Amazon Cognito

Kolay ve Güvenli Kullanıcı Kaydı, Oturum Açma ve Erişim Denetimi

Amazon Cognito, web ve mobil uygulamalarınıza hızlı ve kolayca kullanıcı kaydı, oturum açma ve erişim denetimi eklemenize olanak sağlar. Amazon Cognito, milyonlarca kullanıcıya ölçeklenir ve Apple, Facebook, Google, Amazon gibi sosyal kimlik sağlayıcılarının yanı sıra SAML 2.0 ve OpenID Connect aracılığıyla kurumsal kimlik sağlayıcıları ile oturum açmayı destekler.  

Ücretsiz 50.000 etkin kullanıcı

Değerli zamanınızı mükemmel uygulamalar oluşturmaya ayırın.

Bırakın kimlik doğrulamasını Amazon Cognito halletsin.

Cognito-SI-CI-IMG_landing_userpool

Güvenli ve ölçeklenebilir kimlik deposu

Amazon Cognito Kullanıcı Havuzları, milyonlarca kullanıcıya ölçeklenen güvenli bir kimlik deposu sağlar. Cognito Kullanıcı Havuzları, herhangi bir altyapı tedarik etmeden çok daha kolay şekilde oluşturulabilir ve kullanıcı havuzunun tüm üyeleri, bir Yazılım Geliştirme Seti (SDK) üzerinden yönetebileceğiniz bir dizin profiline sahip olur.

Cognito Kullanıcı Havuzları ile ilgili daha fazlasını okuyun

 

Cognito-SI-CI-IMG_landing_federation

Sosyal ve kurumsal kimlik federasyonu

Amazon Cognito ile kullanıcılarınız Apple, Google, Facebook, Amazon gibi sosyal kimlik sağlayıcılarıyla ve SAML ve OpenID Connect gibi kurumsal kimlik sağlayıcılarıyla oturum açabilir.

Federasyon ile ilgili daha fazlasını okuyun

 

Cognito-SI-CI-IMG_landing_security

Standartlara dayalı kimlik doğrulaması

Amazon Cognito Kullanıcı Havuzları, standartlara dayalı bir Kimlik Sağlayıcısı olup OAuth 2.0, SAML 2.0 ve OpenID Connect gibi kimlik ve erişim yönetimi standartlarını destekler.

Standartlara dayalı kimlik doğrulaması ile ilgili daha fazlasını okuyun

 

Cognito-SI-CI-IMG_landing_compliance

Uygulamalarınız ve kullanıcılarınız için güvenlik

Amazon Cognito, atıl durumdaki ve taşınmakta olan verilerin şifrelenmesini ve multi-factor authentication'ı destekler. Amazon Cognito, HIPAA özelliklidir, PCI DSS, SOCISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 ve ISO 9001 ile uyumludur.

Güvenlik ve mevzuat uyumluluğu ile ilgili daha fazlasını okuyun

 

Cognito-SI-CI-IMG_landing_access

AWS kaynakları için erişim denetimi

Amazon Cognito, uygulamanızdan AWS kaynaklarına erişimi denetlemek için çözümler sağlar. Uygulamanızın yalnızca her bir kullanıcı için yetkilendirilen kaynaklara erişebilmesi için rolleri tanımlayıp kullanıcıları farklı rollere eşleyebilirsiniz. Alternatif olarak, AWS Identity and Access Management izin politikalarındaki kimlik sağlayıcılarından öznitelikleri kullanabilirsiniz. Bu sayede, belirli öznitelik koşullarını karşılayan kullanıcıların kaynaklara erişimini denetleyebilirsiniz.

AWS kaynaklarına erişimi denetleme ile ilgili daha fazlasını okuyun

Cognito-SI-CI-IMG_landing_customui

Uygulamanızla kolay entegrasyon

Kimlik sağlayıcılarının federasyonu için yerleşik kullanıcı arabirimi ve kolay yapılandırma ile uygulamanıza dakikalar içinde kullanıcı oturumu açma, kayıt ve erişim denetimi eklemek için Amazon Cognito'yu entegre edebilirsiniz. Tüm kullanıcı etkileşimleri için şirket markanızı öne ve ortaya getirecek şekilde kullanıcı arabirimini özelleştirebilirsiniz.

Amazon Cognito'nun nasıl hızlı şekilde uygulamanızla entegre edileceğini görün

 

Gerçekten bu kadar kolay

 • iOS Objective C
  Cognito-SI-icon_ios
 • Android
  Cognito-SI-icon_android
 • iOS Swift
  Cognito-SI-icon_ios
 • React Native
  react_icon_white
 • Web Uygulamaları
  Cognito-SI-icon_web
 • iOS Objective C
 • SDK'ları ve birkaç kod satırını kullanarak kullanıcıların oturumunu açın ve belirteçler alın.
  // iOS Objective-C
  // AppDelegate.m
  - (BOOL)application:(UIApplication *)app openURL:(NSURL *)url options:(NSDictionary<UIApplicationOpenURLOptionsKey, id> *)options {
   return [[AWSCognitoAuth defaultCognitoAuth] application:app openURL:url options:options];
  }
  // ViewController.m
  AWSCognitoAuth * cognitoAuth = [AWSCognitoAuth defaultCognitoAuth];
  [cognitoAuth getSession:self completion:^(AWSCognitoAuthUserSession * _Nullable session, NSError * _Nullable error) {
   if(error) {
    NSLog(@"Error: %@", error.userInfo[@"error"]);
   } else {
    //Do something with session
    NSLog(@"Claims: %@", t.result.idToken.claims);    
   }
  }];
 • Android
 • SDK'ları ve birkaç kod satırını kullanarak kullanıcıların oturumunu açın ve belirteçler alın.
  //Android
  // 1) -- Create an instance of Auth --
  Auth.Builder builder = new Auth.Builder()
   .setAppClientId(getString(R.string.cognito_client_id));  
   .setAppCognitoWebDomain(getString(R.string.cognito_web_domain));
   .setApplicationContext(getApplicationContext());
   .setAuthHandler(new callback());
   .setSignInRedirect(getString(R.string.app_redirect_signin));
   .setSignOutRedirect(getString(R.string.app_redirect_signout));
   .setScopes(userScopes);
   auth = builder.build();
   
  // 2) – Set up url redirect in your app manifest --
  <intent-filter>
   <data android:host="YOUR_REDIRECT_URI_AUTHORITY"android:scheme="YOUR_REDIRECT_SCHEME"/>
  </intent-filter>
   
  // 3) -- Get tokens for your user --
  auth.getSession();
 • iOS Swift
 • SDK'ları ve birkaç kod satırını kullanarak kullanıcıların oturumunu açın ve belirteçler alın.
  // iOS Swift
  // AppDelegate.swift
  func application(_ app: UIApplication, open url: URL, options: [UIApplicationOpenURLOptionsKey : Any] = [:]) -> Bool {
   return AWSCognitoAuth.default().application(app, open: url, options: options)
  }
  // ViewController.swift
  let cognitoAuth = AWSCognitoAuth.default()
  cognitoAuth.getSession(self) { (session:AWSCognitoAuthUserSession?, error:Error?) in
   if(error != nil) {
    print((error! as NSError).userInfo["error"] as? String)
    }else {
    //Do something with session
   }
  }
 • React Native
 • SDK'ları ve birkaç kod satırını kullanarak kullanıcıların oturumunu açın ve belirteçler alın.
  // Add 'aws-amplify' and 'aws-amplify-react-native' libraries into your application
  
  // Configure Auth category with your Amazon Cognito credentials
  Amplify.configure({
    Auth: {
      identityPoolId: 'XX-XXXX-X:XXXXXXXX-XXXX', // Amazon Cognito Identity Pool ID
      region: 'XX-XXXX-X', // Amazon Cognito Region
    }
  });
  
  // The withAuthenticator component adds Sign Up and Sign In capabilities to your app 
  export default withAuthenticator(class App extends React.Component {
     // ... your main component
  });
 • Web Uygulamaları
 • SDK'ları ve birkaç kod satırını kullanarak kullanıcıların oturumunu açın ve belirteçler alın.
  // Add 'aws-amplify' library into your application
  
  // Configure Auth category with your Amazon Cognito credentials
  Amplify.configure({
    Auth: {
      identityPoolId: 'XX-XXXX-X:XXXXXXXX-XXXX', // Amazon Cognito Identity Pool ID
      region: 'XX-XXXX-X', // Amazon Cognito Region
    }
  });
  
  // Call Auth.signIn with user credentials
  Auth.signIn(username, password)
    .then(user => console.log(user))
    .catch(err => console.log(err));
Cognito_SI_IMG_landing_iphone

Yazılım geliştiriciler güveniyor

Conde_Nast_Logo_600x400
Alpha_Apps_600x400
Kroll_Logo_600x400

Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Minimum ücret yoktur.

Kullanıcı Havuzu oluşturmak için Amazon Cognito Identity kullanıyorsanız yalnızca aylık etkin kullanıcınıza (MAU) göre ödeme yaparsınız. Bir takvim ayı içinde, o kullanıcıyla ilgili kaydolma, oturum açma, belirteç yenileme, parola değişikliği veya bir kullanıcı hesabı özniteliği gibi bir kimlik işlemi olursa bir kullanıcı MAU olarak sayılır. O takvim ayı içinde sonraki oturumlar veya etkin olmayan kullanıcılar için ücret alınmaz.

Fiyatlandırma Katmanı (aylık etkin kullanıcılar) Aylık etkin kullanıcı başına fiyat
İlk 50.000 Ücretsiz
Sonraki 50.000 0,00550 USD
Sonraki 900.000 0,00460 USD
Sonraki 9.000.000 0,00325 USD
10.000.000'dan fazla 0,00250 USD

SAML veya OIDC federasyonuyla oturum açan kullanıcılar için, 50 aylık etkin kullanıcı ücretsiz katmanı üzerindeki aylık etkin kullanıcılara yönelik fiyat, aylık etkin kullanıcı başına 0,015 USD'dir. Kimliği doğrulanmış veya konuk kullanıcılar için AWS kimlik bilgilerini almak amacıyla Federe Kimlikler özelliğinin kullanımı Amazon Cognito ile her zaman ücretsizdir. Buradan fiyatlandırmamız ile ilgili daha fazlasını okuyun.


Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Ürün özelliklerine göz atın

Web ve mobil uygulamalarınıza yönelik kullanıcı kaydı, oturum açma ve erişim denetimi ekleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha fazla bilgi edinin 
Sign up for a free account
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console’da Amazon Cognito ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın