Amazon Simple Notification Service

Dịch vụ nhắn tin pub/sub, SMS, email và thông báo đẩy di động được quản lý hoàn toàn

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) là dịch vụ nhắn tin được quản lý toàn phần dành cho cả phương thức liên lạc từ hệ thống đến hệ thống (A2A) cũng như từ ứng dụng đến người dùng (A2P).

Chức năng pub/sub A2A cung cấp các chủ đề cho phương thức nhắn tin thông lượng cao, theo mô hình đẩy, nhiều-nhiều giữa các hệ thống phân tán, vi dịch vụ và các ứng dụng phi máy chủ theo sự kiện. Bằng cách dùng các chủ đề của Amazon SNS, các hệ thống phát hành của bạn có thể phân phối tin nhắn đến một số lượng lớn hệ thống đăng ký bao gồm hàng chờ Amazon SQS, các hàm AWS Lambda, điểm cuối HTTPS và Amazon Kinesis Data Firehose để xử lý song song. Chức năng A2P cho phép bạn gửi tin nhắn tới người dùng trên quy mô lớn qua SMS, thông báo đẩy trên di động và email.

1 triệu yêu cầu miễn phí

Lợi ích

Đơn giản hóa và giảm chi phí bằng khả năng lọc và phân lô tin nhắn

Amazon SNS giúp bạn đơn giản hóa kiến trúc ứng dụng của mình và giảm chi phí. Nhờ khả năng phân lô tin nhắn, các hệ thống phát hành có thể gửi tối đa 10 tin nhắn chỉ với một yêu cầu API duy nhất. Nhờ khả năng lọc tin nhắn, các hệ thống đăng ký chỉ nhận những tin nhắn được quan tâm. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Message Filtering(Lọc tin nhắn) và Message Batching (Phân lô tin nhắn).

Đảm bảo độ chính xác với cách sắp xếp trình tự tin nhắn và chống trùng lặp

Các chủ đề FIFO của Amazon SNS hoạt động cùng với hàng đợi FIFO của Amazon SQS để đảm bảo tin nhắn được chuyển đi theo trình tự nghiêm ngặt và chỉ được xử lý một lần. Điều này cho phép bạn duy trì tính chính xác và nhất quán trong việc xử lý các giao dịch trên một hoặc nhiều dịch vụ độc lập. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Message Ordering (Sắp xếp trình tự tin nhắn) và Message Deduplication (Chống trùng lặp tin nhắn).

Tăng mức độ bảo mật với khả năng mã hóa và đảm bảo quyền riêng tư cho tin nhắn

Amazon SNS cung cấp các chủ đề được mã hóa để bảo vệ tin nhắn của bạn khỏi bị truy cập trái phép. Công tác mã hóa sử dụng thuật toán AES-GCM độ dài 256 bit và khóa chính của khách hàng (CMK) được phát hành bằng AWS Key Management Service (KMS). Amazon SNS cũng hỗ trợ các điểm cuối VPC thông qua AWS PrivateLink, vì vậy bạn có thể phát hành riêng tư tin nhắn đến các chủ đề của Amazon SNS từ mạng con của Amazon Virtual Private Cloud (VPC) mà không cần truyền qua Internet. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Message Encryption (Mã hóa tin nhắn) và Traffic Privacy (Quyền riêng tư của lưu lượng).

Tăng tính bền vững bằng khả năng lưu trữ tin nhắn, thử chuyển lại tin nhắn và DLQ

Amazon SNS lưu trữ từng tin nhắn được phát hành trên khắp các trung tâm dữ liệu nằm ở những khu vực địa lý riêng biệt. Nếu hệ thống đã đăng ký không sẵn sàng, Amazon SNS sẽ thực thi chính sách thử chuyển lại tin nhắn. Để lưu giữ bất kỳ tin nhắn nào không thể chuyển đi được trước khi chính sách thử chuyển lại tin nhắn kết thúc, Amazon SNS có thể chuyển tin nhắn sang hàng đợi thư không thể gửi đến người nhận (DLQ). Amazon SNS cũng có thể lưu trữ tin nhắn trong Amazon S3 thông qua gói đăng ký Amazon Kinesis Data Firehose. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Message Archiving (Lưu trữ tin nhắn), Delivery Retries (Thử chuyển lại tin nhắn) và DLQ.

Thu thập và phân xuất sự kiện từ các dịch vụ AWS

Amazon SNS là một trung tâm theo định hướng sự kiện, tích hợp gốc với nhiều nguồn và đích sự kiện AWS đa dạng. Amazon SNS có thể thu thập và phân xuất sự kiện từ 60 dịch vụ AWS trở lên, từ nhiều danh mục AWS, chẳng hạn như Phân tích, Điện toán, Vùng chứa, Cơ sở dữ liệu, IoT, Máy học, Bảo mật, Phi máy chủ và Lưu trữ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Event Sources (Nguồn sự kiện) và Event Destinations (Đích sự kiện).

Gửi các thông báo A2P thông qua SMS, thông báo đẩy trên di động và email

Amazon SNS cho phép bạn gửi trực tiếp các thông báo đến khách hàng của mình. Amazon SNS hỗ trợ nhắn tin bằng văn bản qua SMS đến hơn 200 quốc gia, thông báo đẩy trên di động đến các thiết bị của Amazon, Android, Apple, Baidu và Microsoft và cả thông báo qua email. Amazon SNS mang lại khả năng dự phòng cho nhiều nhà cung cấp SMS và cho phép bạn sử dụng một API duy nhất để gửi thông báo đẩy trên di động cho tất cả các nền tảng di động. Để tìm hiểu thêm, hãy xem SMS, Mobile Push Notifications (Thông báo đẩy trên di động) và Email Notifications (Thông báo qua email).

Cách thức hoạt động

  • Pub/Sub
  • SMS
  • Mobile Push
  • Pub/Sub
  • Cách thức hoạt động của Amazon SNS Pub/Sub
  • SMS
  • Cách thức hoạt động của Amazon SNS SMS
  • Mobile Push
  • Cách thức hoạt động của Amazon Mobile Push

Nghiên cứu điển hình

playon_transparent 600x400

Các dịch vụ AWS đã sử dụng: Amazon SNS, AWS Lambda

nasa

Các dịch vụ AWS đã sử dụng: Amazon SNS, Amazon SQS

change healthcare rev

Các dịch vụ AWS đã sử dụng: Amazon SNS, Amazon SQS, Amazon EC2, Amazon S3

Logo của FC Barcelona

Các dịch vụ AWS đã sử dụng: Amazon SNS, Amazon Route 53, Amazon CloudFront, Amazon S3, Amazon EC2, Amazon CloudWatch, Amazon RDS, AWS CloudFormation

PlayOn! Sports là một trong các công ty truyền thông thể thao trung học hàng đầu Hoa Kỳ. Họ vận hành một nền tảng công nghệ toàn diện, cho phép sản xuất các sự kiện thể thao trực tiếp với chất lượng cao và chi phí thấp. Quy trình xử lý video serverless của họ thể hiện mẫu hình nhắn tin phân xuất và nhiều tùy chọn để đưa vào kiến trúc serverless sử dụng Amazon SNS và AWS Lambda.

Đọc blog >>

Thư viện hình ảnh và video của NASA cho người dùng dễ dàng truy cập vào hơn 140.000 hình ảnh tĩnh, âm thanh và video từ ngoài vũ trụ, lưu lại hơn nửa thế kỷ thành tựu thám hiểm vũ trụ bao la của NASA. Kiến trúc của thư viện sử dụng Amazon SNS để kích hoạt các quy trình xử lý khi nội dung mới được cập nhật, và Amazon SQS để ngắt liên kết các tác vụ đến khỏi bộ xử lý quy trình.

Đọc nghiên cứu điển hình >>

Change Healthcare dùng các dịch vụ AWS như Amazon EC2, Amazon S3, Amazon SQS và Amazon SNS để xử lý hàng triệu giao dịch mật hàng ngày của khách, mà vẫn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của ngành chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả HIPAA.

Đọc nghiên cứu điển hình >>

Nền tảng web của FCBarcelona tự hào hỗ trợ 6.000 trang con và trên 12.000 ảnh kỹ thuật số. Nền tảng web này có sẵn bằng sáu ngôn ngữ và tập hợp các thông tin cập nhật cho năm đội tuyển chuyên nghiệp ưu tú. Giải pháp sử dụng Amazon SNS để cung cấp một số thông báo trên nền tảng.

Đọc nghiên cứu điển hình >>

Bài đăng trên blog

Publishing messages in batch to Amazon SNS topics

của Heeki Park, 18/11/2021


Get Started with Amazon S3 Event Driven Design Patterns

của Micah Walter, Aditya Pendyala và Divyesh Sah, 27/09/2021


Introducing message archiving and analytics for Amazon SNS

của James Beswick, 12/01/2021


Introducing Amazon SNS FIFO – First-In-First-Out Pub/Sub Messaging

của Danilo Poccia, 22/10/2020


Token-based authentication for iOS applications with Amazon SNS

của Talia Nassi, 09/11/2021


Introducing the SMS sandbox for Amazon SNS

của James Beswick, 01/06/2021


Provisioning and using 10DLC origination numbers with Amazon SNS

của Benjamin Smith, 01/06/2021


Thêm…

Hiện không tìm thấy bài đăng nào trên blog. Vui lòng tham khảo Blog AWS để biết các tài nguyên khác.

Thông tin mới về Amazon SNS

Ngày
  • Ngày
Thêm…

Bắt đầu với AWS

icon2
Nhanh chóng thiết lập và sử dụng công cụ SNS.
icon3
Phát hành và đăng ký một chủ đề trong vài phút.

Tìm hiểu thêm về Amazon SNS

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon SNS
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi