Đám mây lai với AWS

Trải nghiệm AWS ở mọi nơi bạn cần đến

Các dịch vụ và giải pháp đám mây lai của AWS có thể giúp bạn chạy và quản lý các ứng dụng ở bất cứ nơi nào mà chúng có thể lưu trú. Mặc dù hầu hết các ứng dụng có thể chạy trên đám mây, nhưng một số ứng dụng cần phải ở tại chỗ hoặc ở một vị trí cụ thể do độ trễ thấp, xử lý dữ liệu trên máy hoặc yêu cầu lưu kho dữ liệu. Với AWS, bạn có thể sử dụng cùng một cơ sở hạ tầng, dịch vụ, API và các công cụ ở bất cứ nơi nào mà bạn cần đến – từ đám mây, tới tại chỗ và tới biên.

Hybrid-Cloud_Segment-Illustration_Final-2

Lợi ích

AWS ở bất cứ nơi nào bạn cần đến

Nhà phát triển muốn xây dựng và chạy ứng dụng trên cùng một cơ sở hạ tầng AWS, API, dịch vụ và các công cụ ở bất cứ nơi nào ứng dụng của họ có thể cần phải lưu trú để có độ trễ thấp, xử lý dữ liệu trên máy hoặc yêu cầu lưu kho dữ liệu. AWS là nhà cung cấp dịch vụ đám mây duy nhất phân phối một tập hợp nhất quán các dịch vụ đám mây tới bất cứ nơi nào mà khách hàng cần đến – tới trung tâm dữ liệu tại chỗ, các địa điểm nhánh, nhà máy sản xuất, trung tâm tàu điện ngầm lớn, mạng 5G và các địa điểm ở xa khác.

Các dịch vụ đa dạng

Doanh nghiệp thường cần phải hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng kết hợp, như khôi phục sau thảm họa tới đám mây, mở rộng trung tâm dữ liệu và bùng nổ đám mây. Điều này yêu cầu một nhóm nhiều dịch vụ và công cụ nhằm hỗ trợ khách hàng xây dựng kiến trúc lai đáp ứng những nhu cầu và yêu cầu cụ thể của họ. AWS sở hữu nhiều dịch vụ điện toán, kết nối, lưu trữ, bảo mật và định dạng, tích hợp dữ liệu, quản lý, giám sát và vận hành hơn bất kỳ một nhà cung cấp dịch vụ đám mây nào nhằm giúp các công ty xây dựng kiến trúc lai đáp ứng các yêu cầu và trường hợp sử dụng cụ thể của họ.

Giải pháp VMware hiệu quả nhất cho dịch vụ tại chỗ và đám mây

Hầu hết các công ty vận hành khối lượng công việc tại chỗ của họ trên phần mềm ảo hóa VMware và muốn tận dụng khoản họ đã đầu tư sẵn cho kỹ năng và công cụ VMware vào việc di chuyển dữ liệu lên đám mây. AWS là đối tác đám mây chính của VMware. VMware Cloud on AWS là dịch vụ được đồng thực hiện bởi AWS và VMware, và là giải pháp đám mây lai VMware duy nhất được quản lý và hỗ trợ trực tiếp bởi VMware. Khách hàng có thể sử dụng đồng thời các kỹ năng và công cụ VMware cho việc quản lý và vận hành cơ sở hạ tầng trên nền tảng cơ sở hạ tầng đám mây của AWS.

Cơ sở hạ tầng đám mây đáng tin cậy và trên toàn cầu

Cơ sở hạ tầng đám mây toàn cầu của AWS là nền tảng đám mây rộng lớn nhất, có hiệu năng cao, đáng tin cậy và an toàn nhất. Cơ sở hạ tầng toàn cầu của chúng tôi là cốt lõi của AWS giúp chúng tôi vừa cung cấp vừa phân phối các dịch vụ và cơ sở hạ tầng đám mây ở bất cứ nơi nào mà khách hàng cần đến. Cơ sở hạ tầng rộng lớn này đã hỗ trợ khách hàng của chúng tôi triển khai các ứng dụng để phục vụ người dùng cuối và các trường hợp sử dụng trên toàn thế giới.

Bảo mật và tuân thủ

AWS cung cấp môi trường điện toán đám mây an toàn nhất hiện nay. Với 210 dịch vụ và các tính năng chính về bảo mật, tuân thủ và quản lý nhằm giúp các công ty xây dựng kiến trúc đám mây lai an toàn và tuân thủ, AWS hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn bảo mật và chứng chỉ tuân thủ hơn so với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ đám mây nào khác nhằm giúp khách hàng đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ đối với gần như mọi cơ quan quản lý trên toàn cầu.

Dịch vụ lai của AWS

Xem thêm dịch vụ lai của AWS »

Trường hợp sử dụng

Độ trễ thấp

Những ứng dụng như tự động sản xuất, tạo nội dung nghe nhìn và giải trí, chơi trò chơi trong thời gian thực, nên tảng giao dịch tài chính, AR/VR, xe tự lái và suy luận máy học tại biên cần có độ trễ thấp chưa đến 10 mili giây. Những ứng dụng này yêu cầu cơ sơ hạ tầng và các dịch vụ trên đám mây phải ở gần vị trí ứng dụng và người dùng cuối, chẳng hạn như trong trung tâm dữ liệu tại chỗ, cơ sở cùng vị trí, trung tâm tàu điện ngầm lớn và biên mạng di động.

Xử lý dữ liệu trên máy

Các doanh nghiệp đang tạo ra một lượng lớn dữ liệu trong sáng kiến chuyển đổi số của họ và tăng cường triển khai các dịch vụ IoT. Một số bộ dữ liệu này cần phải được xử lý trên máy, vì chúng không dễ dàng di chuyển sang đám mây do chi phí, kích thước, băng thông hoặc giới hạn thời gian. Các tổ chức muốn có một kiến trúc đám mây lai nhất quán để xử lý dữ liệu tại chỗ và dễ dàng chuyển dữ liệu sang đám mây để lưu trữ lâu dài.

Nơi lưu trữ dữ liệu

Các quy định về an ninh và thuế, chủ quyền dữ liệu và động lực học địa-chính trị thay đổi có thể yêu cầu phải lưu trữ dữ liệu ở một quốc gia, tiểu bang hoặc thành phố cụ thể – điều này áp dụng với dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe, dầu khí và các ngành được quản lý chặt chẽ khác. Các tổ chức muốn có thể sử dụng các dịch vụ và công cụ tương tự để quản lý, phân tích và lưu trữ dữ liệu đó ở bất cứ nơi nào có thể lưu trữ dữ liệu.

Di chuyển lên đám mây VMware

Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư đáng kể vào VMware đang mong muốn tận dụng những công cụ và kỹ năng này khi họ bắt đầu di chuyển sang đám mây. AWS đã hợp tác với VMware để cùng nhau thiết kế VMware Cloud on AWS nhằm hỗ trợ khách hàng dễ dàng di chuyển khối lượng công việc VMware sang AWS.

Mở rộng trung tâm dữ liệu

AWS giúp khách hàng có như cầu mở rộng trung tâm dữ liệu, chẳng hạn như bùng nổ đám mây, sao lưu và khôi phục sau thảm họa lên đám mây, xử lý dữ liệu lai bằng cách cung cấp danh mục các dịch vụ phong phú để giúp khách hàng có thể chạy liền mạch mạng tại chỗ, bảo mật, lưu trữ và truy cập cơ sở hạ tầng kiểm soát song song

Di chuyển lên đám mây của doanh nghiệp

Việc di chuyển các ứng dụng của doanh nghiệp lên đám mây có thể phức tạp và cần phải có kiến trúc lai khi các thành phần ứng dụng hoạt động trên cả tại chỗ và trên đám mây. AWS đã xây dựng phương pháp hoàn chỉnh nhất và đã được chứng minh giúp di chuyển nhanh chóng hàng chục nghìn ứng dụng lên đám mây nhằm giúp khách hàng tận dụng khoản đầu tư cho phần mềm doanh nghiệp tại chỗ hiện đang dùng.

Khách hàng của chúng tôi

Morningstar_Customer-Reference_Logo

Morningstar là một nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu đầu tư độc lập hàng đầu trên thế giới.

Xem nghiên cứu điển hình của Morningstar »

scripps-networks_Customer-Reference_Logo

Scripps Network Interactive sử dụng VMware Cloud on AWS để di chuyển, vận hành và bảo vệ các dữ liệu tối quan trọng ở quy mô lớn.

Đọc nghiên cứu điển hình về Scripps Network »

ybvr_use_on_light_background

YBVR mang lại trải nghiệm phát trực tuyến thực tế ảo video chất lượng cao: Chân thực, tương tác và phong phú, Trực tiếp và Video theo yêu cầu.

Xem nghiên cứu điển hình của YBVR »

600x400_Comcast-Logo

Comcast đã xây dựng một ứng dụng lai cho dịch vụ Xfinity chạy trên AWS và các trung tâm dữ liệu tại chỗ của mình.

Đọc nghiên cứu điển hình của Comcast »

600x400_Johnson-Johnson_Logo

Johnson & Johnson đã triển khai một kiến trúc mạng liền mạch giữa AWS và trung tâm dữ liệu tại chỗ của mình.

Đọc nghiên cứu điển hình về Johnson & Johnson »

600x400_Pacific-Life-Insurance-Company_Logo

Pacific Life Insurance mong muốn AWS để hỗ trợ kiểm soát chi phí CNTT như một phần của môi trường điện toán lai.

Đọc nghiên cứu điển hình về Pacific Life Insurance »

Tài nguyên

Hiện đại hóa doanh nghiệp của bạn với AWS Outposts
Sách điện tử

Tìm hiểu cách AWS Outposts có thể giúp bạn cải tiến nhanh hơn và hiệu quả hơn bằng cách áp dụng đám mây vào trung tâm dữ liệu của bạn, không gian cộng tác hoặc môi trường tại chỗ.

Tải sách điện tử xuống »

Bản tóm tắt giải pháp

Tìm hiểu cách AWS Wavelength mang các dịch vụ AWS đến vùng biên của mạng 5G, giảm thiểu độ trễ khi kết nối với một ứng dụng từ thiết bị di động.

Tải xuống bản tóm tắt giải pháp »

VMware Cloud on AWS là gì? Dịch vụ này không cung cấp những gì?
Báo cáo của Gartner

Trong báo cáo này, Gartner đánh giá khả năng của dịch vụ này đối với chuyên gia IT và những người ra quyết định, và khuyên dùng dịch vụ này trong quá trình hoạch định môi trường đám mây lai từ nay đến cuối năm 2021.

Tải xuống báo cáo»

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu

Báo cáo này mô tả các trường hợp sử dụng chính, nguyên lý kiến trúc kết hợp, khung triển khai và các giải pháp AWS để giúp xây dựng chiến lược kinh doanh và kỹ thuật đám mây kết hợp.

Đọc báo cáo nghiên cứu chuyên sâu »