Máy chủ chuyên dụng Amazon EC2

Cải thiện khả năng quản lý, tuân thủ và giảm chi phí bằng cách sử dụng giấy phép phần mềm bạn hiện có

Máy chủ chuyên dụng Amazon EC2 là máy chủ vật lý với dung lượng của phiên bản EC2 chuyên dùng cho mục đích sử dụng của bạn. Máy chủ chuyên dụng có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu tuân thủ cũng như giảm chi phí bằng cách cho phép bạn sử dụng các giấy phép phần mềm gắn liền với máy chủ bạn hiện có. Hãy truy cập trang Giá máy chủ chuyên dụng EC2 để biết thông tin về tình trạng còn hàng và giá.

Lợi ích

Tiết kiệm tiền từ chi phí giấy phép

Máy chủ chuyên dụng cho phép bạn sử dụng các giấy phép phần mềm theo ổ cắm, theo lõi hoặc theo máy ảo, trong đó có Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux hoặc các giấy phép phần mềm khác gắn liền với máy ảo, khe cắm hoặc lõi vật lý, tùy theo điều khoản giấy phép của bạn. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn cấp phép của Windows.

Giúp đáp ứng các yêu cầu tuân thủ và quy định

Khi khởi chạy phiên bản trên Máy chủ chuyên dụng, phiên bản sẽ được chạy trên máy chủ vật lý dành riêng cho mục đích sử dụng của bạn. So với Phiên bản chuyên dụng cũng chạy trên phần cứng chuyên dụng, Máy chủ chuyên dụng đem đến cho bạn khả năng hiển thị và kiểm soát cao hơn bằng cách cho phép bạn đặt các phiên bản của mình vào máy chủ vật lý cụ thể. Việc này sẽ giúp bạn triển khai phiên bản bằng cách sử dụng các cấu hình giúp giải quyết yêu cầu tuân thủ và quy định của doanh nghiệp.

Tính năng

Kiểm soát đặt phiên bản

Bạn sẽ có tùy chọn khởi chạy phiên bản trên Máy chủ chuyên dụng cụ thể hoặc để Amazon EC2 tự động đặt phiên bản. Khả năng kiểm soát việc đặt phiên bản cho phép bạn triển khai các ứng dụng để giải quyết các yêu cầu về giấy phép, tuân thủ và quy định.

Bố trí

Khả năng bố trí cho phép bạn chọn Máy chủ chuyên dụng sẽ chạy phiên bản sau khi phiên bản bị dừng và khởi động lại. Việc này giúp bạn tự tin rằng phiên bản sẽ chạy trên cùng máy chủ vật lý ngay cả trong trường hợp bị gián đoạn theo kế hoạch, giúp giảm chi phí cấp phép trong các trường hợp yêu cầu bố trí giấy phép trong một khoảng thời gian (ví dụ như 90 ngày) và có thể dùng để duy trì kế hoạch đặt phiên bản.

Khả năng hiển thị ổ cắm và lõi vật lý

Bạn sẽ có được khả năng hiển thị số ổ cắm và nhân vật lý hỗ trợ phiên bản của bạn trên Máy chủ chuyên dụng. Bạn có thể sử dụng thông tin này để quản lý giấy phép cho phần mềm gắn liền với máy chủ riêng của bạn được cấp giấy phép theo ổ cắm hoặc theo nhân.

Báo cáo sử dụng giấy phép

AWS Config sẽ ghi lại thời điểm các phiên bản được khởi chạy, bị dừng hoặc chấm dứt hoạt động trên Máy chủ chuyên dụng và ghép cặp thông tin này với thông tin cấp máy chủ và phiên bản có liên quan đến việc cấp phép phần mềm, chẳng hạn như ID máy chủ, ID AMI và số lượng ổ cắm cũng như lõi vật lý trên mỗi máy chủ. Kết quả là bạn có thể sử dụng AWS Config làm nguồn dữ liệu để báo cáo về giấy phép. Để bắt đầu, hãy kích hoạt tính năng Ghi máy chủ chuyên dụng trong AWS Config.

So sánh Máy chủ chuyên dụng với Phiên bản chuyên dụng

Bạn có thể sử dụng Máy chủ chuyên dụng và Phiên bản chuyên dụng để khởi chạy các phiên bản Amazon EC2 trên máy chủ vật lý chuyên dụng riêng cho mục đích sử dụng của bạn. Sự khác biệt quan trọng giữa Máy chủ chuyên dụng và Phiên bản chuyên dụng là Máy chủ chuyên dụng sẽ cho bạn thêm khả năng hiển thị và kiểm soát số lượng phiên bản được đặt trên máy chủ vật lý của bạn và bạn có thể nhất quán triển khai các phiên bản của mình lên cùng máy chủ vật lý theo thời gian. Kết quả là, Máy chủ chuyên dụng cho phép bạn sử dụng các giấy phép phần mềm gắn liền với máy chủ cũng như giải quyết các yêu cầu tuân thủ và quy định của doanh nghiệp.

Bảng sau sẽ nhấn mạnh các điểm giống nhau và khác nhau chính trong các tính năng được cung cấp cho bạn khi sử dụng Máy chủ chuyên dụng và Phiên bản chuyên dụng. 

Đặc điểm
Phiên bản chuyên dụng
Máy chủ chuyên dụng

Cho phép sử dụng máy chủ vật lý chuyên dụng

X
X

Tính phí theo phiên bản (chịu phí mức phí 2 USD mỗi vùng)

X
 

Tính phí theo máy chủ

  X

Khả năng hiển thị ổ cắm, nhân, ID máy chủ

  X

Bố trí giữa máy chủ và phiên bản

  X

Đặt phiên bản có mục tiêu

  X

Đặt phiên bản tự động

X
X

Bổ sung dung lượng bằng cách sử dụng yêu cầu phân bổ

  X

Tài nguyên khác

Để biết thêm thông tin về cách mang theo giấy phép Windows của bạn và sử dụng chúng trên EC2, hãy truy cập phần Câu hỏi thường gặp về mô hình Mang theo giấy phép của bạn (BYOL) do Windows cung cấp.