AWS IoT Core cho phép bạn kết nối các thiết bị với Dịch vụ AWS và những thiết bị khác, bảo mật dữ liệu và hoạt động tương tác, xử lý và hành động dựa trên dữ liệu thiết bị, cho phép các ứng dụng tương tác với thiết bị ngay cả khi không kết nối mạng, đồng thời cho phép bạn sản xuất thiết bị tích hợp Alexa có giá thành thấp.

Tính năng chính

SDK thiết bị AWS IoT

SDK Thiết bị AWS IoT giúp bạn kết nối thiết bị phần cứng hoặc ứng dụng di động đến AWS IoT Core một cách dễ dàng và nhanh chóng. SDK Thiết bị AWS IoT cho phép các thiết bị của bạn kết nối, xác thực và trao đổi tin nhắn với AWS IoT Core bằng các giao thức MQTT, HTTP hoặc WebSockets. SDK Thiết bị AWS IoT hỗ trợ C, JavaScript và Arduino và bao gồm các thư viện máy khách, hướng dẫn dành cho nhà phát triển và hướng dẫn chuyển đổi cho nhà sản xuất. Bạn cũng có thể sử dụng mã nguồn mở thay thế hoặc viết SDK cho riêng bạn.

Để tìm hiểu thêm, hãy đọc tài liệu SDK Thiết bị AWS IoT hoặc bắt đầu bằng cách tải xuống SDK.

Device Advisor

Device Advisor là tính năng kiểm tra dựa trên đám mây được quản lý hoàn toàn để xác thực các thiết bị IoT trong quá trình phát triển. Nó cung cấp các thử nghiệm dựng sẵn giúp các nhà phát triển xác thực các thiết bị IoT của họ để có kết nối đáng tin cậy và an toàn với AWS IoT Core. Bằng cách sử dụng Trình tư vấn thiết bị, các nhà phát triển có thể kiểm tra xem thiết bị IoT của họ có thể tương tác một cách đáng tin cậy với AWS IoT Core hay không và có tuân theo các phương pháp bảo mật tốt nhất không. Các nhà phát triển có thể xác định và giải quyết các sự cố phần mềm thiết bị phổ biến nhất trong quá trình phát triển trước khi họ triển khai thiết bị của mình vào quá trình sản xuất. Trình tư vấn thiết bị cũng cung cấp báo cáo kiểm định được xác nhận, có thể được các đối tác phần cứng sử dụng để đánh giá tính đủ điều kiện của thiết bị trước khi đưa vào AWS Partner Device Catalog. Để tìm hiểu thêm và bắt đầu sử dụng, hãy tham khảo trang tổng quan, tài liệu kỹ thuậtblog về Device Advisor.

Device Gateway

Cổng kết nối thiết bị đóng vai trò là điểm đầu vào cho các thiết bị IoT kết nối với AWS. Cổng kết nối thiết bị quản lý tất cả các kết nối thiết bị đang hoạt động và thực hiện ngữ nghĩa cho nhiều giao thức để đảm bảo các thiết bị có thể giao tiếp an toàn và hiệu quả với AWS IoT Core. Hiện tại, Cổng kết nối thiết bị hỗ trợ giao thức MQTT, WebSockets và HTTP 1.1. Đối với các thiết bị kết nối bằng MQTT hoặc WebSockets, Cổng kết nối thiết bị sẽ duy trì kết nối hai chiều trong thời gian dài, cho phép các thiết bị này gửi và nhận tin nhắn bất cứ lúc nào với độ trễ thấp. Cổng kết nối thiết bị được quản lý toàn phần và tự động thay đổi quy mô để hỗ trợ hơn một tỷ thiết bị mà không yêu cầu bạn quản lý bất kỳ cơ sở hạ tầng nào. Đối với những khách hàng di chuyển sang AWS IoT, Cổng kết nối thiết bị cung cấp các khả năng chuyển đổi cơ sở hạ tầng có tác động ít nhất tới kiến trúc và thiết bị IoT hiện có. Để tìm hiểu thêm về Điểm cuối có thể cấu hình, hãy đọc tài liệu ở đây.

Để tìm hiểu thêm, hãy đọc phần giao thức trong hướng dẫn sử dụng AWS IoT Core.

Trình chuyển tiếp tin nhắn

Trình chuyển tiếp tin nhắn là một trình chuyển tiếp tin nhắn pub/sub thông lượng cao để truyền bảo mật các tin nhắn đến và đi từ tất cả các thiết bị và ứng dụng IoT của bạn với độ trễ thấp. Bản chất linh hoạt của cấu trúc chủ đề của Trình chuyển tiếp tin nhắn cho phép bạn gửi tin nhắn, hoặc nhận tin nhắn từ số lượng thiết bị tùy thích. Dịch vụ hỗ trợ các mẫu tin nhắn khác nhau từ lệnh trực tiếp và tin nhắn điều khiển đến các hệ thống thông báo phát rộng một đến một triệu (hoặc nhiều hơn) và tất cả mức độ ở giữa khác. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập các điều khiển truy cập chi tiết cho phép bạn quản lý quyền của các kết nối riêng lẻ ở mức chủ đề, đảm bảo rằng các thiết bị và ứng dụng của bạn sẽ chỉ gửi và nhận dữ liệu mà bạn muốn. Trình chuyển tiếp tin nhắn là một dịch vụ được quản lý toàn phần, cho dù cách thức bạn chọn sử dụng, dịch vụ sẽ tự động thay đổi quy mô với khối lượng tin nhắn của bạn mà không yêu cầu bạn chạy bất kỳ cơ sở hạ tầng nào.

Để tìm hiểu thêm, hãy đọc phần Trình chuyển tiếp tin nhắn trong hướng dẫn sử dụng AWS IoT Core.

Xác thực và ủy quyền

AWS IoT Core đem đến khả năng xác thực và mã hóa hai chiều trên tất cả các điểm kết nối để dữ liệu không bao giờ được trao đổi giữa các thiết bị và AWS IoT Core mà không có định danh đã được chứng minh. AWS IoT Core hỗ trợ phương thức xác thực AWS (được gọi là "SigV4"), xác thực dựa trên chứng chỉ X.509 và xác thực dựa trên mã thông báo do khách hàng tạo (thông qua các công cụ cho phép tùy chỉnh). Các kết nối sử dụng HTTP có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào trong số các phương thức này, trong khi các kết nối bằng MQTT sử dụng xác thực dựa trên chứng chỉ và kết nối bằng WebSockets có thể sử dụng SigV4 hoặc các công cụ cho phép tùy chỉnh. Với AWS IoT Core bạn có thể sử dụng các chứng chỉ do AWS IoT Core tạo ra, cũng như các chứng chỉ được cấp bởi Tổ chức phát hành chứng chỉ (CA) mà bạn ưa thích. Bạn có thể ánh xạ lựa chọn chính sách của mình cho từng chứng chỉ để bạn có thể ủy quyền cho các thiết bị hoặc ứng dụng có quyền truy cập hoặc thay đổi quyết định và thu hồi quyền truy cập mà không cần chạm vào thiết bị.

Bạn có thể tạo, triển khai và quản lý các chứng chỉ và chính sách cho các thiết bị từ bảng điều khiển hoặc sử dụng API. Những chứng chỉ thiết bị này có thể được cung cấp, kích hoạt và liên kết với các chính sách IoT có liên quan được cấu hình bằng AWS IoT Core. Điều này cho phép bạn thu hồi quyền truy cập ngay lập tức đối với một thiết bị riêng lẻ nếu bạn chọn thực hiện điều này. AWS IoT Core cũng hỗ trợ các kết nối từ ứng dụng di động của người dùng bằng cách sử dụng Amazon Cognito, đảm bảo tất cả các bước cần thiết để tạo một định danh duy nhất cho người dùng ứng dụng của bạn và truy xuất thông tin xác thực AWS tạm thời, có giới hạn đặc quyền. AWS IoT Core cũng có thể cung cấp thông tin xác thực AWS tạm thời sau khi thiết bị đã xác thực bằng chứng chỉ X.509 để thiết bị có thể truy cập các dịch vụ AWS khác như DynamoDB hoặc S3 dễ dàng hơn.

Khả năng cung cấp theo nhóm cho AWS IoT Core giúp dễ dàng di chuyển các thiết bị đã sản xuất (ở số lượng bất kỳ) sang đám mây trên quy mô lớn. Điều này tạo ra một trải nghiệm di chuyển thiết bị được quản lý toàn diện giúp thiết lập thiết bị với danh tính kỹ thuật số duy nhất, đồng thời thực hiện cấu hình phía thiết bị và phía đám mây cần thiết để mỗi thiết bị tự động kết nối và hoạt động với AWS IoT ngay khi kết nối lần đầu với AWS IoT Core. Khách hàng sẽ được sử dụng miễn phí khả năng cung cấp theo nhóm. Để tìm hiểu thêm về Khả năng cung cấp theo nhóm, hãy đọc tài liệu về Khả năng cung cấp theo nhóm ở đây.

Để tìm hiểu thêm, hãy đọc phần Bảo mật và Xác thực trong hướng dẫn sử dụng AWS IoT Core.

Registry

Registry thiết lập định danh cho các thiết bị và theo dõi siêu dữ liệu như thuộc tính và tính năng của thiết bị, Registry gán một định danh duy nhất cho mỗi thiết bị được định dạng một cách nhất quán bất kể loại thiết bị hoặc cách thiết bị kết nối. Dịch vụ cũng hỗ trợ siêu dữ liệu mô tả các khả năng của một thiết bị, ví dụ như một cảm biến báo cáo nhiệt độ, và dữ liệu là Fahrenheit hay Celsius.

Registry cho phép bạn lưu trữ siêu dữ liệu về thiết bị của bạn mà không cần trả thêm phí và siêu dữ liệu trong Registry không hết hạn khi bạn còn truy cập hoặc cập nhật mục đăng ký của mình ít nhất 7 năm một lần.
Để tìm hiểu thêm, hãy đọc phần Registry của hướng dẫn sử dụng AWS IoT Core.

Device Shadow

Với AWS IoT Core, bạn có thể tạo phiên bản ảo lâu dài hoặc Device Shadow cho từng thiết bị bao gồm trạng thái mới nhất của thiết bị để ứng dụng hoặc thiết bị khác có thể đọc tin nhắn và tương tác với thiết bị. Device Shadow lưu giữ trạng thái được báo cáo gần nhất và trạng thái tương lai mong muốn của mỗi thiết bị ngay cả khi thiết bị đó ngoại tuyến. Bạn có thể truy xuất trạng thái báo cáo cuối cùng của một thiết bị hoặc đặt trạng thái mong muốn trong tương lai thông qua API hoặc sử dụng công cụ quy tắc.

Device Shadow giúp dễ dàng xây dựng các ứng dụng tương tác với các thiết bị của bạn bằng cách cung cấp các API REST luôn có sẵn. Ngoài ra, các ứng dụng có thể thiết lập trạng thái mong muốn trong tương lai của một thiết bị mà không cần tính đến trạng thái hiện tại của thiết bị. AWS IoT Core sẽ so sánh sự khác biệt giữa trạng thái mong muốn và báo cáo cuối cùng, và ra lệnh cho thiết bị tạo sự khác biệt.

SDK Thiết bị AWS IoT giúp thiết bị của bạn dễ dàng đồng bộ trạng thái với Device Shadow và phản hồi các trạng thái mong muốn trong tương lai được thiết lập thông qua Device Shadow.

Device Shadow cho phép bạn lưu trữ trạng thái thiết bị của mình miễn phí tối đa một năm. Device Shadow lưu giữ mãi mãi nếu bạn cập nhật ít nhất một lần mỗi năm, nếu không dữ liệu sẽ hết hạn.

Để tìm hiểu thêm, hãy đọc phần Device Shadow của hướng dẫn sử dụng AWS IoT Core

Công cụ quy tắc

Công cụ quy tắc có thể giúp xây dựng các ứng dụng IoT để thu thập, xử lý, phân tích và hành động trên dữ liệu được tạo ra bởi các thiết bị kết nối ở quy mô toàn cầu mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng Công cụ quy tắc đánh giá các tin nhắn gửi đến được đưa vào AWS IoT Core và chuyển đổi và phân phối chúng đến một thiết bị khác hoặc một dịch vụ đám mây, dựa trên các quy tắc nghiệp vụ do bạn xác định. Có thể áp dụng một quy tắc cho dữ liệu từ một hoặc nhiều thiết bị và có thể thực hiện một hoặc nhiều hành động song song.

Công cụ quy tắc cũng có thể định tuyến tin nhắn đến các điểm cuối AWS bao gồm AWS IoT Analytics, AWS IoT Events, AWS Lambda, Amazon Kinesis, Amazon S3, Amazon DynamoDB, Amazon CloudWatch, Amazon Simple Notification Service (SNS), Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon Elasticsearch Service và AWS Step Functions. Có thể tiếp cận các điểm cuối bên ngoài bằng AWS Lambda, Amazon Kinesis, Amazon SNS và hành động HTTP gốc của Công cụ quy tắc.

Bạn có thể viết các quy tắc trong bảng điều khiển quản lý hoặc viết bằng cú pháp giống SQL. Quy tắc có thể được viết để có hành vi khác nhau tùy thuộc vào nội dung của tin nhắn. Ví dụ, nếu một chỉ số đọc nhiệt độ vượt quá một ngưỡng nhất định thì dịch vụ có thể kích hoạt một quy tắc để truyền dữ liệu đến AWS Lambda. Quy tắc cũng có thể viết để xem xét các dữ liệu khác trong đám mây, chẳng hạn như dữ liệu từ các thiết bị khác. Ví dụ, bạn có thể nói thực hiện hành động nếu nhiệt độ này cao hơn 15% so với mức trung bình của 5 thiết bị khác.

Công cụ quy tắc cung cấp rất nhiều chức năng có sẵn có thể được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu của bạn và có thể tạo ra vô số chức năng thông qua AWS Lambda. Ví dụ, nếu bạn đang xử lý nhiều giá trị, bạn có thể lấy số trung bình của các số gọi đến. Các quy tắc cũng có thể kích hoạt việc thực thi mã Java, Node.js hoặc Python của bạn trong AWS Lambda, mang lại khả năng linh hoạt và sức mạnh tối đa để xử lý dữ liệu thiết bị.

Để tìm hiểu thêm, hãy đọc phần Công cụ quy tắc trong hướng dẫn sử dụng AWS IoT Core.

Tích hợp Alexa Voice Service (AVS)

Tích hợp Alexa là một danh mục thiết bị được tạo với Alexa Voice Service (AVS) có micrô và loa. Bạn có thể trực tiếp nói chuyện với những sản phẩm này bằng từ đánh thức “Alexa” và nhận phản hồi cũng như nội dung bằng giọng nói ngay tức thì.

Với Tích hợp AVS, bạn có thể tiết kiệm chi phí khi mở rộng ra hàng trăm triệu thiết bị tích hợp sẵn Alexa, đồng thời rút ngắn thời gian đưa ra thị trường với những sản phẩm hỗ trợ giọng nói khác biệt. Tích hợp AVS cho AWS IoT Core sẽ chuyển hoạt động truy vấn phương tiện, giải mã âm thanh, trộn âm thanh và quản lý trạng thái từ một thiết bị vật lý sang một thiết bị tích hợp Alexa ảo mới trong đám mây. Việc này giúp giảm tới 50% chi phí sản xuất thiết bị tích hợp Alexa bằng cách giảm yêu cầu đối với phần cứng, từ RAM 50 MB xuống còn 1 MB và từ bộ vi xử lý ARM Cortex hạng ‘A’ xuống hạng ‘M’.

Việc chuyển tải khối lượng công việc tốn nhiều bộ nhớ và điện toán sang đám mây và giảm yêu cầu trên thiết bị cho tích hợp AVS đã giúp đưa Alexa vào những sản phẩm có giá thành thấp, bị hạn chế tài nguyên như công tắc đèn, bộ điều nhiệt và các thiết bị điện nhỏ. Với các danh mục thiết bị tích hợp Alexa mới trên thị trường, người dùng cuối hiện có thể trải nghiệm Alexa trong những thiết bị mới của ngôi nhà, văn phòng hoặc phòng khách sạn. Đó là một trải nghiệm với môi trường xung quanh đích thực mà họ có thể trực tiếp nói chuyện với các thiết bị quanh mình chứ không chỉ với Dòng thiết bị Alexa.

Các đối tác của chúng tôi giúp bạn dễ dàng bắt đầu khi ra mắt bộ công cụ phát triển phần cứng dành cho AVS cho AWS IoT. Hệ điều hành thời gian thực sẽ bật bộ công cụ phát triển cho các bộ điều khiển vi xử lý như FreeRTOS và bao gồm khả năng kết nối sẵn tới AWS IoT. Bộ công cụ này cũng loại bỏ nhu cầu phát triển ứng dụng hỗ trợ giọng nói ngay từ đầu bằng cách bao gồm các Thuật toán thoại được AVS thẩm định dành cho hoạt động Thu nhận giọng nói từ xa, Lọc âm vang và Từ đánh thức Alexa cũng như mã ứng dụng AVS cho AWS IoT. Khi sử dụng mã ứng dụng tính năng, bạn có thể tạo nhanh thiết bị nguyên mẫu và chuyển việc triển khai sang một thiết kế MCU tùy ý để kiểm thử và sản xuất thiết bị khi bạn đã sẵn sàng.

Tích hợp AVS có sẵn dưới dạng một chủ đề dành riêng mới trong AWS IoT Core. Tin nhắn được gửi đến và từ thiết bị đến AVS cho các chủ đề dành riêng trong AWS IoT đều miễn phí. Hãy tìm hiểu cách tạo thiết bị tích hợp Alexa có chi phí thấp với Hướng dẫn bắt đầu Tích hợp AVS cho AWS IoT Core.

 

AWS IoT Core cho LoRaWAN

AWS IoT Core cho LoRaWAN cho phép khách hàng kết nối các thiết bị không dây sử dụng công nghệ mạng diện rộng công suất thấp dải rộng (LoRaWAN). Sử dụng AWS IoT Core giờ đây cho phép khách hàng thiết lập mạng LoRaWAN riêng bằng cách kết nối các cổng và thiết bị LoRaWAN của riêng họ với Đám mây AWS - mà không cần phát triển hay vận hành Máy chủ mạng LoRaWAN (LNS). Điều này giúp loại bỏ công việc phát triển không có gì khác biệt và gánh nặng hoạt động trong việc quản lý cơ sở hạ tầng liên quan và LNS, đẩy nhanh thời gian thiết lập mạng.

AWS IoT Core cho LoRaWAN bao gồm hỗ trợ cho giao thức giao tiếp LNS cổng LoRaWAN mã nguồn mở được gọi là Basic Station, có nghĩa là không cần viết hoặc kiểm tra phần mềm cổng tùy chỉnh để kết nối cổng LoRaWAN với AWS IoT Core. Sau khi các cổng và thiết bị LoRaWAN được kết nối, dữ liệu thiết bị sẽ tự động được chuyển đến AWS IoT Core Rules Engine để tăng tốc phát triển ứng dụng IoT.

Các nhà phát triển có thể viết các quy tắc, chẳng hạn như các truy vấn SQL đơn giản để chuyển đổi và hành động dựa trên dữ liệu thiết bị, đưa ra cảnh báo hoặc chuyển nó tới các dịch vụ AWS khác như Amazon S3 bằng cách sử dụng AWS IoT Core Rules Engine. Từ bảng điều khiển, các kỹ sư cũng có thể truy vấn chỉ số cho các thiết bị và cổng được kết nối để khắc phục sự cố kết nối. Với giá thanh toán theo mức sử dụng và không có cam kết hàng tháng, khách hàng có thể kết nối và mở rộng quy mô nhóm thiết bị LoRaWAN một cách đáng tin cậy và xây dựng các ứng dụng với dịch vụ AWS một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đối tác AWS IoT giúp bạn bắt đầu dễ dàng bằng cách cung cấp AWS IoT Core cho các cổng đủ điều kiện LoRaWAN kết nối với AWS IoT Core ngay lập tức mà không cần sửa đổi phần mềm nhúng. Tìm kiếm AWS Partner Device Catalog để tìm các cổng đủ điều kiện sử dụng với AWS IoT Core cho LoRaWAN.

Để tìm hiểu thêm và truy cập các tài nguyên bắt đầu, hãy truy cập AWS IoT Core cho LoRaWAN

Tích hợp Amazon Sidewalk

Amazon Sidewalk là mạng chia sẻ giúp các thiết bị được kết nối hoạt động tốt hơn thông qua các tùy chọn kết nối được cải thiện. Được Amazon vận hành miễn phí cho khách hàng, Sidewalk có thể giúp đơn giản hóa việc thiết lập thiết bị mới, mở rộng phạm vi hoạt động băng thông thấp của thiết bị và giúp thiết bị luôn trực tuyến ngay cả khi chúng nằm ngoài phạm vi phủ sóng của Wi-Fi tại nhà.

Tích hợp Amazon Sidewalk cho phép bạn dễ dàng đưa nhóm thiết bị Sidewalk của mình lên AWS IoT Core. Amazon Sidewalk đã được thiết kế để hỗ trợ nhiều loại thiết bị của khách hàng như bộ theo dõi vị trí vật nuôi hoặc vật có giá trị, bộ điều khiển ánh sáng và an ninh gia đình thông minh, chẩn đoán từ xa cho các thiết bị và công cụ gia đình.

Tìm hiểu cách xây dựng các thiết bị Sidewalk và bắt đầu bằng cách xem lại (các) Hướng dẫn bắt đầu nhanh của Sidewalk trên Bảng điều khiển dịch vụ nhà phát triển Sidewalk (SDS).

LoRaWAN là một nhãn hiệu được sử dụng theo giấy phép của LoRa Alliance.

Tìm hiểu thêm về giá của AWS IoT Core

Truy cập trang giá
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi