Eğitim Teknolojisi için Dönüşümü Hızlandırma

Amazon Web Services (AWS) Cloud, eğitim teknolojisi (EdTech) şirketlerinin öğrencileri ve eğitimcileri günlük faaliyetlerinde destekleyen ölçeklenebilir ve güvenli teknoloji çözümleri geliştirme hızlarını artırmalarına olanak sağlar. AWS, Eğitim Teknolojisi şirketlerinin büyümeyi destekleyen özel iş kaynaklarıyla ve teknik kaynaklarla bulut bilgi işlemin potansiyelinin tamamını gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olur. AWS, Eğitim Teknolojisi şirketlerini eğitim ile ilgili misyonlarını yerine getirirken fikir aşamasından IPO aşamasına ve hatta ötesine kadar işletmelerini kurma, büyütme ve optimize etme konularında destekler.

Blackboard, Artan Uzaktan Öğrenme Talebini Karşılamak için 50 Kat Ölçeklendirme Yapıyor

Avantajlar

Öğrenme ile ilgili talepleri karşılayacak şekilde ölçeklendirme yapın

Eğitimin kendine özgü bir ritmi vardır. AWS Cloud, eğitimin döngüsel taleplerini güvenle karşılayacak şekilde ölçeklendirme yapmanıza olanak tanır. Dünyanın her yerinde, her zaman işletmenizin ve kullanıcıların ihtiyaçlarını destekleyecek kapasitenin hızla erişilebilir hale geleceği konusunda içiniz rahat olabilir.

Daha fazla bilgi edinin »

Çözümünüzü optimize edin ve maliyetleri̇ azaltın

AWS Cloud, en büyük Eğitim Teknolojisi şirketlerine bile çözümlerini maliyet, güvenlik, hata toleransı ve iyileştirilmiş performans için optimize edebilme gücü sağlar. AWS Support, iyi tasarlanmış incelemeler ve diğer hizmetler adeta işletmeniz için kişiselleştirilmiş bir bulut uzmanına sahip olmak gibidir.

Daha fazla bilgi edinin »

Öğrenci verilerini koruyun

Eğitim Teknolojisi şirketleri, öğrencilere ait verileri korumakla ve resmi düzenlemelere uymakla yükümlüdür. AWS Cloud ile kuruluşunuz talepleri karşılayacak şekilde ölçeklendirme yapabilir ve güvenliği birinci öncelik olarak belirleyebilir.

Daha fazla bilgi edinin »

Eğitim Teknolojisi şirketinizi büyütmek için inovasyon hızını artırın

Eğitim hızla değişiyor. Hızlı gelişim pratiğine sahip olan Eğitim Teknolojisi şirketleri ve yayıncılar, pazara daha hızlı erişme avantajına sahiptir. Ekibiniz; içerik dağıtımı, veritabanı, yapay zeka (AI), makine öğrenimi (ML) ve dijital son kullanıcı etkileşimi hizmetleri gibi AWS hizmetlerinden faydalanarak eğitimciler için daha hızlı, daha iyi ve daha erişilebilir çözümler geliştirebilir.

Daha fazla bilgi edinin »

Kullanım örnekleri

 • Yapay zeka ve makine öğrenimi ile öğrenciler daha iyi sonuçlar alacak
 • Eğitim için veriyi bilgiye dönüştürme
 • Son kullanıcı desteğini iyileştirin ve maliyetleri azaltın
 • Yapay zeka ve makine öğrenimi ile öğrenciler daha iyi sonuçlar alacak
 • Yapay zeka ve makine öğrenimi ile öğrenciler daha iyi sonuçlar alacak

  Deşifre işlemini hızlandırıp metin ve görüntü barındıran büyük ölçekli içeriklere seslendirme ekleyerek erişilebilirliği artırın. Kişiye özel öğrenim içeriği ile kişisel bir deneyim sunun ve makine öğrenimi ile öğrenim deneyimlerini desteklemek için öneriler oluşturun. Eğitim Teknolojisi, ürün geliştirme süreçlerinde yapay zekadan ve makine öğreniminden faydalanarak eğitimciler için verimliliği, öğrenci katılımını vb. iyileştirebilir.

  Amazon SageMaker

  Örnek olay incelemesi

  Bu örnek olay incelemesinde, yapay zeka tabanlı bir dil öğrenme platformu olan Duolingo'nun AWS'den faydalanarak dünya çapında 300 milyondan fazla kullanıcının bir yabancı dil öğrenme hedeflerini gerçekleştirmesine nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.

  Daha fazla bilgi edinin »

  İstek üzerine web seminerleri

  Bu Yapay Zeka/Makine Öğrenimi Haftası web seminerleri serisi, AWS'yi kullanarak misyonunuzu nasıl bir sonraki aşamaya taşıyabileceğinize, maliyetleri nasıl azaltabileceğinize ve kuruluşunuz için nasıl yeni çözümler geliştirebileceğinizi keşfetmeye odaklanıyor.

  Daha fazla bilgi edinin »

  Blog

  Eğitim Teknolojisi şirketlerinin, Amazon Rekognition gibi AWS hizmetlerinden faydalanarak uzaktan sınav gözetmenliği ve değerlendirmesine yönelik artan talebi nasıl desteklediği hakkında daha fazla bilgi edinin. Ayrıca, öğrenciler için esnekliği nasıl artırdıklarını ve gerek gizliliği gerekse testlerde hile yapılmamasını nasıl sağladıklarını da keşfedin.

  Daha fazla bilgi edinin »

  Video

  VoiceThread CEO'su Steve Muth'un, şirketinin yenilikçi ve erişilebilir çözümler geliştirerek eğitimcilerin öğrencilere öğrenme konusunda daha kişiselleştirilmiş geri bildirimde bulunmasına AWS'nin nasıl imkan sağladığına ilişkin açıklamalarını izleyin.

  Hemen izleyin »

 • Eğitim için veriyi bilgiye dönüştürme
 • Eğitim için veriyi bilgiye dönüştürme

  Veriler, doğru kullanıldığında kurum ve bölgelerin hem öğrenmeyi hem de diğer iş işlevlerini iyileştirmesine yardımcı olabilir. En kapsamlı veri yönetimi platformuna ve çözüm ortakları tarafından sunulan çok sayıda çözüme sahip olan AWS, verilerinizin toplama, alma, işleme, analiz, kısa süreli depolama ve arşivleme dahil olmak üzere yaşam döngüsünün tamamını optimize etmenize yardımcı olabilir. Son kullanıcılar için öğrenme ve karar verme süreçlerini iyileştirmeye yönelik eyleme dönüştürülebilir veri görselleştirmeleri geliştirmek adına esnek, uygun maliyetli ve güvenli hizmetler de sunuyoruz.

  product-page-diagram_banking-data-analytics-management-02

  Örnek olay incelemesi

  Bir Eğitim Teknolojisi şirketi olan BibliU'nun aralarında Amazon QuickSight'ın da olduğu AWS hizmetlerini kullanarak kütüphane ve üniversite sistemleri ile entegre olan yenilikçi bir E-ders Kitabı yazılım platformunu nasıl geliştirdiğini öğrenin. Platform, öğrencilere her cihazda uygun maliyetle ve kullanışlı bir şekilde ders kitabı içerikleri sağlıyor.

  Daha fazla bilgi edinin »

  Blog

  Blackboard gibi Eğitim Teknolojisi şirketlerinin Amazon QuickSight'ı entegre ederek müşteri odaklı bir veri analizi vizyonunu nasıl desteklediklerini öğrenin.

  Daha fazla bilgi edinin »

  Video

  Verilerinizden daha ayrıntılı bilgi edinebilmek için makine öğreniminin doğal dil becerilerinden nasıl faydalanabileceğinizi öğrenin. Bu güçlü ve kullanıma hazır özellikler, dileyen herkesin gizli eğilimleri ve aykırı değerleri keşfederek iş açısından başarıyı beraberinde getiren önemli etmenleri belirlemesini kolaylaştırır.

  Hemen izleyin »

 • Son kullanıcı desteğini iyileştirin ve maliyetleri azaltın
 • Son kullanıcı desteğini iyileştirin ve maliyetleri azaltın

  Eğitim Teknolojisi şirketleri, eğitimcileri ve eğitimcilerin öğrenmeyi iyileştirme misyonlarını desteklemek için ciddi gayret gösterir. AWS, benimseme düzeyini ve gerek kurum gerekse eğitimci başarısını artırmak amacıyla daha düşük bir maliyetle daha güçlü müşteri hizmeti sunmanıza yardımcı olan çok kanallı bir bulut iletişim merkezi çözümü sunuyor.

  amazon-connect-edtech

  Araştırma raporu

  Forrester Research, Amazon Connect'e geçiş yapmanın üç yıllık finansal etkisinin ortalama müşterinin ciddi maliyet tasarruflarının yanı sıra gelirde ve temsilci verimliliğinde artış elde etmesine yardımcı olduğu sonucuna vardı. 

  Raporu görüntüleyin »

  Örnek olay incelemesi

  K12 bölgesi Los Angeles Unified'ın 700.000 öğrencinin Amazon Connect yardımıyla uzaktan öğrenmeye geçiş yapmasına yardımcı olarak okul bölgesinin nasıl hızlı bir şekilde BT ile ilgili soruları yanıtlayacak ve temsilcilere uzaktan destek sunacak duruma gelmesini sağladığını öğrenin.

  Daha fazla bilgi edinin »

  Müşteri öyküleri

  Eğitimin her aşamasında giderek daha da yaygın bir şekilde kullanılan Amazon Connect, uzaktan çalışan temsilcileri destekleyen iletişim merkezi çözümleri sunuyor. Bu müşterilerin nasıl başardığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Daha fazla bilgi edinin »

AWS Eğitim Teknolojisi Müşterilerinin Görüşleri

Instructure

"Teknolojinin kullanımıyla eğitimin her yönüyle giderek artan bir şekilde desteklenmesiyle, buluta özel geliştirilmiş açık bir öğrenme platformuna olan ihtiyaç daha önce hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye ulaştı. AWS omurgası üzerine geliştirilen Instructure, toplulukları eğitim ve öğrenime özel olarak odaklanarak bir araya getiriyor ve bunu, öğretme faaliyetlerinin gücünü artırarak, öğrenimi geliştirerek ve etkiyi pekiştirerek gerçekleştiriyor."

 - Mitch Benson, Ürün Baş Sorumlusu, Instructure

 

Ellucian

"AWS ile aramızdaki ilişkinin yıllar içinde teknik çözüm ortaklığından müşteriler üzerinde olumlu bir etki yaratan gerçek bir ortaklığa doğru evrildiğine tanık olduk. Müşteri yaşam döngüsünün her yönünde AWS ile etkileşimde olmak, Ellucian'ın başlangıçtaki müşteri etkileşimi ve çözüm ulaştırma safhasından devam eden müşteri hizmetlerine kadar yolculuğun her aşamasında daha hızlı hareket etmesine olanak tanıdı."

- Kuljit Dharni, Kıdemli Başkan Yardımcısı, Ortaklıklar ve Stratejik Programlar, Ellucian

echo360

"Dünyanın dört bir yanındaki eğitimciler ve öğrenciler hem çevrimiçi hem de hibrit öğretim ve öğrenim çalışmalarında Echo360'a güveniyor. Bu nedenle, Echo360 küresel çapta toplam çalışma süresinin %99,999'unda aktif olma konusunda kararlıdır. Çözüm, yerel olarak AWS Cloud için geliştirilmiş ve gerektiğinde hızlı biçimde kapasite ölçeklendirmesi yapmak üzere tasarlanmıştır. Bu sayede talepteki en büyük artışlara bile daha yavaş sürelerde gereksiz kaynak tüketmeden yanıt verebilir."

- Tony Abate, COO, Echo360

GoNoodle

"GoNoodle'ın misyonu, geleceğin yetişkinleri olacak günümüzün çocuklarını etkileşime girerek geliştirmek ve bu çocukları seven yetişkinlere her gün İyi Enerji yüklemektir. Kullandığımız AWS Infrastructure Services sayesinde on milyonlarca eve ve ABD'de ilköğretim düzeyindeki her beş devlet okulundan dördüne hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmayı başararak büyük ölçekte odaklanma, sükunet ve eğlence oluşturduk."

- Ann Howard, Üründen Sorumlu Başkan Yardımcısı, GoNoodle

Pearson

"AWS'yi kullandığımız için bir şeyi konsept veya yeni sürüm aşamasından alıp bir dizi ortamdan geçirdikten sonra hızlı bir şekilde test etme kabiliyetimiz önemli ölçüde gelişti." 

- Ian Wright, Altyapı ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Pearson

Örnek olay incelemeleri ve kaynaklar

Örnek olay incelemesi - Pearson

Küresel eğitim içerikleri, değerlendirme ve dijital hizmetler sağlayıcısı Pearson, AWS'yi kullanarak yüzlerce öğrenciye hizmet verecek şekilde ölçeklendirme yaptı, veritabanı yönetimi yükünü kurum içi çalışanların üzerinden aldı ve yıllık maliyetlerini 5 milyon USD azalttı. Hikayenin tamamını okuyarak Pearson'ın gerçekleştirdiği dijital dönüşümün çevikliği ve inovasyonu artırırken maliyetleri nasıl optimize ettiğini öğrenin.

Hikayenin tamamını okuyun »

Kamu Sektörü Startup'ları

AWS Cloud, startup’ların verimli bir şekilde çalışıp çevik kalmanın yanı sıra eksiksiz bir teknoloji platformundan yararlanmalarını sağlar. AWS ilk günden itibaren modern eğitim çözümleri ve mobil uygulamalar oluşturmanızı, küresel bir altyapıdan yararlanmanızı ve maliyetlerden tasarruf etmenizi sağlar. Dünya çapında öğrencileri kodlamaya başlamaya teşvik eden Code.org’un bir hafta içinde sıfırdan 20 milyon öğrenciye nasıl ulaştığını görün.

AWS’nin startup'lara sunduğu özel avantajlar hakkında daha fazla bilgi edinin »

Eğitim için AWS Blog

Yapay zekadan dijital dönüşüme kadar en güncel bulut haberlerini, müşteri hikayelerini ve yeni başlayanlardan bulut uzmanlarına kadar herkese yönelik teknik eğitimleri keşfedin. Blog üzerinden en son güncellemeleri alın. 

Daha fazla bilgi edinin »

Eğitim ve Araştırma Marketi

AWS'de yazılım çözümlerini keşfedin, satın alın, geçirin ve dağıtın. İstediğiniz iş yazılımlarını dakikalar içinde edinin ve yalnızca kullandığınız kadar ödeyin.

İhtiyaçlarınızı karşılayan AWS Marketplace ürünlerini bulun »

 

Hiçbir güncellemeyi kaçırmayın: Posta listemize katılın

AWS'den EdTech kaynakları, haberleri ve etkinliklerine ilişkin güncellemeleri almak ister misiniz?
EdTech şirketleri için AWS’deki yeniliklere ilişkin güncel haberleri almak için kaydolun.


Kullanmaya başlayın

Her tip ve büyüklükteki eğitim teknolojisi şirketi, AWS’ye güveniyor. Uzmanlarımızla iletişime geçerek kendi AWS Cloud yolculuğunuzu hemen başlatın.