Amazon Kinesis Data Firehose'da, hizmete aldığınız veri hacmine göre ödeme yaparsınız. Herhangi bir kurulum ücreti veya peşin taahhüt yoktur. Kinesis Data Firehose'da alma, biçim dönüştürme, VPC teslimi ve Dinamik Bölümleme şeklinde dört tip istek üzerine kullanım vardır. Ek veri aktarım ücretleri uygulanabilir.

Kaynak Alma Olarak Doğrudan PUT ve KDS

Kinesis Data KDF dağıtım akışının temel işlevi, alma ve teslimdir. Alma fiyatlandırması; 5 KB'lık artışlarla, alınan GB başına katmanlandırılır ve faturalandırılır (örneğin; 3 KB'lık bir kayıt 5 KB, 12 KB'lık bir kayıt 15 KB olarak faturalandırılır). İsteğe bağlı özellikler kullanılmadığı sürece teslim için ek Kinesis Data KDF ücreti yoktur.

Kaynak Alma Olarak Satılan Günlükler

Satılan Günlüklerden kaynaklanan kayıtlar için, Alma fiyatlandırması katmanlara ayrılır ve herhangi bir 5 KB'lık artış olmaksızın alınan GB başına faturalandırılır.

Biçim Dönüştürme (isteğe bağlı)

5 KB'lık artışlarla, alınan GB'a göre GB başına bir ücretle JSON'dan Apache Parquet veya Apache ORC biçimine dönüştürmeyi etkinleştirebilirsiniz.

VPC teslimi (isteğe bağlı)

Amazon VPC'de bulunan bir hedefe sahip teslim akışında, teslim akışının her AZ'de etkin olduğu saat için faturalandırılırsınız. Her kısmi saat, tam saat olarak faturalandırılır. Veri işleme ücretleri, GB başına uygulanır.

Amazon S3 teslimi için Dinamik Bölümleme (isteğe bağlı)

Verileri kayıtlarınızdaki anahtarlara göre ("customer_id" gibi) sürekli gruplandırma için Dinamik Bölümlemeyi etkinleştirebilir ve verilerin her bir anahtarla eşlenen S3 ön eklerine teslimini sağlayabilirsiniz. Dinamik Bölümlemede, S3'e teslim edilen GB başına, nesne başına ve isteğe bağlı olarak veri ayrıştırma için JQ işleme saati başına ödeme yaparsınız. 

  • Kaynak Olarak Doğrudan PUT veya Kinesis Veri Akışı
  • Kaynak Olarak Satılan Günlükler

Fiyatlandırma örnekleri

Kaynak Olarak Doğrudan PUT ve KDS Alma Fiyatlandırması

En yakın 5 KB'a yuvarlanan 3 KB'lık kayıt boyutu = 5 KB

İlk 500 TB/ay için ücret = GB başına 0,029 USD

Alma için faturalandırılan GB = (100 kayıt/saniye * 5 KB/kayıt) / 1.048.576 KB/GB * 30 gün/ay * 86.400 saniye/gün = 1.235,96 GB

Aylık alma ücretleri = 1.235,96 GB * 0,029 USD/GB = 35,84 USD

Kaynak Olarak Satılan Günlükler İçin Alma Fiyatlandırması

0,5 KB (500 Bayt) boyutundaki kayıt = 0,5 KB (5 KB artış yok)

İlk 500 TB/ay için ücret = GB başına 0,13 USD

Alma için faturalandırılan GB = (100 kayıt/saniye * 0,5 KB/kayıt) / 1.048.576 KB/GB * 30 gün/ay * 86.400 saniye/gün = 123,59 GB

Aylık alma ücretleri = 123,59 GB * 0,13 USD/GB = 16,06 USD

Biçim dönüştürme fiyatlandırması: JSON'dan Parquet veya ORC'ye (isteğe bağlı)

Veri formatı dönüştürme, veri alımı için isteğe bağlı bir eklentidir ve maliyetleri hesaplamak üzere alma için faturalandırılan GB'ları kullanır. 

Dönüştürülüp alınan GB başına ücret = 0,018 USD

Aylık format dönüştürme ücretleri = 1.235,96 GB * 0,018 USD/dönüştürülen GB = 22,25 USD

VPC teslimi fiyatlandırması (isteğe bağlı)

VPC'ye teslim, veri alımı için isteğe bağlı bir eklentidir ve maliyetleri hesaplamak üzere alma için faturalandırılan GB'ları kullanır. 

VPC'ye işlenen GB başına ücret = 0,01 USD

VPC teslimi için AZ saati başına ücret = 0,01 USD

Aylık VPC işleme ücretleri = 1.235,96 GB * 0,01 USD/işlenen GB = 12,35 USD

Aylık VPC saatlik ücretleri = 24 saat * 30 gün/ay * 3 AZ = 2.160 saat * 0,01 USD/saat = 21,60 USD Toplam aylık VPC ücretleri = 33,95 USD

Dinamik bölümleme fiyatlandırması (isteğe bağlı)

Dinamik bölümleme, veri alımı için isteğe bağlı bir eklentidir ve maliyetleri hesaplamak üzere GB'ları ve S3'e teslim edilen nesneleri ve isteğe bağlı JQ işleme saatlerini kullanır. Bu örnekte, teslim akışı arabelleği ipucu yapılandırmasının bir sonucu olarak 64 MB nesnelerin teslim edildiğini varsayıyoruz.

Teslim edilen GB başına fiyat = 0,020 USD
Teslim edilen 1.000 S3 nesnesi başına fiyat = 0,005 USD
JQ işleme saati başına fiyat = 0,07 USD

Aylık teslim edilen GB = (3 KB * 100 kayıt/saniye)/1.048.576 KB/GB * 86.400 saniye/gün * 30 gün/ay = 741,58 GB

Teslim edilen GB için aylık ücretler = 741.58 GB * teslim edilen GB başına 0,02 USD = 14,83 USD

Teslim edilen nesne sayısı = 741.58 GB * 1024 MB/GB/64 MB nesne boyutu = 11.866 nesne

S3'e teslim edilen nesneler için aylık ücretler = 11.866 nesne * 0,005 USD/1000 nesne = 0,06 USD

JQ için aylık ücretler (etkinleştirilmişse) = kullanılan 70 JQ saati/ay * 0,07 USD/JQ işleme saati = 4,90 USD

Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

SSS bölümümüzü ziyaret ederek Amazon Kinesis Data Firehose Hizmet Düzeyi Sözleşmesi hakkında bilgi edinin.

Diğer Amazon Kinesis Data Firehose kaynaklarını keşfedin

Kaynakların yer aldığı sayfayı ziyaret edin
Başlamaya hazır mısınız?
Kaydolun
Başka sorularınız mı var?
Bize ulaşın