AWS IoT Core

Kết nối thiết bị tới đám mây dễ dàng và bảo mật với nền tảng IoT. Mở rộng quy mô một cách đáng tin cậy cho hàng tỷ thiết bị và hàng nghìn tỷ tin nhắn.

AWS IoT Core là gì?

AWS IoT Core là một nền tảng đám mây được quản lý cho phép các thiết bị kết nối có thể dễ dàng tương tác một cách bảo mật với các ứng dụng đám mây và các thiết bị khác. Các nền tảng IoT cung cấp khả năng giao tiếp, xử lý và định tuyến dữ liệu bảo mật cũng như quản lý thiết bị trên nhiều loại thiết bị và địa điểm được kết nối để bạn có thể dễ dàng dựng ứng dụng IoT của mình, ví dụ như giải pháp công nghiệpgiải pháp gia đình sử dụng kết nối mạng. Các nền tảng IoT như AWS IoT Core, cũng được kết nối với các dịch vụ như AWS IoT Analytics để bạn có thể xây dựng các mô hình phân tích và machine learning.

AWS IoT Core có thể hỗ trợ hàng tỷ thiết bị và hàng nghìn tỷ tin nhắn, đồng thời có thể xử lý và điều hướng những tin nhắn đó một cách tin cậy và bảo mật tới các điểm cuối của AWS và tới các thiết bị khác. Với AWS IoT Core, ứng dụng sẽ có khả năng theo dõi và giao tiếp với tất cả thiết bị của bạn, vào mọi thời điểm, ngay cả khi chúng không được kết nối.

AWS IoT Core được tích hợp với phần mềm AWS IoT theo điểm biên và dịch vụ trên nền tảng đám mây. Phần mềm theo điểm biên như Amazon FreeRTOSAWS Greengrass sẽ giúp bạn kết nối các thiết bị và xử lý dữ liệu tại điểm biên. Các dịch vụ trên nền tảng đám mây như AWS IoT Device ManagementAWS IoT Device Defender sẽ cho phép bạn đăng ký các thiết bị và quản lý khả năng bảo mật của nhóm thiết bị. Với AWS IoT Analytics, bạn sẽ có thể thực hiện phân tích dữ liệu IoT và nắm được thông tin chi tiết nhằm đưa ra các quyết định tốt hơn cho các ứng dụng IoT và những trường hợp sử dụng machine learning.

AWS IoT Core cũng giúp bạn dễ dàng sử dụng các dịch vụ AWS như AWS Lambda, Amazon Kinesis, Amazon S3, Amazon SageMaker, Amazon DynamoDB, Amazon CloudWatch, AWS CloudTrail và Amazon QuickSight, để dựng các ứng dụng IoT thu thập, xử lý, phân tích và thao tác trên dữ liệu do các thiết bị được kết nối tạo ra mà không phải quản lý bất kỳ cơ sở hạ tầng nào.

AWS IoT là gì?

AWS IoT Core hoạt động như thế nào?

Kết nối và quản lý các thiết bị của bạn

AWS IoT Core cho phép bạn dễ dàng kết nối thiết bị với đám mây và các thiết bị khác. AWS IoT Core hỗ trợ HTTP, WebSockets và MQTT, giao thức kết nối gọn nhẹ được thiết kế chuyên dụng để đảm nhiệm các kết nối chập chờn, giảm thiểu dấu vết mã trên thiết bị và giảm yêu cầu băng thông mạng. Bên cạnh đó, AWS IoT Core còn hỗ trợ nhiều giao thức tiêu chuẩn công nghiệp và tùy biến khác, đồng thời các thiết bị có thể giao tiếp với nhau ngay cả khi đang sử dụng các giao thức khác nhau.
AWS IoT Core MQTT

Bảo mật kết nối và dữ liệu thiết bị

AWS IoT Core đem đến khả năng xác thực và mã hóa hoàn chỉnh trên tất cả các điểm kết nối để dữ liệu không bao giờ được trao đổi giữa các thiết bị và AWS IoT Core mà không có danh tính đã được chứng minh. Ngoài ra, bạn có thể bảo mật quyền truy cập vào các thiết bị và ứng dụng của mình bằng cách áp dụng các chính sách với quyền chi tiết.
AWS IoT Core Authenticate

Xử lý và thao tác với dữ liệu thiết bị

Với AWS IoT Core, bạn sẽ có thể lọc, chuyển đổi và thao tác với dữ liệu thiết bị trong khi truyền, căn cứ theo quy tắc kinh doanh mà bạn xác định. Bạn có thể cập nhật quy tắc của mình để triển khai các tính năng của thiết bị và ứng dụng mới vào bất kỳ thời điểm nào. AWS IoT Core sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng các dịch vụ AWS như AWS Lambda, Amazon Kinesis, Amazon S3, Amazon Machine Learning, Amazon DynamoDB, Amazon CloudWatch và Amazon Elasticsearch Service để có được ứng dụng IoT mạnh mẽ hơn nữa.
AWS IoT Car Notifications

Đọc và cài đặt trạng thái thiết bị vào bất kỳ thời điểm nào

AWS IoT Core lưu trạng thái mới nhất của thiết bị được kết nối để có thể đọc hoặc cài đặt vào bất kỳ lúc nào, làm cho thiết bị xuất hiện trên ứng dụng của bạn như thể thiết bị đó đã luôn được kết nối. Nghĩa là, ứng dụng của bạn có thể đọc trạng thái của ứng dụng ngay cả khi đã bị ngắt kết nối, bên cạnh đó, bạn còn có thể cài đặt trạng thái thiết bị và yêu cầu triển khai khi thiết bị kết nối lại.
AWS IoT Core Intermittent Connection

Sử dụng AWS cho nền tảng IoT của bạn

AWS IoT Core chính là xương sống của nhiều ứng dụng IoT như nhà kết nối mạng, theo dõi thiết bị công nghiệpphương tiện sử dụng kết nối mạng. Nhiều khách hàng đưa khối lượng công việc IoT lên nền tảng AWS IoT để có thể tận dụng cơ sở hạ tầng lưu trữ và điện toán toàn cầu có quy mô linh hoạt, đáng tin cậy và bảo mật. Khách hàng cũng đưa các khối lượng công việc IoT lên AWS vì họ muốn phân tích khối lượng dữ liệu IoT khổng lồ và bổ sung khả năng machine learning vào các ứng dụng IoT bằng cách sử dụng AWS IoT Analytics.

Ứng dụng công nghiệp

AWS IoT cung cấp nền tảng IoT giúp các công ty công nghiệp thuộc bất kỳ quy mô và ngành nào, ví dụ như khai thác mỏ, năng lượng và tiện ích, sản xuất, nông nghiệp thương mại hay dầu khí tăng hiệu quả hoạt động, tạo ra luồng doanh thu ròng mới và giúp thiết bị, quy trình công nghiệp và khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt hơn. AWS IoT Core hỗ trợ hàng tỷ thiết bị và hàng nghìn tỷ tin nhắn từ các nguồn công nghiệp, trong đó có hệ thống công nghệ vận hành, hệ thống kiểm tra trực quan, tài sản, máy móc, cảm biến, phương tiện và thiết bị an toàn.

Ứng dụng gia đình sử dụng kết nối mạng

Từ các nhà sản xuất thiết bị toàn cầu đến vận hành mạng, AWS IoT đang giúp nhiều công ty sáng tạo và xây dựng sản phẩm và dịch vụ gia đình sử dụng kết nối mạng cho mọi điểm tiếp xúc trong hành trình của khách hàng. AWS IoT Core cung cấp nền tảng IoT để bảo đảm cách thức ổn định để giao tiếp với thiết bị đồng thời cũng có thể tích hợp dễ dàng với dịch vụ của Alexa Voice. Nhiều nhà sản xuất thiết bị đang tìm cách phát triển các ứng dụng Alexa Skills để tích hợp khả năng điều khiển bằng giọng nói vào sản phẩm Gia đình sử dụng kết nối mạng của họ để họ có thể sử dụng mô hình phát triển kỹ năng Lambda của Alexa một cách trơn tru với AWS IoT Core.

Bắt đầu với AWS

icon1

Đăng ký tài khoản AWS

Có quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.
icon2

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng hướng dẫn đơn giản.
icon3

Bắt đầu xây dựng với AWS

Bắt đầu xây dựng bằng các hướng dẫn từng bước để giúp bạn khởi tạo dự án AWS của mình.

Tìm hiểu thêm về AWS IoT Core

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS IoT Core
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi