AWS Elemental MediaLive, aşağıdaki boyutlarda kullandıkça öde fiyatlandırması sunar: Girdiler, Çıktılar, Ek İşlevsellik, Kullanılmayan Kaynaklar ve Veri Aktarımı.

Kanal çalıştığı sürece, her kanal için girdiler (hem birincil hem de ikincil alma ve AWS Elemental Link cihazları dahil) ve çıktılar (çıktı gruplarınız içinde her ayrı kodlama dahil), ilgili fiyatlarında faturalandırılır. (Aşağıdaki bölgesel fiyatlara bakın.) Kanal çalıştığı sırada, girdiler herhangi bir içerik almasa da ve çıktılar içerik üretmese de ücret hesaplanır. Her canlı kanal bir veya daha fazla girdiye ve bir veya daha fazla çıktıya sahip olduğu için kanalınızın çalışması için gereken toplam maliyete ulaşmak için her bir girdinin (varsa) ve çıktının maliyetini toplarsınız. Gelişmiş ses özelliklerinin olanak sağladığı kanalların çalışması için ek bir ücret vardır (kanal başına bir ücret).

Çoklu Program Aktarım Akışı (MPTS) çıktısı üretmek için MediaLive kullanırken MediaLive çıktıları içinİstatiksel Multiplex (Statmux) fiyatlandırması kullanılır. Her Tek Program Aktarım Akışı (SPTS) kanalı, kullanılan çözünürlük ve codec’e bağlı olarak bir maliyete sahiptir ve ayrıca kanalları kontrol eden ve tekli MPTS çıktısı oluşturan çoğaltıcının da maliyeti vardır. Girdiler için ücretler, Statmux’a sahip olmayan kanalların ücretiyle aynıdır. MediaLive çoğaltıcısından gelen çıktıların her zamanAWS Elemental MediaConnect aracılığıyla yönlendirilmesi gerekir. Veri aktarım maliyetleri, MediaConnect akışının farklı bir Erişilebilirlik Alanında olduğu durumlarda uygulanır.

Her türlü durdurulmuş kanal kullanılmayan kaynak olarak nitelendirilir ve silinene kadar küçük bir miktarda kullanım ücreti oluşturur.

AWS Elemental MediaLive, iki fiyatlandırma modeli sunar: İstek Üzerine ve Rezerve.

 • İstek üzerine fiyatlandırma: Çalışan girdi, çıktı ve ek özellikler için saatlik ücret ödersiniz. Her çalışma kaynağının süresi en az 10 dakikalık alt sınırın üstünde en yakın dakikaya yuvarlanacaktır. Uzun vadeli taahhüt veya peşin ödeme gerekmez. Kanallarınızın gereksinimlerine bağlı olarak kullanımınızı artırıp azaltabilir ve yalnızca kullandığınız girdiler, çıktılar ve özellikler için belirtilen saatlik ücreti ödersiniz.
 • Rezerve fiyatlandırma: Girdiler, çıktılar ve ek özellikler 12 aylık bir taahhütle kullanılabilir ve bu fiyatlandırma, İstek üzerine fiyatlandırmaya kıyasla önemli oranda bir indirim sağlar. Bu oran, taahhüt döneminizin her ayı için aydaki her saat için ücretlendirilir. MediaLive Statmux çıktıları için 12 aylık ve üç yıllık rezervasyon ücretleri aşağıda listelenmiştir. Beş yıllık rezerve fiyatlandırması için lütfen bize ulaşın. 7x24 kanallar için AWS Elemental MediaLive kaynaklarını rezerve etmek büyük oranda tasarruf etmenizi sağlayabilir. Daha fazla bilgi için belgelerimize bakın.

İstek üzerine veya rezerve fiyatlandırma için girdiler, çıktılar ve ek işlevsellik ücretleri, Standart veya Tek hatlı kanalların kullanılmasına bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Kanallar, Standart veya Tek hatlı olarak oluşturulurlar ve kanal sınıfı örneğin hat ekleyerek veya çıkararak güncellenebilir (daha fazla bilgi için belgelerimize bakın). Bir rezervasyon yaparken girdi, çıktı veya ek işlevselliğin Standart veya Tek hatlı kanal için olup olmadığını belirtmeniz gerekir; bu rezervasyonlar 12 aylık taahhüt gerektirir. MediaLive Statmux Kanal çıktıları tek hatlı olamaz.

Çözünürlükler şu şekilde tanımlanır:
Standart Çözünürlük (SD) 720 dikey çözünürlükten daha azdır.
Yüksek Çözünürlük (HD) 720 dikey çözünürlükten daha fazladır veya buna eşittir ancak 1080 dikey çözünürlükten daha azdır veya buna eşittir.
Ultra Yüksek Çözünürlük (UHD) 2160 dikey çözünürlüğe kadar ve bu çözünürlük dahil olmak üzere 1080'den daha büyüktür.
Statmux çıktıları için çözünürlükler Statmux çıktı fiyatlandırması tablosunda gösterilmektedir.
AWS Elemental Link girdileri için çözünürlükler uygulanamaz.

Girdi fiyatlandırması

Canlı kanalınıza yapılan her girdi için fiyat, girdi sisteminin codec, bit hızı ve çözünürlüğünün bir kombinasyonu ile belirlenir. Girdi Değiştirme özelliği etkin bir kanal (örneğin, birden fazla girdi kullanılan) oluşturursanız, iki aktif girdinin maliyeti, programda ikiden fazla girdi yapılandırılmış olsa bile o kanala uygulanır.

MediaLive'a video göndermek için AWS Elemental Link kullanılırken ayrı girdi fiyatlandırması uygulanır. Bağlantı girdileri, standart veya tek hatlı kanal olarak mevcuttur.

AWS Cloud Digital Interface (AWS CDI) girdileri yalnızca çözünürlüğe bağlıdır. Bunlar, Standart Çözünürlük (SD) saniyede 30 kareye (fps) kadar 480i ve 576i çözünürlük olarak tanımlanır. Yüksek Çözünürlüğün 720p’den 60fps’ye/ 1080i’den 30 fps’ye ve 1080p’den 60 fps’ye kadar farklı hızları vardır. Ultra Yüksek Çözünürlük (UHD/4K) 60 fps'ye kadardır.

 • AVC Girdileri
 • HEVC girdileri
 • MPEG-2 Girdileri
 • AWS Elemental Link Girdileri
 • AWS CDI Girdileri
 • AVC Girdileri
 • HEVC girdileri
 • MPEG-2 Girdileri
 • AWS Elemental Link Girdileri
 • AWS CDI Girdileri

Çıktı fiyatlandırması

Canlı kanalınızdaki her bir çıktının maliyeti, AVC çıktılarının bit hızı, çözünürlüğü ve kare hızının bir kombinasyonu ile belirlenir. AVC Gelişmiş VQ ve HEVC çıktılarının maliyeti ise çözünürlük ve karenin bir kombinasyonu ile belirlenir. Toplam çıktı fiyatı, kanal için oluşturulan tüm çıktıların toplamıdır. HEVC 4K/UHD çıktıları oluşturmayla ilgili sınırlılıkları öğrenmek için MediaLive belgelerine göz atın.

NB: Çıktı kare ücreti için “Kaynaktan Başlat” yapılandırmasını kullandığınızda asıl kare ücreti daha az olsa da MediaLive "> 30 fps" için kaynaklar tedarik edecek, ve maliyetler "> 30 fps"lik bir ücret yansıtacaktır. Yapılandırmanızda açık çıktı kare hızlarını kullanmanızı öneriyoruz.

 • AVC Çıktıları
 • HEVC Çıktıları
 • AVC Çıktıları
 • HEVC Çıktıları

Statmux Çıktı fiyatlandırması

Bir istatiksel çoğaltıcı (statmux) canlı kanal için her bir çıktının maliyeti, codec (MPEG2, AVC veya HEVC) ve çözünürlüğün bir kombinasyonu ile belirlenir. Standart Çözünürlük saniyede 30 kareye (fps) kadar 480i ve 576i çözünürlüktür. Yüksek Çözünürlüğün 720p’den 60fps’ye/ 1080i’den 30 fps’ye ve 1080p’den 60 fps’ye kadar farklı hızları vardır. Ultra Yüksek Çözünürlüğün (UHD/4K) yalnızca 60 fps'ye kadar HEVC codec hızları vardır. MPEG2 codec yalnızca SD ve 720p/1080i HD için mevcuttur. Bir statmux kanalı için toplam çıktı fiyatı, kanal için oluşturulan tüm çıktılar ile çoğaltıcı maliyetinin toplamıdır.

Ek İşlevsellik

Bu ücretler, bireysel girdi veya çıktıdan ziyade kanal bazında uygulanır. Hareketli Grafik kullanımı, kanalda belirtilen en büyük girdi veya çıktı çözünürlüğünü temel alarak faturalandırılır. Sadece SD girdileri ve çıktıları olan kanallar HD tutarında faturalandırılacaktır. Gelişmiş ses, Dolby Dijital (AC3) ve Dolby Dijital Plus (EAC3) için çıktıları desteklemek üzere ek ses kodlayıcılarını içerir ve Ses Normalleştirme, ITU-R BS.1770 standardı ve CALM ACT (ATSC A/85) uyumlu günlük kaydı uyarınca izlemeyi ve düzeltmeyi etkinleştirmek için DTS teknolojisini kullanır.

Fiyatlandırma örneği

 • Örnek 1: İstek üzerine, standart kanal
 • Örnek 2: Rezerve, standart kanal
 • Örnek 3: Rezerve edilmiş, tek hatlı kanal
 • Örnek 1: İstek üzerine, standart kanal
 • ABD Doğu (K.Virginia) bölgesindeki iki HD girdili (girdi değiştirme kullanarak) ve gelişmiş ses kullanarak 5 çıktı üreten bir canlı standart kanalın saatlik maliyeti 3,942 USD olacaktır:

  Girdi
  1080p HD, HEVC, 20Mbps = saat başına 0,588 USD
  1080p HD, HEVC, 20Mbps = saat başına 0,588 USD

  AVC Çıktıları
  1080p HD, 5Mbps 30fps = saat başına 0,702 USD
  720p HD, 2Mbps, 30fps, = saat başına 0,702 USD
  576p SD, 1.2Mbps, 30fps, = saat başına 0,354 USD
  432p SD, 0.8Mbps, 30fps = saat başına 0,354 USD
  288p SD, 0.5Mbps, 30fps = saat başına 0,354 USD

  Ek İşlevsellik
  Gelişmiş ses = saat başına 0,300 USD

  Toplam
  0,588 USD + 0,588 USD + 0,702 USD + 0,702 USD + 0,354 USD + 0,354 USD + 0,354 USD + 0,300 USD = saat başına 3,942 USD
  Veya minimum 0,657 USD (10 dakika)’lık bir ücret ile dakika başına 0,0657 USD

 • Örnek 2: Rezerve, standart kanal
 • Eğer bir canlı standart kanalı oluşturan girdiler ve çıktılar 12 aylık bir dönem boyunca her ay %25’ten fazla çalışıyorsa (180 saat veya daha fazla) bu girdileri ve çıktıları 12 aylık bir taahhüt ile ve düşük saatlik ücreti aylık olarak rezerve etmek daha uygun maliyetli olacaktır. Örneğin, 7/24 doğrusal kanallar yayınlarken rezerve fiyatlandırma en iyi seçenektir.

  Örneğin, Örnek 1’dekiyle aynı yapılandırmaya sahip ancak 1 girdili ve 12 aylık taahhütlü bir kanalın aylık maliyeti:

  Girdi
  1080p HD, HEVC, 20Mbps = saat başına 0,1438 USD (~aylık 30 gün başına 104 USD )

  AVC Çıktıları
  1080p HD, 5Mbps 30fps = saat başına 0,1726 USD (~aylık 30 gün başına 125 USD )
  720p HD, 2Mbps, 30fps = saat başına 0,1726 USD (~aylık 30 gün başına 125 USD )
  576p SD, 1,2Mbps, 30fps = saat başına 0,0863 USD (~aylık 30 gün başına 63 USD )
  432p SD, 0,8Mbps, 30fps = saat başına 0,0863 USD (~aylık 30 gün başına 63 USD)
  288p SD, 0,5Mbps, 30fps = saat başına 0,0863 USD (~aylık 30 gün başına 63 USD)

  Ek İşlevsellik
  Gelişmiş ses = 0,0356 USD (~aylık 30 gün başına 26 USD)

  Toplam
  (0,1438 USD + 0,1726 USD + 0,1726 USD + 0,0863 USD + 0,0863 USD + 0,0863 USD + 0,0356 USD) * 720 = aylık 30 gün için 564.12 USD

  Bunu, aynı yapılandırmayı İstek üzerine fiyatlandırma kullanarak bir ay boyunca çalıştırmanın maliyeti olan 2.414,88 USD ile karşılaştırın.

  Bir örneğe daha detaylı bakalım:

  • Bir grup girdi, çıktı ve ek işlevselliği rezerve ederken rezerve edilmiş saatlik ücret aydaki tüm saatlere uygulanır. Eğer iki küme rezervasyonunuz (Küme A ve Küme B) ve çalışan rezerve edilmiş girdileri, çıktıları ve ek işlevsellikleri kullanan (Küme A) yalnızca tek canlı kanalınız varsa (Kanal 1) yine de iki rezerve küme için de ödeme yaparsınız (Küme A ve Küme B).
  • Aynı yapılandırmayı kullanan ikinci bir canlı kanal (Kanal 2) başlatıldığı durumlarda ek ücret yoktur çünkü bu kanal ikinci rezervasyonun yerini alır (Küme B).
  • Aynı yapılandırmayla üçüncü bir canlı kanal (Kanal 3) başlatılırsa ilk iki kanal için rezerve kümelerinizi kullandığınız için bu kanal İstek üzerine saatlik ücret ile fiyatlandırılır.
  • İkinci canlı kanal (Kanal 2) durdurulursa İstek üzerine saatlik ücretler de durur ve üçüncü canlı kanal (Kanal 3) rezerve edilmiş ikinci küme girdileri çıktıları (Küme B) kullanmaya başlar.
 • Örnek 3: Rezerve edilmiş, tek hatlı kanal
 • ABD Doğu (K.Virginia) bölgesindeki iki HD girdili (girdi değiştirme kullanarak) ve gelişmiş ses kullanarak 5 çıktı üreten bir canlı tek hatlı kanalın saatlik maliyeti 2,3652 USD olacaktır.

  Girdi
  1080p HD, HEVC, 20Mbps = saat başına 0,3528 USD
  1080p HD, HEVC, 20Mbps = saat başına 0,3528 USD

  AVC Çıktıları
  1080p HD, 5Mbps 30fps = saat başına 0,4212 USD
  720p HD, 2Mbps, 30fps, = saat başına 0,4212 USD
  576p SD, 1,2Mbps, 30fps, = saat başına 0,2124 USD
  432p SD, 0,8Mbps, 30fps = saat başına 0,2124 USD
  288p SD, 0,5Mbps, 30fps = saat başına 0,2124 USD

  Ek İşlevsellik
  Gelişmiş ses = saat başına 0,18 USD

  Toplam
  0,3528 USD + 0,3528 USD + 0,4212 USD + 0,4212 USD + 0,2124 USD + 0,2124 USD + 0,2124 USD + 0,18 USD = saat başına 2,3652 USD
  Veya minimum 0,3942 USD (10 dakika)’lık bir ücret ile dakika başına 0,03942 USD

AWS Elemental MediaLive, AWS Elemental MediaPackage, Amazon CloudFront ve AWS Elemental MediaTailor’u gelir kaynağına dönüştürmek için kullanırken video bit hızları, izleyici sayısı, görüntülenen ortalama bit hızı ve önbellek/isabet oranı gibi AWS de canlı yayın kanalı çalıştırmanın maliyetini etkileyen faktörler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bu blog gönderisine göz atın.

Kullanılmayan Kaynaklar

Veri Aktarımı

AWS ücretsiz kullanım kapsamında AWS müşterileri, tüm AWS Hizmet ve Bölgelerinde (Çin ve GovCloud hariç) her ay ücretsiz olarak toplam 100 GB internete dışarı veri aktarımı hakkına sahip olur.  Ayrıca, aynı Bölge içerisindeki veri aktarımları için ek ücret alınmaz.

Bununla birlikte, AWS dışında içerik sunduğunuzda ek ücretlerle karşılaşabilirsiniz.  Örneğin, içerik çıktısının internet üzerinden veya Amazon CloudFront dışında bir CDN aracılığıyla bir hedefe teslim edildiği durumlarda veri aktarımı ücretleri uygulanır.

Aşağıdaki fiyatlandırma, hizmetin dağıtıldığı bölgeden farklı bir bölgede, AWS Elemental MediaLive'da "içeri" ve "dışarı" aktarılan verileri temel alır.

 

Sorularınız mı var?
Bize ulaşın
Başlamaya hazır mısınız?
Kaydolun
Daha fazla kaynak keşfedin
Kaynakların yer aldığı sayfayı ziyaret edin