Amazon CodeGuru

Makine öğrenimi destekli önerilerle kod incelemelerini otomatikleştirin ve uygulama performansını optimize edin

Güvenlik açıklarını tespit edin ve kod incelemelerini otomatikleştirin

Amazon CodeGuru, kod kalitesini iyileştirmek için akıllı öneriler sağlayan ve bir uygulamanın en maliyetli kod satırlarını belirleyen bir geliştirici aracıdır. CodeGuru'yu mevcut yazılım geliştirme iş akışınıza entegre ederek uygulama geliştirme sırasında kod incelemelerini otomatikleştirin, uygulamanın üretim sırasındaki performansını sürekli olarak izleyerek kod kalitesini iyileştirme, uygulama performansını artırma ile toplam maliyeti azaltma konularında öneriler ve görsel ipuçları sağlayın.

CodeGuru Reviewer, uygulama geliştirme sırasında kritik sorunları, güvenlik açıklarını ve bulunması zor olan hataları tespit etmek için makine öğrenimi ve otomatik akıl yürütme kullanır, kod kalitesini iyileştirmek için öneriler sağlar. Daha fazla bilgi edinin »

CodeGuru Profiler, geliştiricilerin bir uygulamanın en maliyetli kod satırlarını bulmasına yardımcı olarak uygulamalarının çalışma süresi davranışını anlamalarına ve kod verimsizliklerini ortadan kaldırmalarına, performansı iyileştirmelerine ve işlem maliyetlerini büyük ölçüde azaltmalarına yardımcı olur. Daha fazla bilgi edinin »

90 gün ücretsiz

(CodeGuru Reviewer için 100.000 kod satırına kadar)

Nasıl çalışır?

CodeGuru Reviewer ve Profiler'ı geliştirme işlem hattınıza entegre ederek kod kalitesini iyileştirin ve uygulamalarınızın performansını optimize edin
Amazon CodeGuru - Nasıl çalışır?

Amazon CodeGuru Reviewer

Onlarca yıllık bilgi ve deneyim ile eğitilen CodeGuru Reviewer; makine öğrenimi ve otomatik akıl yürütmeyi, AWS ve güvenlik en iyi uygulamalarını ve kod incelemelerini otomatikleştirmek için binlerce açık kaynak ve Amazon deposundaki milyonlarca kod incelemesinden zor şekilde öğrenilen dersleri kullanır. Java ve Python kodunda bulması zor olan kusurları ve güvenlik açıklarını tespit eder, bunları düzeltmeye yönelik önerilerde bulunur.

Kod incelemeye başlamak için GitHub, GitHub Enterprise, Bitbucket veya CodeGuru konsolundaki AWS CodeCommit'te bulunan mevcut kod depolarınızı ilişkilendirebilirsiniz.

Avantajlar

Kodlar üretime geçmeden önce sorunları yakalayın

Geliştiriciler, kod incelemelerinde kodlarını GitHub, GitHub Enterprise, Bitbucket Cloud ve AWS CodeCommit'e gönderir ve geliştirme süreçlerinde başka bir değişiklik yapmadan CodeGuru Reviewer'ı kod inceleme araçlarından biri olarak ekler. CodeGuru Reviewer, depodaki mevcut kod tabanlarını analiz eder, bulunması zor hataları ve kritik sorunları yüksek doğruluk oranıyla belirler, bunları gidermeye yönelik akıllı öneriler sağlar ve takip eden kod incelemeleri için bir dayanak oluşturur.

Güvenlik açıklarını giderin

 
CodeGuru Reviewer Güvenlik Dedektörü, kod güvenliğinizi artırmak için otomatik akıl yürütmeden ve AWS'nin yıllara dayalı güvenlik deneyiminden faydalanır. Güvenlik incelemelerini GitHub Action aracılığıyla doğrudan uygulama geliştirme CI/CD süreçlerine entegre etmenizi sağlar ve kodunuzun AWS Key Management Service (AWS KMS), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), uygulama programlama arabirimleri (API'ler), yaygın Java veya Python kripto ve TLS (Aktarım Katmanı Güvenliği)/SSL (Güvenli Yuva Katmanı) kitaplıkları için en iyi uygulamaları takip etmesini sağlar. Güvenlik dedektörü bir sorun fark ettiğinde kodu iyileştirmenin neden tavsiye edildiğine dair bir açıklamayla birlikte sorunu düzeltmeye yönelik bir öneri sunulur ve böylece güvenlik mühendislerinin, mimariye ve uygulamaya yönelik güvenlik en iyi uygulamalarını etkinleştirmesi sağlanır.

Sürekli izlemeyle kod kalitesini proaktif olarak iyileştirin

Başlatılan her çekme isteği için CodeGuru Reviewer, artımlı kod değişikliklerini otomatik olarak analiz eder ve çekme isteğine doğrudan öneriler gönderir. Periyodik kod sürdürülebilirliği için tam depoyu veya kod tabanını ve kod kalitenizin tutarlı olduğundan emin olmak için kod durum tespiti girişimlerini de destekler. CodeGuru Reviewer, CI/CD işlem hatlarınıza da entegre edilebilir. İşlem hattınızı çekme, itme veya planlanmış bir çalışmada çalışacak şekilde yapılandırabilirsiniz ve AWS konsolunda veya CI/CD sağlayıcınızın kullanıcı arabiriminde kod kalitenizi ve güvenlik önerilerini görüntüleyebilirsiniz.

Amazon CodeGuru Profiler

CodeGuru Profiler, üretimde çalışan uygulamaların performansını optimize eder ve en maliyetli kod satırlarını tespit eder. Her zaman uygulama performans optimizasyonlarını arar, CPU kullanımını azaltmak için bunları düzeltme yolları önerir, işlem maliyetlerini azaltır ve uygulama performansını iyileştirir.

Amazon EC2, Amazon ECS, AWS Fargate, Amazon EKS, AWS Lambda veya şirket içinde çalışan her uygulamanın performansını optimize edebilirsiniz.

Avantajlar

Performans sorunlarını giderin

CodeGuru Profiler, uygulamanızın çalışma zamanı verilerini analiz ederek CPU ve bellek kullanımını iyileştirmenize, ayrıca gecikme süresi ile aktarım hızını olumsuz yönde etkileyen performans sorunlarını gidermeye yardımcı olur. CPU kullanımında minimum iş yüküyle üretimde sürekli olarak çalışır. Yığın özetle, belleğinizi neyin tükettiğini bulabilirsiniz.

Uygulama performansınızdaki anormallikleri ve yaygın sorunları keşfedin

CodeGuru Profiler, uygulama yığınındaki daha fazla CPU tüketmeye başlayan ve gecikme süresi yükselen kritik yöntemlerin performansındaki anormallikleri otomatik olarak tespit eder ve her beş dakikada bir güncel anormallik tespit raporları gönderir. Bu erken tespit ve bildirim, sorunun üretimde büyümesini önler ve hizmetin erişilebilirliğini ve müşterilerinizin deneyimini etkilemeden önce sorunu düzeltmeniz için size yeterli zaman sağlar.

En maliyetli kod satırınızı hemen bulun

 
Kodunuz ve uygulamanız ne kadar verimli olursa çalıştırması o kadar düşük maliyetli olur. CodeGuru Profiler, performans sorunlarını düzeltmeye yönelik görselleştirmeler ve öneriler sağlayarak üretimde çalışan uygulamalar için operasyonel maliyetlerinizi %50'ye kadar azaltmanıza yardımcı olur. Verimsiz kod çalıştırmanın tahmin edilen maliyetini de göstererek geliştiricilerin düzeltmeye öncelik verebilmesini sağlar.

CodeGuru hakkında daha fazla bilgi edinmek için Amazon CodeGuru Geliştirici Forumu'nu ziyaret edin.

Müşteri başarı öyküleri

Wheel Pros
"Şu anda CodeGuru Reviewer tarafından incelenen ve yönetilen 300'den fazla mikro hizmetimiz var. Amazon CodeGuru Profiler, uygulama çalışma zamanı performansını analiz ediyor ve makine öğrenimini kullanarak uygulamayı hızlandırabilecek öneriler sunuyor. Böylece geliştiricilerimizin, performans açısından en iyi yapılandırma yolunu bulmaya çalışmasına gerek kalmıyor."

Rich Benner, CIO - Wheel Pros

Presidio ve Wheel Pros'un veri merkezini modernleştirmek için Amazon CodeGuru'yu nasıl kullandığıyla ilgili videoyu izleyin »

Cognizant
"Amazon CodeGuru, Cognizant geliştirme ekiplerinin müşterimizin dijital dönüşüm programları için iş açısından kritik yazılım sağlamasına yardımcı oluyor. Geliştirme iş akışımıza CodeGuru'yu entegre ederek incelemelerini iyileştirip otomatikleştirdik, DevOps ekiplerimizin işlevsel olan ve olmayan sorunları proaktif olarak tespit edip düzeltmesine yardımcı olduk ve dağıtımların, farklı sektörlerdeki ve bölgelerdeki müşterilerimizin performans, güvenlik ve uygunluk gereksinimlerini aşmasını sağladık."

Todd Carey, Küresel Yönetici - Cognizant AWS Business Group

IT Consortium
"CodeGuru ile doğrudan işlem hatlarımıza otomatik kod incelemeleri ekledik ve bu da ekibimin, kodları daha hızlı ve daha öz güvenli bir şekilde dağıtması anlamına geliyor. CodeGuru Reviewer'ın makine öğrenimi ve otomatik akıl yürütmeye dayalı önerilerini kullanarak sorunları manuel olarak bulmak yerine, kodu düzeltmeye ve iyileştirmeye odaklanıyoruz. Python'un eklenmesiyle CodeGuru bizim için daha erişilebilir bir duruma geldi." 

Edwn Nikoi, Teknik Yönetici - IT Consortium

 

ConnectCareHero
"Amazon CodeGuru, kod inceleme sürecini basitleştirerek yazılım geliştirme yaşam döngümüzü hızlandırmamıza yardımcı oldu. Ekipteki birinci kod düzeltmeni olarak artık güvenlik açıklarını ve izlenmeyen en iyi uygulamaları aramak yerine kodun işlevselliğine ve özellik uygulama durumuna daha çok odaklanabiliyorum."

Bob Lee III, Kurucu Ortak ve CTO - ConnectCareHero

ConnectCareHero'nun kod incelemelerini otomatikleştirmek amacıyla Amazon CodeGuru'yu nasıl kullandığını öğrenmek için videoyu izleyin »

Atlassian
"Atlassian'da hizmetlerimizin çoğunda dağıtım başına yüzlerce giriş bulunuyor. Geliştirici ekiplerimizin kod incelemeleri, hataların üretime ulaşmasını önleme konusunda çok başarılı olsa da özellikle her gün birkaç dağıtım yaparken sistemlerin stres altında nasıl çalışacağını veya karmaşık veri şekillerini nasıl yöneteceğini tahmin etmek her zaman mümkün olmuyor. Üretimde anormallikler tespit ettiğimizde Amazon CodeGuru'nun sürekli profil oluşturma özelliği sayesinde araştırma süresini günler yerine saatlere ve bazen dakikalara indirebiliyoruz. Geliştiricilerimiz artık farklı özellikler sunmaya daha çok odaklanabilirken, üretim ortamımızdaki sorunları araştırmaya daha az zaman harcıyor."

Zak Islam, Mühendislik Departmanı Müdürü, Tech Teams - Atlassian

Atlassian'ın CodeGuru Profiler ile üretimdeki hizmetlerin profilini nasıl oluşturduğunu öğrenin »

 

DevFactory
"DevFactory'de yüzden fazla kurumsal yazılım ürününde 600 milyondan fazla kod satırını yönetiyoruz. Geleceğe yönelik yol haritamızın önemli bir adımı, tüm ürünlerimizi AWS'de mevcut olan, yönetilen inanılmaz hizmet yelpazesini kullanan bulut temelli ürünlere dönüştürmektir. Eski, şirket içi mimarileri yeniden oluşturmak ve bunları bulut için dönüştürmek, tüm en yeni hizmetleri aynı seviyede tutmaktan bu mimarilerle ilişkili paradigma kaymasına ayarlamaya kadar değişen bir dizi mühendislik zorluğunu ortaya çıkarır. Amazon CodeGuru, bu hizmetleri mevcut tüm en iyi uygulamalarla kullandığımızdan emin olurken ürünlerimizin performansını optimize etmemize yardımcı olan inanılmaz derecede değerli bir araçtır. Amazon CodeGuru Reviewer gibi araçlar olmadan FogBugz gibi ürünlerimizin tamamını AWS Cloud temelli olacak şekilde yeniden yazamazdık. Artık Engine Yard'ın container temelli "No Ops" platformu ve Jive iş birliği platformunun yeni nesli dahil olmak üzere bir dizi ürünü optimize etmek için Amazon CodeGuru Profiler'ı kullanıyoruz."

Rahul Subramaniam, CEO - DevFactory

DevFactory'nin CodeGuru ile nasıl daha iyi uygulamalar oluşturduğunu öğrenin »

Amazon DevOps Guru

Amazon DevOps Guru

DevOps Guru, geliştiricilere ve operatörlere bir uygulamanın operasyonel performansı ile kullanılabilirliğini ölçmenin ve iyileştirmenin daha basit bir yolunu sunuyor.

Amazon CodeGuru özellikleri
Amazon CodeGuru özelliklerine göz atın

Özellikler sayfasını ziyaret edin.

Daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console'da Amazon CodeGuru ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın