AWS Komut Satırı Arabirimi (AWS CLI), AWS hizmetlerinizi yönetmek için kullanabileceğiniz birleşik bir araçtır. Tek bir aracı indirip yapılandırarak birden çok AWS hizmetini komut satırından kontrol edebilir ve betikler aracılığıyla otomatikleştirebilirsiniz.

AWS CLI v2; gelişmiş yükleyiciler, AWS IAM Kimlik Merkezi (AWS SSO'nun yerine geçmiştir) gibi yeni yapılandırma özellikleri ve çeşitli etkileşimli özellikler dahil olmak üzere birçok yeni özellik sunar. 

 

Windows
64 bit Windows yükleyicisini indirip çalıştırın.

MacOS
MacOS PKG yükleyicisini indirip çalıştırın.

Linux
Linux yükleyicisini indirip sıkıştırmayı açın ve çalıştırın.

Amazon Linux
AWS CLI, Amazon Linux AMI'de önceden yüklenmiş olarak sunulur.

Sürüm Notları
En son sürüm hakkında daha fazla bilgi edinmek için Sürüm Notları sayfasına göz atın.


aws-shell, hem yeni hem de ileri düzey AWS Komut Satırı Arabirimi kullanıcılarına yardımcı olmak için kolaylık ve üretkenlik özellikleri sağlayan bir komut satırı kabuk programıdır. Aşağıdaki temel özelliklere sahiptir.

 • Şunlar için tam eşleşme gerektirmeyen otomatik tamamlama:
  • Komutlar (ör. ec2, describe-instances, sqs, create-queue)
  • Seçenekler (ör. --instance-ids, --queue-url)
  • Kaynak tanımlayıcıları (ör. Amazon EC2 bulut sunucusu kimlikleri, Amazon SQS kuyruk URL'leri, Amazon SNS konu adları)
 • Dinamik satır içi belgeler
  • Komut ve seçenekleri yazdığınız sırada bunlara yönelik belgeler görüntülenir
 • İşletim sistemi kabuk komutlarının yürütülmesi
  • Kabuktan çıkmadan cat, ls ve cp gibi yaygın işletim sistemi kabuklarının yanı sıra işlem hattı girişlerini ve çıkışlarını kullanma
 • Yürütülen komutları bir metin düzenleyicisine aktarma

Daha fazla bilgi edinmek için AWS Command Line Interface blogundaki ilgili blog gönderisine bakın.


AWS Command Line Interface Kullanıcı Kılavuzu, aracın yüklenmesi ve yapılandırılması konusunda size rehberlik sağlar. Bu adımları tamamladıktan sonra AWS hizmetlerinize komut satırından çağrı yapmaya başlayabilirsiniz.

$ aws ec2 describe-instances


$ aws ec2 start-instances --instance-ids i-1348636c


$ aws sns publish --topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:546419318123:OperationsError --message "Script Failure"


$ aws sqs receive-message --queue-url https://queue.amazonaws.com/546419318123/Test

Komut satırında desteklenen hizmetleri,

$ aws help

bir hizmete yönelik işlemleri

$ aws autoscaling help

ve bir hizmet işlemine yönelik parametreleri görme konusunda yardım alabilirsiniz.

$ aws autoscaling create-auto-scaling-group help


Yeni dosya komutları, Amazon S3 nesnelerinizi yönetmeyi kolaylaştırır. Bildiğiniz bir söz dizimini kullanarak S3 klasörlerinizin içeriğini dizin tabanlı bir listelemede görüntüleyebilirsiniz.

$ aws s3 ls s3://mybucket

        LastWriteTime            Length Name

        ------------             ------ ----

                                PRE myfolder/

2013-09-03 10:00:00           1234 myfile.txt

Dosya düzeyinde tek bir komutla birden çok dosya için yinelemeli karşıya yükleme ve indirme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. AWS CLI, daha fazla performans sağlamak için bu aktarım işlemlerini paralel olarak çalıştırır.

$ aws s3 cp myfolder s3://mybucket/myfolder --recursive

upload: myfolder/file1.txt to s3://mybucket/myfolder/file1.txt

upload: myfolder/subfolder/file1.txt to s3://mybucket/myfolder/subfolder/file1.txt

Bir eşitleme komutu, yerel bir klasörün içeriğinin bir S3 klasöründeki kopyası ile eşitlenmesini kolaylaştırır.

$ aws s3 sync myfolder s3://mybucket/myfolder --exclude *.tmp

upload: myfolder/newfile.txt to s3://mybucket/myfolder/newfile.txt


Desteklenen hizmetlerin tam listesini görmek için AWS CLI komut başvurusuna bakın.


AWS CLI Topluluk Forumu'ndaki diğer geliştiricilerle bağlantı kurun »

Kullanıcı Kılavuzu’nda çeşitli örnekler ve daha fazlasını bulun »

Sürüm Notlarını inceleyerek en son AWS CLI araçlarıyla ilgili ayrıntıları öğrenin »

GitHub Deposu’ndaki kaynak kodu yakından inceleyin »