Amazon Simple Notification Service

Nhắn tin pub/sub được quản lý cho các vi dịch vụ, hệ thống phân tán và ứng dụng không máy chủ.

Amazon Simple Notification Service (SNS) là dịch vụ nhắn tin pub/sub có độ khả dụng cao, ổn định, bảo mật, được quản lý hoàn toàn, cho phép bạn ngắt liên kết các vi dịch vụ, hệ thống phân tán và ứng dụng serverless. Amazon SNS cung cấp chủ đề cho nhắn tin thông lượng cao, theo mô hình đẩy, từ nhiều vị trí đến nhiều vị trí. Sử dụng chủ đề của Amazon SNS, hệ thống của nhà phát hành có thể phân xuất tin nhắn đến số lượng lớn các điểm cuối người đăng ký để xử lý song song, bao gồm hàng chờ Amazon SQS, chức năng AWS Lambda và webhook HTTP/S. Ngoài ra, SNS có thể được sử dụng để phân xuất thông báo đến người dùng cuối sử dụng tin nhắn push di động, SMS và email.

Bạn có thể bắt đầu với Amazon SNS trong vài phút bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, AWS Command Line Interface (CLI) hoặc AWS Software Development Kit (SDK).

HƯỚNG DẪN: 
Cách sử dụng tính năng lọc tin nhắn trong Amazon SNS

Lợi ích

Phân phối tin nhắn một cách tin cậy và bền bỉ

Amazon SNS lưu trữ tin nhắn trên nhiều vùng sẵn sàng để mang đến độ ổn định cao cho tin nhắn. Vận hành trên cơ sở hạ tầng mạng và trung tâm dữ liệu đã được kiểm chứng của Amazon, các chủ đề của Amazon SNS luôn sẵn sàng bất cứ khi nào ứng dụng của bạn cần đến. Tất cả các tin nhắn được phát hành tới Amazon SNS đều được lưu dôi dư trên nhiều máy chủ và trung tâm dữ liệu ở nhiều vùng địa lý khác nhau. Amazon SNS phân phối tin nhắn một cách tin cậy đến tất cả các điểm cuối AWS được hỗ trợ, ví dụ như hàng chờ Amazon SQS và các hàm AWS Lambda. Trong trường hợp điểm cuối đã đăng ký không khả dụng, Amazon SNS thực hiện các chính sách thử gửi lại tin nhắn và cũng có thể di chuyển tin nhắn đến hàng đợi thư chết (DLQ).

Tự động điều chỉnh quy mô khối lượng công việc của bạn

Amazon SNS tận dụng Đám mây AWS đã được kiểm chứng để thay đổi quy mô linh hoạt cùng với ứng dụng. Amazon SNS là dịch vụ được quản lý hoàn toàn, đảm nhiệm phần việc nặng nhọc liên quan đến hoạch định công suất, cung cấp, giám sát và vá lỗi. Dịch vụ được thiết kế để xử lý các mẫu hình lưu lượng truy cập thông lượng cao, tăng đột biến. Ngoài ra, dịch vụ này không áp dụng phí trả trước và không cần mua, cài đặt, cấu hình hay nâng cấp phần mềm nhắn tin.

Đơn giản hóa kiến trúc của bạn với tính năng lọc tin nhắn

Amazon SNS giúp bạn đơn giản hóa kiến trúc nhắn tin pub/sub bằng cách giảm tải logic lọc tin nhắn khỏi các hệ thống của người đăng ký và logic định tuyến tin nhắn khỏi hệ thống của nhà phát hành. Với tính năng lọc tin nhắn Amazon SNS, các điểm cuối đăng ký chỉ nhận các tin nhắn quan tâm, thay vì các tin nhắn được phát hành đến chủ đề. Amazon CloudWatch cung cấp khả năng giám sát hoạt động lọc, đồng thời AWS CloudFormation cho phép bạn triển khai các chính sách lọc đăng ký theo cách tự động và bảo mật.

Đảm bảo tính riêng tư và bảo mật cho tin nhắn

Chủ sở hữu chủ đề Amazon SNS có thể giữ bảo mật cho dữ liệu nhạy cảm bằng cách cài đặt các chính sách hạn chế những ai có thể phát hành và đăng ký một chủ đề. Amazon SNS còn đảm bảo rằng dữ liệu được mã hóa khi truyền bằng cách áp dụng chứng chỉ Amazon ATS để hỗ trợ API HTTPS và cũng có thể mã hóa dữ liệu đã lưu trữ bằng cách sử dụng các khóa AWS KMS. Ngoài ra, khi sử dụng AWS PrivateLink, bạn còn có thể phát hành riêng tin nhắn đến các chủ đề Amazon SNS từ mạng con Amazon VPC mà không cần đi qua Internet công cộng. Amazon SNS cũng có thể hỗ trợ các trường hợp sử dụng tại các thị trường được điều tiết và nằm trong phạm vi các chương trình tuân thủ, bao gồm HIPAA, PCI, ISO, FIPS, SOCFedRAMP.

Cách thức hoạt động

Amazon SNS cho phép lọc tin nhắn và phân xuất đến số lượng lớn người đăng ký, bao gồm các chức năng serverless, hàng đợi và hệ thống phân tán. Amazon SNS cũng phân xuất thông báo đến người dùng cuối thông qua tin nhắn push di động, SMS và email.

product-page-diagram_SNS_how-it-works_1

Nghiên cứu điển hình

playon_transparent 600x400

Các dịch vụ AWS đã sử dụng: Amazon SNS, AWS Lambda

nasa

Các dịch vụ AWS đã sử dụng: Amazon SNS, Amazon SQS

change healthcare rev

Các dịch vụ AWS đã sử dụng: Amazon SNS, Amazon SQS, Amazon EC2, Amazon S3.

Logo của FC Barcelona

Các dịch vụ AWS đã sử dụng: Amazon SNS, Amazon Route 53, Amazon CloudFront, Amazon S3, Amazon EC2, Amazon CloudWatch, Amazon RDS, AWS CloudFormation

PlayOn! Sports là một trong các công ty truyền thông thể thao trung học hàng đầu Hoa Kỳ. Họ vận hành một nền tảng công nghệ toàn diện, cho phép sản xuất các sự kiện thể thao trực tiếp với chất lượng cao và chi phí thấp. Quy trình xử lý video serverless của họ thể hiện mẫu hình nhắn tin phân xuất và nhiều tùy chọn để đưa vào kiến trúc serverless sử dụng Amazon SNS và AWS Lambda.

Đọc blog >>

Thư viện hình ảnh và video của NASA cho người dùng dễ dàng truy cập vào hơn 140.000 hình ảnh tĩnh, âm thanh và video từ ngoài vũ trụ, lưu lại hơn nửa thế kỷ thành tựu thám hiểm vũ trụ bao la của NASA. Kiến trúc của thư viện sử dụng Amazon SNS để kích hoạt các quy trình xử lý khi nội dung mới được cập nhật, và Amazon SQS để ngắt liên kết các tác vụ đến khỏi bộ xử lý quy trình.

Đọc nghiên cứu điển hình >>

Change Healthcare dùng các dịch vụ AWS như Amazon EC2, Amazon S3, Amazon SQS và Amazon SNS để xử lý hàng triệu giao dịch mật hàng ngày của khách, mà vẫn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của ngành chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả HIPAA.

Đọc nghiên cứu điển hình >>

Nền tảng web của FCBarcelona tự hào hỗ trợ 6.000 trang con và trên 12.000 ảnh kỹ thuật số. Nền tảng web này có sẵn bằng sáu ngôn ngữ và tập hợp các thông tin cập nhật cho năm đội tuyển chuyên nghiệp ưu tú. Giải pháp sử dụng Amazon SNS để cung cấp một số thông báo trên nền tảng.

Đọc nghiên cứu điển hình >>

otavio-bw-2
Rachel Richardson và Otavio Ferreira
Ngày 15 tháng 11 năm 2019
otavio-bw-2
Rachel Richardson và Otavio Ferreira
Ngày 25 tháng 3 năm 2019
otavio-bw-2
Michelle Mercier và Otavio Ferreira
Ngày 15 tháng 11 năm 2018

Bài đăng mới nhất trên blog

Hiện không tìm thấy bài đăng trên blog nào. Vui lòng tham khảo Blog AWS để biết các tài nguyên khác.

Thông tin mới về Amazon SNS

Date
  • Date
1

Bắt đầu sử dụng AWS

icon2
Nhanh chóng thiết lập và sử dụng công cụ SNS.
icon3

Tạo một chủ đề Amazon SNS

Phát hành và đăng ký một chủ đề trong vài phút.

Tìm hiểu thêm về Amazon SNS

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon SNS
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi