Amazon Data Firehose'da, hizmete aldığınız veri hacmine göre ödeme yaparsınız. Herhangi bir kurulum ücreti veya peşin taahhüt yoktur. Data Firehose'da alma, biçim dönüştürme, VPC teslimi ve Dinamik Bölümleme şeklinde dört tip istek üzerine kullanım vardır. Ek veri aktarım ücretleri uygulanabilir.

Kaynak Alma Olarak Doğrudan PUT ve KDS

Bir Firehose akışının temel işlevi, alma ve teslimdir. Alma fiyatlandırması; 5 KB'lık artışlarla, alınan GB başına katmanlandırılır ve faturalandırılır (örneğin; 3 KB'lık bir kayıt 5 KB, 12 KB'lık bir kayıt 15 KB olarak faturalandırılır). İsteğe bağlı özellikler kullanılmadığı sürece teslim için ek Data Firehose ücreti yoktur.

Kaynak Alma Olarak MSK

Bir Firehose akışının temel işlevi, alma ve teslimdir. Alma fiyatlandırması, katmanlara ayrılır ve herhangi bir 5 KB'lik artış olmaksızın alınan GB başına faturalandırılır. Fiyatlandırma, katmanlara ayrılır ve alınan baytlar ile teslim edilen baytlar değerlerinden hangisi daha yüksekse ona göre GB başına faturalandırılır. Faturalandırma, veri hacmine dayanır ve kayıt boyutu yuvarlaması yapılmaz.

Kaynak Alma Olarak Satılan Günlükler

Satılan Günlüklerden kaynaklanan kayıtlar için, Alma fiyatlandırması katmanlara ayrılır ve herhangi bir 5 KB'lık artış olmaksızın alınan GB başına faturalandırılır.

Biçim Dönüştürme (isteğe bağlı)

5 KB'lık artışlarla, alınan GB'a göre GB başına bir ücretle JSON'dan Apache Parquet veya Apache ORC biçimine dönüştürmeyi etkinleştirebilirsiniz.

VPC Teslimi (isteğe bağlı)

Amazon VPC'de bulunan bir hedefe sahip Firehose Akışlarında, VPC'deki hedefe teslim edilen veri miktarına göre ve Firehose Akışının her AZ'de etkin olduğu saat için faturalandırılırsınız. Her kısmi saat, tam saat olarak faturalandırılır.

Amazon S3 teslimi için Dinamik Bölümleme (isteğe bağlı)

Kayıtlarınızdaki anahtarları ("customer_id" gibi) bölümleyerek verileri sürekli olarak gruplandırmak için Dinamik Bölümlemeyi etkinleştirebilir ve bölümleme anahtarlarına göre gruplandırılmış verileri ilgili Amazon S3 ön eklerine teslim edebilirsiniz. Dinamik Bölümlemede, Dinamik Bölümleme yoluyla işlenen veri miktarına ve Amazon S3'e teslim edilen nesne başına ödeme yaparsınız. Dinamik Bölümleme için JQ ayrıştırıcısını kullanırsanız JQ ayrıştırması için işlem saati başına ödeme yaparsınız.

CloudWatch Günlüklerinin Sıkıştırılması (isteğe bağlı)

CloudWatch Günlükleri'nden kaynaklanan kayıtlar için sıkıştırma etkinleştirilmişse sıkıştırma fiyatlandırması, sıkıştırılmış GB başına faturalandırılır.

Hedef Olarak Snowflake (isteğe bağlı)

Hedef olarak Snowflake ile yapılandırılan Firehose akışları için hedefe işlenen veri miktarı için faturalandırılırsınız. Fiyatlandırma, 5 KB'lık artış olmadan alınan GB başına faturalandırılır. Fiyatlandırma, alınan baytlar ile teslim edilen baytlar arasındaki daha yüksek değere dayanır. 

 • Direct PUT
  • Hedef olarak Snowflake
  • Diğer hedefler
 • Kaynak olarak Kinesis Veri Akışı
  • Hedef olarak Snowflake
  • Diğer hedefler
 • Kaynak Olarak Satılan Günlükler
 • Kaynak olarak MSK

Fiyatlandırma örnekleri

Kaynak Olarak Doğrudan PUT ve KDS Alma Fiyatlandırması

En yakın 5 KB'a yuvarlanan 3 KB'lık kayıt boyutu = 5 KB

İlk 500 TB/ay için ücret = GB başına 0,029 USD

Alma verileri için faturalandırılan GB = (100 kayıt/saniye * 5 KB/kayıt) / 1.048.576 KB/GB * 30 gün/ay * 86.400 saniye/gün = 1.235,96 GB

Aylık alma ücretleri = 1.235,96 GB * 0,029 USD/GB = 35,84 USD

Kaynak Olarak MSK İçin Alma Fiyatlandırması

2 KB boyutundaki kayıt (5 KB artış yok)

İlk 500 TB/ay için ücret = GB başına 0,055 USD

Alma verileri için faturalandırılan GB (teslim verileri ile aynı veri hacminde olduğu varsayılır) = (100 kayıt/saniye * 2 KB/kayıt) / 1.048.576 KB/GB * 30 gün/ay * 86.400 saniye/gün = 494,38 GB

Aylık veri hacmi ücretleri = 494,38 GB * 0,055 USD/GB = 27,19 USD

Kaynak Olarak Satılan Günlükler İçin Alma Fiyatlandırması

0,5 KB (500 Bayt) boyutundaki kayıt = 0,5 KB (5 KB artış yok)

İlk 500 TB/ay için ücret = GB başına 0,13 USD

Alma için faturalandırılan GB = (100 kayıt/saniye * 0,5 KB/kayıt) / 1.048.576 KB/GB * 30 gün/ay * 86.400 saniye/gün = 123,59 GB

Aylık alma ücretleri = 123,59 GB * 0,13 USD/GB = 16,06 USD

Hedef olarak Snowflake için fiyatlandırma

0,5 KB (500 Bayt) boyutundaki kayıt = 0,5 KB (5 KB artış yok)

Snowflake'e teslim edilen GB başına fiyat = GB başına 0,071 USD

Alma için faturalandırılan GB = (100 kayıt/saniye * 0,5 KB/kayıt) / 1.048.576 KB/GB * 30 gün/ay * 86.400 saniye/gün = 123,59 GB

Aylık alma ücretleri = 123,59 GB * 0,13 USD/GB = 8,77 USD

Biçim dönüştürme fiyatlandırması: JSON'dan Parquet veya ORC'ye (isteğe bağlı)

0,5 KB (500 Bayt) boyutundaki kayıt = 0,5 KB (5 KB artış yok)

İlk 500 TB/ay için ücret = GB başına 0,13 USD

Alma için faturalandırılan GB = (100 kayıt/saniye * 0,5 KB/kayıt) / 1.048.576 KB/GB * 30 gün/ay * 86.400 saniye/gün = 123,59 GB

Aylık alma ücretleri = 123,59 GB * 0,13 USD/GB = 16,06 USD

Veri formatı dönüştürme, veri alımı için isteğe bağlı bir eklentidir ve maliyetleri hesaplamak üzere alma için faturalandırılan GB'ları kullanır. 

Dönüştürülüp alınan GB başına ücret = 0,018 USD

Aylık format dönüştürme ücretleri = 1.235,96 GB * 0,018 USD/dönüştürülen GB = 22,25 USD

VPC teslimi fiyatlandırması (isteğe bağlı)

Bir VPC'ye teslimat, veri alımına isteğe bağlı bir eklentidir ve maliyet hesabında, VPC'de hedefe teslim edilen GB'leri kullanır.

VPC'de hedefe teslim edilen GB başına fiyat = 0,01 USD

VPC teslimi için AZ saati başına ücret = 0,01 USD

Aylık VPC işleme ücretleri = 1.235,96 GB * 0,01 USD/işlenen GB = 12,35 USD

Aylık VPC saatlik ücretleri = 24 saat * 30 gün/ay * 3 AZ = 2.160 saat * 0,01 USD/saat = 21,60 USD Toplam aylık VPC ücretleri = 33,95 USD

Dinamik bölümleme fiyatlandırması (isteğe bağlı)

Dinamik bölümleme, veri alımı için isteğe bağlı bir eklentidir ve maliyet hesabında, Dinamik Bölümleme yoluyla işlenen GB miktarını, S3'e teslim edilen nesne sayısını ve isteğe bağlı JQ işleme saatlerini kullanır. Bu örnekte, Firehose Akışı arabelleği ipucu yapılandırmasının bir sonucu olarak 64 MB nesnelerin teslim edildiğini varsayıyoruz.

Firehose Akışınızda Lambda kullanarak veri dönüştürme, biçim dönüştürme veya sıkıştırma gibi isteğe bağlı özellikler kullanıyorsanız dinamik bölümleme yoluyla işlenen veri miktarı, kaynaktan alınan veri miktarından veya hedefe teslim edilen veri miktarından farklı olabilir. Dinamik bölümlemeden önce ve sonra gerçekleştirilen bu ek veri işleme adımları fark yaratabilir.

Dinamik Bölümleme yoluyla işlenen GB başına fiyat = 0,020 USD
Teslim edilen 1.000 S3 nesnesi başına fiyat 0,005 USD = 0,005 USD
JQ işleme saati başına fiyat = 0,07 USD

Dinamik Bölümleme yoluyla işlenen aylık GB = (3 KB * 100 kayıt/saniye) / 1.048.576 KB/GB * 86.400 saniye/gün * 30 gün/ay = 741,58 GB

Dinamik Bölümleme yoluyla işlenen GB için aylık ücretler = 741,58 GB * Dinamik Bölümleme yoluyla işlenen GB başına 0,02 USD = 14,83 USD

Teslim edilen nesne sayısı = 741,58 GB * 1024 MB/GB/64 MB nesne boyutu = 11.866 nesne

S3'e teslim edilen nesneler için aylık ücretler = 11.866 nesne * 0,005 USD/1000 nesne = 0,06 USD

JQ için aylık ücretler (etkinleştirilmişse) = kullanılan 70 JQ saati/ay * 0,07 USD/JQ işleme saati = 4,90 USD

CloudWatch Günlüklerinin Sıkıştırılması

CloudWatch Günlükleri, verileri sıkıştırılmış gzip formatında gönderir. Data Firehose sıkıştırma özelliği, verileri sıkıştırır ve sıkıştırılmış verileri GB başına ücretlendirir.

Aylık kullanım = 10 TB sıkıştırılmış CloudWatch Günlükleri verisi

Sıkıştırılmış GB başına ücret = IAD'de 0,00325 USD/GB

Aylık sıkıştırma ücretleri = 10240 GB *0,00325 USD/GB = 33,28 USD
 

Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

SSS bölümümüzü ziyaret ederek Amazon Data Firehose Hizmet Düzeyi Sözleşmesi hakkında bilgi edinin.

Diğer Amazon Data Firehose kaynaklarını keşfedin

Kaynakların yer aldığı sayfayı ziyaret edin
Başlamaya hazır mısınız?
Kaydolun
Başka sorularınız mı var?
Bize ulaşın