Application, Network ve Classic Load Balancer hizmetlerinde yalnızca kullandığınız kadar ödeme yaparsınız. Ayrıntılar için SSS sayfasını inceleyin.

Application Load Balancer

Application Load Balancer hizmetinin çalıştığı her saat veya dakikaya ek olarak saatlik Yük Dengeleyici Kapasite Birimi (LCU) kullanımı için ücretlendirilirsiniz.

Network Load Balancer

Network Load Balancer hizmetinin çalıştığı her saat veya dakikaya ek olarak Network Load Balancer tarafından yapılan saatlik Yük Dengeleyici Kapasite Birimi (LCU) kullanımı için ücretlendirilirsiniz.

Classic Load Balancer

Classic Load Balancer hizmetinin çalıştığı her saat veya dakikaya ek olarak yük dengeleyiciniz üzerinden aktarılan GB başına ücretlendirilirsiniz.

 • AWS Bölgelerine Göre Application Load Balancer Fiyatlandırması
 • AWS Bölgelerine Göre Network Load Balancer Fiyatlandırması
 • AWS Bölgelerine Göre Classic Load Balancer Fiyatlandırması
 • AWS Bölgelerine Göre Application Load Balancer Fiyatlandırması
 • Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

  LCU Ayrıntıları

  LCU, Application Load Balancer hizmetinin trafiğinizi işleme boyutunu ölçer (bir saatin ortalaması alınır). Ölçülen dört boyut şunlardır:

  • Yeni bağlantılar: Saniye başına yeni kurulan bağlantı sayısı. Genelde her bağlantıdan birden fazla istek gönderilir.
  • Etkin bağlantılar: Bir dakika boyunca etkin olan bağlantı sayısı.
  • İşlenen bayt miktarı: HTTP(S) istekleri ve yanıtları için Gigabayt (GB) cinsinden yük dengeleyici tarafından işlenen bayt sayısı.
  • Kural değerlendirmeleri: Yük dengeleyiciniz tarafından işlenen kural sayısı ve istek hızı ile hesaplanır. İşlenen ilk 10 kuraldan ücret alınmaz (Kural değerlendirme sayısı = İstek hızı * (İşlenen kural sayısı - 10 ücretsiz kural)

  Yalnızca en yüksek kullanıma sahip olan boyut için ücretlendirme yapılır. Bir LCU şunları içerir:

  • Saniye başına 25 yeni bağlantı.
  • Dakika başına 3000 etkin bağlantı.
  • EC2 bulut sunucuları, container’lar ve IP adresleri hedefleri için saat başına 1 GB ve Lambda işlevi hedefleri için saat başına 0,4 GB
  • Saniye başına 1000 kural değerlendirmesi

  Amazon EC2 hizmet ücretleri geçerlidir ve ayrıca faturalanır.
  Not 1: HTTPS dinleyicileri için LCU hesaplaması başına saniyede 25 yeni bağlantı, anahtar boyutu 2 K altında olan RSA sertifikaları ve 256 K altında olan ECDSA sertifikaları için geçerlidir. Anahtar boyutu daha büyük olan sertifikalar için lütfen fiyatlandırma hakkında SSS sayfasına bakın. Not 2: Yapılandırılmış kural sayısı 10 veya daha azsa LCU hesaplamasında kural değerlendirme boyutu yoksayılır.


  Fiyatlandırma Örnekleri

  Fiyatlandırma örneği 1

  Uygulamanıza her saniye, 2 dakika süren ortalama 1 yeni bağlantı yapıldığını düşünelim. İstemci saniyede ortalama 5 istek gönderiyor ve istekler ile yanıtlar için işlenen toplam bayt miktarı saniyede 300 KB. Yük dengeleyicide istemci isteklerini yönlendirmek için yapılandırdığınız 60 kural var. Aylık Application Load Balancer maliyetinizi ABD Doğu 1 Bölgesindeki fiyatlandırmayı kullanarak şu şekilde hesaplarız:

  • Yeni bağlantı sayısı (saniye başına): Her LCU, saniye başına 25 yeni bağlantı sunar (saatlik ortalama). Uygulamanız saniyede 1 yeni bağlantı aldığından 0,04 LCU kullanmış olur (saniyede 1 bağlantı/saniyede 25 bağlantı)
  • Etkin bağlantı sayısı (dakika başına): Her LCU, dakika başına 3000 etkin bağlantı sunar. Uygulamanıza her saniye, 2 dakika süren 1 yeni bağlantı yapılıyor. Bu da dakikada 120 etkin bağlantı veya 0,04 LCU olarak yorumlanabilir (dakikada 120 etkin bağlantı/dakikada 3000 etkin bağlantı)
  • İşlenen Bayt Miktarı (GB/saat): Her LCU saatte 1 GB işlenmiş bayt sunar. Her istemci bağlantısı saniyede 300 KB veri aktardığından saatlik 1,08 GB veya 1,08 LCU (1,08 GB/1 GB) kullanılmış olur.
  • Kural değerlendirmesi (saniye başına): Hesaplamada kolaylık sağlama açısından her istek için yapılandırılmış tüm kuralların işleme alındığını düşünelim. Her LCU, saniye başına 1000 kural değerlendirmesi sunar (saatlik ortalama). Uygulamanız saniyede 5 istek aldığından, her biri için 60 kuralın işlenmesi saniyede en fazla 250 kuralın işlenmesi (60 işlenen kural - 10 ücretsiz kural) * 5 veya 0,25 LCU (saniyede 250 kural değerlendirmesi/saniyede 1000 kural değerlendirmesi) anlamına gelir.

  Bu değerler kullanıldığında saatlik faturalandırma, dört boyut arasında en fazla kullanılan LCU miktarı dikkate alınarak hesaplanır. Bu örnekte işlenen bayt miktarı (1,08 LCU), yeni bağlantı sayısı (0,04 LCU), etkin bağlantı sayısı (0,04 LCU) ve kural değerlendirme sayısından (0,25 LCU) daha büyüktür ve sonuçta saatlik 0,00864 USD (1,08 LCU*LCU başına 0,008 USD) veya aylık 6,22 USD (0,00864 USD*24 saat*30 gün) toplam ücret alınır.

  Saatlik 0,0225 USD ücret eklendiğinde toplam Application Load Balancer maliyeti şöyle olur:

  • Saatlik 0,03114 USD (0,0225 USD saatlik ücret+0,00864 USD LCU ücreti) veya
  • Aylık 22,42 USD (0,03114 USD*24 saat*30 gün).
  Fiyatlandırma örneği 2

  Mobil uygulamanıza her saniye, 3 dakika süren ortalama 100 yeni bağlantı yapıldığını düşünelim. İstemci bağlantı başına saniye başına ortalama 4 istek gönderiyor ve bağlantı başına 1000 bayt işleniyor. Yük dengeleyicide istemci isteklerini yönlendirmek için yapılandırdığınız 20 kural var. Aylık Application Load Balancer maliyetinizi ABD Doğu Bölgesindeki fiyatlandırmayı kullanarak şu şekilde hesaplarız:

  • Yeni bağlantı sayısı (saniye başına): Her LCU, saniyede 25 bağlantı sunar. Mobil uygulamamız saniyede 100 yeni bağlantı kullandığından 4 LCU kullanmış olur (saniyede 100 bağlantı/saniyede 25 bağlantı)
  • Etkin bağlantı sayısı (dakika başına): Her LCU, dakika başına 3000 etkin bağlantı sunar. Mobil uygulamanız saniyede, her biri 3 dakika süren 100 yeni bağlantı aldığından, dakikada 18.000 maksimum etkin bağlantı veya 6 LCU kullanılmış olur (dakikada 18.000 etkin bağlantı/dakikada 3000 etkin bağlantı)
  • İşlenen bayt miktarı (GB/saat): Her LCU saatte 1 GB sunar. Mobil uygulamamız bağlantı başına ortalama 1000 bayt veri aktardığından saatte 0,36 GB veya 0,36 LCU (0,36 GB/1 GB) kullanılmış olur.
  • Kural değerlendirmesi (saniye başına): Her LCU, saniye başına 1000 kural değerlendirmesi sunar (saatlik ortalama). Uygulamanız bağlantı başına saniyede 4 istek aldığından tüm bağlantılarda saniyede 400 istek almış olur. Bu sonuçlar için 20 yapılandırılmış kural, saniyede maksimum 4000 kural değerlendirmesi yapılmasına neden olur (20 yapılandırılan kural - 10 ücretsiz kural)*400 veya 4 LCU (saniyede 4000 kural değerlendirmesi/saniyede 1000 kural değerlendirmesi)

  Bu değerler kullanıldığında saatlik faturalandırma, dört boyut arasında en fazla kullanılan LCU miktarı dikkate alınarak hesaplanır. Bu örnekte etkin bağlantı sayısı (6 LCU), yeni bağlantı sayısından (4 LCU), bant genişliğinden (0,36 LCU) ve kural değerlendirme sayısından (4 LCU) büyüktür. Bu da sonuç olarak saatlik 0,048 USD (6 LCU*0,008 USD) veya aylık 34,56 USD (0,048 USD*24 saat*30 gün) yapar.

  Saatlik 0,0225 USD ücret eklendiğinde toplam Application Load Balancer maliyeti şöyle olur:

  • Saatlik 0,0705 USD (0,0225 USD saatlik ücret+0,048 USD LCU ücreti) veya
  • Aylık 50,76 USD (0,048 USD*24 saat*30 gün).
  Fiyatlandırma örneği 3: Yalnızca Lambda hedeflerine sahip Application Load Balancer

  Uygulamanıza her saniye ortalama 100 yeni bağlantı yapıldığını ve her bağlantının 200 milisaniye sürdüğünü düşünelim. İstemci saniyede ortalama 100 istek gönderiyor ve bağlantı süresi boyunca Lambda istekleri ve yanıtları için işlenen bayt miktarı 14 KB. Yük dengeleyicide istemci isteklerini yönlendirmek için yapılandırdığınız 20 kural var. Aylık Application Load Balancer maliyetinizi ABD Doğu 1 Bölgesindeki fiyatlandırmayı kullanarak şu şekilde hesaplarız:

  • Yeni bağlantı sayısı (saniye başına): Her LCU, saniye başına 25 yeni bağlantı sunar (saatlik ortalama). Uygulamanız saniyede 100 yeni bağlantı aldığından 4 LCU kullanmış olur (saniyede 100 bağlantı/saniyede 25 bağlantı)
  • Etkin bağlantı sayısı (dakika başına): Her LCU, dakika başına 3000 etkin bağlantı sunar. Uygulamanıza her saniye, her biri 200 milisaniye süren 100 yeni bağlantı yapılıyor. Bu da dakikada 100 etkin bağlantı veya 0,03 LCU olarak yorumlanabilir (dakikada 100 etkin bağlantı/dakikada 3000 etkin bağlantı)
  • İşlenen bayt miktarı (GB/saat): Her LCU Lambda trafiği için saatte 0,4 GB sunar. Her istemci ortalama olarak 14 KB boyutunda veri aktardığından saatte 5,04 GB veri (istek+yanıt başına işlenen 14 KB * saniyede 100 istek * 3600 saniye) veya saatte 12,6 LCU (5,04 GB/0,4 GB) kullanılmış olur.
  • Kural değerlendirmesi (saniye başına): Hesaplamada kolaylık sağlama açısından her istek için yapılandırılmış tüm kuralların işleme alındığını düşünelim. Her LCU, saniye başına 1000 kural değerlendirmesi sunar (saatlik ortalama). Uygulamanız saniyede 100 istek aldığından, her biri için 20 kuralın işlenmesi saniyede en fazla 1000 kuralın işlenmesi (20 işlenen kural - 10 ücretsiz kural) * 100 veya 1 LCU (saniyede 1000 kural değerlendirmesi/saniyede 1000 kural değerlendirmesi) anlamına gelir.

  Bu durumda en çok LCU kullanımına sahip olan boyut, işlenen bayt miktarı boyutudur ve bu nedenle fatura hesaplamalarında işlenen bayt boyutundaki LCU kullanımı dikkate alınır. Saatlik LCU ücreti: 0,1008 USD (12,6 LCU*LCU başına 0,008). Saatlik 0,0225 USD ücret eklendiğinde toplam Application Load Balancer maliyeti şöyle olur:

  • Saatlik 0,1233 USD (0,0225 USD saatlik ücret+0,1008 USD LCU ücreti) veya
  • Aylık 88,78 USD (0,1233 USD*24 saat*30 gün).

  Saniyede 100 istek toplamda aylık 259,2 milyon (100*3600*24*30) istek yapar. Bu da 0,34 USD/milyon istek (88,78 USD/259,2) olur.

  Fiyatlandırma örneği 4: Hem EC2 hem de Lambda hedeflerine sahip Application Load Balancer

  Uygulamanıza her saniye, 2 dakika süren ortalama 1 yeni bağlantı yapıldığını düşünelim. İstemci saniyede ortalama 50 istek gönderiyor. Her istek/yanıt için yük dengeleyici üzerinden iki yönde aktarılan bayt miktarı 10 KB. İstekler ortalama %60 oranında EC2 bulut sunucusu hedefleri tarafından, %40 oranında da Lambda işlevleri hedefleri tarafından sunuluyor. Yük dengeleyicide istemci isteklerini yönlendirmek için yapılandırdığınız 50 kural var. Aylık Application Load Balancer maliyetinizi ABD Doğu 1 Bölgesindeki fiyatlandırmayı kullanarak şu şekilde hesaplarız:

  • Yeni bağlantı sayısı (saniye başına): Her LCU, saniye başına 25 yeni bağlantı sunar (saatlik ortalama). Uygulamanız saniyede 1 yeni bağlantı aldığından 0,04 LCU kullanmış olur (saniyede 1 bağlantı/saniyede 25 bağlantı)
  • Etkin bağlantı sayısı (dakika başına): Her LCU, dakika başına 3000 etkin bağlantı sunar. Uygulamanıza her saniye, 2 dakika süren 1 yeni bağlantı yapılıyor. Bu da dakikada 120 etkin bağlantı veya 0,04 LCU olarak yorumlanabilir (dakikada 120 etkin bağlantı/dakikada 3000 etkin bağlantı)
  • İşlenen bayt Miktarı (GB/saat): Her LCU EC2 hedefleri için saatte 1 GB işlenmiş bayt sunar. Her istemci bağlantısı EC2 bulut sunucusu hedefi için ortalama 300 KB veri aktardığından EC2 hedefleri için saatlik 1,08 GB veya 1,08 LCU (1,08 GB/1 GB) kullanılmış olur. Her LCU, Lambda hedefleri için 0,4 GB işlenmiş bayt sunar. Her istemci bağlantısı Lambda hedefleri için 200 KB veri aktardığından saatlik 0,72 GB veya Lambda hedefleri için 1,8 LCU (0,72 GB/0,4 GB) kullanılmış olur. EC2 ve Lambda hedeflerinde işlenen bayt miktarı için toplam LCU kullanımı 2,88 LCU olur.
  • Kural değerlendirmesi (saniye başına): Hesaplamada kolaylık sağlama açısından her istek için yapılandırılmış tüm kuralların işleme alındığını düşünelim. Her LCU, saniye başına 1000 kural değerlendirmesi sunar (saatlik ortalama). Uygulamanız saniyede 50 istek aldığından, her biri için 50 kuralın işlenmesi saniyede en fazla 2000 kuralın işlenmesi (50 işlenen kural - 10 ücretsiz kural) * 50 veya 2,00 LCU (saniyede 2000 kural değerlendirmesi/saniyede 1000 kural değerlendirmesi) anlamına gelir.

  Bu değerler kullanıldığında saatlik faturalandırma, dört boyut arasında en fazla kullanılan LCU miktarı dikkate alınarak hesaplanır. Bu örnekte işlenen bayt miktarı için LCU kullanımı (2,88 LCU), yeni bağlantı sayısı (0,04 LCU), etkin bağlantı sayısı (0,04 LCU) ve kural değerlendirme sayısından (2,00 LCU) daha büyüktür ve sonuçta saatlik 0,0230 USD (2,88 LCU*LCU başına 0,008 USD) veya aylık 16,56 USD (0,0230 USD*24 saat*30 gün) toplam ücret alınır.

  Saatlik 0,0225 USD ücret eklendiğinde toplam Application Load Balancer maliyeti şöyle olur:

  • Saatlik 0,0455 USD (0,0225 USD saatlik ücret+0,0230 USD LCU ücreti) veya
  • Aylık 32,76 USD (0,0455 USD*24 saat*30 gün).

  Yük dengeleyici, Lambda hedefleri için saniyede 20 istek alır ve bu da ayda yaklaşık 51,8 milyon istek yapar. Lambda istekleri için aylık LCU kullanım maliyetiniz 10,37 USD (1,8 LCU/Saat* 24 saat * 30 gün* LCU başına 0,008 USD) olur. Bunun sonucunda Lambda hedefleri için LCU kullanım maliyetleri bir milyon istek başına 0,20 USD olur.

 • AWS Bölgelerine Göre Network Load Balancer Fiyatlandırması
 • Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

  Network Load Balancer LCU Ayrıntıları

  LCU, Network Load Balancer hizmetinin trafiğinizi işleme boyutunu ölçer (bir saatin ortalaması alınır). Ölçülen üç boyut şunlardır:

  • Yeni bağlantılar veya akışlar: Saniye başına yeni kurulan bağlantı sayısı. Çoğu teknoloji (HTTP, WebSockets vb.), verimli çalışmak için TCP bağlantılarını yeniden kullanır. Yeni bağlantı sayısı genelde istek veya ileti sayınızdan daha düşük olur.
  • Etkin bağlantılar veya akışlar: Bir dakika boyunca etkin olan bağlantı sayısı.
  • Bant genişliği: Yük dengeleyici tarafından işlenen trafiğin Mbps cinsinden miktarı.

  Bu üç boyuttan yalnızca bir saat boyunca en yüksek kullanıma sahip olan için ücretlendirme yapılır. Network Load Balancer LCU birimi (NLCU) şunları içerir:

  • Saniye başına 800 yeni SSL harici bağlantı veya akış.
  • 100.000 etkin bağlantı veya akış (dakika başına örneklenir).
  • 2,22 Mbps (saatte 1 GB).

  Amazon EC2 hizmet ücretleri geçerlidir ve ayrıca faturalanır.


  Fiyatlandırma Örnekleri

  Fiyatlandırma örneği 1

  Uygulamanıza her saniye, 2 dakika süren ve 300 KB bant genişliği kullanan 1 yeni bağlantı yapıldığını düşünelim. Aylık Network Load Balancer maliyetinizi ABD Doğu 1 Bölgesindeki fiyatlandırmayı kullanarak şu şekilde hesaplarız:

  • Yeni bağlantılar veya akışlar: Her NLCU saniyede en fazla 800 yeni bağlantı sunar. Uygulamanız saniyede 1 yeni bağlantı aldığından 0,00125 NLCU kullanmış olur (saniyede 1 bağlantı/saniyede 800 bağlantı);
  • Etkin bağlantılar/akışlar: Her NLCU dakikada en fazla 100.000 etkin bağlantı sunar. Uygulamanıza her saniye, 2 dakika süren 1 yeni bağlantı yapılıyor. Bu da dakikada 120 etkin bağlantı veya 0,0012 NLCU olarak yorumlanabilir (120 etkin bağlantı/100.000 etkin bağlantı);
  • Bant genişliği: Her NLCU 2,22 Mbps sunar. Her istemci bağlantısı ortalama 300 KB veri aktardığından tüm bağlantılarda 2,4 Mbps veya 1,08 NLCU (2,4 Mbps/2,22 Mbps) kullanılmış olur.

  Bu değerler kullanıldığında saatlik faturalandırma, üç boyut arasında en fazla kullanılan ve saatlik ortalaması alınan NLCU miktarı dikkate alınarak hesaplanır. Bu örnekte bant genişliği boyutu (1,08 NLCU), hem yeni bağlantı (0,00125 NLCU) hem de etkin bağlantı sayısından (0,0012 NLCU) büyüktür. Kullanımın 60 dakika boyunca aynı şekilde devam ettiğini düşünecek olursak toplam ücret saatlik 0,00648 USD (1,08 NLCU*NLCU başına 0,006 USD) veya aylık 4,67 USD (0,00648 USD*24 saat*30 gün) olur.

  Saatlik 0,0225 USD ücret eklendiğinde toplam Network Load Balancer maliyeti şöyle olur:

  • Saatlik 0,0289 USD (0,0225 USD saatlik ücret+0,00648 USD NLCU ücreti) veya
  • Aylık 20,86 USD (0,0289 USD*24 saat*30 gün).
  Fiyatlandırma örneği 2

  Mobil uygulamanıza her saniye, 3 dakika süren ve 1000 bayt bant genişliği kullanan 1000 yeni bağlantı yapıldığını düşünelim. Aylık Network Load Balancer maliyetimizi ABD Doğu Bölgesindeki fiyatlandırmayı kullanarak şu şekilde hesaplarız:

  • Yeni bağlantılar/akışlar: Her NLCU saniyede 800 bağlantı sunar. Mobil uygulamamız saniyede 1000 yeni bağlantı kullandığından 1,25 NLCU kullanmış olur (saniyede 1000 bağlantı/saniyede 800 bağlantı);
  • Etkin bağlantılar/akışlar: Her NLCU dakikada 100.000 etkin bağlantı sunar. Mobil uygulamamız saniyede, her biri 3 dakika süren 1000 yeni bağlantı aldığından, dakikada 180.000 maksimum etkin bağlantı veya 1,8 NLCU kullanılmış olur (180.000 etkin bağlantı/100.000 etkin bağlantı);
  • Bant genişliği: Her NLCU 2,22 Mbps sunar. Mobil uygulamamız her istemci bağlantısı için ortalama 1000 bayt veri aktardığından tüm bağlantılarda 8 Mbps veya 3,60 NLCU (8 Mbps/2,22 Mbps) kullanılmış olur.

  Bu değerler kullanıldığında saatlik faturalandırma, üç boyut arasında en fazla kullanılan ve saatlik ortalaması alınan NLCU miktarı dikkate alınarak hesaplanır. Bu örnekte bant genişliği (3,6 NLCU), hem yeni bağlantı (1,25 NLCU) hem de etkin bağlantı sayısından (1,8 NLCU) büyüktür. Kullanımın 60 dakika boyunca aynı şekilde devam ettiğini düşünecek olursak toplam ücret saatlik 0,0216 USD (3,6 NLCU*0,006 USD) veya aylık 15,55 USD (0,0216 USD*24 saat*30 gün) olur.

  Saatlik 0,0225 USD ücret eklendiğinde toplam Network Load Balancer maliyeti şöyle olur:

  • Saatlik 0,0441 USD (0,0225 USD saatlik ücret+0,0216 USD NLCU ücreti) veya
  • Aylık 31,75 USD (0,044 USD*24 saat*30 gün).
 • AWS Bölgelerine Göre Classic Load Balancer Fiyatlandırması
 • Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

  Amazon EC2 hizmet ücretleri geçerlidir ve ayrıca faturalanır.

  Fiyatlandırma Örneği

  Örnek 1

  ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesindeki 10 Amazon EC2 bulut sunucusu üzerinde çalışan orta büyüklükteki bir web sitesi, gelen trafiği dengelemek için bir yük dengeleyici kullanabilir. Yük dengeleyici, 30 günlük dönemde 100 GB veri aktarımı yaparsa, yük dengeleyici saat ücreti 18 USD (veya saatlik 0,025 USDxgünde 24 saatx30 günx1 yük dengeleyici) ve yük dengeleyici aracılığıyla aktarılan veri için 0,80 USD (GB başına 0,008 USDx100 GB) olmak üzere toplamda 18,80 USD aylık ücret alınır. Bir saatin altındaki süreler bir saate tamamlanır. Amazon EC2 hizmet ücretleri geçerlidir ve ayrıca faturalanır.

Ek fiyatlandırma kaynakları

TCO Hesaplama Aracı

Toplam sahip olma maliyetinizi (TCO) hesaplayın

Temel Aylık Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Ekonomi Kaynak Merkezi

AWS'ye geçiş ile ilgili ek kaynaklar

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin

Kullanmaya başlama kılavuzuna ve video kaynaklarına göz atın

Daha fazla bilgi edinin 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanımı için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Console’da Elastic Load Balancing’i kullanmaya başlayın.

Oturum açın