Amazon EKS Anywhere yükleyicisini indirin ve çalıştırın.

S: Amazon EKS Anywhere nedir?

Amazon EKS Anywhere, doğrudan çıplak metal sunucularında veya VMware vSphere kullanarak kendi şirket içi altyapınızda Kubernetes kümeleri oluşturmanıza ve çalıştırmanıza yardımcı olan Amazon EKS için bir dağıtım seçeneğidir. Çıplak metalde EKS Anywhere hakkında buradan daha fazla bilgi edinin. Müşterilerimizden elde ettiğimiz bilgilerle geriye doğru çalışarak daha fazla dağıtım hedefi için destek eklemeye devam etmeyi planlıyoruz. Kubernetes; dağıtımı otomatikleştirmek, ölçeklendirmek ve container'lı uygulamaların yönetimi için açık kaynaklı bir yazılımdır ve Amazon EKS, AWS'de Kubernetes çalıştırmak için yönetilen bir Kubernetes hizmetidir. Amazon EKS Anywhere, Amazon EKS tarafından AWS'deki kümeler için kullanılan Kubernetes dağıtımının aynısı olan Amazon EKS Distro'yu temel alan şirket içi Kubernetes kümeleri oluşturmak ve çalıştırmak için yüklenebilir bir yazılım paketi sağlar. Amazon EKS Anywhere, küme yönetimini otomatikleştirirken şirket içi Kubernetes kümelerinin oluşturulmasını ve çalıştırılmasını basitleştirmeye yardımcı olur; böylece destek maliyetlerinizi azaltabilir ve yedekli açık kaynak ve üçüncü taraf araçlarının bakımından kaçınabilirsiniz. Ayrıca, EKS Connector aracılığıyla her yerde çalışan tüm Kubernetes kümelerinizi (EKS Anywhere kümeleri dahil) görüntülemek için EKS konsolunu kullanabilirsiniz.

S: EKS Anywhere'i neden kullanmalıyım?

Günümüzde şirket içinde Kubernetes kümelerini çalıştıran birçok müşteri, birden fazla üçüncü taraf aracını birleştirmeli, test etmeli ve entegrasyonunu gerçekleştirmeli ve her araç için ayrı destek sözleşmesi satın almalıdır. Ayrıca müşteriler, herhangi bir değişikliğin diğer araçlarla uyumluluğu bozmamasını sağlarken aynı zamanda Kubernetes'i şirket içinde çalıştırmak için gereken her araç için en son güncellemeleri ve güvenlik düzeltme eklerini takip edecek değerli kaynaklar tahsis etmelidir. Bu, ortamlarda uygulamaları yönetmeyi zorlaştıran bulut ve şirket içi kümeler arasında gereksiz karmaşıklığa, bölünmüş destek seçeneklerine ve tutarsızlıklara yol açar. Amazon EKS Anywhere sayesinde artık Amazon EKS ile uyumlu olan ve Kubernetes'i şirket içinde çalıştırmak için gereken işletim sistemi ve ağ iletişimi için varsayılan yapılandırmalarla küme yüklemesini basitleştirmek üzere optimize edilmiş Kubernetes operasyonel araçlarını kullanabilirsiniz. Amazon EKS Anywhere, Amazon EKS tarafından dağıtılan aynı Kubernetes dağıtımı olan Amazon EKS Distro'yu kullanır ve bu sayede en son yazılım güncellemeleri ve genişletilmiş güvenlik düzeltme ekleri gibi Amazon EKS'nin en iyi uygulamalarıyla tutarlı kümeleri kolayca oluşturabilirsiniz. Amazon EKS Anywhere küme dağıtımlarınız ve içerisindeki entegre araçlar için AWS ile yapılan destek sözleşmelerinden yararlanarak destek maliyetlerinizi azaltabilir ve yedekli açık kaynak ve üçüncü taraf araçlarının bakımından kaçınabilirsiniz. 

S: Amazon EKS Distro nedir?

Amazon EKS Distro, her yerde manuel olarak Kubernetes kümeleri oluşturabilmeniz için Amazon EKS tarafından dağıtılan aynı açık kaynak Kubernetes ve bağımlılıkların dağıtımıdır. Amazon EKS Distro, açık kaynak Kubernetes'in ikili dosyaları ve container'larını, etcd (küme yapılandırma veritabanı), ağ iletişimi, depolama eklentilerini içerir; hepsi uyumluluk açısından test edilmiştir. Amazon EKS Distro, önceki sürümlerin derlemelerini en son kritik güvenlik düzeltmeleri ile güncelleyerek topluluk desteği sona erdikten sonra Kubernetes sürümlerine genişletilmiş destek sağlayacaktır. Sürümler ve güncellemelerin ortak bir kaynağı için GitHub'dan veya Amazon S3 ve Amazon ECR aracılığıyla AWS içinden Amazon EKS Distro sürümlerine güvenle erişebileceksiniz.

S: EKS Connector nedir?

EKS Connector, bir Kubernetes kümesinde çalışan ve kümenin Amazon EKS'ye kaydolmasını sağlayan bir yazılım aracısıdır. Şirket içinde çalışan Amazon EKS Anywhere kümeleri, EC2 üzerinde kendi kendine yönetilen kümeler ve AWS dışında çalışan diğer Kubernetes kümeleri dahil olmak üzere herhangi bir uyumlu Kubernetes kümesini EKS Connector aracılığıyla Amazon EKS'ye bağlayabilirsiniz. Bağlandıktan sonra, kümenin nerede çalıştığından bağımsız olarak tüm bağlı kümeleri ve temel Kubernetes kaynaklarını görüntülemek için EKS konsolunu kullanabilirsiniz.

S: EKS konsolu nedir?

Amazon EKS; Kubernetes kümeleri ve uygulamalarına bağlanmak, bunları görselleştirmek ve bunlara yönelik olarak sorun gidermek için AWS konsolunda entegre bir pano sağlar. EKS Connector aracılığıyla her yerde çalışan tüm Kubernetes kümelerinizi (EKS Anywhere kümeleri dahil) görüntülemek için EKS konsolunu kullanabilirsiniz.

S: EKS Anywhere bir AWS bölgesine internet bağlantısı gerektiriyor mu?

Üç bağlantı seçeneği vardır: tam olarak bağlı, kısmi olarak bağlantısı kesilmiş ve tam olarak bağlantısı kesilmiş. Tam olarak bağlı ve kısmi olarak bağlantısı kesilmiş bağlantı için Amazon EKS Anywhere kümelerinizi AWS'ye bağlayabilirsiniz. Bu, bugün itibariyle her yerde çalışan kümeleri tek bir yerde görmek için EKS konsolundan faydalanmanızı sağlar. App Mesh ile entegre etme, merkezi gözlemlenebilirlik için AWS'ye günlük kayıtları ve ölçümler gönderme, Amazon S3 klasörlerinde küme yedekleri ve anlık yedekler oluşturma, küme maliyet yönetimi ve optimizasyon araçları çalıştırma ve uygunluk denetimleri, denetim izlemesi raporlaması yürütme ve yapılandırma politikası uygulanması desteği de gelecekte sunulacaktır. Kısmi olarak bağlantısı kesilmiş kümeler durumunda kümelerde çalışan uygulamalarınıza bir etkisi olmaz fakat aralıklı bağlantı kesilmeleri birkaç saat sürebileceğinden AWS konsolundaki EKS konsolu gibi özellikler bağlantı kesilmesi zamanındaki durumu gösterecek ve bağlantı geri geldiği zaman nihai tutarlılık tekrardan sağlanacaktır. Bağlantının kesilmesi durumlarında kümelerinizi çalıştırmak için EKS Distro'yu kullanabilir ve açık kaynaklı araçlardan faydalanabilirsiniz.

S: Amazon EKS Anywhere ile Amazon EKS Distro arasında nasıl bir ilişki vardır?

Kubernetes'i şirket içinde çalıştırmak için ihtiyacınız olan iki şey vardır. İlk olarak, her yerde dağıtılabilen güvenilir bir dağıtıma ihtiyacınız vardır (Amazon EKS Distro). İkinci olarak, geliştirmeden üretim ortamına geçtiğinizde, uygun ölçekte çalıştırmak için yönetim araçlarına ihtiyacınız vardır (Amazon EKS Anywhere). Halihazırda kendi Kubernetes kümelerinizi yönetiyorsanız ortamlarınız boyunca Kubernetes'i güvenli, sabit ve topluluk destekli bir sürümüne standartlaştırmak için Amazon EKS Distro'dan yararlanabilirsiniz ve EKS Distro kümelerini oluşturmak ve yönetmek için açık kaynaklı araçları kullanabilirsiniz. Amazon EKS Anywhere, EKS Distro'yu kullanır ve şirket içi altyapınızda küme oluşturma, yönetim ve operasyonları basitleştiren otomasyon araçları sağlar. Amazon EKS Anywhere aynı zamanda, işletim sistemi ve ağ iletişimi üzerinde varsayılan yapılandırmalar sunar ve üretimde Kubernetes çalıştırmak için ihtiyaç duyacağınız ek katı araçlar sağlar.

S: Amazon EKS Anywhere nasıl bir işlevsellik sunar?

Amazon EKS Anywhere, küme yaşam döngüsü yönetimi için bir yükleyici ve komut satırı arabirimleri (CLI) sağlar. Düğüm işletim sistemi, container çalışma zamanı ve container ağ arabirimi (CNI) için varsayılan yapılandırmalara sahip, katı EKS Distro kümelerinin küme ön yüklemesinin yanı sıra GitOps bileşenleri gibi katı araçlar sunar. Küme yükseltme, küme ölçekleme ve tanılama toplama için araçlar sağlar. OAuth ve Open ID Connect federasyonunu kullanabilir ve Amazon EKS Anywhere kümelerinizin AWS IAM ile çalışmasını sağlamak için aws-iam-authenticator'dan yararlanabilirsiniz. Kümeleri AWS'ye bağlamak ve hepsini EKS konsolundan merkezi olarak görüntülemek için isteğe bağlı olarak EKS Connector'ı kullanabilirsiniz. 

S: Amazon EKS Anywhere kümeleri nasıl katılaşır?

Katı bir Kubernetes kümesi, karmaşıklığı azaltmak ve çalıştığı ortamda bir küme oluşturma ve çalıştırma ile ilgili küme yapılandırmasını otomatikleştirmek için size ön yapılandırılmış varsayılanlar sağlar. EKS Anywhere; düğüm işletim sistemi, container çalışma zamanı ve container ağ arabirimi (CNI) için Amazon EKS ile tutarlı isteğe bağlı varsayılanlar içeren katı EKS Distro çalıştırır.

S: Amazon EKS Anywhere, diğer AWS hizmetleriyle nasıl ilişkilidir?

Amazon EKS Anywhere kümelerinizi EKS Connector ile Amazon EKS konsoluna bağlayabilir ve küme yapılandırmasını ve iş yükü durumunu görebilirsiniz. AWS Controllers for Kubernetes (ACK) aracılığıyla Amazon S3, Amazon RDS, Amazon SNS, Amazon API Gateway, Amazon DynamoDB gibi AWS hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. AWS SSM aracılarını kullanarak EKS Anywhere altyapı kaynaklarını bağlayabilir ve SSM konsolunu kullanarak bunları görüntüleyebilirsiniz.

S: Amazon ECR'yi EKS Anywhere ile nasıl kullanabilirim?

Mevcut CI/CD işlem hatlarınızı Amazon ECR'ye yönlendirebilir ve şirket içi ağınızdan güvenli bir tünel oluşturmak için AWS Direct Connect ve VPN gibi AWS hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Genel bir görüntü deposu için ECR'yi de kullanabilirsiniz. 

S: EKS Anywhere, harici işlem için hangi platform ve işletim sistemlerini destekler?

Amazon EKS Anywhere, VMware vSphere ve çıplak metal sunucu dağıtımlarını destekler ve yakında ek dağıtım hedefleri için destek eklenecektir. Amazon EKS Anywhere, varsayılan düğüm işletim sistemi olarak AWS tarafından oluşturulan Linux tabanlı açık kaynak bir işletim sistemi olan Bottlerocket'ı ve bir düğüm işletim sistemi alternatifi olarak Ubuntu'yu sağlar. Müşteri geri bildirimlerine dayanarak, müşterilerin Amazon EKS Anywhere'i çalıştırabileceği işletim sistemi seçeneklerini genişletmeyi planlıyoruz.

S: EKS Anywhere, çıplak metal kümelerini destekler mi?

Evet, EKS Anywhere için çıplak metal desteği genel kullanıma sunuldu. Buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Çıplak metalde Amazon EKS Anywhere'i kullanmaya başlamak için Amazon EKS Anywhere belgelerini ziyaret edin.

S: EKS Anywhere, temel müşteri donanımını yönetiyor mu?

Hayır. EKS Anywhere, temel küme altyapısını veya küme denetim düzleminizi yönetmeyecek. Yönetim paylaşılan bir sorumluluk modeli olacak. AWS, çevrimiçi ve çevrimdışı çalışabilen küme yönetim araçları sağlayacaktır ancak temel altyapı, platform ekibinizin sorumluluğundadır.

S: EKS Anywhere'i kullanmak için hangi ön koşulların karşılanması gerekmekte ve nasıl kullanmaya başlarım?

Ön koşullar ve kullanmaya başlama talimatları için https://anywhere.eks.amazonaws.com/docs/getting-started/install/ adresini ziyaret edin. 

S: EKS Anywhere, AWS Snowball Edge ile çalışacak mı?

Evet. Müşteriler, container tabanlı uygulamalarını sağlam ve mobil uçta çalıştırmak için AWS Snowball Edge üzerinde EKS Anywhere'i kullanabilir. Bu uç konumları arasında inşaat sahaları, petrol platformları gibi sabit koşulları olmayan ortamlar veya gemiler, otonom araçlar ve hızla konuşlandırılan askeri kuvvetler gibi mobil ortamlar bulunur. EKS Anywhere for Snowball Edge, 2022'de kullanıma sunulacaktır.

S: EKS Anywhere'in maliyeti nedir?

EKS Anywhere'i kullanmak için peşin taahhüt ya da ücret yoktur. AWS Enterprise Support, bir Amazon EKS Anywhere Support Aboneliği satın almak için ön koşuldur. EKS Anywhere Support Abonelikleri fiyatlandırması, küme tabanlı bir modele göre hesaplanır. AWS Enterprise Support hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz. Fiyatlandırma örnekleri ve daha fazla bilgi için EKS Anywhere fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

S: EKS Anywhere'i AWS Cloud'da dağıtabilir miyim?

Amazon EKS Anywhere, AWS Cloud'da çalışmak için tasarlanmamıştır. AWS İçin Kubernetes Kümesi API Sağlayıcısı ile entegre olmaz. AWS Cloud'da Kubernetes kümeleri dağıtmayı planlıyorsanız Amazon EKS'yi kullanmanızı önemle tavsiye ederiz.

S: Amazon EKS Anywhere'i AWS Outposts üzerinde dağıtabilir miyim?

Amazon EKS Anywhere, AWS Outposts üzerinde çalışmak için tasarlanmamıştır. AWS Outposts üzerinde Kubernetes kümeleri dağıtmayı planlıyorsanız AWS Outposts üzerinde Amazon EKS'yi kullanmanızı önemle tavsiye ederiz.

Sign up for a free account
EKS Anywhere hakkında daha fazla bilgi edinin

Ürüne genel bakış sayfasını ziyaret edin.

Daha fazla bilgi edinin 
Kullanmaya Başlayın
Ürün fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin

Amazon EKS Anywhere Fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

Daha fazla bilgi edinin 
Kullanmaya başlama
Oluşturmaya hazır mısınız?

Amazon EKS Anywhere'i kullanmaya başlayın.

Daha fazla bilgi edinin