 USD 30 USD
     Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) 300 USD 30 USD
     Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) 300 USD 30 USD
     Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California) 300 USD 30 USD
     AWS GovCloud (US-Gov-East) 300 USD 30 USD
     AWS GovCloud (US-Gov-West) 300 USD 30 USD
     Canada (Montreal) 300 USD 30 USD
     Nam Mỹ (São Paulo) 300 USD 30 USD
     
     Châu Âu (Ireland) 300 USD 30 USD
     Châu Âu (Frankfurt) 300 USD 30 USD
     Châu Âu (London) 300 USD 30 USD
     Châu Âu (Paris) 300 USD 30 USD
     Châu Âu (Stockholm) 300 USD 30 USD
     Châu Âu (Milan) 400 USD
40 USD
         
     Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) 400 USD 40 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (Jakarta) 400 USD 40 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) 300 USD 30 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) 300 USD 30 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) 400 USD 40 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) 400 USD 40 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) 300 USD 30 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) 300 USD 30 USD
     
     Châu Phi (Cape Town) 400 USD 40 USD
     
     Trung Đông (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) 400 USD 40 USD

Định giá dành cho Thiết bị Tối ưu hóa lưu trữ của Snowball biên 210 TB

Khu vực Phí tác vụ theo nhu cầu (gồm 15 ngày) Phí theo nhu cầu hàng ngày Phí hàng tháng Phí trả trước theo cam kết 1 năm
     Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) 3.200 USD 250 USD 9.885 USD  97.268 USD 
     Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) 3.200 USD 250 USD 9.885 USD  97.268 USD 
     Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) 3.200 USD 250 USD 9.885 USD  97.268 USD 
     Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California) 3.200 USD 250 USD 9.885 USD   97.268 USD 
         
     AWS GovCloud (US-Gov-East) 3.200 USD 250 USD 9.885 USD  97.268 USD 
     AWS GovCloud (US-Gov-West) 3.200 USD 250 USD  9.885 USD     97.268 USD   
         
     Châu Âu (Frankfurt) 3.200 USD 250 USD 9.885 USD  97.268 USD 
     Châu Âu (London) 3.200 USD 250 USD 9.885 USD   97.268 USD   
     Châu Âu (Paris) 3.200 USD 250 USD 9.885 USD  97.268 USD 
     Châu Âu (Milan) 3.200 USD 250 USD 9.885 USD  97.268 USD  
             
     Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) 3.200 USD 250 USD 9.885 USD  97.268 USD 
     Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) 3.200 USD 250 USD 9.885 USD  97.268 USD 
     Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) 3.200 USD 250 USD 9.885 USD  97.268 USD 
     Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) 3.200 USD 250 USD 9.885 USD  97.268 USD 

Định giá áp dụng cho Lưu trữ tối ưu hóa của Snowball biên có các phiên bản điện toán EC2

Khu vực Phí tác vụ theo nhu cầu (gồm 10 ngày) Phí theo nhu cầu hàng ngày Phí trả trước theo cam kết 1 năm Phí trả trước theo cam kết 3 năm*
     Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) 500 USD 50 USD 42 USD/ngày (15.330 USD)   35 USD/ngày (38.325 USD)  
     Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) 500 USD 50 USD 42 USD/ngày (15.330 USD)   35 USD/ngày (38.325 USD)  
     Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) 500 USD 50 USD 42 USD/ngày (15.330 USD)   35 USD/ngày (38.325 USD)  
     Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California) 500 USD 50 USD 42 USD/ngày (15.330 USD)   35 USD/ngày (38.325 USD)  
     AWS GovCloud (US-Gov-East) 500 USD 50 USD 42 USD/ngày (15.330 USD)   35 USD/ngày (38.325 USD)  
     AWS GovCloud (US-Gov-West) 500 USD 50 USD 42 USD/ngày (15.330 USD)   35 USD/ngày (38.325 USD)  
     Canada (Montreal) 800 USD 80 USD 52 USD/ngày (18.980 USD) 45 USD/ngày (49.275 USD)  
     Nam Mỹ (São Paulo) 1.200 USD 120 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 80 USD/ngày (87.600 USD)
         
     Châu Âu (Ireland) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 45 USD/ngày (49.275 USD)  
     Châu Âu (Frankfurt) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 45 USD/ngày (49.275 USD)  
     Châu Âu (London) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 45 USD/ngày (49.275 USD)  
     Châu Âu (Paris) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 50 USD/ngày (54.750 USD)  
     Châu Âu (Stockholm) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 45 USD/ngày (49.275 USD)  
     Châu Âu (Milan) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 45 USD/ngày (49.275 USD)  
             
     Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 50 USD/ngày (54.750 USD)  
     Châu Á Thái Bình Dương (Jakarta) 800 USD 80 USD 65 USD/ngày (23.725 USD) 55 USD/ngày (60.225 USD) 
     Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 45 USD/ngày (49.275 USD) 
     Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 50 USD/ngày (54.750 USD) 
     Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 50 USD/ngày (54.750 USD) 
     Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 50 USD/ngày (54.750 USD) 
     Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) 800 USD 80 USD 65 USD/ngày (23.725 USD) 55 USD/ngày (60.225 USD) 
     Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 50 USD/ngày (54.750 USD) 
         
     Châu Phi (Cape Town) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 50 USD/ngày (54.750 USD) 

* Lưu ý: Phí trả trước cho trọn 1 năm và 3 năm sẽ được chiết khấu theo ngày. Vui lòng liên hệ với Bộ phận bán hàng AWS để nhận thông tin về giá.

Mức định giá áp dụng cho thiết bị Tối ưu hóa khả năng điện toán có các phiên bản Điện toán EC2 của Snowball biên

Tham số định giá


Thiết bị Tối ưu hóa khả năng điện toán của AWS Snowball biên
– Mức định giá hàng tháng*
(Tất cả các khu vực)

Thiết bị Tối ưu hóa khả năng điện toán của AWS Snowball biên 
– Mức định giá trả trước theo cam kết 1 năm*
(Tất cả các khu vực)

    Tối đa 52 vCPU, 208 GB RAM 3.875 USD/tháng 29.200 USD/năm
    Tối đa 104 vCPU, 416 GB RAM 5.038 USD/tháng 37.960 USD/năm

* Lưu ý: Nếu bạn muốn chuyển đổi từ thiết bị Tối ưu hóa khả năng điện toán có EC2 của Snowball biên được đặt hàng theo mức định giá Theo nhu cầu sang gói định giá Hàng tháng hoặc Trả trước theo cam kết 1 năm, vui lòng liên hệ với Bộ phận Bán hàng AWS hoặc mở yêu cầu hỗ trợ thông qua gói Hỗ trợ AWS cao cấp.

Mức định giá áp dụng cho thiết bị Tối ưu hóa khả năng điện toán được cài đặt GPU và có các phiên bản Điện toán EC2 của Snowball biên

Khu vực Phí tác vụ theo nhu cầu (gồm 10 ngày) Phí theo nhu cầu hàng ngày Phí trả trước theo cam kết 1 năm* Phí trả trước theo cam kết 3 năm*

     Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

1.650 USD

165 USD

105 USD/ngày (38.325 USD)

72 USD/ngày (78.840 USD)

     Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)

1.650 USD

165 USD

105 USD/ngày (38.325 USD)

72 USD/ngày (78.840 USD)

     Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)

1.650 USD

165 USD

  105 USD/ngày (38.325 USD)  

72 USD/ngày (78.840 USD)

     Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California)

1.650 USD

165 USD

105 USD/ngày (38.325 USD)

72 USD/ngày (78.840 USD)

     AWS GovCloud (US-Gov-East)

1.650 USD

165 USD

105 USD/ngày (38.325 USD)

72 USD/ngày (78.840 USD)

     AWS GovCloud (US-Gov-West)

1.650 USD

165 USD

105 USD/ngày (38.325 USD)

72 USD/ngày (78.840 USD)

     Canada (Montreal)

1.800 USD

180 USD

115 USD/ngày (41.975 USD)

80 USD/ngày (87.600 USD)

     Nam Mỹ (São Paulo)

2.850 USD

285 USD

185 USD/ngày (67.525 USD)

125 USD/ngày (136.875 USD)

             

     Châu Âu (Ireland)

1.800 USD

180 USD

115 USD/ngày (41.975 USD)

80 USD/ngày (87.600 USD)

     Châu Âu (Frankfurt)

2.000 USD

200 USD

130 USD/ngày (47.450 USD)

90 USD/ngày (98.550 USD)

     Châu Âu (London)

2.000 USD

200 USD

130 USD/ngày (47.450 USD)

90 USD/ngày (98.550 USD)

     Châu Âu (Paris)

2.000 USD

200 USD

130 USD/ngày (47.450 USD)

90 USD/ngày (98.550 USD)

     Châu Âu (Stockholm)

1.800 USD

180 USD

115 USD/ngày (41.975 USD)

80 USD/ngày (87.600 USD)

     Châu Âu (Milan)

2.000 USD

200 USD

130 USD/ngày (47.450 USD)

90 USD/ngày (98.550 USD)

         

     Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông)

2.000 USD

200 USD

125 USD/ngày (45.625 USD)

90 USD/ngày (98.550 USD)

     Châu Á Thái Bình Dương (Jakarta)

2000 USD

200 USD

130 USD/ngày (47.450 USD)

90 USD/ngày (98.550 USD)

     Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai)

1.800 USD

180 USD

115 USD/ngày (41.975 USD)

80 USD/ngày (87.600 USD)

     Châu Á Thái Bình Dương (Osaka)

2.000 USD

200 USD

130 USD/ngày (47.450 USD)

90 USD/ngày (98.550 USD)

     Châu Á Thái Bình Dương (Seoul)

2.000 USD

200 USD

130 USD/ngày (47.450 USD)

90 USD/ngày (98.550 USD)

     Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)

2.000 USD

200 USD

130 USD/ngày (47.450 USD)

90 USD/ngày (98.550 USD)

     Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)

2.000 USD

200 USD

130 USD/ngày (47.450 USD)

90 USD/ngày (98.550 USD)

     Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)

2.000 USD

200 USD

130 USD/ngày (47.450 USD)

90 USD/ngày (98.550 USD)

         

     Châu Phi (Cape Town)

2.000 USD

200 USD

130 USD/ngày (47.450 USD)

90 USD/ngày (98.550 USD)

* Lưu ý: Phí trả trước cho thời hạn trọn vẹn 1 năm và 3 năm sẽ được áp dụng mức chiết khấu theo ngày. Vui lòng liên hệ với bộ phận Bán hàng AWS để được hưởng mức định giá này cho các gói Cam kết 1 năm và 3 năm.

Mức định giá cho tác vụ Truyền dữ liệu - tất cả các loại thiết bị Snowball

Phí truyền dữ liệu VÀO Amazon S3 là 0.00 USD/GB (miễn phí).
Khu vực Giá Truyền dữ liệu RA
     Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) 0,03 USD/GB
     Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) 0,03 USD/GB
     Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) 0,03 USD/GB
     Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California) 0,03 USD/GB
     AWS GovCloud (US-Gov-East) 0,03 USD/GB
     AWS GovCloud (US-Gov-West) 0,03 USD/GB
     Canada (Montreal) 0,03 USD/GB
     Nam Mỹ (São Paulo) 0,04 USD/GB
   
     Châu Âu (Ireland) 0,03 USD/GB
     Châu Âu (Frankfurt) 0,04 USD/GB
     Châu Âu (London) 0,03 USD/GB
     Châu Âu (Paris) 0,04 USD/GB
     Châu Âu (Stockholm) 0,03 USD/GB
     Châu Âu (Milan) 0,03 USD/GB
       
     Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) 0,05 USD/GB
     Châu Á Thái Bình Dương (Jakarta) 0,04 USD/GB
     Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) 0,04 USD/GB
     Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) 0,04 USD/GB
     Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) 0,05 USD/GB
     Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) 0,05 USD/GB
     Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) 0,04 USD/GB
     Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) 0,04 USD/GB
   
     Châu Phi (Cape Town) 0,05 USD/GB
   
     Trung Đông (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) 0,04 USD/GB

Ví dụ về giá

Ví dụ 1: Nhập 80 TB vào Khu vực Châu Âu (Ireland) bằng cách sử dụng thiết bị Storage Optimized

Bạn sẽ phải trả phí dịch vụ cho một thiết bị (300 USD) cộng với phí vận chuyển hai chiều. Nếu bạn tải dữ liệu vào thiết bị trong vòng không quá 10 ngày rồi trả thiết bị đó về AWS, bạn sẽ không phải trả phụ phí theo ngày.

Tổng chi phí để nhập 80 TB vào AWS là 300 USD phí dịch vụ cộng với phí vận chuyển. Bạn không phải trả phí truyền dữ liệu do tác vụ nhập dữ liệu hoàn toàn miễn phí và không phải trả phí theo ngày do thời gian sử dụng thiết bị không quá 10 ngày.

Các khoản phí dịch vụ bổ sung được dự kiến nằm trong hóa đơn tổng của AWS bao gồm phí lưu trữ của Amazon S3, phí Amazon S3 PUT và KMS nếu có. Tham khảo các trang về giá để tìm hiểu thêm về Amazon S3AWS Key Management Service (KMS).

Ví dụ 2: Xuất 25 TB ra khỏi Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) bằng cách sử dụng thiết bị Tối ưu hóa lưu trữ

Giả sử tổng thời gian bạn sử dụng thiết bị Tối ưu hóa lưu trữ của Snowball biên 80 TB tại chỗ là 20 ngày, bao gồm ngày nhận và ngày trả thiết bị. Bạn sẽ phải trả phí dịch vụ cho một thiết bị (400 USD) cộng với phí vận chuyển hai chiều. Do ngày nhận và ngày trả thiết bị không được tính vào khoảng thời gian 10 ngày áp dụng phí dịch vụ, nên bạn sẽ trả phí theo ngày như sau: tổng 20 ngày sử dụng tại chỗ trừ đi 10 ngày áp dụng phí dịch vụ trừ đi 1 ngày vận chuyển thiết bị đến và trừ tiếp 1 ngày vận chuyển thiết bị trở lại AWS, như vậy là còn 8 ngày phụ trội. Với mức phí 40 USD/ngày, tổng phí bổ sung phải trả theo ngày là 320 USD (8 x 40 USD). Do bạn xuất dữ liệu nên phí truyền dữ liệu RA từ Amazon S3 sẽ được áp dụng (0,05 USD/GB * (25 TB * 1.024 GB) = 1.280 USD).

Vậy, tổng chi phí phải trả là 2.000 USD cộng phí vận chuyển. 400 USD phí dịch vụ + 320 USD phí theo ngày + 1.280 USD phí truyền dữ liệu RA từ Amazon S3 + phí vận chuyển.

Các khoản phí dịch vụ bổ sung được dự kiến có trong hóa đơn tổng của AWS bao gồm: phí lưu trữ của Amazon S3, phí Amazon S3 GET, phí truyền dữ liệu RA và KMS nếu có. Tham khảo các trang định giá về Amazon S3Dịch vụ quản lý khóa (KMS) của AWS để tìm hiểu thêm.

Ví dụ 3: Xuất 100 TB ra khỏi Khu vực Châu Âu (Ireland) bằng cách sử dụng thiết bị Storage Optimized

Nếu bạn xuất 100 TB ra khỏi Châu Âu (Ireland) từ vùng lưu trữ S3 của bạn, tác vụ này tự động được đưa vào 2 thiết bị Snowball Edge Storage Optimized, trong đó 80 TB sẽ nạp đầy Snowball đầu tiên và 20 TB còn lại dành cho Snowball thứ hai. Là khách hàng, bạn bị tính phí sử dụng 2 thiết bị Snowball Edge để hoàn thành tác vụ. Trong ví dụ này, bạn sẽ phải trả phí dịch vụ cho 2 thiết bị (300 USD x 2 = 600 USD) cộng với phí vận chuyển hai chiều. Nếu tải dữ liệu vào thiết bị trong thời gian dưới mười ngày rồi trả thiết bị đó về AWS, bạn sẽ không phải trả phí theo ngày bổ sung.

Phí truyền dữ liệu RA từ Amazon S3 được áp dụng (0,03 USD/GB * (100 TB * 1.024 GB)) = 3.072 USD). Tham khảo các trang định giá về Amazon S3 để tìm hiểu thêm.

Vậy tổng chi phí phải trả là 3.672 USD cộng với phí vận chuyển. 600 USD phí dịch vụ + 3.072 USD phí chuyển dữ liệu RA từ Amazon S3 + phí vận chuyển. Các khoản phí dịch vụ bổ sung được dự kiến có trong hóa đơn tổng của AWS bao gồm: phí lưu trữ của Amazon S3, phí Amazon S3 PUT và GET cũng như phí KMS nếu có. Tham khảo các trang định giá về Amazon S3Dịch vụ quản lý khóa (KMS) của AWS để tìm hiểu thêm.

Ví dụ 4: Bạn cần liên tục thu nạp, xử lý và phân tích dữ liệu (ví dụ: cảm biến) được thu thập tại chỗ bằng thiết bị Tối ưu hóa khả năng điện toán

Giả sử trong dự án thu thập cảnh quay tại hiện trường của mình bằng máy bay không người lái trong 6 tháng, bạn đang sử dụng các phiên bản EC2 trên thiết bị Tối ưu hóa khả năng điện toán để xử lý cảnh quay nhằm thực hiện phân tích nhanh. 

Bạn đặt hàng thiết bị Tối ưu hóa khả năng điện toán của Snowball biên theo gói định giá Hàng tháng (ví dụ: cấu hình 104 vCPU), trong đó mức phí hàng tháng là 5.038 USD và bạn nhận thiết bị vào ngày 15 tháng 9 năm 2022. Vào ngày 1 tháng 10 năm 2022, bạn sẽ thấy một khoản phí được tính theo tỷ lệ là 2.519 USD vì đã sử dụng thiết bị không trọn tháng 9 năm 2022. Ngoài ra, vào ngày 1 tháng 10 năm 2022 và đầu mỗi tháng kể từ ngày đó, bạn sẽ bị tính phí 5.038 USD mỗi tháng đến khi thiết bị Tối ưu hóa khả năng điện toán của Snowball biên được trả lại cho AWS. Bạn không phải trả thêm phí vận chuyển hoặc phí chạy tác vụ điện toán EC2 trên thiết bị. 

Ví dụ 5: Bạn đã đặt hàng thiết bị có cấu hình Tối ưu hóa khả năng điện toán (tối đa 32 vCPU, 128 GB RAM) của Snowball biên để sử dụng trong thời gian dài (1 năm trở lên) theo gói định giá phí Trả trước theo cam kết 1 năm

Giả sử sau 6 tháng triển khai, bạn chọn thay thế thiết bị Snow nhằm đáp ứng tiêu chí thuận tiện (ví dụ: bạn muốn sử dụng phiên bản mới nhất) và yêu cầu AWS gửi một thiết bị Tối ưu hóa khả năng điện toán (tối đa 32 vCPU, 128 GB RAM) của Snowball biên để thay thế cho thiết bị đang sử dụng.

AWS sẽ hỗ trợ yêu cầu của bạn nhưng sẽ tính Phí luân chuyển thiết bị vào tài khoản của bạn - tương đương với phí trong 1 tháng (2.928 USD) - để chuẩn bị và vận chuyển thiết bị thay thế cho bạn.

Ví dụ 6: Bạn đang có kế hoạch triển khai ứng dụng phân tích video theo thời gian thực tại cổng vận chuyển trong 1 năm, với khẩu trang, phân tích giãn cách vật lý và giám sát. Để xử lý dữ liệu từ 30 camera IP được lắp đặt trên cổng vận chuyển, bạn cần tổng cộng 90 vCPU và 50TB dung lượng Amazon S3. Sau đó, bạn đặt hàng 1 thiết bị tối ưu hóa Khả năng điện toán của Snowball biên với 104 vCPU. Bạn có thể đặt hàng riêng một cụm 4 thiết bị Tối ưu hóa khả năng điện toán của Snowball biên cho tổng dung lượng Amazon S3 57TB với khả năng chịu lỗi cao 1 thiết bị. Vì ứng dụng phân tích video theo thời gian thực sẽ được triển khai trong ít nhất 1 năm nên bạn có thể chọn Giá dài hạn trả trước 1 năm.

Mức phí của bạn được tính như sau:
1 x thiết bị Snowball biên 104 vCPU, với Giá dài hạn 1 năm: 1 x 37.960 USD = 37.960 USD
4 x thiết bị Snowball biên 32 vCPU, với Giá dài hạn 1 năm: 1 x 22.192 USD = 88.768 USD
Tổng chi phí mỗi năm = 37.960 USD +88.768 USD = 126.728 USD

Phí tổn thất

Nếu thiết bị AWS Snowball bị mất hoặc hỏng không sửa chữa được khi vẫn thuộc sở hữu của bạn – sau khi đã cung cấp và trước khi nhà cung cấp chấp nhận thiết bị để trả về – bạn sẽ bị tính phí tổn thất như được nêu dưới đây. Đồng thời, cũng áp dụng phí tổn thất nếu bạn không cung cấp thiết bị cho nhà cung cấp trả về cho chúng tôi theo yêu cầu của chúng tôi.

Phí Mất Thiết bị theo Loại Thiết bị

  • Snowball Edge Storage Optimized 12.500 USD
  • Snowball Edge Compute Optimized 20.000 USD
  • Thiết bị Tối ưu hóa khả năng điện toán có GPU của Snowball biên: 30.000 USD
  • Thiết bị Tối ưu hóa lưu trữ của Snowball biên 210 TB NVMe 80.000 USD

Phí luân chuyển thiết bị

Nếu bạn yêu cầu đổi hoặc thay thế thiết bị Snowball biên theo Gói định giá theo cam kết 1 năm vì bất kỳ lý do gì mà không phải do sự cố về phần cứng hoặc phần mềm phát sinh từ dịch vụ của AWS Snow, bạn có thể bị tính Phí luân chuyển thiết bị. Phí luân chuyển thiết bị này được xác định là phí hàng tháng (đối với thiết bị Tối ưu hóa khả năng điện toán của Snowball biên) hoặc Phí tác vụ theo nhu cầu cho cấu hình của bạn.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.

Khám phá thêm các tài nguyên về AWS Snowball

Truy cập trang tài nguyên về Snowball
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Snowball
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi