Snowball Edge có hai thành phần giá chính để xem xét.

Đầu tiên, bạn có thể chọn giữa Snowball Edge Lưu trữ tối ưu để truyền dữ liệu quy mô lớn và Snowball Edge Điện toán tối ưu nếu bạn cần nhiều khả năng điện toán hơn để xử lý trước khi truyền dữ liệu vào AWS. Bạn cũng có thể chọn tùy chọn chạy phiên bản GPU trên Snowball Edge Điện toán tối ưu cho các ứng dụng biên.

Thứ hai, bạn có thể chọn thời hạn sử dụng: Theo yêu cầu, cam kết 1 năm hoặc cam kết 3 năm. Nếu sử dụng theo yêu cầu, bạn thanh toán phí dịch vụ trên mỗi tác vụ truyền dữ liệu, bao gồm 10 ngày sử dụng thiết bị Snowball Edge tại chỗ. Ngày vận chuyển, bao gồm ngày nhận thiết bị và ngày vận chuyển thiết bị trở lại AWS, không được tính trong khoảng thời gian 10 ngày trên. Nếu giữ thiết bị quá 10 ngày, bạn sẽ bị tính phụ phí cho mỗi ngày bổ sung.

Dữ liệu được truyền vào AWS không phải chịu bất kỳ phí truyền dữ liệu nào, và mức giá tiêu chuẩn được áp dụng cho dữ liệu được lưu trữ trong Đám mây AWS. Vui lòng xem chi tiết bên dưới.

 

Thông tin chi tiết giá

Phí dịch vụ trên mỗi tác vụ

 

Phí thiết lập một lần cho mỗi tác vụ được yêu cầu qua bảng điều khiển. Được niêm yết theo vùng trong bảng dưới đây.

Phí ngày bổ sung cho mỗi tác vụ

 

10 ngày sử dụng tại chỗ đầu tiên được bao gồm trong tác vụ, và mỗi ngày tại chỗ bổ sung sẽ bị tính phí theo vùng như được nêu dưới đây.

Truyền dữ liệu

 

Phí truyền dữ liệu VÀO đến Amazon S3 là 0 USD/GB (miễn phí)

Phí truyền dữ liệu RA khỏi Amazon S3 được tính theo khu vực.


Giá chỉ dành cho truyền dữ liệu của Snowball Edge Lưu trữ tối ưu (khác biệt tùy theo khu vực)

Mục dịch vụ Hoa Kỳ/Khác Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong, Seoul, Singapore)
Phí dịch vụ trên mỗi tác vụ truyền dữ liệu 300 USD 400 USD
Phí ngày bổ sung (10 ngày đầu tiên được bao gồm trong tác vụ)
30 USD 40 USD
Truyền dữ liệu VÀO đến Amazon S3
0 USD / GB (miễn phí) 0 USD / GB (miễn phí)
Phí truyền dữ liệu RA khỏi Amazon S3 được tính theo khu vực
Xem bảng Truyền dữ liệu RA dưới đây
Xem bảng Truyền dữ liệu RA dưới đây

Giá của phiên bản Điện toán EC2 kết hợp với truyền dữ liệu của Snowball Edge Lưu trữ tối ưu (khác biệt tùy theo khu vực)

Khu vực

 

Phí trả trước cam kết 3 năm*

 

Phí trả trước cam kết 1 năm*

Phí tác vụ theo yêu cầu Phí ngày bổ sung theo yêu cầu
     Miền Đông Hoa Kỳ (Phía Bắc Virginia, Ohio) 35 USD/ngày (38.325 USD) 42 USD/ngày (15.330 USD)   500 USD 50 USD
     Miền Tây Hoa Kỳ (Phía Bắc California, Oregon) 35 USD/ngày (38.325 USD) 42 USD/ngày (15.330 USD) 500 USD 50 USD
     AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ)
35 USD/ngày (38.325 USD) 42 USD/ngày (15.330 USD) 500 USD 50 USD
     AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ) 35 USD/ngày (38.325 USD) 42 USD/ngày (15.330 USD) 500 USD 50 USD
     Canada (Montreal)

45 USD/ngày (49.275 USD)

52 USD/ngày (18.980 USD)

800 USD

80 USD

     Nam Mỹ (São Paulo)

80 USD/ngày (87.600 USD)

100 USD/ngày (36.500 USD)

1.200 USD
120 USD
         
     Châu Âu (Ai-len)

45 USD/ngày (49.275 USD)

60 USD/ngày (21.900 USD) 800 USD 80 USD
     Châu Âu (Frankfurt)

45 USD/ngày (49.275 USD)

60 USD/ngày (21.900 USD) 800 USD 80 USD
     Châu Âu (London)

45 USD/ngày (49.275 USD)

60 USD/ngày (21.900 USD) 800 USD 80 USD
     Châu Âu (Paris) 50 USD/ngày (54.750 USD)   60 USD/ngày (21.900 USD) 800 USD 80 USD
     Châu Âu (Stockholm)

45 USD/ngày (49.275 USD)

60 USD/ngày (21.900 USD) 800 USD 80 USD
             
     Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong) 50 USD/ngày (54,750 USD) 60 USD/ngày (21.900 USD) 800 USD 80 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) 50 USD/ngày (54.750 USD) 60 USD/ngày (21.900 USD) 800 USD 80 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) 50 USD/ngày (54.750 USD) 60 USD/ngày (21.900 USD) 800 USD 80 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) 50 USD/ngày (54.750 USD) 60 USD/ngày (21.900 USD) 800 USD 80 USD
    Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)
55 USD/ngày (60.225 USD) 65 USD/ngày (23.725 USD) 800 USD 80 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) 50 USD/ngày (54.750 USD) 60 USD/ngày (21.900 USD) 800 USD 80 USD
     

* Lưu ý: Phí trả trước cho 1 năm và 3 năm sẽ được chiết khấu theo ngày. Vui lòng liên hệ với nhóm Bán hàng AWS để nhận thông tin về giá.

Giá của phiên bản Điện toán EC2 kết hợp với truyền dữ liệu của Snowball Edge Điện toán tối ưu (khác biệt tùy theo khu vực)

Khu vực

 

Phí trả trước cam kết 3 năm*

 

Phí trả trước cam kết 1 năm*

Phí tác vụ theo yêu cầu Phí ngày bổ sung theo yêu cầu
     Miền Đông Hoa Kỳ (Phía Bắc Virginia) 55 USD/ngày (60.225 USD) 80 USD/ngày (29.200 USD) 1.250 USD 125 USD
     Miền Tây Hoa Kỳ (Phía Bắc California, Oregon) 55 USD/ngày (60.225 USD) 80 USD/ngày (29.200 USD) 1.250 USD 125 USD
     AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ) 55 USD/ngày (60.225 USD) 80 USD/ngày (29.200 USD) 1.250 USD 125 USD
     Châu Âu (Ai-len) 60 USD/ngày (65.700 USD) 85 USD/ngày (31.025 USD)
1.300 USD

130 USD

     Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong) 65 USD/ngày (71,175 USD) 100 USD/ngày (36,500 USD) 1,750 USD 175 USD

Giá của phiên bản Điện toán EC2 kết hợp với truyền dữ liệu GPU của Snowball Edge Điện toán tối ưu (khác biệt tùy theo khu vực)

Khu vực

 

Phí trả trước cam kết 3 năm*

 

Phí trả trước cam kết 1 năm*

Phí tác vụ theo yêu cầu Phí ngày bổ sung theo yêu cầu
     Miền Đông Hoa Kỳ (Phía Bắc Virginia) 72 USD/ngày (78.840 USD) 105 USD/ngày (38.325 USD) 1.650 USD 165 USD
     Miền Tây Hoa Kỳ (Phía Bắc California, Oregon) 72 USD/ngày (78.840 USD) 105 USD/ngày (38.325 USD) 1.650 USD 165 USD
     AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ) 72 USD/ngày (78.840 USD) 105 USD/ngày (38.325 USD) 1.650 USD 165 USD
     Châu Âu (Ai-len) 80 USD/ngày (87.600 USD) 115 USD/ngày (41.975 USD) 1.800 USD

180 USD

    Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong) 90 USD/ngày (98,550 USD) 125 USD/ngày (45,625 USD) 2,000 USD 200 USD

Giá truyền dữ liệu ra - Tất cả các tùy chọn Snowball Edge

Khu vực
Giá Truyền dữ liệu RA
Các khu vực tại Hoa Kỳ, bao gồm Miền Đông Hoa Kỳ (Phía Bắc Virginia, Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Phía Bắc California, Oregon)
0,03 USD/GB
AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ), AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ) 0,03 USD/GB
Canada (Montreal) 0,03 USD/GB
Nam Mỹ (São Paulo) 0,04 USD/GB
Châu Âu (Ireland, Frankfurt, London và Stockholm) 0,03 USD/GB
Châu Âu (Paris) 0,04 USD/GB
Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo, Khu vực Osaka, Sydney) 0.04 USD/GB
Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong, Seoul, Singapore) 0.05 USD/GB

Vận chuyển

 

Phí vận chuyển được tính dựa trên cước phí vận chuyển tiêu chuẩn dành cho địa điểm vận chuyển và phương thức vận chuyển (ví dụ: 2 ngày, qua đêm) được chọn. Phương thức vận chuyển mặc định là 2 ngày.

Phí dành cho Amazon S3

 

Áp dụng mức giá lưu trữ và yêu cầu của Standard Amazon S3.

Phí tổn thất

Nếu thiết bị Snowball Edge bị mất hoặc hỏng không sửa chữa được khi vẫn thuộc sở hữu của bạn – sau khi đã cung cấp và trước khi nhà cung cấp chấp nhận thiết bị để trả về – bạn sẽ được tính phí tổn thất như được nêu dưới đây. Đồng thời, cũng áp dụng phí tổn thất nếu bạn không cung cấp thiết bị cho nhà cung cấp trả về cho chúng tôi theo yêu cầu của chúng tôi.

Phí mất thiết bị theo loại thiết bị

  • Snowball Edge Storage Optimized 12.500 USD
  • Snowball Edge Compute Optimized 20.000 USD
  • Snowball Edge Compute Optimized với GPU 30.000 USD

Các tài nguyên về giá khác

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Bạn có câu hỏi nào về AWS Snowball Edge không?

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Snowball Edge
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi