Amazon Simple Notification Service

Dịch vụ nhắn tin pub/sub, SMS, email và thông báo đẩy di động được quản lý hoàn toàn

Amazon Simple Notification Service (SNS) là dịch vụ nhắn tin được quản lý hoàn toàn dành cho cả phương thức liên lạc từ hệ thống đến hệ thống cũng như từ ứng dụng đến người nhận (A2P). Dịch vụ này hỗ trợ hoạt động liên lạc giữa các hệ thống thông qua cơ chế xuất bản/đăng ký (pub/sub), cho phép nhắn tin giữa các ứng dụng vi dịch vụ khử liên kết hoặc dùng để liên lạc trực tiếp với người dùng qua SMS, email và thông báo đẩy trên di động.

Chức năng pub/sub từ hệ thống đến hệ thống cung cấp các chủ đề cho hoạt động nhắn tin nhiều-nhiều, dựa trên thông báo đẩy và có thông lượng cao. Bằng cách dùng các chủ đề của Amazon SNS, các hệ thống xuất bản của bạn có thể phân phối tin nhắn đến một số lượng lớn hệ thống đăng ký hoặc điểm cuối người dùng, trong đó có hàng chờ Amazon SQS, hàm AWS Lambda và HTTP/S, cho quá trình xử lý song song. Chức năng nhắn tin A2P cho phép bạn gửi tin nhắn đến người dùng ở quy mô lớn bằng cơ chế pub/sub hoặc xuất bản trực tiếp tin nhắn bằng API đơn.

HƯỚNG DẪN: 
Tìm hiểu cách sử dụng SNS chỉ trong vài phút

Lợi ích

Hiện đại hóa và khử liên kết ứng dụng

Amazon SNS cho phép bạn hiện đại hóa và khử liên kết ứng dụng, biến chúng thành các thành phần nhỏ hơn, độc lập với nhau, tiện lợi cho việc phát triển, triển khai và duy trì. Việc tận dụng kiến trúc dựa trên sự kiện pub/sub cho ứng dụng của bạn sẽ giúp cải thiện hiệu quả, độ ổn định và cho phép từng thành phần mở rộng quy mô một cách độc lập.

Phân phối trực tiếp tin nhắn đến hàng triệu người dùng

Amazon SNS cho phép bạn gửi trực tiếp tin nhắn hoặc thông báo đến người dùng bằng tin nhắn văn bản SMS tại hơn 200 quốc gia, thông báo đẩy di động trên Apple, Android và các nền tảng khác hoặc email (SMTP). Amazon SNS cung cấp độ dư trên nhiều nhà cung cấp dịch vụ SMS và cho phép bạn đẩy thông báo di động bằng một điểm cuối duy nhất cho tất cả nền tảng.

Phân phối tin nhắn ổn định

Amazon SNS lưu trữ tin nhắn trên nhiều vùng sẵn sàng để mang đến độ ổn định cao cho tin nhắn. Vận hành trên cơ sở hạ tầng mạng và trung tâm dữ liệu đã được kiểm chứng của Amazon, các chủ đề của Amazon SNS luôn sẵn sàng bất cứ khi nào ứng dụng của bạn cần đến. Tất cả các tin nhắn được xuất bản sang Amazon SNS đều được lưu trữ dư trên nhiều máy chủ và trung tâm dữ liệu ở nhiều vùng địa lý khác nhau. Nếu không có điểm cuối người đăng ký, Amazon SNS sẽ tự động thực thi chính sách thử lại tin nhắn và có thể chuyển tin nhắn một cách liền mạch sang hàng đợi thư không ai nhận.

Tự động điều chỉnh quy mô khối lượng công việc của bạn

Amazon SNS tận dụng Đám mây AWS đã được kiểm chứng để thay đổi quy mô linh hoạt cùng với ứng dụng. Amazon SNS là dịch vụ được quản lý hoàn toàn, đảm nhiệm phần việc nặng nhọc liên quan đến hoạch định công suất, cung cấp, giám sát và vá lỗi. Dịch vụ này được thiết kế nhằm xử lý các mẫu lưu lượng đột biến, thông lượng cao và cho phép bạn gửi hàng triệu tin nhắn mỗi giây.

Cách thức hoạt động

  • Pub/Sub
  • SMS
  • Mobile Push
  • Pub/Sub
  • Cách thức hoạt động của Amazon SNS Pub/Sub
  • SMS
  • Cách thức hoạt động của Amazon SNS SMS
  • Mobile Push
  • Cách thức hoạt động của Amazon Mobile Push

Nghiên cứu điển hình

playon_transparent 600x400

Các dịch vụ AWS đã sử dụng: Amazon SNS, AWS Lambda

nasa

Các dịch vụ AWS đã sử dụng: Amazon SNS, Amazon SQS

change healthcare rev

Các dịch vụ AWS đã sử dụng: Amazon SNS, Amazon SQS, Amazon EC2, Amazon S3.

Logo của FC Barcelona

Các dịch vụ AWS đã sử dụng: Amazon SNS, Amazon Route 53, Amazon CloudFront, Amazon S3, Amazon EC2, Amazon CloudWatch, Amazon RDS, AWS CloudFormation

PlayOn! Sports là một trong các công ty truyền thông thể thao trung học hàng đầu Hoa Kỳ. Họ vận hành một nền tảng công nghệ toàn diện, cho phép sản xuất các sự kiện thể thao trực tiếp với chất lượng cao và chi phí thấp. Quy trình xử lý video serverless của họ thể hiện mẫu hình nhắn tin phân xuất và nhiều tùy chọn để đưa vào kiến trúc serverless sử dụng Amazon SNS và AWS Lambda.

Đọc blog >>

Thư viện hình ảnh và video của NASA cho người dùng dễ dàng truy cập vào hơn 140.000 hình ảnh tĩnh, âm thanh và video từ ngoài vũ trụ, lưu lại hơn nửa thế kỷ thành tựu thám hiểm vũ trụ bao la của NASA. Kiến trúc của thư viện sử dụng Amazon SNS để kích hoạt các quy trình xử lý khi nội dung mới được cập nhật, và Amazon SQS để ngắt liên kết các tác vụ đến khỏi bộ xử lý quy trình.

Đọc nghiên cứu điển hình >>

Change Healthcare dùng các dịch vụ AWS như Amazon EC2, Amazon S3, Amazon SQS và Amazon SNS để xử lý hàng triệu giao dịch mật hàng ngày của khách, mà vẫn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của ngành chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả HIPAA.

Đọc nghiên cứu điển hình >>

Nền tảng web của FCBarcelona tự hào hỗ trợ 6.000 trang con và trên 12.000 ảnh kỹ thuật số. Nền tảng web này có sẵn bằng sáu ngôn ngữ và tập hợp các thông tin cập nhật cho năm đội tuyển chuyên nghiệp ưu tú. Giải pháp sử dụng Amazon SNS để cung cấp một số thông báo trên nền tảng.

Đọc nghiên cứu điển hình >>

Amazon_SNS_icon_squid

Thiết kế các ứng dụng máy chủ bền bỉ với DLQ cho Amazon SNS, Amazon SQS, AWS Lambda
Rachel Richardson và Otavio Ferreira
Ngày 15 tháng 11 năm 2019

Amazon_SNS_icon_squid

Đa dạng hóa kiến trúc theo sự kiện với AWS Event Fork Pipelines
Rachel Richardson và Otavio Ferreira
Ngày 25 tháng 3 năm 2019

Amazon_SNS_icon_squid
Michelle Mercier và Otavio Ferreira 
Ngày 15 tháng 11 năm 2018
Thêm…

Hiện không tìm thấy bài đăng blog nào. Vui lòng tham khảo Blog AWS để biết các tài nguyên khác.

Thông tin mới về Amazon SNS

Ngày
  • Ngày
Thêm…

Bắt đầu với AWS

icon2
Nhanh chóng thiết lập và sử dụng công cụ SNS.
icon3
Phát hành và đăng ký một chủ đề trong vài phút.

Tìm hiểu thêm về Amazon SNS

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon SNS
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi