AWS IoT Events, IoT sensörleri ve uygulamaları tarafından belirtilen değişikliklerin (arızalı makineler, sıkışmış bir konveyör bandı veya üretimde yavaşlama gibi) algılanmasını ve bunların yanıtlanmasını kolaylaştırır ve yanıt olarak eylem veya uyarıları otomatik olarak tetikler. AWS IoT Events, sistem genelindeki olayları kolayca ve uygun maliyetli olarak tespit etmeyi ve üretim verimliliğini optimize etmek veya üretim kalitesini artırmak için uygun eylemleri tetiklemeyi sağlar

AWS IoT Events ile minimum ücret veya zorunlu hizmet kullanımı olmaksızın yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz.

Tek bakışta fiyatlandırma

Mesaj değerlendirmesi

Olay bulucu mantığı, bir eylemin veya durum değişikliğinin tetiklenip tetiklenmeyeceğini belirlemek için gelen mesajı her değerlendirdiğinde mesaj değerlendirmeleri 1 KB artışlarla ölçülür. Tek bir olay bulucu tarafından değerlendirilen 1 KB’lık bir mesaj, tek bir mesaj değerlendirmesi olarak ölçülür. Tek bir olay bulucu tarafından değerlendirilen 2 KB’lık bir mesaj, iki mesaj değerlendirmesi olarak ölçülür. 10 olay algılayıcısına yönlendirilen 1 KB'lık bir mesaj, 10 mesaj değerlendirmesi olarak ölçülür.

Mesaj değerlendirmeleri 1 KB’lık artışlarla ölçülür ve 2 dış eyleme kadar tetikleme yapabilir. 2 ek eylemlik her bir küme, yeni bir mesaj değerlendirmesi olarak ölçülür.

Tetiklenen eylemler

AWS IoT Events, bir hareket sensörü hareket saptadığında ışığın açılmasını sağlayan bir AWS Lambda işlevinin çağrılması gibi belirli bir olayı veya durum geçişini algıladığında, harici AWS hizmetlerindeki eylemleri tetikleyebilir. Her bir mesaj değerlendirmesi başına bu şekildeki 2 eyleme kadar yapacağınız tetiklemelerde ek ücret alınmaz. 2'den fazla eylem tetikleyen gelen mesajlar, tetiklenen 2 eylemlik artışlarla, ek mesaj değerlendirmeleri olarak ölçülür. Örneğin; 2 eylem tetikleyen tek bir mesajın ölçümü, 1 mesaj değerlendirmesi olarak alınır. 4 eylem tetikleyen bir mesajın ölçümü, 2 mesaj değerlendirmesi olarak alınır.

Alarmlar (Önizleme)

Alarmlar özelliği şu an için önizleme aşamasındadır. Ekipman davranışlarını değerlendirmeniz ve ekipmanlardaki performans sorunlarını belirlemeniz için kural tabanlı uyarılar ayarlamanıza, görselleştirmenize ve yönetmenize olanak tanır. Bir alarmın, bir mesajı değerlendiren her bir aktif örneği için ücretlendirilirsiniz. Bir alarm bir ay boyunca en az bir kez bir alarmı değerlendiriyorsa, ilgili aylık faturalama döneminde aktif olarak değerlendirilir. Bir alarmla ilişkilendirilmiş olan mesaj değerlendirmeleri için ayrı olarak ücretlendirilirsiniz.

Alarmlar Fiyatlandırması: ayda her alarm başına 0,10 USD

Alarmların fiyatlandırması, AWS IoT Events'in kullanılabilir olduğu tüm AWS Bölgeleri için aynıdır.

Önizleme döneminde, alarmlar veya alarmlar tarafından değerlendirilen mesajlar için ücretlendirilmezsiniz. Bununla birlikte, alarm tarafından tetiklenen uyarılar için metin bildirimleri ayarlarsanız, AWS Lambda ve Amazon Simple Notification Service (SNS) için artımlı olarak ücretlendirilirsiniz.

AWS Ücretsiz Kullanım

AWS hesabınızı oluşturduğunuz tarihten itibaren 12 ay boyunca AWS Ücretsiz Kullanım'dan yararlanabilirsiniz. AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında, 12 aylık ücretsiz deneme süresi boyunca her ay ilk 2.500 mesaj değerlendirmenizi ücretsiz olarak alırsınız. Ücretsiz kullanımınızın süresi dolduğunda veya uygulama kullanımınız ücretsiz kullanım katmanlarını aşarsa yukarıdaki fiyatlar üzerinden ödeme yaparsınız. Her ay tüm bölgeler için kullanımınız hesaplanır ve otomatik olarak faturanıza yansıtılır. Kullanılmayan ücretsiz kullanım kotası bir sonraki aya devretmez.

Fiyatlandırma örnekleri

Örnek 1 - Basit mesaj değerlendirmeleri

AWS IoT Events'te tek bir algılayıcı modeli ile 500 kamyonluk bir filo modellenir (girdi mesajları doğrultusunda 500 örnek otomatik olarak oluşturulur). Müşterinin telematik uygulaması, kamyonun durumunu değerlendirmek için her bir kamyonda yerleşik olarak bulunan sensörlerin 1 dakikada bir gönderdiği verileri (1 KB'lık veri) kullanır. Durum değişikliği yaşandığında (5 mesaj değerlendirmesinde 1) Amazon SNS konusuna eylem gönderilir.

Kamyon başına mesaj değerlendirmesi sayısı: 1 mesaj / dakika * 60 dakika / saat * 24 saat / gün * 30 gün = her ay kamyon başına 43.200 mesaj değerlendirmesi

Tüm kamyonlar için mesaj değerlendirmesi sayısı: 500 kamyon * (kamyon başına 43.200 mesaj değerlendirmesi) = ayda 21.600.000 mesaj değerlendirmesi

Toplam aylık ücret = ABD Doğu 1 Bölgesinde 21,6 milyon mesaj değerlendirmesi * ABD Doğu 1 Bölgesinde 15,00 USD/1 milyon mesaj değerlendirmesi = 324,00 USD

Örnek 2 - Birden fazla eylem içeren mesaj değerlendirmeleri

Örnek 1'de verilen bilgilere ek olarak, şimdi de herhangi bir kamyonun durumu her değiştiğinde (her 5 mesaj değerlendirmesinden 1 tanesinin kamyon durumunda değişiklikle sonuçlanacağını varsayın) her mesajı bir MQTT (standart IoT mesajlaşma protokolü) konusuna (1 harici eylem) göndermek, bir Amazon DynamoDB tablosuna veri yazmak ve Amazon SNS kullanarak filo operatörüne bir bildirim göndermek istiyorsunuz. Toplam tahmini aylık kullanım ve maliyet, aşağıdaki gibi hesaplanır:
MQTT konusuna 1 eylem gönderilmesini tetikleyen girdiler: (4/5) * 21,6 milyon = 17,28 milyon
1 eylem tetikleyen girdiler için mesaj değerlendirmesi sayısı: 17,28 milyon

3 eylem tetikleyen girdiler (MQTT konusu, Amazon DynamoDB ve Amazon SNS için): (1/5) * 21,6 milyon = 4,32 milyon
3 eylem tetikleyen girdiler için mesaj değerlendirmesi sayısı: 4,32 milyon * (girdi başına 2 mesaj değerlendirmesi) = 8,64 milyon

Toplam mesaj değerlendirmesi sayısı: 17,28 milyon + 8,64 milyon = 25,92 milyon mesaj değerlendirmesi

Toplam aylık ücret = ABD Doğu 1 Bölgesinde 25,92 milyon mesaj değerlendirmesi * ABD Doğu 1 Bölgesinde 15,00 USD/1 milyon mesaj değerlendirmesi = 388,80 USD

Örnek 3 - Büyük mesaj boyutları için mesaj değerlendirmeleri

Örnek 2'de verilen bilgilere ek olarak, şimdi de AWS IoT Events kullanarak 1 KB mesajlar yerine 1,5 KB mesajları değerlendirmek istediğinizi düşünelim. Toplam tahmini aylık kullanım ve maliyet, aşağıdaki gibi hesaplanır:

MQTT konusuna 1 eylem gönderilmesini tetikleyen girdiler: 17,28 milyon
1 eylem tetikleyen girdiler için mesaj değerlendirmesi sayısı: 17,28 milyon * (girdi başına 2 mesaj değerlendirmesi) = 34,56 milyon

3 eylem tetikleyen girdiler (MQTT konusu, Amazon DynamoDB ve Amazon SNS için): 4,32 milyon
3 eylem tetikleyen 1,5 KB’lık girdiler için mesaj değerlendirmesi sayısı = 4,32 milyon * (girdi başına 3 mesaj değerlendirmesi) = 12,96 milyon

Not: 3 eylem tetikleyen 1,5 KB’lık girdiler şu şekilde ele alınır: 1 standart mesaj değerlendirmesi + mesaj boyutu için 1 artımlı mesaj değerlendirmesi + 3 eylem için 1 artımlı mesaj değerlendirmesi = girdi başına 3 mesaj değerlendirmesi

Toplam mesaj değerlendirmesi sayısı = 34,56 milyon + 12,96 milyon = 47,52 milyon mesaj değerlendirmesi

Toplam aylık ücret = ABD Doğu 1 Bölgesinde 47,52 milyon mesaj değerlendirmesi * ABD Doğu 1 Bölgesinde 15,00 USD/1 milyon mesaj değerlendirmesi = 712,80 USD

Örnek 4 - Alarmlar

AWS IoT Events'te 500 kamyondan oluşan bir filo için tek bir alarm tanımı oluşturdunuz. Müşterinin telematik uygulaması, yerleşik yakıt seviyesi sensörlerini kullanarak yakıt seviyelerini AWS Cloud'a gönderiyor ve bir kamyondaki yakıt seviyesi %10'un altına düştüğünde kamyonun filo yöneticisine bildirim iletiyor. Her bir kamyondaki yakıt seviyesinin %10'un altında olup olmadığını saptamak amacıyla her bir yerleşik sensörden alınan yükteki kamyon kimliğine (anahtar değeri) dayalı olarak 500 kamyon için birer alarm (toplam 500 alarm) otomatik olarak oluşturuluyor.

Bu örnekte, her yakıt seviyesi sensörünün 15 dakikada bir veri gönderdiğini varsayıyoruz. Bu veri noktalarının her biri, alarmın değerlendirilmesini tetikliyor. Telematik uygulamasını kullanan filo yöneticisinin her alarm için her gün 5 kez alarmı onaylayarak, devre dışı bırakarak veya sıfırlayarak yanıt verdiğini varsayalım. Son olarak, alarm eşiğinin alarm yöneticisi tarafından ay içerisinde bir defa güncellendiğini (bir kamyondaki yakıt seviyesi %10 yerine %5'e düştüğünde alarm verilmesi için) varsayıyoruz. Yeni bir yakıt seviyesi değeri girildiğinde, eşik güncellendiğinde veya filo yöneticisi alarmın üzerinde eylem gerçekleştirdiğinde, her kamyonun alarm durumu yeniden değerlendiriliyor.

Aktif alarmlar için aylık ücretler: ABD Doğu 1 Bölgesinde 0,10 USD/alarm/ay * 500 alarm = 50 USD

Toplam mesaj değerlendirmesi sayısı = Alınan veri noktası sayısı + Eşik güncellemesi sayısı + Kullanıcı eylemi sayısı

Her ay alarm başına alınan veri noktalarının sayısı = 15 dakika başına 1 veri noktası * 60 dakika / saat * 24 saat/gün * 30 gün/ay = 2.800

Her ay alarm başına yapılan eşik güncellemelerinin sayısı = 1

Her ay alarm başına yapılan kullanıcı eylemlerinin sayısı = 5 operatör eylemi/gün * 30 gün/ay = 150

Her ay alarm başına toplam mesaj değerlendirmesi sayısı = 2.800 + 1 + 150 = 3.031

Mesaj değerlendirmeleri için aylık ücretler = alarm başına 3.031 mesaj değerlendirmesi * 500 alarm * ABD Doğu 1 Bölgesinde 15 USD / 1 milyon değerlendirme = 22,73 USD

Toplam aylık ücret = 50 USD (aktif alarmlar için aylık ücret) + 22,73 USD (mesaj değerlendirmeleri için) = 500 kamyon için ayda 72,73 USD

IoT Events hakkında daha fazla bilgi edinin
IoT Events hakkında daha fazla bilgi edinin

AWS IoT Events SSS’leri Okuyun

Daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz AWS hesabı için kaydolun
AWS hesabı için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanımı için anında erişim elde edin.

Kaydolun 
Konsolda IoT Events ile oluşturmaya başlayın
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS IoT Events Console’da başlayın.

Oturum açın