Sử dụng giấy phép phần mềm Microsoft trên Đám mây AWS

Mua giấy phép từ AWS

Sử dụng phiên bản đã có sẵn giấy phép cho phép bạn truy cập giấy phép phần mềm Microsoft tuân thủ hoàn toàn được cung cấp trọn gói theo phiên bản Amazon EC2 hoặc Amazon RDS và trả phí khi sử dụng mà không yêu cầu phí trả trước hay đầu tư dài hạn. Bạn có thể chọn từ Amazon Machine Images (AMI) với chỉ Microsoft Windows Server hoặc với Windows Server và Microsoft SQL Server được cài sẵn. Amazon RDS cho SQL Server cung cấp cơ sở dữ liệu nhưng không có các tác vụ quản trị tiêu tốn nhiều thời gian. Cho dù sử dụng EC2 hay RDS, mua từ AWS với giấy phép Microsoft đi kèm sẵn sẽ có nhiều lợi ích.

  • AWS quản lý tuân thủ giấy phép
  • Hỗ trợ phiên bản hiện hành và nhiều phiên bản cũ của phần mềm Microsoft
  • Không yêu cầu phải có Giấy phép truy cập máy khách của Windows Server (CAL)

Tìm hiểu thêm »

Chuyển giấy phép sang AWS

Nếu bạn đã mua phần mềm Microsoft, bạn có thể chuyển giấy phép của riêng bạn (BYOL) sang Đám mây AWS (tuân theo các điều khoản cấp phép của Microsoft).

  • Tận dụng hiệu quả của đám mây trong khi vẫn sử dụng các giấy phép vĩnh viễn hiện tại của bạn
  • Kéo dài vòng đời của phần mềm mà không phải trả thêm chi phí phần cứng
  • Đẩy nhanh quá trình di chuyển lên đám mây bằng cách sử dụng ảnh máy ảo hiện có

Bạn có hai lựa chọn mang theo giấy phép sang AWS:

Trường hợp không có Bảo đảm phần mềm: Sử dụng Máy chủ chuyên dụng Amazon EC2, bạn có thể truy cập phần cứng dành riêng cho mục đích sử dụng của bạn. Việc này cho phép bạn mang theo giấy phép phần mềm Microsoft không có quyền lợi Bảo đảm phần mềm hoặc Giấy phép linh hoạt, miễn là giấy phép được mua trước ngày 1 tháng 10 năm 2019 hoặc được thêm dưới dạng điều chỉnh theo Đăng ký doanh nghiệp hiện hoạt có hiệu lực trước ngày 1 tháng 10 năm 2019. Để biết thêm thông tin về việc mang theo giấy phép khi không có quyền lợi Bảo đảm phần mềm hoặc Giấy phép linh hoạt, vui lòng truy cập phần này của FAQ.

Tìm hiểu thêm »

Có Bảo đảm phần mềm: Giấy phép linh hoạt Microsoft thông qua Bảo đảm phần mềm cho phép bạn mang theo nhiều giấy phép phần mềm Microsoft sang Đám mây AWS để sử dụng với Amazon EC2.

Tìm hiểu thêm »

Khởi chạy Amazon Machine Image đã có giấy phép

Khi bạn mua một phiên bản Amazon EC2 có AMI dựa trên Windows Server hoặc phiên bản đã có giấy phép Amazon RDS cho SQL Server, Amazon sẽ lo chi phí cấp phép và vấn đề tuân thủ cho bạn. Cả Amazon EC2 và Amazon RDS đều cung cấp nhiều loại và kích thước phiên bản, cho phép bạn chọn cấu hình tối ưu cho khối lượng công việc đích của mình. Amazon EC2 AMI với Windows Server không yêu cầu phải có Giấy phép truy cập máy khách (CAL). Lựa chọn này cũng bao gồm hai giấy phép Microsoft Remote Desktop Services dùng cho mục đích quản trị. Mua giấy phép phiên bản đã có sẵn giấy phép Amazon EC2 cho Windows Server loại bỏ chi phí gián tiếp cho giấy phép và cho phép bạn cung cấp tài nguyên điện toán cần thiết một cách nhanh chóng. 

Sản phẩm đủ điều kiện

Microsoft Windows Server và Microsoft SQL Server được cung cấp dưới dạng AMI, theo nhiều cách kết hợp giữa các phiên bản hiện hành và phiên bản cũ khác nhau.

Để biết chi tiết, vui lòng truy cập aws.amazon.com/windows/amis

Mang theo giấy phép hiện có sang Máy chủ chuyên dụng

Amazon EC2 cung cấp Máy chủ chuyên dụng, cho phép bạn truy cập phần cứng dành riêng cho mục đích sử dụng của bạn. Bạn có thể sử dụng phần mềm có giấy phép của chính mình trên hạ tầng chuyên dụng, kể cả khi không có Bảo đảm phần mềm. Để biết thêm thông tin về việc mang theo giấy phép khi không có quyền lợi Bảo đảm phần mềm hoặc Giấy phép linh hoạt, vui lòng truy cập phần này của FAQ.

Máy chủ chuyên dụng Amazon EC2 cũng được tích hợp với AWS License Manager, một dịch vụ giúp bạn quản lý giấy phép phần mềm của mình, bao gồm giấy phép Windows Server và SQL Server. Trong License Manager, bạn có thể chỉ định các điều khoản cấp phép để quản lý việc sử dụng giấy phép và dễ dàng theo dõi giấy phép để đảm bảo việc tuân thủ và kiểm tra. Bạn cũng có thể chỉ định tùy chọn quản lý Máy chủ chuyên dụng để phân bổ máy chủ và tận dụng dung lượng máy chủ. Sau khi thiết lập, AWS sẽ thay mặt bạn xử lý các tác vụ quản trị này để bạn có thể khởi chạy liền mạch các máy ảo (phiên bản) trên Máy chủ chuyên dụng giống như khi bạn khởi chạy một phiên bản EC2 với giấy phép do AWS cung cấp. 

Sử dụng AWS License Manager để bắt đầu quản lý giấy phép của bạn.

Sản phẩm đủ điều kiện

Có thể triển khai toàn bộ phần mềm Microsoft thuộc phạm vi Điều khoản sản phẩm Microsoft trên AWS bằng cách sử dụng Máy chủ chuyên dụng Amazon EC2. Ví dụ bao gồm:

• Microsoft Windows Server
• Microsoft SQL Server
• Microsoft Remote Desktop Services (CAL người dùng)
• Microsoft Exchange Server
• Microsoft SharePoint Server
• Microsoft System Center
• Sản phẩm Microsoft Dynamics

Để biết thêm thông tin về việc mang theo giấy phép khi không có quyền lợi Bảo đảm phần mềm hoặc Giấy phép linh hoạt, vui lòng truy cập phần này của FAQ.

Mang theo giấy phép hiện có với Giấy phép linh hoạt

Nếu đã mua Bảo đảm phần mềm với phần mềm Microsoft, thì bạn có thể tận dụng khoản đầu tư cấp phép số lượng lớn Microsoft hiện có và chuyển sang Đám mây AWS mà không phải trả phí cấp phép Microsoft bổ sung. Lợi ích của Giấy phép linh hoạt là dành cho những khách hàng Microsoft có ứng dụng máy chủ đủ điều kiện thuộc phạm vi của Bảo đảm phần mềm Microsoft đang hoạt động. Bạn có thể sử dụng AWS VM Import để mang theo ảnh máy ảo từ môi trường tại chỗ sang Đám mây AWS, cho phép bạn mang theo giấy phép phần mềm Microsoft và cấu hình máy ảo hiện có sang AWS.

Sản phẩm đủ điều kiện

• Microsoft Exchange Server
• Microsoft SharePoint Server
• Microsoft SQL Server
• Microsoft System Center
• Microsoft Remote Desktop Services (CAL người dùng)
• Microsoft Skype for Business Server
• Sản phẩm Microsoft Dynamics
• Microsoft BizTalk Server

Để biết danh sách hoàn chỉnh, vui lòng truy cập aws.amazon.com/windows/resources/licensemobility.

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về ESG: Những điểm cần cân nhắc phép Microsoft trên AWS

Phương án tối ưu để giảm chi phí và duy trì tính linh hoạt trong hoạt động đối với khối lượng công việc chuyển sang đám mây.

Đọc báo cáo nghiên cứu chuyên sâu 

Bạn có thắc mắc? Vui lòng xem Những câu hỏi thường gặp về giấy phép Windows. Nếu có thêm câu hỏi, vui lòng liên hệ microsoft@amazon.com.

Sử dụng phần mềm Microsoft phải tuân theo các điều khoản của Microsoft. Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ với việc cấp phép của Microsoft. Tài liệu này chỉ là hướng dẫn để bạn tiện tham khảo và bạn không nên lệ thuộc vào nội dung mô tả của hướng dẫn này, đồng thời tài liệu này không phải là sự tư vấn hợp pháp. Nếu bạn có câu hỏi về việc cấp phép hoặc quyền đối với phần mềm Microsoft, vui lòng tham vấn nhóm pháp lý của bạn, Microsoft hoặc đơn vị bán lẻ của Microsoft. Trang này được cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng 11 năm 2019 và được xây dựng dựa theo Điều khoản sản phẩm Microsoft tháng 11 năm 2019.

Trở lại đầu trang