Savings Plans, 1 veya 3 yıl boyunca sürekli bir kullanım tutarı (USD/saat olarak ölçülen) taahhüt etmeye karşılık olarak EC2, Lambda ve Fargate kullanımında düşük fiyatlar sunan esnek bir fiyatlandırma modelidir. Savings Plans'e kaydolduğunuzda taahhüdünüze bağlı olarak, kullanımınız için indirimli bir Savings Plans fiyatı üzerinden ücretlendirilirsiniz. AWS'de iki tür Savings Plans sunulmaktadır:

Compute Savings Plans

Compute Savings Plans, en üst seviyede esneklik sağlar ve maliyetlerinizde %66'ya varan azalma sağlamanıza yardımcı olur. Bu planlar; bulut sunucusu ailesi, boyut, AZ, bölge, işletim sistemi veya kiracı sisteminden bağımsız olarak EC2 bulut sunucusu kullanımı için ve ayrıca Fargate veya Lambda kullanımı için geçerlidir. Örneğin, Compute Savings Plans ile istediğiniz zaman C4 bulut sunucularından M5 bulut sunucularına geçiş yapabilir, bir iş yükünü AB (İrlanda) bölgesinden AB (Londra) bölgesine geçirebilir veya bir iş yükünü EC2'den Fargate veya Lambda'ya taşıyabilir ve otomatik olarak Savings Plans fiyatı ödemeye devam edebilirsiniz.

EC2 Instance Savings Plans

EC2 Instance Savings Plans, bir bölgedeki (örneğin, K. Virginia'daki M5 bulut sunucuları kullanımı) ayrı bulut sunucusu ailelerinin kullanımı için taahhüdünüz karşılığında %72'ye varan tasarruf sağlayan en düşük fiyatları sunar. Bu durumda AZ, boyut, işletim sistemi veya kiracı sisteminden bağımsız olarak ilgili bölgedeki seçilen bulut sunucusu ailesindeki maliyetiniz otomatik olarak düşer. EC2 Instance Savings Plans, o bölgedeki bir bulut sunucusu ailesi içindeki kullanımınızı değiştirme esnekliği sağlar. Örneğin, Windows çalıştıran c5.xlarge bulut sunucularından Linux çalıştıran c5.2xlarge bulut sunucularına geçebilir ve otomatik olarak Savings Plans fiyatlarından yararlanabilirsiniz.


Her işlem kullanımı türünün bir Savings Plan fiyatı ve İstek Üzerine fiyatı bulunur. Aşağıda, her teklif türü için Savings Plan fiyatlarını ve İstek Üzerine fiyatlarını görebilirsiniz. Taahhütlü kullanım için Savings Plans fiyatlarıyla ve taahhüdün ötesindeki herhangi bir kullanım için normal İstek Üzerine fiyatlarıyla ücretlendirilirsiniz.

  • Amazon EC2 İçin Compute Savings Plans
  • AWS Fargate İçin Compute Savings Plans
  • AWS Lambda İçin Compute Savings Plans
  • EC2 Instance Savings Plans
  • Amazon EC2 İçin Compute Savings Plans
  • AWS Fargate İçin Compute Savings Plans
  • AWS Lambda İçin Compute Savings Plans
  • EC2 Instance Savings Plans