Elastic Load Balancing, tümü uygulamalarınız için yüksek erişilebilirlik, otomatik ölçeklendirme ve güçlü güvenlik desteği sunan dört tür yük dengeleyici sunar: Application Load Balancer, Network Load Balancer, Gateway Load Balancer ve Classic Load Balancer. Bu tekliflerle yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Ayrıntılar için SSS sayfasını inceleyin.

Application Load Balancer

Application Load Balancer'ın çalıştığı her saat veya dakikaya ek olarak saatlik kullanılan Yük Dengeleyici Kapasite Birimi (LCU) sayısı için ücretlendirilirsiniz.

Network Load Balancer

Network Load Balancer'ın çalıştığı her saat veya dakikaya ek olarak Network Load Balancer tarafından saatlik kullanılan Network Load Balancer Kapasite Birimi (NLCU) sayısı için ücretlendirilirsiniz.

Gateway Load Balancer

Gateway Load Balancer'ın çalıştığı her saat veya dakikaya ek olarak Gateway Load Balancer tarafından kullanılan saatlik Gateway Load Balancer Kapasite Birimi (GLCU) sayısı için ücretlendirilirsiniz. Gateway Load Balancer, VPC sınırlarında uygulamaların GWLB ile güvenle trafik değişimini basitleştiren AWS PrivateLink teknolojisi tarafından desteklenen yeni bir VPC Uç Noktası türü olan Gateway Load Balancer Uç Noktası'nı (GWLBE) kullanır. GWLBE, ayrı olarak fiyatlandırılır ve faturalandırılır. Daha fazla bilgi edinin.

Classic Load Balancer

Klasik Yük Dengeleyici'nin çalıştığı her saat veya dakikaya ek olarak yük dengeleyiciniz aracılığıyla aktarılan GB başına ücretlendirilirsiniz.

Veri Aktarım Ücreti

ELB ücretlerine ek olarak standart AWS veri aktarım ücretlerine tabi olursunuz. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen Amazon EC2 fiyatlandırma sayfasının Veri Aktarımı bölümünü ziyaret edin.

AWS Ücretsiz Kullanım

AWS Ücretsiz Kullanım ile Elastic Load Balancing'i ücretsiz olarak kullanmaya başlayın. Kaydolan yeni AWS müşterileri, Classic ve Application Load Balancer'lar arasında paylaştırılan 750 saat, Classic Load Balancer'lar için 15 GB veri işleme ve Application Load Balancer'lar için 15 LCU alırlar.

 • Application Load Balancer
 • Region

  Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dâhil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS hizmetlerinin kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

  LCU Ayrıntıları

  LCU, Application Load Balancer hizmetinin trafiğinizi işleme boyutunu ölçer (bir saatin ortalaması alınır). Ölçülen dört boyut şunlardır:

  • Yeni bağlantılar: Saniye başına yeni kurulan bağlantı sayısı. Genelde her bağlantı başına birden fazla istek gönderilir.
  • Etkin bağlantılar: Dakika başına etkin olan bağlantı sayısı.
  • İşlenen bayt miktarı: HTTP(S) istekleri ve yanıtları için GB cinsinden yük dengeleyici tarafından işlenen bayt sayısı.
  • Kural değerlendirme sayısı: Yük dengeleyiciniz tarafından işlenen kural sayısı ve istek hızı ile hesaplanır. İşlenen ilk 10 kuraldan ücret alınmaz (Kural değerlendirme sayısı = İstek hızı * (İşlenen kural sayısı - 10 ücretsiz kural).

  Yalnızca en yüksek kullanıma sahip olan boyut için ücretlendirme yapılır. Bir LCU şunları içerir:

  • Saniye başına 25 yeni bağlantı.
  • Karşılıklı TLS kullanılırken dakikada 3.000 aktif bağlantı veya dakikada 1.500 aktif bağlantı.
  • Hedef olarak Amazon Esnek İşlem Bulutu (EC2) bulut sunucuları, container'lar ve IP adresleri için saat başına 1 GB ve hedef olarak Lambda işlevleri için saat başına 0,4 GB. Karşılıklı TLS özelliği kullanılırken, işlenen veriler, yük dengeleyicinin hedeflere yönlendirilen her istek için üst bilgilere eklediği sertifika meta verilerinin baytlarını içerir.
  • Saniye başına 1.000 kural değerlendirmesi

  Amazon EC2 hizmet ücretleri geçerlidir ve ayrı olarak faturalandırılır.
  Not 1: HTTPS dinleyicileri için LCU hesaplaması başına saniyede 25 yeni bağlantı, anahtar boyutu 2K altında olan RSA sertifikaları ve 256K altında olan ECDSA sertifikaları için geçerlidir. Anahtar boyutu daha büyük olan sertifikalar için lütfen fiyatlandırma hakkında SSS sayfasına bakın. Not 2: Yapılandırılmış kural sayısı 10 veya daha azsa LCU hesaplamasında kural değerlendirme boyutu yok sayılır.
  Not 3: Yapılandırılmış Karşılıklı TLS'ye sahip HTTPS dinleyicileri için, LCU başına bağlantılar, istemci ile sunucu arasındaki daha büyük anahtar boyutuna göre belirlenir.


  Fiyatlandırma Örnekleri

  Örnek 1

  Uygulamanıza her saniye, iki dakika süren ortalama bir yeni bağlantı yapıldığını düşünelim. İstemci saniyede ortalama beş istek gönderiyor ve istekler ile yanıtlar için işlenen toplam bayt miktarı saniyede 300 KB. Yük dengeleyicide, istemci isteklerini yönlendirmek için yapılandırdığınız 60 kural var. Aylık Application Load Balancer maliyetinizi ABD Doğu 1 Bölgesindeki fiyatlandırmayı kullanarak şu şekilde hesaplarız:

  • Yeni bağlantı sayısı (saniye başına): Her LCU, saniye başına 25 yeni bağlantı sunar (saatlik ortalama). Uygulamanız saniyede bir yeni bağlantı aldığından 0,04 LCU kullanılmış olur (saniyede bir bağlantı/saniyede 25 bağlantı).
  • Etkin bağlantı sayısı (dakika başına): Her LCU, dakika başına 3.000 etkin bağlantı sunar. Uygulamanıza her saniye, iki dakika süren bir yeni bağlantı yapılıyor. Bu da dakikada 120 etkin bağlantı veya 0,04 LCU olarak yorumlanabilir (dakikada 120 etkin bağlantı/dakikada 3.000 etkin bağlantı).
  • İşlenen Bayt Miktarı (GB/saat): Her LCU saatte 1 GB işlenmiş bayt sunar. Her istemci bağlantısı saniyede 300 KB veri aktardığından saatlik 1,08 GB veya 1,08 LCU (1,08 GB/1 GB) kullanılmış olur.
  • Kural Değerlendirme Sayısı (saniye başına): Hesaplamada kolaylık sağlama açısından her istek için yapılandırılmış tüm kuralların işleme alındığını düşünelim. Her LCU, saniye başına 1.000 kural değerlendirmesi sunar (saatlik ortalama). Uygulamanız saniyede beş istek aldığından her biri için 60 kuralın işlenmesi saniyede en fazla 250 kuralın işlenmesi (60 işlenen kural - 10 ücretsiz kural) * 5 veya 0,25 LCU (saniyede 250 kural değerlendirmesi/saniyede 1.000 kural değerlendirmesi) anlamına gelir.

  Bu değerler kullanıldığında saatlik faturalandırma, dört boyut arasında en fazla kullanılan LCU miktarı dikkate alınarak hesaplanır. Bu örnekte işlenen bayt boyutu (1,08 LCU); yeni bağlantı sayısı (0,04 LCU), etkin bağlantı sayısı (0,04 LCU) ve kural değerlendirme sayısından (0,25 LCU) büyüktür ve sonuçta saatlik 0,00864 USD (1,08 LCU * LCU başına 0,008 USD) veya aylık 6,22 USD (0,00864 USD * 24 saat * 30 gün) toplam ücret alınır.

  Saatlik 0,0225 USD ücret eklendiğinde toplam Application Load Balancer maliyeti şöyle olur:

  • Saatlik 0,03114 USD (0,0225 USD saatlik ücret + 0,00864 USD LCU ücreti) veya
  • aylık 22,42 USD (0,03114 USD * 24 saat * 30 gün).
  Örnek 2

  Mobil uygulamanıza her saniye, üç dakika süren ortalama 100 yeni bağlantı yapıldığını düşünelim. İstemci, bağlantı başına saniyede ortalama dört istek gönderiyor ve bağlantı başına 1.000 bayt işleniyor. Yük dengeleyicide, istemci isteklerini yönlendirmek için yapılandırdığınız 20 kural var. Aylık Application Load Balancer maliyetinizi ABD Doğu Bölgesindeki fiyatlandırmayı kullanarak şu şekilde hesaplarız:

  • Yeni bağlantı sayısı (saniye başına): Her LCU, saniyede 25 bağlantı sunar. Mobil uygulamamız saniyede 100 yeni bağlantı kullandığından 4 LCU kullanılmış olur (saniyede 100 bağlantı/saniyede 25 bağlantı).
  • Etkin bağlantı sayısı (dakika başına): Her LCU, dakika başına 3.000 etkin bağlantı sunar. Mobil uygulamanız saniyede, her biri üç dakika süren 100 yeni bağlantı aldığından dakikada en fazla 18.000 etkin bağlantı veya 6 LCU kullanılmış olur (dakikada 18.000 etkin bağlantı/dakikada 3.000 etkin bağlantı).
  • İşlenen bayt miktarı (GB/saat): Her LCU saatte 1 GB sunar. Mobil uygulamamız bağlantı başına ortalama 1.000 bayt veri aktardığından saatte 0,36 GB veya 0,36 LCU (0,36 GB/1 GB) kullanılmış olur.
  • Kural değerlendirme sayısı (saniye başına): Her LCU, saniye başına 1.000 kural değerlendirmesi sunar (saatlik ortalama). Uygulamanız bağlantı başına saniyede dört istek aldığından tüm bağlantılarda saniyede 400 istek almış olur. 20 yapılandırılmış kural, saniyede en fazla 4.000 kural değerlendirmesi yapılmasına neden olur (20 yapılandırılan kural - 10 ücretsiz kural) * 400 veya 4 LCU (saniyede 4.000 kural değerlendirmesi/saniyede 1.000 kural değerlendirmesi).

  Bu değerler kullanıldığında saatlik faturalandırma, dört boyut arasında en fazla kullanılan LCU miktarı dikkate alınarak hesaplanır. Bu örnekte etkin bağlantı sayısı (6 LCU); yeni bağlantı sayısından (4 LCU), bant genişliğinden (0,36 LCU) ve kural değerlendirme sayısından (4 LCU) büyüktür. Böylece toplam ücret:

  • Saatlik 0,048 (6 LCU * 0,008 USD) veya:
  • Aylık 34,56 USD (0,048 USD * 24 saat * 30 gün)
  Örnek 3: Yalnızca AWS Lambda hedeflerine sahip Application Load Balancer

  Uygulamanıza her saniye ortalama 100 yeni bağlantı yapıldığını ve her bağlantının 200 milisaniye sürdüğünü düşünelim. İstemci saniyede ortalama 100 istek gönderiyor ve bağlantı süresi boyunca AWS Lambda istekleri ve yanıtları için işlenen bayt miktarı 14 KB. Yük dengeleyicide, istemci isteklerini yönlendirmek için yapılandırdığınız 20 kural var. Aylık Application Load Balancer maliyetinizi ABD Doğu 1 Bölgesindeki fiyatlandırmayı kullanarak şu şekilde hesaplarız:

  • Yeni bağlantı sayısı (saniye başına): Her LCU, saniye başına 25 yeni bağlantı sunar (saatlik ortalama). Uygulamanız saniyede 100 yeni bağlantı aldığından 4 LCU kullanılmış olur (saniyede 100 bağlantı/saniyede 25 bağlantı).
  • Etkin bağlantı sayısı (dakika başına): Her LCU, dakika başına 3.000 etkin bağlantı sunar. Uygulamanıza her saniye, her biri 200 milisaniye süren 100 yeni bağlantı yapılıyor. Bu da dakikada 100 etkin bağlantı veya 0,03 LCU olarak yorumlanabilir (dakikada 100 etkin bağlantı/dakikada 3.000 etkin bağlantı).
  • İşlenen bayt miktarı (GB/saat): Her LCU, Lambda trafiği için saatte 0,4 GB sunar. Her istemci bağlantısı ortalama olarak 14 KB boyutunda veri aktardığından saatte 5,04 GB veri (istek+yanıt başına işlenen 14 KB * saniyede 100 istek * 3.600 saniye) veya saatte 12,6 LCU (5,04 GB/0,4 GB) kullanılmış olur.
  • Kural Değerlendirme Sayısı (saniye başına): Hesaplamada kolaylık sağlama açısından her istek için yapılandırılmış tüm kuralların işleme alındığını düşünelim. Her LCU, saniye başına 1.000 kural değerlendirmesi sunar (saatlik ortalama). Uygulamanız saniyede 100 istek aldığından her biri için 20 kuralın işlenmesi saniyede en fazla 1.000 kuralın işlenmesi (20 işlenen kural - 10 ücretsiz kural) * 100 veya 1 LCU (saniyede 1.000 kural değerlendirmesi/saniyede 1.000 kural değerlendirmesi) anlamına gelir.

  Bu durumda en çok LCU kullanımına sahip olan boyut, işlenen bayt miktarı boyutudur ve bu nedenle fatura hesaplamalarında işlenen bayt boyutundaki LCU kullanımı dikkate alınır. Saatlik LCU ücreti: 0,1008 USD (12,6 LCU*LCU başına 0,008). Saatlik 0,0225 USD ücret eklendiğinde toplam Application Load Balancer maliyeti şöyle olur:

  • Saatlik 0,1233 USD (0,0225 USD saatlik ücret + 0,1008 USD LCU ücreti) veya
  • aylık 88,78 USD (0,1233 USD * 24 saat * 30 gün).

  Saniyede 100 istek toplamda aylık 259,2 milyon (100*3600*24*30) istek yapar. Bu da 0,34 USD/milyon istek (88,78 USD/259,2) olarak yorumlanabilir

  Örnek 4: Hem Amazon EC2 hem de AWS Lambda hedeflerine sahip Application Load Balancer

  Uygulamanıza her saniye, iki dakika süren ortalama bir yeni bağlantı yapıldığını düşünelim. İstemci saniyede ortalama 50 istek gönderiyor. Her istek/yanıt için yük dengeleyici aracılığıyla iki yönde aktarılan bayt miktarı 10 KB. İstekler ortalama %60 oranında Amazon EC2 bulut sunucusu hedefleri tarafından, %40 oranında da AWS Lambda işlevleri hedefleri tarafından sunuluyor. Yük dengeleyicide, istemci isteklerini yönlendirmek için yapılandırdığınız 50 kural var. Aylık Application Load Balancer maliyetinizi ABD Doğu 1 Bölgesindeki fiyatlandırmayı kullanarak şu şekilde hesaplarız:

  • Yeni bağlantı sayısı (saniye başına): Her LCU, saniye başına 25 yeni bağlantı sunar (saatlik ortalama). Uygulamanız saniyede bir yeni bağlantı aldığından 0,04 LCU kullanılmış olur (saniyede bir bağlantı/saniyede 25 bağlantı).
  • Etkin bağlantı sayısı (dakika başına): Her LCU, dakika başına 3.000 etkin bağlantı sunar. Uygulamanıza her saniye, iki dakika süren bir yeni bağlantı yapılıyor. Bu da dakikada 120 etkin bağlantı veya 0,04 LCU olarak yorumlanabilir (dakikada 120 etkin bağlantı/dakikada 3.000 etkin bağlantı).
  • İşlenen bayt miktarı (GB/saat): Her LCU, Amazon EC2 hedefleri için saatte 1 GB işlenmiş bayt sunar. Her istemci bağlantısı, EC2 bulut sunucusu hedefi için ortalama 300 KB veri aktardığından EC2 hedefleri için saatlik 1,08 GB veya 1,08 LCU (1,08 GB/1 GB) kullanılmış olur. Her LCU, AWS Lambda hedefleri için 0,4 GB işlenmiş bayt sunar. Her istemci bağlantısı, Lambda hedefleri için 200 KB veri aktardığından saatlik 0,72 GB veya Lambda hedefleri için 1,8 LCU (0,72 GB/0,4 GB) kullanılmış olur. EC2 ve Lambda hedeflerinde işlenen bayt boyutu için toplam LCU kullanımı 2,88 LCU olur.
  • Kural Değerlendirme Sayısı (saniye başına): Hesaplamada kolaylık sağlama açısından her istek için yapılandırılmış tüm kuralların işleme alındığını düşünelim. Her LCU, saniye başına 1.000 kural değerlendirmesi sunar (saatlik ortalama). Uygulamanız saniyede 50 istek aldığından her biri için 50 kuralın işlenmesi saniyede en fazla 2.000 kuralın işlenmesi (50 işlenen kural - 10 ücretsiz kural) * 50 veya 2,00 LCU (saniyede 2.000 kural değerlendirmesi/saniyede 1.000 kural değerlendirmesi) anlamına gelir.

  Bu değerler kullanıldığında saatlik faturalandırma, dört boyut arasında en fazla kullanılan LCU miktarı dikkate alınarak hesaplanır. Bu örnekte işlenen bayt miktarı için LCU kullanımı (2,88 LCU), yeni bağlantı sayısı (0,04 LCU), etkin bağlantı sayısı (0,04 LCU) ve kural değerlendirme sayısından (2,00 LCU) büyüktür ve sonuçta saatlik 0,0230 USD (2,88 LCU*LCU başına 0,008 USD) veya aylık 16,56 USD (0,0230 USD*24 saat*30 gün) toplam ücret alınır.

  Saatlik 0,0225 USD ücret eklendiğinde toplam Application Load Balancer maliyeti şöyle olur:

  • Saatlik 0,0455 USD (0,0225 USD saatlik ücret + 0,0230 USD LCU ücreti) veya
  • aylık 32,76 USD (0,0455 USD * 24 saat * 30 gün)

  Yük dengeleyici, Lambda hedefleri için saniyede 20 istek alır ve bu da ayda yaklaşık 51,8 milyon istek yapar. AWS Lambda istekleri için aylık LCU kullanım maliyetiniz 10,37 USD (1,8 LCU/Saat * 24 saat * 30 gün* LCU başına 0,008 USD) olur. Bu da Lambda hedefleri için LCU kullanım maliyetleri olarak bir milyon istek başına 0,20 USD olarak yorumlanabilir.

 • Network Load Balancer
 • Region

  Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dâhil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

  Network Load Balancer LCU Ayrıntıları

  NLCU, Network Load Balancer hizmetinin trafiğinizi işleme boyutunu ölçer (bir saatin ortalaması alınır). Ölçülen üç boyut şunlardır:

  • Yeni bağlantı veya akış sayısı: Saniye başına kurulan yeni bağlantı/akış sayısı. Çoğu teknoloji (HTTP, WebSockets vb.), verimli çalışmak için İletim Denetimi Protokolü (TCP) bağlantılarını yeniden kullanır. Yeni bağlantı sayısı genelde istek veya ileti sayınızdan daha düşük olur.
  • Etkin bağlantı veya akış sayısı: En yüksek eş zamanlı bağlantı/akış sayısı, dakika başına örneklenir.
  • İşlenen bayt miktarı: GB cinsinden yük dengeleyici tarafından işlenen bayt sayısı.

  Bu üç boyuttan yalnızca bir saat boyunca en yüksek kullanıma sahip olan için ücretlendirme yapılır.

  İletim Kontrol Protokolü (TCP) trafiği için bir NLCU şunları içerir:

  • Saniyede 800 yeni TCP bağlantısı.
  • 100.000 etkin TCP bağlantısı (dakika başına örneklenir).
  • Hedef olarak Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) bulut sunucuları, container'lar, IP adresleri ve Application Load Balancer'lar için saatte 1 GB.

  Kullanıcı Veri Birimi Protokolü (UDP) trafiği için bir NLCU şunları içerir:

  • Saniyede 400 yeni UDP akışı.
  • 50.000 etkin UDP akışı (dakika başına örneklenir).
  • Hedef olarak Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) bulut sunucuları, container'lar, IP adresleri ve Application Load Balancer'lar için saatte 1 GB.

  Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) trafiği için bir NLCU şunları içerir:

  • Saniye başına 50 yeni TLS bağlantısı veya akışı.
  • 3.000 etkin TLS bağlantısı veya akışı (dakika başına örneklenir).
  • Hedef olarak Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) bulut sunucuları, container'lar, IP adresleri ve Application Load Balancer'lar için saatte 1 GB.

  TCP ve UDP trafiği, Network Load Balancer'ınızdaki herhangi bir TCP/UDP dinleyicisine yöneltilmiş olan trafiği, TLS trafiği ise Network Load Balancer'ınızdaki herhangi bir TLS dinleyicisine yöneltilmiş olan trafiği ifade eder.

  Amazon EC2 hizmet ücretleri geçerlidir ve ayrı olarak faturalandırılır.


  Fiyatlandırma Örnekleri

  Örnek 1

  Uygulamanıza her saniye, iki dakika süren ve işlenmiş bayt olarak 300 KB kullanan bir yeni TCP bağlantısı yapıldığını varsayalım. Aylık Network Load Balancer maliyetinizi ABD Doğu 1 Bölgesindeki fiyatlandırmayı kullanarak şu şekilde hesaplarız:

  • TCP trafiği için yeni bağlantı veya akış sayısı: Her NLCU saniyede en fazla 800 yeni bağlantı sunar. Uygulamanız saniyede bir yeni bağlantı aldığından 0,00125 NLCU kullanılmış olur (saniyede bir bağlantı/saniyede 800 bağlantı).
  • TCP trafiği için etkin bağlantı/akış sayısı: Her NLCU dakikada en fazla 100.000 etkin bağlantı sunar. Uygulamanıza her saniye, iki dakika süren bir yeni bağlantı yapılıyor. Bu da 120 etkin bağlantı veya 0,0012 NLCU olarak yorumlanabilir (120 etkin bağlantı/100.000 etkin bağlantı).
  • TCP trafiği için işlenen bayt miktarı: Her NLCU 1 GB sunar. Her istemci bağlantısı, bant genişliği olarak ortalama 300 KB aktarım yaptığından saatlik 1,08 GB veya 1,08 LCU (1,08 GB/1 GB) kullanılmış olur.

  Bu değerler kullanıldığında saatlik faturalandırma, üç boyut arasında en fazla kullanılan ve saatlik ortalaması alınan NLCU miktarı dikkate alınarak hesaplanır. Bu örnekte işlenen bayt boyutu (1,08 NLCU) hem yeni bağlantı (0,00125 NLCU) hem de etkin bağlantı sayısından (0,0012 NLCU) büyüktür. Bu kullanımın 60 dakika boyunca aynı şekilde devam ettiğini varsayarsak toplam ücret:

  • Saatlik 0,00648 USD (1,08 NLCU * NCLU başına 0,006 USD) veya aylık 4,67 USD (0,00648 USD * 24 saat * 30 gün) olur.

  Saatlik 0,0225 USD ücret eklendiğinde toplam Network Load Balancer maliyeti şöyle olur:

  • Saatlik 0,0289 USD (0,0225 USD saatlik ücret + 0,00648 USD NLCU ücreti) veya
  • aylık 20,86 USD (0,0289 USD * 24 saat * 30 gün).
  Örnek 2

  Mobil uygulamanıza her biri üç dakika süren ve 1.000 işlenmiş bayt tüketen, saniyede 100 yeni TCP bağlantısı ve saniyede 100 yeni TLS bağlantısı yapıldığını varsayalım. Aylık Network Load Balancer maliyetimizi ABD Doğu Bölgesindeki fiyatlandırmayı kullanarak şu şekilde hesaplarız:

  TCP Trafiği

  • TCP trafiği için yeni bağlantı/akış sayısı: Her NLCU saniyede 800 TCP bağlantısı sunar. Mobil uygulamamız saniyede 100 yeni TCP bağlantısı kullandığından 0,125 NLCU kullanılmış olur (saniyede 100 bağlantı/saniyede 800 bağlantı).
  • TCP trafiği için etkin bağlantı/akış sayısı: Her NLCU dakikada 100.000 etkin TCP bağlantısı sunar. Mobil uygulamamız saniyede, her biri üç dakika süren 100 yeni TCP bağlantısı aldığından en fazla 18.000 etkin TCP bağlantısı veya 0,18 NLCU kullanılmış olur (18.000 etkin bağlantı/100.000 etkin bağlantı).
  • TCP Trafiği İçin İşlenen Bayt Miktarı: Her NLCU saatte 1 GB sunar. Mobil uygulamamız her TCP istemci bağlantısı için ortalama 1.000 işlenmiş baytlık aktarım yaptığından tüm bağlantılarda saatte 0,36 GB veya 0,360 NLCU (0,36 GB/1 GB) kullanılmış olur.

  TLS Trafiği

  • TLS trafiği için yeni bağlantı/akış sayısı: Her NLCU saniyede 50 TLS bağlantısı sunar. Mobil uygulamamız saniyede 100 yeni TLS bağlantısı kullandığından 2 NLCU kullanılmış olur (saniyede 100 bağlantı/saniyede 50 bağlantı).
  • TLS trafiği için etkin bağlantı/akış sayısı: Her NLCU dakikada 3.000 etkin TLS bağlantısı sunar. Mobil uygulamamız saniyede, her biri üç dakika süren 100 yeni TLS bağlantısı aldığından 18.000 etkin bağlantı veya 6 NLCU kullanılmış olur (18.000 etkin bağlantı/3.000 etkin bağlantı).
  • TLS Trafiği İçin Bant Genişliği: Her NLCU saatte 1 GB sunar. Mobil uygulamamız her TLS istemci bağlantısı için ortalama 1.000 işlenmiş baytlık aktarım yaptığından tüm bağlantılarda saatte 0,36 GB veya 0,36 NLCU (0,36 GB/1 GB) kullanılmış olur.

  Bu değerler kullanıldığında saatlik faturalandırma, hem TCP bağlantıları hem de TLS bağlantıları için üç boyut arasında en fazla kullanılan ve saatlik ortalaması alınan NLCU miktarı dikkate alınarak hesaplanır. TCP trafiği için verilen bu örnekte işlenen bayt miktarı (0,36 NLCU) hem yeni bağlantı (0,125 NLCU) hem de etkin bağlantı sayısından (0,18 NLCU) büyüktür. Kullanımın 60 dakika boyunca aynı şekilde devam ettiğini düşünecek olursak toplam ücret TCP trafiği için saatlik 0,00216 USD (0,36 NLCU * 0,006 USD) veya TCP trafiği için aylık 1,55 USD (0,00216 USD * 24 saat * 30 gün) olur.

  TLS trafiği için verilen bu örnekte etkin bağlantı sayısı (6 NLCU) hem yeni bağlantı sayısından (2 NLCU) hem de işlenen bayt miktarından (0,36 NLCU) büyüktür. Kullanımın 60 dakika boyunca aynı şekilde devam ettiğini düşünecek olursak toplam ücret TLS trafiği için saatlik 0,036 USD (6 NLCU * 0,006 USD) veya TLS trafiği için aylık 25,92 USD (0,036 USD * 24 * 30) olur. Saatlik 0,0225 USD ücret ile TCP trafiği ve TLS trafiği kullanım ücretleri eklendiğinde toplam Network Load Balancer maliyetleri şöyle olur:

  • Saatlik 0,060 USD (0,0225 USD saatlik ücret + TCP trafiği için 0,00216 USD NLCU ücreti + TLS trafiği için 0,036 USD NLCU ücreti) veya
  • aylık 43,20 USD (0,060 USD * 24 saat * 30 gün).
  Örnek 3

  Mobil uygulamanızın saniyede 100 yeni TCP bağlantısı ve saniyede 100 yeni UDP akışı aldığını, TCP bağlantılarının üç dakika sürdüğünü ve 1.000 işlenmiş bayt tükettiğini, UDP akışlarınınsa iki dakika sürdüğünü ve 1.000 bayt tükettiğini varsayalım. Aylık Network Load Balancer maliyetimizi ABD Doğu Bölgesindeki fiyatlandırmayı kullanarak şu şekilde hesaplarız:

  TCP Trafiği

  • TCP trafiği için yeni bağlantı/akış sayısı: Her NLCU saniyede 800 TCP bağlantısı sunar. Mobil uygulamamız saniyede 100 yeni TCP bağlantısı kullandığından 0,125 NLCU kullanılmış olur (saniyede 100 bağlantı/saniyede 800 bağlantı).
  • TCP trafiği için etkin bağlantı/akış sayısı: Her NLCU dakikada 100.000 etkin TCP bağlantısı sunar. Mobil uygulamamız saniyede, her biri üç dakika süren 100 yeni TCP bağlantısı aldığından en fazla 18.000 etkin TCP bağlantısı veya 0,18 NLCU kullanılmış olur (18.000 etkin bağlantı/100.000 etkin bağlantı).
  • TCP Trafiği İçin İşlenen Bayt Miktarı: Her NLCU saatte 1 GB sunar. Mobil uygulamamız her TCP istemci bağlantısı için ortalama 1.000 işlenmiş baytlık aktarım yaptığından tüm bağlantılarda saatte 0,36 GB veya 0,360 NLCU (0,36 GB/1 GB) kullanılmış olur.

  UDP Trafiği

  • UDP trafiği için yeni akış sayısı: Her NLCU saniye başına 400 UDP akışı sunar. Mobil uygulamamız saniyede 100 yeni UDP akışı kullandığından 0,25 NLCU kullanılmış olur (saniyede 100 akış/saniyede 400 bağlantı).
  • UDP trafiği için etkin akış sayısı: Her NLCU dakika başına 50.000 etkin UDP akışı sunar. Mobil uygulamamız saniye başına her biri 120 saniye süren 100 yeni UDP akışı aldığından 12.000 etkin akış veya 0,24 NCLU kullanılmış olur (12.000 etkin akış/50.000 etkin bağlantı).
  • UDP Trafiği İçin İşlenen Bayt Miktarı: Her NLCU saatte 1 GB sunar. Mobil uygulamamız her UDP istemci akışı için ortalama 1.000 işlenmiş baytlık aktarım yaptığından tüm UDP akışlarında saatte 0,36 GB veya 0,36 NLCU (0,36 GB/1 GB) kullanılmış olur.

  Bu değerlere göre saatlik fatura, her protokolün üç boyutunda kullanılan en fazla NLCU miktarı dikkate alınarak hesaplanır.

  TCP trafiği için verilen bu örnekte işlenen bayt miktarı (0,36 NLCU) hem yeni bağlantı (0,125 NLCU) hem de etkin bağlantı sayısından (0,18 NLCU) büyüktür. Kullanımın 60 dakika boyunca aynı şekilde devam ettiğini düşünecek olursak toplam ücret TCP trafiği için saatlik 0,00216 USD (0,36 NLCU * 0,006 USD) veya TCP trafiği için aylık 1,55 USD (0,00216 USD * 24 saat * 30 gün) olur.

  UDP trafiği için işlenen bayt miktarı (0,36 NLCU) hem yeni akış (0,25 NLCU) hem de etkin akış sayısından (0,24 NLCU) büyüktür. Kullanımın 60 dakika boyunca aynı şekilde devam ettiğini düşünecek olursak toplam ücret UDP trafiği için saatlik 0,00216 USD (0,36 NLCU * 0,006) veya UDP trafiği için aylık 1,55 USD (0,00216 USD * 24 * 30) olur.

  Saatlik 0,0225 USD ücret ile TCP trafiği ve UDP trafiği kullanım ücretleri eklendiğinde toplam Network Load Balancer maliyetleri şöyle olur:

  • Saatlik 0,02682 USD (0,0225 USD saatlik ücret + TCP trafiği için 0,00216 USD NLCU ücreti + UDP trafiği için 0,00216 USD NLCU ücreti) veya
  • aylık 19,31 USD (0,02682 USD * 24 saat * 30 gün).
 • Gateway Load Balancer
 • Region

  Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dâhil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS hizmetlerinin kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

  Gateway Load Balancer LCU Ayrıntıları

  GLCU, Gateway Load Balancer hizmetinin trafiğinizi işleme boyutunu ölçer (bir saatin ortalaması alınır). Ölçülen üç boyut şunlardır:

  • Yeni bağlantılar veya akışlar: Saniye başına kurulan yeni bağlantı/akış sayısı.
  • Etkin bağlantı veya akış sayısı: En yüksek eş zamanlı bağlantı/akış sayısı, dakika başına örneklenir.
  • İşlenen bayt miktarı: GB cinsinden yük dengeleyici tarafından işlenen bayt sayısı.

  Bu üç boyuttan yalnızca bir saat boyunca en yüksek kullanıma sahip olan için ücretlendirme yapılır. Bir GLCU’da şunlar bulunur:

  • Saniye başına 600 yeni bağlantı veya akış. 
  • 60.000 etkin bağlantı veya akış sayısı (dakika başına örneklenir). 
  • Hedef olarak Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) bulut sunucuları, container'lar ve IP adresleri için saatte 1 GB.

  Amazon EC2 hizmet ücretleri geçerlidir ve ayrı olarak faturalandırılır.

  Gateway Load Balancer Uç Noktası

  Gateway Load Balancer, Amazon Virtual Private Cloud (VPC) sınırlarında uygulamaların GWLB ile güvenle trafik değişimini basitleştiren AWS PrivateLink teknolojisi tarafından desteklenen yeni bir VPC Uç Noktası türü olan Gateway Load Balancer Uç Noktası'nı (GWLBE) kullanır.

  GWLBE, AWS PrivateLink fiyatlandırma sayfasında ayrı olarak fiyatlandırılır ve faturalandırılır.

  Fiyatlandırma Örnekleri

  Örnek 1

  Tek bölge dağıtımlı Gateway Load Balancer ve Gateway Load Balancer uç noktanızın her saniye, her biri iki dakika süren bir yeni bağlantı aldığını ve işlenen bayt olarak 300 KB tükettiğini varsayalım. Aylık maliyetinizi, ABD Doğu Bölgesindeki fiyatlandırmayı kullanarak şu şekilde hesaplarız:

  Bir Gateway Load Balancer için:

  • Yeni bağlantı veya akış sayısı (saniye başına): Her NLCU saniyede en fazla 600 yeni bağlantı sunar. Gateway Load Balancer'ınız saniyede bir yeni bağlantı aldığından 0,00167 GLCU kullanılmış olur (saniyede bir yeni bağlantı/saniyede 600 yeni bağlantı).
  • Etkin bağlantı/akış sayısı (dakika başına): Her GLCU dakikada en fazla 60.000 etkin bağlantı sunar. Gateway Load Balancer'ınız her saniye, her biri iki dakika süren bir yeni bağlantı alıyor. Bu da 120 etkin bağlantı veya 0,002 GLCU olarak yorumlanabilir (dakikada 120 etkin bağlantı/dakikada 60.000 etkin bağlantı).
  • İşlenen bayt miktarı (GB/saat): Her GLCU, 1 GB sunar. Her bağlantı, bant genişliği olarak ortalama 300 KB aktarım yaptığından saatlik 1,08 GB (saniye başına bir yeni bağlantı * bağlantı başına 300 KB * 3600 saniye) veya 1,08 GLCU kullanılmış olur (saat başına 1,08 GB/saat başına 1 GB).

  Bu değerler kullanıldığında saatlik faturalandırma, üç boyut arasında en fazla kullanılan ve saatlik ortalaması alınan GLCU miktarı dikkate alınarak hesaplanır. Bu örnekte işlenen bayt boyutu (1,08 GLCU) hem yeni bağlantı (0,00167 NLCU) hem de etkin bağlantı boyutlarından (0,002 NLCU) büyüktür. Kullanımın 60 dakika boyunca aynı şekilde devam ettiğini düşünecek olursak toplam ücret saatlik 0,00432 USD (1,08 GLCU * GLCU başına 0,004 USD) veya aylık 3,11 USD (0,00432 USD * 24 saat * 30 gün) olur.

  Saatlik 0,0125 USD ücret eklendiğinde toplam Gateway Load Balancer maliyeti şöyle olur:

  • Saatlik 0,0168 USD (0,0125 USD saatlik ücret+0,00432 USD GLCU ücreti) veya
  • aylık 12,10 USD (0,0168 USD*24 saat*30 gün).

  Bir Gateway Load Balancer Uç Noktası için aylık masraflarınızı 0,01 USD saatlik ücreti ve 0,0035 USD GB başına veri transferi ücretini kullanarak hesaplarız. Böylece toplam ücret:

  • Saat başına 0,0138 USD olur (0,01 USD saatlik ücret + GB başına 0,0035 USD * saat başına 1,08 GB); veya
  • aylık 9,94 USD (0,0138 USD*24 saat*30 gün).

  Tamamen, Gateway Load Balancer ve Gateway Load Balancer Uç Noktası masraflarının toplamı:

  • Saatlik 0,0306 USD (Gateway Load Balancer için saatlik 0,0168 USD + Gateway Load Balancer Uç Noktası için 0,0138 USD); veya
  • aylık 22,04 USD (0,0306 USD*24 saat*30 gün).

  Örnek 2

  Tek bölge dağıtımlı Gateway Load Balancer ve Gateway Load Balancer Uç Noktanızın her saniye, her biri dört dakika süren 100 yeni bağlantı aldığını ve işlenen bayt olarak 1 KB tükettiğini varsayalım. Aylık maliyetinizi, ABD Doğu Bölgesindeki fiyatlandırmayı kullanarak şu şekilde hesaplarız:

  Bir Gateway Load Balancer için:

  • Yeni bağlantı veya akış sayısı (saniye başına): Her NLCU saniyede en fazla 600 yeni bağlantı sunar. Gateway Load Balancer’ınız saniyede 100 yeni bağlantı aldığından 0,167 GLCU kullanılmış olur (saniyede 100 yeni bağlantı/saniyede 600 yeni bağlantı).
  • Etkin bağlantı/akış sayısı (dakika başına): Her GLCU dakikada en fazla 60.000 etkin bağlantı sunar. Gateway Load Balancer’ınız saniyede her biri 4 dakika süren 100 yeni bağlantı alır. Bu da 24.000 etkin bağlantı veya 0,4 GLCU olarak yorumlanabilir (dakikada 24.000 etkin bağlantı/dakikada 60.000 etkin bağlantı).
  • İşlenen bayt miktarı (GB/saat): Her GLCU, 1 GB sunar. Her bağlantı, bant genişliği olarak ortalama 1 KB aktarım yaptığından saatlik 0,36 GB (saniye başına 100 yeni bağlantı * bağlantı başına 1 KB * 3600 saniye) veya 0,36 GLCU kullanılmış olur (saat başına 0,36 GB/saat başına 1 GB).

  Bu değerler kullanıldığında saatlik faturalandırma, üç boyut arasında en fazla kullanılan ve saatlik ortalaması alınan GLCU miktarı dikkate alınarak hesaplanır. Bu örnekte, etkin bağlantı sayısı boyutu (0,4 GLCU) hem yeni bağlantı sayısından (0,167 NLCU) hem de işlenen bayt miktarından (0,36 NLCU) büyüktür. Kullanımın 60 dakika boyunca aynı şekilde devam ettiğini düşünecek olursak toplam ücret saatlik 0,0016 USD (0,4 GLCU * GLCU başına 0,004 USD) veya aylık 1,15 USD (0,0016 USD * 24 saat * 30 gün) olur.

  Saatlik 0,0125 USD ücret eklendiğinde toplam Gateway Load Balancer maliyeti şöyle olur:

  • Saatlik 0,0141 USD (0,0125 USD saatlik ücret+0,0016 USD GLCU ücreti) veya
  • aylık 10,15 USD (0,0141 USD*24 saat*30 gün).

  Bir Gateway Load Balancer Uç Noktası için aylık masraflarınızı 0,01 USD saatlik ücreti ve 0,0035 USD GB başına veri transferi ücretini kullanarak hesaplarız. Böylece toplam ücret:

  • Saat başına 0,0113 USD olur (0,01 USD saatlik ücret + GB başına 0,0035 USD * saat başına 0,36 GB); veya
  • aylık 8,14 USD (0,0113 USD*24 saat*30 gün).

  Tamamen, Gateway Load Balancer ve Gateway Load Balancer Uç Noktası masraflarının toplamı:

  • Saatlik 0,0254 USD (Gateway Load Balancer için saatlik 0,0141 USD + Gateway Load Balancer Uç Noktası için 0,0113 USD); veya
  • aylık 18,29 USD (0,0254 USD * 24 saat * 30 gün).

  Örnek 3: Birden Fazla Erişilebilirlik Alanı (AZ) ve Gateway Load Balancer Uç Noktası

  Gateway Load Balancer'ınızın iki erişilebilirlik alanında dağıtıldığını ve dört Gateway Load Balancer Uç Noktasına hizmet verdiğini varsayalım. Her Gateway Load Balancer Uç Noktası her saniye, her biri dört dakika süren ve 1 KB işlenmiş bayt tüketen 25 yeni bağlantı alıyor. Bu da Gateway Load Balancer'ın saniye başına 100 yeni bağlantı almasıyla sonuçlanıyor. Aylık maliyetinizi, ABD Doğu Bölgesindeki fiyatlandırmayı kullanarak şu şekilde hesaplarız:

  Gateway Load Balancer için:

  • Yeni bağlantı veya akış sayısı (saniye başına): Her NLCU saniyede en fazla 600 yeni bağlantı sunar. Gateway Load Balancer’ınız saniyede 100 yeni bağlantı aldığından 0,167 GLCU kullanılmış olur (saniyede 100 yeni bağlantı/saniyede 600 yeni bağlantı).
  • Etkin bağlantı/akış sayısı (dakika başına): Her GLCU dakikada en fazla 60.000 etkin bağlantı sunar. Gateway Load Balancer'ınız her saniye, her biri dört dakika süren 100 yeni bağlantı alıyor. Bu da 24.000 etkin bağlantı veya 0,4 GLCU olarak yorumlanabilir (dakikada 24.000 etkin bağlantı/dakikada 60.000 etkin bağlantı).
  • İşlenen bayt miktarı (GB/saat): Her GLCU, 1 GB sunar. Her bağlantı, bant genişliği olarak ortalama 1 KB aktarım yaptığından saatlik 0,36 GB (saniye başına 100 yeni bağlantı * bağlantı başına 1 KB * 3600 saniye) veya 0,36 GLCU kullanılmış olur (saat başına 0,36 GB/saat başına 1 GB).

  Bu değerler kullanıldığında saatlik faturalandırma, üç boyut arasında en fazla kullanılan ve saatlik ortalaması alınan GLCU miktarı dikkate alınarak hesaplanır. Bu örnekte, etkin bağlantı sayısı boyutu (0,4 GLCU) hem yeni bağlantı sayısından (0,167 NLCU) hem de işlenen bayt miktarından (0,36 NLCU) büyüktür. Kullanımın 60 dakika boyunca aynı şekilde devam ettiğini düşünecek olursak toplam ücret saatlik 0,0016 USD (0,4 GLCU * GLCU başına 0,004 USD) veya aylık 1,15 USD (0,0016 USD * 24 saat * 30 gün) olur.

  Erişilebilirlik Alanı başına saatlik 0,0125 USD ücret eklendiğinde toplam Gateway Load Balancer maliyeti şöyle olur:

  • Saatlik 0,0266 USD (her AZ başına 0,0125 USD saatlik ücret * dağıtılan iki AZ + 0,0016 USD GLCU ücreti); veya
  • aylık 19,15 USD (0,0266 USD * 24 saat * 30 gün).

  Gateway Load Balancer Uç Noktalarınız için aylık masraflarınızı Gateway Load Balancer Uç Noktası başına 0,01 USD saatlik ücreti ve 0,0035 USD GB başına veri aktarım ücretini kullanarak hesaplarız. Böylece toplam ücret:

  • Saat başına 0,0413 USD (0,01 USD saatlik ücret * dört Gateway Load Balancer Uç Noktası + GB başına 0,0035 USD * saat başına 0,36 GB); veya
  • aylık 29,74 USD (0,0113 USD * 24 saat * 30 gün).

  Tamamen, Gateway Load Balancer ve Gateway Load Balancer Uç Noktası masraflarının toplamı:

  • Saatlik 0,0679 USD (Gateway Load Balancer için saatlik 0,0266 USD + Gateway Load Balancer Uç Noktası için 0,0413 USD); veya
  • aylık 48,89 USD (0,0679 USD*24 saat*30 gün).
 • Classic Load Balancer
 • Region

  Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dâhil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS hizmetlerinin kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

  Amazon EC2 hizmet ücretleri geçerlidir ve ayrı olarak faturalandırılır.

  Fiyatlandırma Örneği

  Örnek 1

  ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesindeki 10 Amazon EC2 bulut sunucusu üzerinde çalışan orta büyüklükteki bir web sitesi, gelen trafiği dengelemek için bir yük dengeleyici kullanabilir. Yük dengeleyici, 30 günlük dönemde 100 GB veri aktarımı yaparsa yük dengeleyici saat ücreti 18 USD (veya saatlik 0,025 USD x günde 24 saat x 30 gün x bir yük dengeleyici) ve yük dengeleyici aracılığıyla aktarılan veri için 0,80 USD (GB başına 0,008 USD x 100 GB) olmak üzere toplamda 18,80 USD aylık ücret alınır. Bir saatin altındaki süreler bir saat olarak faturalandırılır. Amazon EC2 hizmet ücretleri geçerlidir ve ayrı olarak faturalandırılır.

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın.

Fiyatlandırma yardımı alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin.

Nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin

Kullanmaya başlama kılavuzuna ve video kaynaklarına göz atın

Daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanımı için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Console’da Elastic Load Balancing’i kullanmaya başlayın.

Oturum açın