İstek üzerine düğümler

İstek üzerine düğümler, uzun vadeli taahhüt veya peşin ücret olmaksızın bulut sunucusu saatine göre ödeme yapmanıza imkân tanır. Bu sayede donanım planlama, satın alma ve donanım bakımı yapmanın getirdiği maliyetlerden ve karmaşıklıklardan kurtulabilir, genellikle büyük ve sabit olan maliyetleri daha küçük, değişken maliyetlere dönüştürebilirsiniz. Düğüm türü, MemoryDB kümeniz için kullanılabilir işlemi, bellek içi veri depolama kapasitesini ve ağ aktarım hızını etkiler.

Veri katmanlama

Veri katmanlamalı düğümler, en az kullanılan öğeleri bellekten SSD'ye taşıyarak MemoryDB kümelerinizin maliyetlerini otomatik olarak optimize etmek için katı hal sürücülerini (SSD) kullanır. SSD'de depolanan veriler, bellekte depolanan verilere kıyasla biraz daha yüksek gecikme süresi ve daha düşük aktarım hızı sergiler. MemoryDB for Redis için kullanılabilen veri katmanlamalı düğümler, verilerinin %20'si kadarına düzenli olarak erişen iş yükleri ile daha az sıklıkta erişilen bir öğeye ilk ihtiyaç duyulduğunda ek gecikmeye tahammül edebilen uygulamalar için idealdir. Bellek ve katı hal sürücülerine sahip Amazon MemoryDB R6gd düğümleri, yaklaşık 5 kat daha fazla toplam depolama kapasitesine sahiptir ve müşterilerin yalnızca bellekli MemoryDB R6g düğümlerine kıyasla maksimum kullanımda çalışırken depolama maliyetinde %60'ın üzerinde tasarruf elde etmesine yardımcı olabilir. Veri katmanlamanın, harcamalarınızı nasıl azaltabileceğine ilişkin bir karşılaştırma için aşağıdaki Fiyatlandırma Örneği 3'e bakın.

Rezerve edilmiş düğümler

Rezerve edilmiş düğümler, bir yıllık veya üç yıllık vadelerle rezerve ettiğiniz düğümlerin saatlik kullanım ücretlerinde önemli bir indirim sağlar. Rezerve edilmiş düğümler ile şu seçimleri yapabilirsiniz:

  • Peşin ödeme olmaksızın saatlik düşük ücretler ödeme (Peşin Ödemesiz)
  • Daha düşük saatlik ücretlerle tek seferlik, kısmi ön ödeme yapma (Kısmi Peşin Ödemeli)
  • Daha da düşük saatlik ücretler için hepsini önceden ödeme (Tamamı Peşin Ödemeli)

MemoryDB rezerve edilmiş düğümleri, bir düğüm ailesi ve AWS Bölgesi içinde boyut esnekliği sunar. Bu, indirimli rezerve edilmiş düğüm oranının aynı düğüm ailesindeki tüm boyutların kullanımına otomatik olarak uygulanacağı anlamına gelir. Rezerve edilmiş düğümleri satın alırken bir AWS Bölgesi, düğüm tipi, ödeme süresi ve miktar belirtmeniz gerekir. Rezerve edilmiş düğümler yalnızca belirtilen AWS Bölgesi'nde kullanılabilir.

Rezerve edilmiş düğüm fiyatlandırması, veri katmanlamayı kullanan küme düğümleri için de mevcuttur.

* Bu, rezerve edilmiş düğüm dönemi boyunca ödenecek ortalama aylık ücrettir. Gerçekte her aya ait aylık ödeme, çalıştırdığınız MemoryDB düğümü türüne bağlı olarak ilgili ay içinde fiili olarak kullanılan saat sayısının saatlik kullanım fiyatıyla çarpılması ya da ilgili ay içinde kullanılan saniye sayısının saatlik kullanım fiyatıyla çarpılıp 3600'e bölünmesiyle elde edilir. Saatlik kullanım fiyatı, rezerve edilmiş düğüm dönemi boyunca ortalama aylık ödemeler toplamının rezerve edilmiş düğüm dönemi boyunca kullanılan toplam saat sayısına (yılın 365 gün olduğu varsayılarak) bölünmesiyle elde edilir.


** Geçerli olan saatlik fiyatlandırma, istek üzerine fiyatlandırmayla karşılaştırıldığında bir rezerve edilmiş düğüm ile ne kadar para tasarrufu sağlayabileceğinizi hesaplamanıza yardımcı olur. Rezerve edilmiş bir düğüm satın aldığınızda, düğümün çalışıp çalışmadığından bağımsız olarak, seçtiğiniz rezerve edilmiş düğüm döneminin tamamında yer alan tüm saatler için faturalandırılırsınız. Geçerli olan saatlik fiyat, düğümün amortismana tabi tutulmuş saatlik maliyetini gösterir. Bu hesaplamada peşin ödemeler dahil olmak üzere dönem boyunca Rezerve Edilmiş Bulut Sunucusunun toplam maliyeti alınıp Rezerve Edilmiş Bulut Sunucusu dönemindeki her saate bölüştürülür.

Yazılan Veri

Yalnızca MemoryDB kümenize yazdığınız veri hacmi (GB cinsinden) için ödeme yaparsınız. Bu veriler Redis anahtarını, değerini ve komut birimini içerir. Okuma için ilişkili bir maliyet yoktur.

Yazılan Veri

GB başına 0,20 USD
(tüm bölgelerde aynı fiyat)

Anlık Yedek Depolama

Bir MemoryDB kümesi için anlık görüntü depolama alanı, çektiğiniz otomatik ve kullanıcı tarafından başlatılan anlık görüntülerle ilişkili depolamadır. Anlık yedek; tüm kümenin, anlık yedeğin alındığı andaki kopyasıdır. Bir bölge için toplam MemoryDB kümesi depolama alanınızın %100'ü dolana kadar anlık yedek depolama alanı için ek ücret uygulanmaz. Anlık yedek depolama süreniz 1 gün ise anlık yedek depolama için ek ücret alınmaz. Ek anlık yedek depolama alanı aşağıdaki tablodaki depolama ücretlerine göre faturalandırılır:

Fiyatlandırma Örnekleri

Fiyatlandırma Örneği 1

Bölgesel bir lojistik şirketi için duyarlı, gerçek zamanlı bir kullanıcı deneyimi sağlamak üzere hızlı veri erişimi sağlayan bir veritabanı gerektiren bir uygulama geliştiriyorsunuz. Uygulamanın toplam veri kümesi boyutu 25 GB. Verilerin %3'ü ortalama olarak her saat güncellenir. Uygulama gereksinimlerini karşılamak amacıyla parça başına bir birincil ve bir replika düğüm içeren bir parçanın bulunduğu bir MemoryDB mimarisi kullanıyorsunuz. Tüm çalışan veri kümesine sığacak kadar belleğe sahip olduğu için db.r6g.xlarge düğüm türünü seçiyorsunuz. Ayrıca iş yükünüzü ABD Batı (Oregon) üzerinde dağıtmayı seçiyorsunuz. Ek olarak, anlık yedek saklama süresini 2 gün olarak ayarlıyorsunuz. Böylece anlık yedeği ilk gün ücretsiz saklayabilirsiniz ve ekstra gün için anlık yedek depolamasından sizden ücret alınır.

Ödeyeceğiniz toplam ücret şu şekilde hesaplanır:
İstek üzerine düğüm ücretleri
(1 Birincil + 1 Replika) * 1 = toplam 2 düğüm
db.r6g.xlarge saatlik fiyatlandırma = 0,617 USD/saat
2 düğüm * 0,617 USD = 1,234 USD/saat
Yazılan Veri Ücretleri
Yazılan Veri = 25 GB * %3 (her saat aktarım hızı güncellemesi) = 0,75 GB/saat
Yazılan Veri Fiyatlandırması = 0,20 USD/GB
0,750 GB/saat * 0,20 USD/GB = 0,150 USD/saat
Anlık Yedek Depolama Ücretleri
1. Gün: Anlık yedek depolama için ücretsiz
2. Gün: 25 GB için anlık yedek depolama alanı = 25 GB * GB-ay başına 0,021 USD = 0,525 USD/ay
0,525 USD/ayda 730 saat = 0,001 USD/saat
Toplam Ücret
Düğüm Ücretleri = 1,234 USD/saat
Yazılan Veri Ücretleri = 0,150 USD/saat
Anlık Yedek Depolama Ücretleri = 0,001 USD/saat
Toplam = 1,234 USD + 0,150 USD + 0.001 USD = 1,385 USD/saat

Fiyatlandırma Örneği 2

Bir medya ve eğlence şirketinde çalışıyorsunuz ve ekibiniz çok düşük gecikme süresi ve yüksek aktarım hızı gerektiren bir uygulama geliştirdi. Bu performans gereksinimlerini yerine getirmek için birincil veritabanınız olarak Redis için Amazon MemoryDB kullanıyorsunuz. Uygulama yoğun bir okuma gerektirir ve 100 baytlık nesnelerden oluşan toplam 50 GB veri kümesi boyutundadır (Redis anahtarı, değer ve komut boyutunu içerir). Uygulama %80 okuma ve %20 yazmadır ve saniyede yaklaşık 50.000 işlemden oluşur. Veri kümesinin tamamını kümeye sığdırmaya yetecek belleğe sahip olmak için db.r6g.xlarge düğüm türünden iki parça seçiyorsunuz (50 GB) ve uygulamanın okumalarını ve yüksek erişilebilirliği desteklemek için parça başına bir replika seçiyorsunuz. Ayrıca, iş yükünüzü ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki iki erişilebilirlik alanına (AZ) dağıtmayı seçiyorsunuz. Ek olarak, anlık yedek saklama süresini 2 gün olarak ayarlıyorsunuz. Böylece anlık yedeği ilk gün ücretsiz saklayabilirsiniz ve ekstra gün için anlık yedek depolamasından sizden ücret alınır. Ödeyeceğiniz toplam ücret şu şekilde hesaplanır:

İstek üzerine düğüm ücretleri
(1 Birincil + 1 Replika) * 2 = 4 toplam düğüm
db.r6g.xlarge saatlik fiyatlandırma = 0,617 USD/saat
4 düğüm * 0,617 USD = 2,468 USD/saat
Yazılan Veri Ücretleri
MemoryDB yalnızca yazmalar için ücret alır. Dolayısıyla %20 yazma ve %80 okuma oranı ile saniyede 50.000 işlem için yalnızca 50.000'in %20'sini (saniyede 10.000 işlem) ödemeniz gerekir.
Dolayısıyla saniyede 10.000 işlem * 100 bayt * 60 * 60 = 3,6 GB/saat
Yazılan Veri Fiyatlandırması = 0,20 USD/GB
3,6 GB * 0,20 USD/GB = 0,720 USD/saat
Anlık Yedek Depolama Ücretleri
1. Gün: Anlık yedek depolama için ücretsiz
2. Gün: 50 GB için anlık yedek depolama alanı = 50 GB * GB-ay başına 0,021 USD = 1,050 USD/ay
1,05 USD/ayda 730 saat = 0,001 USD/saat
Toplam Ücret
Düğüm Ücretleri = 2,468 USD/saat
Yazılan Veri Ücretleri = 0,720 USD/saat
Anlık Yedek Depolama Ücretleri = 0,001 USD/saat
Toplam = 2,468 USD + 0,720 USD + 0.001 USD = 3,189 USD/saat

Fiyatlandırma Örneği 3

Bir finans şirketinde çalışıyorsunuz ve ekibiniz performans gereksinimlerini karşılamak için birincil veritabanı olarak MemoryDB ile bir uygulama geliştirdi. Uygulama, geçici nitelikte olup çoğunlukla son bir ayda oluşturulan verilere erişmektedir ancak uygunluk amacıyla 12 aylık verileri tutması gerekmektedir. Uygulamanın toplam veri kümesi boyutu 840 GB. Verilerin %1'i ortalama olarak her saat güncellenir. Uygulama gereksinimlerini karşılamak amacıyla parça başına bir birincil ve bir replika düğüm içeren iki parçanın bulunduğu bir MemoryDB kümesi kullanıyorsunuz. Uygulamanız çoğunlukla en son güncellenen verileri kullandığından, veri katmanlamalı db.r6gd.4xlarge düğüm türünü seçiyorsunuz. Ayrıca, iş yükünüzü ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki üç erişilebilirlik alanına (AZ) dağıtmayı seçiyorsunuz. Ek olarak, anlık yedek saklama süresini 2 gün olarak ayarlıyorsunuz. Böylece ilk anlık yedeği ücretsiz saklayabilirsiniz ve ikinci anlık yedek depolamasından sizden ücret alınır. Ödeyeceğiniz toplam ücret şu şekilde hesaplanır:

İstek üzerine düğüm ücretleri
Veri kümesi boyutu: 840 GB
db.r6gd.4xlarge kullanılabilir bellek kapasitesi: 105,81 GiB/düğüm = 113,64 GB/düğüm, veri dışı kullanım için %19 daha az bellek:
113,64 * 0,81 = 92,05 GB/düğüm
db.r6gd.4xlarge katı hal sürücüsü (SSD), kapasite: 398,14 GiB = 427,6 GB
Düğüm başına toplam kapasite: 92,05 + 427,6 = 519,65 GB/düğüm
Veri kümesi için gerekli parçalar: 840 GB ÷ 519,65 GB/düğüm = 2
Her bir parça: (1 Birincil +1 Replika) Düğümler
(1 Birincil + 1 Replika) * 2 parça = toplam 4 düğüm
db.r6gd.4xlarge saatlik fiyatlandırma = 3,695 USD/saat
Toplam saatlik ücret: 4 düğüm *3,695 USD/sa = 14,78 USD

Yazılan Veri Ücretleri
Yazılan Veri = 840 GB *%1 (her saatte bir aktarım hızı güncellemesi) = 8,4 GB/saat
Yazılan Veri Fiyatlandırması = 0,20 USD/GB
8,4 GB/saat * 0,20 USD/GB = 1,68 USD/saat

Anlık Yedek Depolama Ücretleri
1. Gün: Anlık yedek depolama için ücretsiz
2. Gün: 840 GB için anlık yedek depolama alanı = 840 * GB-ay başına 0,021 USD = 17,64 USD/ay
17,64 USD/Ayda 730 saat = 0,0242 USD/saat

Toplam Ücret
Düğüm Ücretleri = 14,78 ABD Doları/saat
Yazılan Veri Ücretler = 1,68 USD/saat
Yedek Depolama Alanı Ücretleri = 0,0242 USD/saat
Toplam = 14,78 USD + 1,68 USD + 0,0242 USD = 16,484 USD/saat

Bellekte tam olarak çalışıyorsa parçalar gereklidir: db.r6g.4xlarge için 840 GB ÷ 113,64 GB/düğüm = 8
db.r6g.4xlarge istek üzerine fiyatı: 2,463 USD/saat
Her bir parça: (1 Birincil +1 Replika) Düğümler
(1 Birincil + 1 Replika) * 8 parça = toplam 16 düğüm
Tamamen bellekte çalışmak için saatlik ücret: 16 düğüm * 2,463 USD/saat = 39,41 USD
Tamamen bellekte çalışmaya kıyasla tasarruf: (39,41 USD – 14,78 USD) / 39,41 USD = %62

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin
Kullanmaya başlama kaynaklarına göz atın

Başlangıç sayfasında MemoryDB kaynaklarını keşfedin.

Daha fazla bilgi edinin 
Eğitim ile öğrenin
Eğitim ile öğrenin

İlk MemoryDB kümenizi nasıl kuracağınızı keşfedin.

Kullanmaya başlayın 
 MemoryDB ile oluşturmaya başlayın
MemoryDB ile oluşturmaya başlayın

Kullanmaya başlamak için MemoryDB kullanıcı kılavuzuna göz atın.

Belgeleri okuyun