Hizmetler

AWS modern uygulamalar geliştirirken işletmenizi destekleyecek kapsamlı bir hizmet portföyü sunar.

İşlem

Dünyanın en güçlü, en güvenli ve en yenilikçi bulutunda altyapıyı yönetmeden uygulamalarınızı ve iş yüklerinizi geliştirin, dağıtın, çalıştırın ve ölçeklendirin.

AWS Lambda sunucuları tedarik etmeden veya yönetmeden kod çalıştırmanıza olanak tanır. Lambda ile yalnızca kullandığınız işlem süresi için ödeme yaparsınız.

Lambda’yı kullanmaya başlayın »

AWS Fargate, container'lar için sunucusuz bir işlem altyapısıdır ve hem Amazon Esnek Container Hizmeti (ECS) hem de Amazon Esnek Kubernetes Hizmeti (EKS) ile çalışır.

Fargate'i kullanmaya başlayın »

Amazon Esnek Container Hizmeti (Amazon ECS) tam olarak yönetilen bir container düzenleme hizmetidir.

ECS'yi kullanmaya başlayın »

Amazon Esnek Kubernetes Hizmeti (Amazon EKS), tam olarak yönetilen bir Kubernetes hizmetidir.

EKS'yi kullanmaya başlayın »

Entegrasyon

Mikro hizmetlerin, dağıtılmış sistemlerin ve sunucusuz uygulamaların içindeki ayrıştırılmış bileşenler arasında iletişim kurun.

Amazon API Ağ Geçidi, geliştiriciler tarafından istenen ölçekte API'lerin oluşturulmasını, yayımlanmasını, bakımının yapılmasını, izlenmesini ve güvenliğinin sağlanmasını mümkün kılan, tam olarak yönetilen bir hizmettir.

API Ağ Geçidi'ni kullanmaya başlayın »

AWS AppSync, uygulamaların tam olarak ihtiyaç duydukları verileri almasını kolaylaştırmak için GraphQL kullanan, yönetilen bir hizmettir.

AppSync'i kullanmaya başlayın »

Amazon SQS; mikro hizmetleri, dağıtılmış sistemleri ve sunucusuz uygulamaları birbirinden ayırmanızı ve ölçeklendirmenizi sağlayan, tam olarak yönetilen bir mesaj kuyruğa alma hizmetidir.

SQS'yi kullanmaya başlayın »

Amazon Simple Notification Service (SNS) hem sistemden sisteme hem de uygulamadan kişiye (A2P) iletişim için tam olarak yönetilen bir mesajlaşma hizmetidir.

SNS'yi kullanmaya başlayın »

AWS AppMesh, hizmetlerinizin birden fazla işlem altyapısı türü üzerinde birbiriyle iletişim kurmasını kolaylaştırmak için uygulama düzeyinde ağ iletişimi sağlayan bir hizmet ağıdır.

AppMesh'i kullanmaya başlayın »

Amazon Kinesis, gerçek zamanlı akış verilerini toplamayı, işlemeyi ve analiz etmeyi kolaylaştırdığı için zamanında öngörüler elde edebilir ve yeni bilgilere hızlı tepki verebilirsiniz.

AWS Step Functions AWS Lambda işlevlerinin ve birden fazla AWS hizmetinin iş açısından kritik uygulamalara eklenmesini kolaylaştıran sunucusuz bir işlev düzenleyicisidir.

Step Functions'ı kullanmaya başlayın »

Amazon EventBridge sahip olduğunuz uygulamalardaki, entegre Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) uygulamalarındaki ve AWS hizmetlerindeki verileri kullanarak uygulamalar arası bağlantı oluşturmayı kolaylaştıran sunucusuz bir olay veri yoludur.

EventBridge'i kullanmaya başlayın »

Veri

Terabaytlarca, hatta petabaytlarca yeni tür veriyi milisaniyelik gecikme ile depolayın, saniyede milyonlarca isteği işleyin ve dünyanın her yerindeki milyonlarca kullanıcıyı destekleyecek şekilde ölçeklendirin.

Amazon Basit Depolama Hizmeti (Amazon S3); sektör lideri ölçeklenebilirlik, veri erişilebilirliği, güvenlik ve performans sunan bir nesne depolama hizmetidir.

Amazon S3'ü kullanmaya başlayın »

Amazon DynamoDB her ölçekte milisaniye cinsinden tek basamaklı performans sunan bir anahtar-değer ve belge veritabanıdır.

DynamoDB'yi kullanmaya başlayın »

Amazon Aurora bulut için oluşturulmuş, MySQL ve PostgreSQL ile uyumlu bir ilişkisel veritabanıdır.

Aurora'yı kullanmaya başlayın »

Amazon Esnek Dosya Sistemi (Amazon EFS), AWS container'larından ve sunucusuz dağıtımlardan gelen verileri kalıcı kılmak ve paylaşmak için kullanılan basit, ölçeklendirilebilir, tam olarak yönetilen, bulut temelli ve esnek bir dosya sistemidir.

EFS'yi kullanmaya başlayın »

Amazon DocumentDB, MongoDB iş yüklerini destekleyen hızlı, ölçeklenebilir, yüksek kullanılabilirlik sunan ve tam olarak yönetilen bir belge veritabanı hizmetidir.

DocumentDB'yi kullanmaya başlayın »

Amazon ElastiCache, Redis ve Memcached ile uyumlu, gerçek zamanlı uygulamaları bir milisaniyenin altında bir gecikmeyle destekleyen ve tam olarak yönetilen bir bellek içi veri deposudur.

ElastiCache'yi kullanmaya başlayın »

Geliştirici çevikliği

Geliştirme, oluşturma, test etme, izleme, tedarik etme ve dağıtma dâhil olmak üzere eksiksiz uygulama yaşam döngüsünü otomatikleştirerek geliştirici çevikliğini iyileştirin.

AWS Amplify, mobil ve ön uç web geliştiricilerinin AWS tarafından desteklenen güvenli ve ölçeklenebilir tam yığın uygulamaları oluşturmalarını sağlayan bir araçlar ve hizmetler dizisidir.

Amplify'ı kullanmaya başlayın »

AWS CodeCommit, güvenli Git tabanlı depolar barındıran tam yönetimli bir kaynak denetim hizmetidir.

CodeCommit'i kullanmaya başlayın »

AWS CodePipeline, hızlı ve güvenilir uygulama ve altyapı güncellemeleri için yayın işlem hatlarınızı otomatikleştirmenize yardımcı olan ve tam olarak yönetilen bir sürekli teslim hizmetidir.

CodePipeline'ı kullanmaya başlayın »

AWS Bulut Geliştirme Seti (CDK), tanıdık programlama dillerini kullanarak bulut uygulaması kaynaklarınızı modelleyip tedarik etmeniz için açık kaynak bir yazılım geliştirme çerçevesidir.

AWS CloudFormation, bulut ortamınızda AWS ve üçüncü taraf uygulama kaynaklarını modellemeniz ve tedarik etmeniz için ortak bir dil sağlar.

CloudFormation'ı kullanmaya başlayın »

AWS CodeBuild kaynak kodunu derleyen, testler çalıştıran ve dağıtıma hazır yazılım paketleri üreten, tam olarak yönetilen bir sürekli entegrasyon hizmetidir.

CodeBuild'i kullanmaya başlayın »

AWS CodeArtifact, her ölçekten kuruluşa yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan yazılım paketlerini güvenli bir şekilde depolamaları, yayımlamaları ve paylaşmaları konusunda kolaylık sağlayan tam olarak yönetilen bir yapıt deposu hizmetidir

AWS CodeDeploy; Amazon EC2, AWS Fargate, AWS Lambda ve şirket içi sunucularınız gibi çeşitli işlem hizmetlerine yazılım dağıtımlarını otomatikleştiren ve tam olarak yönetilen bir dağıtım hizmetidir.

CodeDeploy'u kullanmaya başlayın »

Modern uygulamalar oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin

Sürekli Teslim simgesi
Sunucusuz
Sunucuları düşünmeden uygulamalar oluşturun ve çalıştırın.
Mikro hizmetler simgesi
Mikro hizmetler
Her boyuttan ve ölçekten uygulamayı destekleyecek son derece kullanılabilir mikro hizmetler oluşturun.
Sürekli Teslim simgesi
Sürekli Teslim
Kod değişikliklerinin üretim için otomatik olarak yayınlanmaya hazırlandığı bir yazılım geliştirme uygulaması.