Giá máy chủ chuyên dụng khác nhau theo dòng phiên bản, khu vực và tùy chọn thanh toán. Bất kể số lượng hay kích cỡ phiên bản mà bạn chọn để chạy trên một Máy chủ chuyên dụng cụ thể nào, bạn sẽ trả theo giờ cho mỗi Máy chủ chuyên dụng hoạt động và không phải thanh toán theo mức sử dụng phiên bản.

Khi phân bổ Máy chủ chuyên dụng để sử dụng, bạn chọn một dòng phiên bản như R5 hoặc M5 cho máy chủ. Sau khi phân bổ máy chủ, bạn sẽ trả phí Theo nhu cầu trừ khi bạn có máy chủ chuyên dụng phiên bản Dự trữ hoặc Savings Plans. Phiên bản Dự trữ của Máy chủ chuyên dụng sẽ giúp bạn giảm tới 70% giá thành so với phiên bản Theo nhu cầu. Mô hình giá cả linh hoạt mới Savings Plans sẽ giúp bạn giảm chi phí thông qua cam kết mức sử dụng điện toán nhất quán (tính theo $/giờ) thay vì cam kết đối với các máy chủ cụ thể. Cũng như Dự trữ, Savings Plans giúp bạn tiết kiệm đáng kể so với Theo nhu cầu, nhưng tự động giảm chi phí mức sử dụng điện toán trên toàn khu vực AWS bất kỳ, ngay cả khi mức sử dụng thay đổi.

Máy chủ chuyên dụng Amazon EC2

Đăng ký ngay

Bảng bên dưới liệt kê các cấu hình dòng phiên bản và kích cỡ phiên bản được hỗ trợ trên các máy chủ chuyên dụng. Bảng này cũng bao gồm thông tin về số lượng phiên bản mà bạn có thể chạy cho một kích cỡ và dòng phiên bản cụ thể dựa trên dung lượng nhân xử lý vật lý được liên kết với Máy chủ chuyên dụng. Để biết thêm thông tin về các phiên bản, hãy truy cập Loại phiên bản EC2.

Thuộc tính của máy chủ chuyên dụng
Công suất phiên bản mỗi máy chủ theo kích cỡ phiên bản
Dòng phiên bản Sockets Nhân xử lý vật lý medium large xlarge 2xlarge 3xlarge 4xlarge 6xlarge 8xlarge 9xlarge 10xlarge 12xlarge 16xlarge 18xlarge 24xlarge 32xlarge .metal
a1 1 16 16 8 4 2 - 1 - - - - - - - - - 1
c3 2 20 - 16 8 4 - 2 - 1 - - - - - - - -
c4 2 20 - 16 8 4 - 2 - 1 - - - - - - - -
c5 2 36 - 36 18 8 - 4 - - 2 - - - 1 - - -
c5d 2 36 - 36 18 8 - 4 - - 2 - - - 1 - - -
c5n 2 36 - 36 18 8 - 4 - - 2 - - - 1 - - 1
d2 2 24 - - 8 4 - 2 - 1 - - - - - - - -
g2 2 16 - - - 4 - - - 1 - - - - - - - -
g3 2 36 - - - - - 4 - 2 - - - 1 - - - -
g4dn 2 48 - - - - - - - - - - 2 - - - - 1
h1 2 36 - - - 8 - 4 - 2 - - - 1 - - - -
i2 2 20 - - 8 4 - 2 - 1 - - - 1 - - - -
i3 2 36 - 32 16 8 - 4 - 2 - - - 1 - - - 1
i3en 2 48 - 48 24 12 8 - 4 - - - 2 - - 1 - 1
m3 2 20 32 16 8 4 - - - - - - - - - - - -
m4 2 24 - 22 11 5 - 2 - - - 1 - - - - - -
m5 2 48 - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - 1
m5d 2 48 - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - 1
m5dn 2 48 - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - 1
m5n 2 48 - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - 1
p2 2 36 - - 16 - - - - 2 - - - 1 - - - -
p3 2 36 - - - 8 - - - 2 - - - 1 - - - -
r3 2 20 - 16 8 4 - 2 - 1 - - - - - - - -
r4 2 36 - 32 16 8 - 4 - 2 - - - 1 - - - -
r5 2 48 - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - 1
r5d 2 48 - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - 1
r5dn 2 48 - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - 1
r5n 2 48 - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - 1
x1 4 72 - - - - - - - - - - - 2 - - 1 -
x1e 4 72 - - 32 16 - 8 - 4 - - - 2 - - 1 -
z1d 2 24 - 24 12 6 4 - 2 - - - 1 - - - - -
u-6tb1 8 224 - - - - - - - - - - - - - - - 1
u-9tb1 8 224 - - - - - - - - - - - - - - - 1
u-12tb1 8 224 - - - - - - - - - - - - - - - 1
u-18tb1 8 224 - - - - - - - - - - - - - - - 1
u-24tb1 8 224 - - - - - - - - - - - - - - -
inf1 2 48 - - - - - - 4 - - - - - - 1 - -

 

Các máy chủ chuyên dụng được cung cấp bởi Hệ thống AWS Nitro hỗ trợ nhiều loại phiên bản trong cùng một dòng phiên bản trên một máy chủ. Ví dụ: khi phân bổ Máy chủ chuyên dụng R5, bạn có thể sử dụng máy chủ có 2 socket và 48 nhân xử lý vật lý để chạy các loại phiên bản R5 khác nhau như r5.2xlarge, r5.4xlarge và các loại khác trên cùng một máy chủ. Bạn có thể chạy bất kỳ số lượng phiên bản nào phù hợp với dung lượng nhân xử lý được liên kết với máy chủ. Các bảng dưới đây cung cấp ví dụ về cách bạn có thể chạy các loại phiên bản khác nhau trên một máy chủ. Bảng đầu tiên hiển thị hai tình huống cho Máy chủ chuyên dụng R5, trong đó bạn có thể chạy các loại phiên bản khác nhau để sử dụng 48 nhân xử lý vật lý được liên kết với máy chủ. Bảng thứ hai hiển thị hai tình huống cho Máy chủ chuyên dụng C5, trong đó bạn có thể chạy các loại phiên bản khác nhau để sử dụng 36 nhân xử lý vật lý được liên kết với máy chủ.

Máy chủ chuyên dụng R5

Tổng số nhân xử lý hiện có trên máy chủ

48

 

Số phiên bản

Loại phiên bản

Số lượng nhân xử lý đã sử dụng

Tình huống 1

4

r5.4xlarge

32

4

r5.2xlarge

16

Tổng số nhân xử lý đã sử dụng trên máy chủ

48

Tình huống 2

1

r5.12xlarge

24

1

r5.4xlarge

8

4

r5.2xlarge

16

Tổng số nhân xử lý đã sử dụng trên máy chủ

48

Máy chủ chuyên dụng C5

Tổng số nhân xử lý hiện có trên máy chủ

36

 

Số phiên bản

Loại phiên bản

Số lượng nhân xử lý đã sử dụng

Tình huống 1

1

c5.9xlarge

18

2

c5.4xlarge

16

1

c5.xlarge

2

Tổng số nhân xử lý đã sử dụng trên máy chủ

36

Tình huống 2

4

c5.4xlarge

32

1

c5.xlarge

2

2

c5.large

2

Tổng số nhân xử lý đã sử dụng trên máy chủ

36

 


Bạn có thể chọn thanh toán chi phí máy chủ chuyên dụng theo một trong ba mô hình giá cả khác nhau: Theo nhu cầu, Dự trữ và Savings Plans.

Khi bạn trả Theo yêu cầu cho Máy chủ chuyên dụng, bạn sẽ trả theo mỗi giờ Máy chủ chuyên dụng hoạt động trong tài khoản của bạn (hoặc được dành ra). Bạn có thể kết thúc thanh toán cho bất kỳ Máy chủ chuyên dụng Theo yêu cầu cụ thể nào bằng cách bỏ máy chủ ấy. Theo yêu cầu cho phép bạn dễ dàng tăng hoặc giảm quy mô mà không cần cam kết lâu dài. Để tìm hiểu thêm về cách phân bổ hoặc giải phóng một Máy chủ chuyên dụng, hãy truy cập Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Máy chủ chuyên dụng.


Phiên bản Dự trữ sẽ giúp bạn giảm tới 70% giá thành so với giá phiên bản Theo yêu cầu.  Có thể mua phiên bản Dự trữ của máy chủ chuyên dụng bằng Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc bằng AWS CLI.

Bạn có thể chọn giữa ba tùy chọn thanh toán phiên bản Dự trữ của máy chủ chuyên dụng. Với tùy chọn Trả trước toàn bộ, bạn thanh toán cho toàn bộ phiên bản Dự trữ của máy chủ chuyên dụng bằng một lần thanh toán trước toàn bộ. Bạn sẽ được giảm giá nhiều nhất với tùy chọn này so với giá của phiên bản Theo yêu cầu. Với tùy chọn Trả trước một phần, bạn thanh toán trước một khoản nhỏ, sau đó được tính phí theo giờ đã chiết khấu cho máy chủ chuyên dụng trong suốt thời gian dự trữ. Tùy chọn Không trả trước không yêu cầu thanh toán trước và cung cấp giá chiết khấu theo giờ trong suốt kỳ hạn.


Bạn có thể mua Savings Plans để giảm chi tiêu cho máy chủ chuyên dụng. Savings Plans là một mô hình định giá linh hoạt giúp bạn tiết kiệm tới 72% mức sử dụng điện toán AWS. Mô hình định giá này tính giá thấp hơn đối với mức sử dụng các phiên bản Amazon EC2 bất kể dòng phiên bản, kích cỡ, hệ điều hành, hình thức thuê hoặc Khu vực AWS. Truy cập trang giá Savings Plans để tìm hiểu thêm.


*Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ của Máy chủ chuyên dụng. Mỗi tháng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng đó nhân với mức giá sử dụng theo giờ. Chi phí sử dụng theo giờ tương đương với tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn, chia cho tổng số giờ (dựa trên năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn.

**Giá thực tế theo giờ sẽ hiển thị để giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ phiên bản Dự trữ của máy chủ chuyên dụng với giá của phiên bản Theo yêu cầu. Khi bạn mua phiên bản Dự trữ của máy chủ chuyên dụng, phí sẽ được tính cho từng giờ trong toàn bộ kỳ hạn mà bạn lựa chọn, bất kể phiên bản có đang hoạt động hay không. Giá thực tế theo giờ sẽ hiển thị chi phí theo giờ được chiết khấu cho phiên bản Dự trữ của Máy chủ chuyên dụng (đó là tổng giá thành trong toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ của Máy chủ chuyên dụng, bao gồm tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ của kỳ hạn).

Lưu ý: Hỗ trợ nhiều loại phiên bản trên cùng một máy chủ chuyên dụng có sẵn cho các dòng phiên bản được cung cấp bởi Hệ thống AWS Nitro. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Hệ thống AWS Nitro. Các dòng phiên bản không được cung cấp bởi Hệ thống AWS Nitro chỉ hỗ trợ một cấu hình loại phiên bản trên mỗi máy chủ.

Lưu ý: Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) chỉ cung cấp phiên bản Dự trữ và phiên bản Spot. Giá phiên bản Theo nhu cầu tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) chỉ dùng để tham khảo và chỉ áp dụng khi phiên bản Dự trữ hết hạn và không được gia hạn.

Lưu ý: Các Máy chủ chuyên dụng u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1 và u-24tb1 chỉ được cung cấp theo kỳ hạn dự trữ là 3 năm. Giá Theo nhu cầu cho u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1 và u-24tb1 chỉ áp dụng khi hết kỳ hạn dự trữ 3 năm và không được gia hạn.

Lưu ý: Liên hệ nhóm quản lý tài khoản AWS để biết giá phiên bản bao gồm chi phí chạy các AMI riêng và công khai trên các hệ điều hành khác nhau trên các Máy chủ chuyên dụng u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1 và u-24tb1.

AWS không đưa ra lời khuyên về kế toán và bạn nên trao đổi với nhân viên kế toán để tìm câu trả lời. Bạn cũng nên xem lại định nghĩa về Máy chủ chuyên dụng EC2 trước khi đưa ra quyết định chi phí vốn hay chi phí hoạt động cho một lần mua. Vui lòng truy cập trang này để xem chi tiết FAQ về chủ đề này.