Máy chủ chuyên dụng Amazon EC2

Phần cứng chuyên dụng để hỗ trợ giấy phép phần mềm hiện có và cải thiện tính tuân thủ

Lý do nên chọn Máy chủ chuyên dụng Amazon EC2?

Máy chủ chuyên dụng Amazon EC2 cho phép bạn sử dụng giấy phép phần mềm đủ điều kiện từ các nhà cung cấp như Microsoft và Oracle trên Amazon EC2 để bạn có được sự linh hoạt cũng như chi phí phải chăng khi sử dụng giấy phép của riêng bạn, cùng với khả năng phục hồi, sự đơn giản và tính đàn hồi của AWS. Máy chủ chuyên dụng Amazon EC2 là một máy chủ vật lý hoàn toàn dành riêng cho nhu cầu sử dụng của bạn để bạn có thể giúp giải quyết các yêu cầu về tính tuân thủ của doanh nghiệp.

Máy chủ chuyên dụng Amazon EC2 cũng được tích hợp với AWS License Manager, một dịch vụ giúp bạn quản lý giấy phép phần mềm của mình, bao gồm giấy phép Microsoft Windows Server và Microsoft SQL Server. Trong License Manager, bạn có thể chỉ định thời hạn giấy phép của mình để quản trị mức sử dụng giấy phép, cũng như chỉ định tùy chọn quản lý của Máy chủ chuyên dụng để phân bổ máy chủ và sử dụng khả năng tiếp nhận của máy chủ. Sau khi thiết lập, AWS sẽ thay mặt bạn xử lý các tác vụ quản trị này để bạn có thể khởi chạy liền mạch các máy ảo (phiên bản) trên Máy chủ chuyên dụng giống như bạn sẽ khởi chạy một phiên bản EC2 với giấy phép do AWS cung cấp.

Sử dụng Trình quản lý giấy phép trên AWS để bắt đầu quản lý Máy chủ chuyên dụng của bạn.

Lợi ích

Máy chủ chuyên dụng cho phép bạn sử dụng các giấy phép phần mềm theo ổ cắm, theo lõi hoặc theo máy ảo hiện có, trong đó có Windows Server, SQL Server, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux hoặc các giấy phép phần mềm khác gắn liền với máy ảo, ổ cắm hoặc lõi vật lý, tùy theo điều khoản giấy phép của bạn. Điều này giúp bạn tiết kiệm tiền bạc bằng cách tận dụng các khoản đầu tư sẵn có. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn cấp phép của Windows.

Một số tổ chức cần phải chạy phiên bản của họ trên máy chủ chuyên dụng thay vì máy chủ nhiều đối tượng thuê. Với Máy chủ chuyên dụng, bạn sẽ có máy chủ vật lý dành riêng cho nhu cầu sử dụng của bạn. Máy chủ chuyên dụng cung cấp khả năng hiển thị và lựa chọn để điều khiển cách bạn đặt phiên bản của mình vào máy chủ vật lý cụ thể. Việc này sẽ giúp bạn triển khai phiên bản bằng cách sử dụng các cấu hình giúp giải quyết yêu cầu tuân thủ và quy định của doanh nghiệp.

Đưa công tác bảo trì máy chủ nặng nhọc, không có gì khác biệt lên AWS để giảm tải, giúp giảm bớt gánh nặng vận hành, đồng thời kiểm soát lịch trình của sự kiện bảo trì sao cho phù hợp với nhu cầu vận hành của doanh nghiệp của bạn. Trong trường hợp hiếm hoi là khi máy chủ xuống cấp hoặc để bảo trì theo kế hoạch, AWS sẽ tự động di chuyển các phiên bản EC2 đang chạy trên máy chủ bị ảnh hưởng sang một máy chủ chuyên dụng mới được phân bổ, nhằm đảm bảo khối lượng công việc của bạn đạt mức sẵn sàng cao.

Cách quản lý Máy chủ chuyên dụng EC2 bằng Trình quản lý giấy phép trên AWS

Tính năng

Khả năng hiển thị socket và lõi vật lý

Bạn sẽ có được khả năng hiển thị số socket và lõi vật lý hỗ trợ phiên bản của bạn trên Máy chủ chuyên dụng. Bạn có thể sử dụng thông tin này để quản lý việc cấp giấy phép cho phần mềm gắn liền với máy chủ riêng của mình được cấp giấy phép theo socket hoặc theo lõi.

Khả năng bố trí

Khả năng bố trí cho phép bạn chọn Máy chủ chuyên dụng sẽ chạy phiên bản sau khi phiên bản bị dừng và khởi động lại. Việc này giúp bạn tự tin rằng phiên bản sẽ chạy trên cùng máy chủ vật lý ngay cả trong trường hợp bị gián đoạn theo kế hoạch, giúp giảm chi phí cấp phép trong các trường hợp yêu cầu bố trí giấy phép trong một khoảng thời gian (ví dụ như 90 ngày) và có thể dùng để duy trì kế hoạch đặt phiên bản.

Tính năng quản lý giấy phép tích hợp

Với AWS License Manager, bạn có thể dễ dàng theo dõi và quản lý giấy phép phần mềm của mình trên Máy chủ chuyên dụng EC2. Bạn cũng có thể chỉ định quy tắc cấp giấy phép như đếm số socket, lõi vật lý và theo dõi các kịch bản như khả năng bố trí giấy phép trong 90 ngày.

Kiểm soát đặt phiên bản

Bạn sẽ có tùy chọn khởi chạy phiên bản trên Máy chủ chuyên dụng cụ thể hoặc để Amazon EC2 tự động đặt phiên bản. Khả năng kiểm soát việc đặt phiên bản cho phép bạn triển khai các ứng dụng để giải quyết các yêu cầu về giấy phép, tuân thủ và quy định của doanh nghiệp.

Hỗ trợ nhiều kích cỡ phiên bản

Bạn có thể chạy nhiều kích cỡ phiên bản khác nhau trong cùng dòng phiên bản trên Máy chủ chuyên dụng bằng cách tận dụng phiên bản dựa trên Nitro. Điều này cho phép bạn tối đa hóa mức độ sử dụng nhóm Máy chủ chuyên dụng của mình cũng như giấy phép phần mềm.

Giám sát liên tục

AWS Config liên tục giám sát và ghi lại khi phiên bản được khởi chạy, bị dừng hoặc chấm dứt hoạt động trên Máy chủ chuyên dụng. Dịch vụ này ghép nối thông tin này với thông tin ở cấp độ máy chủ và phiên bản, chẳng hạn như ID máy chủ, ID AMI và số socket cũng như lõi vật lý mỗi máy chủ. Kết quả là bạn có thể sử dụng AWS Config làm nguồn dữ liệu để đáp ứng nhu cầu tuân thủ. Để bắt đầu, hãy kích hoạt tính năng Ghi máy chủ chuyên dụng trong AWS Config.

So sánh Máy chủ chuyên dụng với Phiên bản chuyên dụng

Bạn có thể sử dụng Máy chủ chuyên dụng và Phiên bản chuyên dụng để khởi chạy các phiên bản Amazon EC2 trên máy chủ vật lý chuyên dụng riêng cho mục đích sử dụng của bạn. Sự khác biệt quan trọng giữa Máy chủ chuyên dụng và Phiên bản chuyên dụng là Máy chủ chuyên dụng sẽ cho bạn thêm khả năng hiển thị và kiểm soát số lượng phiên bản được đặt trên máy chủ vật lý của bạn và bạn có thể nhất quán triển khai các phiên bản của mình lên cùng máy chủ vật lý theo thời gian. Kết quả là, Máy chủ chuyên dụng cho phép bạn sử dụng các giấy phép phần mềm gắn liền với máy chủ cũng như giải quyết các yêu cầu tuân thủ và quy định của doanh nghiệp.

Bảng sau sẽ nhấn mạnh các điểm giống nhau và khác nhau chính trong các tính năng được cung cấp cho bạn khi sử dụng Máy chủ chuyên dụng và Phiên bản chuyên dụng. 

Đặc điểm
Phiên bản chuyên dụng
Máy chủ chuyên dụng

Cho phép sử dụng máy chủ vật lý chuyên dụng

X
X

Tính phí theo phiên bản (chịu phí mức phí 2 USD mỗi vùng)

X
 

Tính phí theo máy chủ

  X

Khả năng hiển thị ổ cắm, nhân, ID máy chủ

  X

Bố trí giữa máy chủ và phiên bản

  X

Đặt phiên bản có mục tiêu

  X

Đặt phiên bản tự động

X
X

Bổ sung dung lượng bằng cách sử dụng yêu cầu phân bổ

  X

Tài nguyên khác

Để biết thêm thông tin về cách mang theo giấy phép Windows của bạn và sử dụng chúng trên EC2, hãy truy cập phần Câu hỏi thường gặp về mô hình Mang theo giấy phép của bạn (BYOL) do Windows cung cấp.