Tahsis Edilmiş Ana Sunucular Yapılandırma Tablosu

Aşağıdaki tabloda, Tahsis Edilmiş Konaklarda desteklenen bulut sunucusu ailesi ve bulut sunucusu boyutu yapılandırmaları listelenmiştir. Aşağıdaki tablo ayrıca, Tahsis Edilmiş Konak ile ilişkili fiziksel çekirdek kapasitesine bağlı olarak belirli bir bulut sunucusu boyutu ve ailesi için çalıştırabileceğiniz bulut sunucusu sayısına dair bilgileri de içerir. Bulut sunucuları hakkında daha fazla bilgi edinmek için EC2 Bulut Sunucusu Tipleri sayfasını ziyaret edin.

Tahsis Edilmiş Ana Sunucu Öznitelikleri                                           Bulut Sunucusu Boyutuna Göre Ana Sunucu Başına Bulut Sunucusu Kapasitesi  
Bulut Sunucusu Ailesi
Yuva Sayısı Fiziksel Çekirdek Sayısı nano micro small medium large xlarge 2xlarge 3xlarge 4xlarge 6xlarge 8xlarge 9xlarge 10xlarge 12xlarge 16xlarge 18xlarge 24xlarge 32xlarge 48xlarge 112xlarge .metal .metal-48xl
a1 1 16 16 8 4 2 1 1 -
c3 2 20 16 8 4 2 1
c4 2 20 16 8 4 2 1
c5 2 36 36 18 8 4 2 1
c5d 2 36 36 18 8 4 2 1
c5n 2 36 36 18 8 4 2 1 1 -
c6a 2 96 96 48 24 12 6 4 2 2 1 1 1 -
c6g 1 64 64 32 16 8 4 2 1 1 1 -
c6gd 1 64 64 32 16 8 4 2 1 1 1 -
c6gn 1 64 64 32 16 8 4 2 1 1 -
c6i 2 64 64 32 16 8 4 2 2 1 1 1 -
c6id 2 64 64 32 16 8 4 2 2 1 1 1 -
c6in 2 64 64 32 16 8 4 2 2 1 1 1 -
c7g 3 192 - - 192 96 48 24 12 6 - 3 3 - - 3 -

c7gd

3

192

-

-

192

96

48

24

12

6

-

3

3

-

-
c7gn 3 192 - - 192 96 48 24 12 6 - 3 3 -
d2 2 24 8 4 2 1 -
f1 2 16 1
g2 2 16 4 1
g3 2 36 4 2 1
g4dn 2 48 2 1 -
g4ad 2 96 - 12 6 -
g5 2 96 2 1 -
g5g 1 64 1 -
h1 2 36 8 4 2 1
i2 2 20 8 4 2 1 1
i3 2 36 32 16 8 4 2 1 1 -
i3en 2 48 48 24 12 8 4 2 1 1 -
i4i 2 64 64 32 16 8 4 2 1 -
i4g 1 64 32 16 8 4 2 1
mac1 1 6 1 -
mac2 1 8
m3 2 20 32 16 8 4
m4 2 24 22 11 5 2 1
m5 2 48 48 24 12 6 2 2 1 1 1 -
m5d 2 48 48 24 12 6 2 2 1 1 1 -
m5dn 2 48 48 24 12 6 2 2 1 1 1 -
m5n 2 48 48 24 12 6 2 2 1 1 1 -
m5zn 2 24 24 12 6 4 2 1
m6g 1 64 64 32 16 8 4 2 1 1 1 -
m6a 2 96 96 48 24 12 6 4 2 2 1 1 1
m6gd 1 64 64 32 16 8 4 2 1 1 1 -
m6i 2 64 64 32 16 8 4 2 2 1 1 1 -
m6id 2 64 64 32 16 8 4 2 2 1 1 1 -
m6idn 2 64 64 32 16 8 4 2 2 1 1 1 -
m6in 2 64 64 32 16 8 4 2 2 1 1 1 -
m7a 2 192 - - 192 96 48 24 12 6 4 2 2 1 1 1
m7g 3 192 - - 192 96 48 24 12 6 - 3 3 - - 3 -

m7gd

3

192

-

-

192

96

48

24

12

6

-

3

3

-

-
m7i 2 96 96 48 24 12 6 4 2
p2 2 36 16 2 1
p3 2 36 8 2 1 -
p3dn 2 96 1 -
p4d 2 96 1 -
p4de 2 96 1
r3 2 20 16 8 4 2 1
r4 2 36 32 16 8 4 2 1
r5 2 48 48 24 12 6 2 2 1 1 1 -
r5b 2 48 48 24 12 6 2 2 1 1 1 -
r5d 2 48 48 24 12 6 2 2 1 1 1 -
r5dn 2 48 48 24 12 6 2 2 1 1 1 -
r5n 2 48 48 24 12 6 2 2 1 1 1 -
r6a 2 96 96 48 24 12 6 4 2 2 1 1 1 -
r6g 1 64 64 32 16 8 4 2 1 1 1 -
r6gd 1 64 64 32 16 8 4 2 1 1 1 -
r6i 2 64 64 32 16 8 4 2 2 1 1 1 -
r6id 2 64 64 32 16 8 4 2 2 1 1 1 -
r6idn 2 64 64 32 16 8 4 2 2 1 1 1 -
r6in 2 64 64 32 16 8 4 2 2 1 1 1 -
r7g 3 192 - - 192 96 48 24 12 6 - 3 3 - - 3 -

r7gd

3

192

-

-

192

96

48

24

12

6

-

3

3

-

-
r7iz 2 64 64 32 16 8 4 2 -
t3 2 48 192 192 192 192 96 48 24x1 4 72 2 1
x1e 4 72 32 16 8 4 2 1
x2gd 1 64 64 32 16 8 4 2 1 1   1 -
x2idn 2 64 2 1 1 1 -
x2iedn 2 64 32 16 8 4 2 1 1 1 -
x2iezn 2 24 - 6 2 2 1 1 1
z1d 2 24 24 12 6 4 2 1
u-6tb1 8 224 1 1 -
u-9tb1 8 224 1 1 -
u-12tb1 8 224 1 1 -
u-18tb1 8 224 1 1 -
u-24tb1 8 224 1 -
inf1 2 48 4 1 -

AWS Nitro Sistemi tarafından desteklenen bazı Tahsis Edilmiş Ana Sunucular, bir ana sunucu üzerinde aynı bulut sunucusu ailesine ait birden çok bulut sunucusu türünü destekler (lütfen Tahsis Edilmiş Ana Sunucu kullanım kılavuzuna bakın). Örneğin, bir R5 Tahsis Edilmiş Ana Sunucu ayırırken, r5.2xlarge, r5.4xlarge ve aynı ana sunucudaki diğer bulut sunucuları gibi farklı R5 bulut sunucusu türlerini çalıştırmak için 2 yuvaya ve 48 fiziksel çekirdeğe sahip bir ana sunucu kullanabilirsiniz. Konakla ilişkili fiziksel çekirdek kapasitesiyle sınırlı olmak şartıyla istediğiniz sayıda bulut sunucusu çalıştırabilirsiniz. Aşağıdaki tablolarda, tek bir konakta farklı bulut sunucusu tiplerini nasıl çalıştırabileceğinize dair örnekler verilmiştir. Birinci tabloda, konakla ilişkili 48 fiziksel çekirdeği kullanacak şekilde farklı bulut sunucusu tiplerini çalıştırabileceğiniz R5 Tahsis Edilmiş Konak için iki senaryo gösterilmiştir. İkinci tabloda, ana sunucuyla ilişkili 36 fiziksel çekirdeği kullanacak şekilde farklı bulut sunucusu tiplerini çalıştırabileceğiniz C5 Tahsis Edilmiş Konak için iki senaryo gösterilmiştir. Üçüncü tabloda, ana sunucuyla ilişkili 48 fiziksel çekirdeği kullanacak şekilde farklı bulut sunucusu tiplerini çalıştırabileceğiniz T3 Tahsis Edilmiş Ana Sunucu için dört senaryo gösterilmiştir.

R5 Tahsis Edilmiş Ana Sunucu

Konaktaki toplam kullanılabilir çekirdek sayısı

48

 

Bulut sunucusu sayısı

Bulut sunucusu tipi

Tüketilen çekirdek sayısı

1. Senaryo

4

r5.4xlarge

32

4

r5.2xlarge

16

Konakta tüketilen toplam çekirdek sayısı

48

2. Senaryo

1

r5.12xlarge

24

1

r5.4xlarge

8

4

r5.2xlarge

16

Konakta tüketilen toplam çekirdek sayısı

48

C5 Tahsis Edilmiş Konak

Konaktaki toplam kullanılabilir çekirdek sayısı

36

 

Bulut sunucusu sayısı

Bulut sunucusu tipi

Tüketilen çekirdek sayısı

1. Senaryo

1

c5.9xlarge

18

2

c5.4xlarge

16

1

c5.xlarge

2

Konakta tüketilen toplam çekirdek sayısı

36

2. Senaryo

4

c5.4xlarge

32

1

c5.xlarge

2

2

c5.large

2

Konakta tüketilen toplam çekirdek sayısı

36

T3 Tahsis Edilmiş Ana Sunucu

Ana sunucuda kullanılabilir maksimum bulut sunucusu

192

 

Bulut sunucusu sayısı

Bulut sunucusu tipi

Tüketilen çekirdek sayısı

1. Senaryo

96

t3.small

48

 


48

t3.large


48

t3.medium

Toplam bulut sunucusu: 192

Kullanılabilir bulut sunucusu: 0

 

2. Senaryo

24

t3.2xlarge

48

Toplam bulut sunucusu: 48

Kullanılabilir bulut sunucusu: 0

 

3. Senaryo

192

t3.medium

48

Toplam bulut sunucusu: 192

Kullanılabilir bulut sunucusu: 0

 

4. Senaryo 48 t3.nano 48
72 t3.micro
24 t3.medium
24 t3.large
24 t3.xlarge
Toplam bulut sunucusu: 192 Kullanılabilir bulut sunucusu: 0  

Tahsis Edilmiş Ana Sunucu Fiyatlandırması

Tahsis Edilmiş Konak Sunucular için ödemek üzere üç farklı fiyatlandırma modelinden birini seçebilirsiniz: İsteğe Bağlı, Rezervasyon Fiyatlandırması ve Savings Plans.

İstek Üzerine Fiyatlandırması

Özel Sunucular için İsteğe Bağlı fiyatlandırma üzerinden ödeme yapıyorsanız, hesabınızda etkin olan (veya ayrılmış) her Özel Sunucu için saniye başı (minimum 60 saniye) ödeme yaparsınız. Herhangi bir İsteğe Bağlı Tahsis Edilmiş Konağı serbest bırakarak ilgili konağın faturalandırılmasını sonlandırabilirsiniz. İstek Üzerine seçeneğinde, uzun vadeli taahhüt olmaksızın ölçeği artırma esnekliğine sahip olursunuz. Tahsis Edilmiş Ana Bilgisayar ayırma veya serbest bırakma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Tahsis Edilmiş Ana Bilgisayarları Kullanmaya Başlama sayfasını ziyaret edin.

İstek Üzerine EC2 Mac Tahsis Edilmiş Ana Bilgisayarların minimum ana bilgisayar ayırmaya ve 24 saatlik faturalama süresine sahip olduğunu lütfen unutmayın.

Rezervasyon Fiyatlandırması

Rezervasyonlar, İsteğe Bağlı fiyatlandırmaya kıyasla %70'e varan oranlarda indirim sağlayabilir.   Tahsis Edilmiş Konak Rezervasyonları AWS Management Console veya AWS CLI kullanılarak satın alınabilir.

Üç Tahsis Edilmiş Konak Rezervasyonu ödeme seçeneği arasından seçim yapabilirsiniz. Tamamı Peşin Ödemeli seçeneğinde tek bir peşin ödemeyle Tahsis Edilmiş Konak Rezervasyonu döneminin tamamı için ödeme yaparsınız. Bu seçenek, İsteğe Bağlı fiyatlandırmaya kıyasla en yüksek indirim oranından yararlanmanıza imkan sağlar. Kısmi Peşin Ödemeli seçeneği ile Tahsis Edilmiş Konak için küçük bir peşin ödeme yapar ve daha sonra rezervasyon dönemi boyunca indirimli bir saatlik fiyat üzerinden ücret ödersiniz. Peşin Ödemesiz seçenek herhangi bir peşin ödeme gerektirmez ve dönem boyunca indirimli saatlik fiyat avantajı sunar.

Savings Plans

Tahsis Edilmiş Konak Sunucular üzerindeki harcamalarınızı azaltmak için Savings Plans satın alabilirsiniz. Savings Plans, AWS bilgi işlem kullanımında %72'ye varan tasarruflar sağlayan esnek bir fiyatlandırma modelidir. Bu fiyatlandırma modeli; bulut sunucusu ailesi, boyut, işletim sistemi, kiracılık veya AWS Bölgesi ne olursa olsun, Amazon EC2 bulut sunucuları kullanımında daha düşük fiyatlar sunar. Daha fazla bilgi edinmek için Savings Plans fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

Tahsis Edilmiş Ana Sunucular Üzerindeki Windows Server için Fiyatlandırma

Microsoft lisans koşullarına tabi olarak, mevcut Windows Server ve SQL Server lisanslarınızı Tahsis Edilmiş Ana Sunuculara getirebilirsiniz. Kendi lisanslarınızı getirmeyi tercih ederseniz, yazılım kullanımı için herhangi bir ek ücret alınmaz.

Ayrıca, Tahsis Edilmiş Ana Sunucular Üzerindeki Windows Server'ın en son sürümlerini çalıştırmak için Amazon tarafından sağlanan Windows Server AMI'larını da kullanabilirsiniz. Bu, Özel Sunucularda çalışmaya uygun ancak SQL Server iş yükünü çalıştırmak için Windows Server'a ihtiyaç duyan mevcut SQL Server lisanslarına sahip olduğunuz durumlar için yaygın bir çözümdür. Windows Server AMI kullanım fiyatı, her vCPU için saat başına 0,046 USD'dir. Örneğin, bir sunucuda r5.large bulut sunucusunu (2 vCPU) çalıştırmak için bir Windows Server AMI kullanırsanız, R5 Özel Sunucuların ücretine ek olarak bulut sunucusu için saat başı 0,092 USD ödersiniz. Bu fiyat, tüm bölgelerde aynıdır.

*Bu, Tahsis Edilmiş Konak Rezervasyon dönemi boyunca ödenecek ortalama aylık ücrettir. Gerçekte her aya ait aylık ödeme tutarı, ilgili ay içinde fiili olarak kullanılan saat sayısının saatlik kullanım fiyatıyla çarpılmasıyla elde edilir. Saatlik kullanım fiyatı, dönem boyunca toplam ortalama aylık ödemenin dönem boyunca kullanılan toplam saat sayısına (yılın 365 gün olduğu varsayılarak) bölünmesiyle elde edilir.

**Geçerli olan saatlik fiyatlandırma, İsteğe Bağlı fiyatlandırmayla karşılaştırıldığında bir Tahsis Edilmiş Konak Rezervasyonu ile ne kadar para tasarrufu sağlayabileceğinizi hesaplamanıza yardımcı olmak için gösterilmiştir. Tahsis Edilmiş Konak Rezervasyonu satın aldığınızda, bulut sunucularının çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın seçtiğiniz dönemin kapsadığı her saat için faturalandırılırsınız. Geçerli olan saatlik fiyat, Tahsis Edilmiş Konak Rezervasyonunun amorti edilmiş saatlik maliyetini gösterir (bu hesaplamada peşin ödemeler dahil olmak üzere dönem boyunca Tahsis Edilmiş Konak Rezervasyonunun toplam maliyeti alınıp dönemdeki her saate bölüştürülür).

Not: Aynı Tahsis Edilmiş Ana Sunucularda bulunan birden fazla bulut sunucusu tipine yönelik destek, AWS Nitro System tarafından desteklenen bulut sunucusu aileleri için sunulmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen AWS Nitro System sayfasını ziyaret edin. AWS Nitro Sistemi tarafından desteklenmeyen bulut sunucusu aileleri, ana sunucu başına yalnızca bir bulut sunucusu türü yapılandırmasını destekler.

Not: Amazon tarafından sağlanan Windows Server AMI'lerinin fiyatı Window Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 ve 2022 için geçerlidir. Fiyatlandırma, her bulut sunucusu için bulut sunucusunun başlatıldığı an ile sonlandırıldığı veya durdurulduğu an arasında kullanılan bulut sunucusu saati başına geçerlidir. Tüketilen her kısmi bulut sunucusu saati, tüm Windows Server bulut sunucuları için tam saat olarak faturalandırılır.

Not: u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1 ve u-24tb1 Tahsis Edilmiş Ana Sunucular, hem sanal hem de metal bulut sunucuları için yalnızca 1 ve 3 yıllık bir rezervasyon dönemiyle kullanılabilir. u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1 ve u-24tb1 için İstek Üzerine fiyatları yalnızca 1 yıllık ve 3 yıllık rezervasyonların süresi dolup bunlar yenilenmediğinde geçerli olur.

Not: u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1 ve u-24tb1 Tahsis Edilmiş Ana Sunucularında farklı işletim sistemleri üzerinde özel ve genel AMI'ler çalıştırma maliyeti dahil olmak üzere bulut sunucusu fiyatlandırması hakkında bilgi edinmek için AWS hesap ekibinize başvurun.

Tahsis Edilmiş Konak muhasebe işlemi

AWS tarafından muhasebe önerileri sağlanmadığından, bu sorunun yanıtını öğrenmek için muhasebecinize danışmanızı öneririz. Ayrıca, bir satın alma işleminin operasyonel harcama mı yoksa sermaye harcaması mı olduğuna karar vermeden önce EC2 Tahsis Edilmiş Konak tanımını gözden geçirmenizi öneririz. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bir SSS bölümü için lütfen bu sayfayı ziyaret edin.

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Fiyatlandırma yardımı alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin

Nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin

Amazon EC2'yi ücretsiz olarak kullanmaya başlamanın birkaç yolu vardır.

Daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Konsolunda Amazon EC2 ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın