Giá máy chủ chuyên dụng khác nhau theo dòng phiên bản, khu vực và tùy chọn thanh toán. Bất kể số lượng hay kích cỡ phiên bản mà bạn chọn để chạy trên một máy chủ chuyên dụng cụ thể nào, bạn sẽ trả theo giờ cho mỗi máy chủ chuyên dụng hoạt động và không phải thanh toán theo mức sử dụng phiên bản.

Khi sử dụng một máy chủ chuyên dụng, bạn phải chọn một cấu hình loại phiên bản cho máy chủ. Lựa chọn này sẽ quyết định số socket và số nhân xử lý vật lý của mỗi máy chủ, loại phiên bản bạn có thể chạy trên máy chủ và số lượng phiên bản mà bạn có thể chạy trên mỗi máy chủ.

Sau khi cấp phát một máy chủ chuyên dụng, bạn sẽ trả phí Theo yêu cầu, trừ khi bạn có phiên bản Dự trữ của máy chủ chuyên dụng. Phiên bản Dự trữ của máy chủ chuyên dụng sẽ giúp bạn giảm tới 70% giá thành so với Theo yêu cầu.

Máy chủ chuyên dụng Amazon EC2

Đăng ký ngay

Máy chủ chuyên dụng được cấu hình để hỗ trợ một loại phiên bản tại một thời điểm. Ví dụ: nếu bạn cấp phát máy chủ chuyên dụng c3.xlarge, bạn có thể sử dụng máy chủ chuyên dụng với hai socket và 20 nhân xử lý vật lý được cấu hình để hỗ trợ tới 8 phiên bản c3.xlarge. Xem bảng dưới đây để biết các cấu hình phiên bản máy chủ chuyên dụng. Để biết thêm thông tin về các phiên bản, hãy truy cập Loại phiên bản EC2.

Thuộc tính của máy chủ chuyên dụng
Công suất phiên bản mỗi máy chủ theo kích cỡ phiên bản
Loại phiên bản Sockets Nhân xử lý vật lý medium large xlarge 2xlarge 3xlarge 4xlarge 6xlarge 8xlarge 9xlarge 10xlarge 12xlarge 16xlarge 18xlarge 24xlarge 32xlarge .metal

c3

2

20

-

16

8

4

-

2

-

1

-

-

- - - - - -

c4

2

20

-

16

8

4

-

2

-

1

-

-

- - - - - -
c5 2 36 - 36 18 8 - 4 - - 2 - - - 1 - - -
c5n 2 36 - 36 18 8 - 4 - - 2 - - - 1 - - -
c5d 2 36 - 36 18 8 - 4 - - 2 - - - 1 - - -
p2 2 36 - - 16 - - - - 2 - - - 1 - - - -
p3 2 36 - - - 8 - - - 2 - - - 1 - - - -
g2 2 16 - - - 4 - - - 1 - - - - - - - -

g3

2

36

-

-

-

-

-

4

-

2

-

-

- 1 - - - -

m3

2

20

32

16

8

4

-

-

-

-

-

-

- - - - - -
m4 2 24 - 22 11 5 - 2 - - - 1 - - - - - -
m5 2 48 - 48 24 12 - 6 - - - - 2 - - 1 - -
m5d 2 48 - 48 24 12 - 6 - - - - 2 - - 1 - -
a1 1 16 16 8 4 2 - 1 - - - - - - - - - -

d2

2

24

-

-

8

4

-

2

-

1

-

-

- - - - - -

r3

2

20

-

16

8

4

-

2

-

1

-

-

- - - - - -

r4

2

36

-

32

16

8

-

4

-

2

-

-

-

1

- - -

-

r5 2 48 - 48 24 12 - 6 - - - - 2 - - 1 - -
r5d 2 48 - 48 24 12 - 6 - - - - 2 - - 1 - -
z1d 2 24 - 24 12 6 4 - 2 - - - 1 - - - - -
h1 2 36 - - - 8 - 4 - 2 - - - 1 - - - -

i2

2

20

-

-

8

4

-

2

-

1

-

-

- 1 - - - -

i3

2

36

-

32

16

8

-

4

-

2

-

-

-

1

- - -

1

i3en 2 48 - 48 24 12 8 - 4 - - - 2 - - 1 - -
x1 4 72 - - - - - - - - - - - 2 - - 1 -
x1e 4 72 - - 32 16 - 8 - 4 - - - 2 - - 1 -
u-6tb1.metal 8 224 - - - - - - - - - - - - - - - 1
u-9tb1.metal 8 224 - - - - - - - - - - - - - - - 1
u-12tb1.metal 8 224 - - - - - - - - - - - - - - - 1

Khi bạn trả Theo yêu cầu cho Máy chủ chuyên dụng, bạn sẽ trả theo mỗi giờ Máy chủ chuyên dụng hoạt động trong tài khoản của bạn (hoặc được dành ra). Bạn có thể kết thúc thanh toán cho bất kỳ Máy chủ chuyên dụng Theo yêu cầu cụ thể nào bằng cách bỏ máy chủ ấy. Theo yêu cầu cho phép bạn dễ dàng tăng hoặc giảm quy mô mà không cần cam kết lâu dài. Để tìm hiểu thêm về cách phân bổ hoặc giải phóng một Máy chủ chuyên dụng, hãy truy cập Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Máy chủ chuyên dụng.


Phiên bản Dự trữ sẽ giúp bạn giảm tới 70% giá thành so với giá phiên bản Theo yêu cầu.  Có thể mua phiên bản Dự trữ của máy chủ chuyên dụng bằng Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc bằng AWS CLI.

Bạn có thể chọn giữa ba tùy chọn thanh toán phiên bản Dự trữ của máy chủ chuyên dụng. Với tùy chọn Trả trước toàn bộ, bạn thanh toán cho toàn bộ phiên bản Dự trữ của máy chủ chuyên dụng bằng một lần thanh toán trước toàn bộ. Bạn sẽ được giảm giá nhiều nhất với tùy chọn này so với giá của phiên bản Theo yêu cầu. Với tùy chọn Trả trước một phần, bạn thanh toán trước một khoản nhỏ, sau đó được tính phí theo giờ đã chiết khấu cho máy chủ chuyên dụng trong suốt thời gian dự trữ. Tùy chọn Không trả trước không yêu cầu thanh toán trước và cung cấp giá chiết khấu theo giờ trong suốt kỳ hạn.

*Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ của máy chủ chuyên dụng. Mỗi tháng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng đó nhân với mức giá sử dụng theo giờ. Chi phí sử dụng theo giờ tương đương với tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn, chia cho tổng số giờ (dựa trên năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn.

**Giá thực tế theo giờ sẽ hiển thị để giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ phiên bản Dự trữ của máy chủ chuyên dụng với giá của phiên bản Theo yêu cầu. Khi bạn mua phiên bản Dự trữ của máy chủ chuyên dụng, phí sẽ được tính cho từng giờ trong toàn bộ kỳ hạn mà bạn lựa chọn, bất kể phiên bản có đang hoạt động hay không. Giá thực tế theo giờ sẽ hiển thị chi phí theo giờ được chiết khấu cho phiên bản Dự trữ của máy chủ chuyên dụng (đó là tổng giá thành của toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ của máy chủ chuyên dụng, bao gồm tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ của kỳ hạn). 

Lưu ý: Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) chỉ cung cấp phiên bản Dự trữ và phiên bản Spot. Giá phiên bản Theo yêu cầu tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) chỉ dùng để tham khảo và chỉ áp dụng khi phiên bản Dự trữ hết hạn và không được gia hạn thêm.

Lưu ý: Các máy chủ Chuyên dụng u-6tb1, u-9tb1 và u-12tb1 chỉ được cung cấp theo kỳ hạn dự trữ là 3 năm. Giá Theo yêu cầu cho u-6tb1, u-9tb1 và u-12tb1 chỉ áp dụng khi hết kỳ hạn dự trữ 3 năm và không được gia hạn.

Lưu ý: Liên hệ nhóm quản lý khách hàng của AWS để biết giá phiên bản bao gồm chi phí chạy các AMI riêng và công khai trên các hệ điều hành khác nhau trên Máy chủ Chuyên dụng u-6tb1, u-9tb1 và u-12tb1.  

Tôi nên coi việc mua phiên bản Dự trữ của máy chủ chuyên dụng là chi phí vốn hay chi phí hoạt động?

AWS không đưa ra lời khuyên về kế toán và chúng tôi khuyên bạn tham khảo với kế toán để tìm câu trả lời. Chúng tôi cũng khuyến nghị bạn xem lại định nghĩa về Máy chủ chuyên dụng EC2 trước khi đưa ra quyết định chi phí vốn hay chi phí hoạt động cho một lần mua. Vui lòng truy cập trang này để xem câu hỏi thường gặp chi tiết về chủ đề này.