AWS IoT Core

Kết nối thiết bị tới đám mây dễ dàng và bảo mật. Mở rộng quy mô một cách đáng tin cậy cho hàng tỷ thiết bị và hàng nghìn tỷ tin nhắn.

AWS IoT Core là gì?

AWS IoT Core cho phép bạn kết nối các thiết bị IoT với đám mây AWS mà không cần cung cấp hay quản lý máy chủ. AWS IoT Core có thể hỗ trợ hàng tỷ thiết bị và hàng nghìn tỷ tin nhắn, đồng thời có thể xử lý và chuyển những tin nhắn đó một cách tin cậy và bảo mật tới các điểm cuối của AWS và tới các thiết bị khác. Với AWS IoT Core, ứng dụng sẽ có khả năng theo dõi và giao tiếp với tất cả thiết bị của bạn, vào mọi thời điểm, ngay cả khi chúng không được kết nối.

AWS IoT Core cũng giúp bạn dễ dàng sử dụng các dịch vụ AWS và Amazon như AWS Lambda, Amazon Kinesis, Amazon S3, Amazon SageMaker, Amazon DynamoDB, Amazon CloudWatch, AWS CloudTrail, Amazon QuickSight và Alexa Voice Service để dựng các ứng dụng IoT sẽ thu thập, xử lý, phân tích và thao tác trên dữ liệu do các thiết bị được kết nối tạo ra mà không phải quản lý bất kỳ cơ sở hạ tầng nào.

Lợi ích

Kết nối và quản lý các thiết bị mà không cần quản lý máy chủ

AWS IoT Core cho phép bạn kết nối thiết bị (bất kể số lượng) với đám mây và các thiết bị khác mà không yêu cầu bạn cung cấp hoặc quản lý máy chủ. AWS IoT Core cho phép bạn mở rộng quy mô nhóm thiết bị của mình một cách dễ dàng và đáng tin cậy. 

Chọn giao thức kết nối ưa thích của bạn

AWS IoT Core cho phép bạn chọn giao thức giao tiếp phù hợp nhất cho trường hợp sử dụng của bạn để kết nối và quản lý các thiết bị IoT. AWS IoT Core hỗ trợ MQTT (Giao thức truyền thông điệp theo mô hình xuất bản/theo dõi), HTTPS (Giao thức truyền siêu văn bản - Bảo mật), MQTT qua WSS (WebSockets Bảo mật) và LoRaWAN (mạng diện rộng công suất thấp dải rộng).

Với các thiết bị và máy khách sử dụng giao thức MQTT, MQTT qua WSS và HTTP, Trình chuyển tiếp tin nhắn AWS IoT Core cung cấp trình chuyển tiếp tin nhắn xuất bản/theo dõi thông lượng cao để truyền tin nhắn đến và đi từ tất cả các ứng dụng và thiết bị IoT. Với các thiết bị LoRaWAN, AWS IoT Core cho LoRaWAN cung cấp khả năng được quản lý, giúp bạn không cần phải phát triển hoặc vận hành Máy chủ mạng LoRaWAN (LNS).

Bảo mật kết nối và dữ liệu thiết bị

AWS IoT Core đem đến khả năng cấu hình và xác thực tự động hóa khi lần đầu tiên kết nối thiết bị với AWS IoT Core, cũng như khả năng mã hóa toàn diện xuyên suốt mọi điểm kết nối để không cho phép trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị và AWS IoT Core khi chưa chứng minh danh tính. Ngoài ra, bạn có thể bảo mật quyền truy cập vào các thiết bị và ứng dụng của mình bằng cách áp dụng các chính sách với quyền chi tiết.

Xử lý và thao tác với dữ liệu thiết bị

Với AWS IoT Core, bạn sẽ có thể lọc, chuyển đổi và thao tác với dữ liệu thiết bị trong khi truyền, căn cứ theo quy tắc kinh doanh mà bạn xác định. Bạn có thể cập nhật quy tắc của mình để triển khai các tính năng mới của thiết bị và ứng dụng vào bất kỳ thời điểm nào. AWS IoT Core sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng các dịch vụ AWS như AWS Lambda, Amazon Kinesis, Amazon S3, Amazon DynamoDB, Amazon CloudWatch và Amazon Elasticsearch Service để có được ứng dụng IoT mạnh mẽ hơn nữa.

Các khả năng của AWS IoT Core

Xuất bản và theo dõi tin nhắn bằng trình chuyển tiếp tin nhắn

Trình chuyển tiếp tin nhắn là một trình chuyển tiếp tin nhắn xuất bản/theo dõi thông lượng cao để truyền bảo mật các tin nhắn đến và đi từ tất cả các thiết bị và ứng dụng IoT của bạn với độ trễ thấp. AWS IoT Core hỗ trợ các thiết bị và máy khách sử dụng các giao thức MQTT và MQTT qua WSS để xuất bản/đăng ký tin nhắn và hỗ trợ các thiết bị và máy khách có sử dụng giao thức HTTPS để xuất bản tin nhắn.

Kết nối và quản lý bằng AWS IoT Core

Trạng thái thiết bị phản chiếu

Với Device Shadow, AWS IoT Core lưu trạng thái mới nhất của thiết bị được kết nối để có thể đọc hoặc cài đặt vào bất kỳ lúc nào, làm cho thiết bị xuất hiện trên ứng dụng của bạn như thể thiết bị đó đã luôn được kết nối. Nghĩa là, ứng dụng của bạn có thể đọc trạng thái của thiết bị ngay cả khi đã bị ngắt kết nối. Bên cạnh đó, bạn còn có thể cài đặt trạng thái thiết bị và yêu cầu thực hiện cài đặt này khi thiết bị kết nối lại.

Sử dụng AWS IoT Core để đọc và cài đặt trạng thái thiết bị

Để tìm hiểu thêm, truy cập Hướng dẫn dành cho nhà phát triển AWS IoT Core.

Xây dựng thiết bị tích hợp Alexa ở quy mô lớn, tiết kiệm chi phí

Tích hợp Alexa Voice Service (AVS) cho AWS IoT Core cho ra đời một thiết bị tích hợp Alexa ảo mới trong đám mây. Để sử dụng Tích hợp AVS, khách hàng sẽ dùng một bộ chủ đề mới về MQTT dành riêng cho AWS IoT để chuyển tin nhắn âm thanh dựa trên MQTT giữa các thiết bị được kết nối với AWS IoT Core và thiết bị tích hợp Alexa ảo mới. Điều này cho phép khách hàng gửi và nhận tin nhắn âm thanh qua các chủ đề MQTT dành riêng, kết nối với micrô và loa thiết bị, đồng thời quản lý trạng thái phía thiết bị trong khi dùng cùng một kết nối AWS IoT Core bảo mật.

Sử dụng AWS IoT Core để đọc và cài đặt trạng thái thiết bị

Để tìm hiểu thêm, truy cập Tích hợp AVS cho AWS IoT Core

Kết nối và quản lý các thiết bị LoRaWAN

AWS IoT Core cho LoRaWAN cho phép khách hàng thiết lập mạng LoRaWAN riêng bằng cách kết nối các cổng và thiết bị LoRaWAN của riêng họ với đám mây AWS mà không cần phát triển hay vận hành Máy chủ mạng LoRaWAN (LNS).

Kết nối bảo mật AWS IoT Core

Để tìm hiểu thêm, truy cập AWS IoT Core cho LoRaWAN
 

Bắt đầu với AWS

Bước 1 – Đăng ký tài khoản AWS

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận ngay quyền truy cập Bậc miễn phí của AWS.
Bước 2 - Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng những hướng dẫn đơn giản.
Bước 3 – Bắt đầu dựng với AWS

Bắt đầu dựng với AWS

Bắt đầu dựng với các hướng dẫn từng bước để giúp bạn khởi chạy dự án AWS của mình.

LoRaWAN là một nhãn hiệu được sử dụng theo giấy phép của LoRa Alliance.

Tìm hiểu thêm về AWS IoT Core

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS IoT Core
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi