Prometheus İçin Amazon Yönetilen Hizmet'te peşin ücret veya taahhüt yoktur. Alınan, sorgulanan, saklanan ve toplanan ölçümlere göre yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Kullanımınız için ayın sonunda ücretlendirilirsiniz.

Prometheus İçin Amazon Yönetilen Hizmet, Genel Kullanıma Sunulmuştur. Toplanan, alınan, depolanan ve sorgulanan ölçümlerin kullanımı için ücretlendirme yaparız. Müşteriler aşağıdaki fiyatlandırma tablosuna göre ücretlendirilir.

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Prometheus İçin Amazon Yönetilen Hizmet maliyetinizi tek bir tahminle hesaplayın.

Fiyatlandırma

Prometheus İçin Amazon Yönetilen Hizmet, güvenli Prometheus uyumlu uç noktaya alınan her ölçüm örneğini sayar. Prometheus İçin Amazon Yönetilen Hizmet ayrıca depolanan ölçüm örneklerini ve ölçüm meta verilerini gigabayt (GB) cinsinden hesaplar (1 GB, 230 bayttır). Depolama ücreti, Prometheus ölçüm örnekleri (tipik olarak 1 veya 2 bayt) ve meta veriler tarafından belirlenir. Prometheus ölçüm meta verilerinin boyutu, ölçümün adına ve ilişkili etiketlerine (anahtar/değer çiftleri) bağlı olarak değişir. Alınan ve saklanan ölçüm ücretleri saate göre orantılı olarak hesaplanır ve yalnızca ölçümleri Prometheus İçin Amazon Yönetilen Hizmet'e gönderdiğinizde faturalandırılır. AMP için hiçbir İÇERİ Veri Aktarımı ücreti olmadığını unutmayın.

Prometheus İçin Amazon Yönetilen Hizmet, tüm QueryMetric API'si isteklerinden İşlenen Sorgu Örneklerini (QSP) ölçer. QSP, belirli bir zaman aralığı için Prometheus Sorgu Dili (PromQL) kullanılarak sorgulanan toplam veri noktalarının sayısıdır.

Prometheus İçin Amazon Yönetilen Hizmet toplayıcısında, etkinleştirildiği saat sayısı ve toplanan örnek sayısı için ücretlendirilirsiniz.

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV, Mal ve Hizmet Vergisi ile ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir.

AWS Ücretsiz Kullanım

AWS Ücretsiz Kullanımı kapsamında Prometheus İçin Amazon Yönetilen Hizmet'i ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz (desteklenen AWS bölgelerinde). Ücretsiz Kullanım müşterileri şunları alır:

Alınan ölçüm örnekleri 40 milyon
İşlenen sorgu örnekleri 200 milyar
Kaydedilen ölçümler 10 GB

AWS Ücretsiz Kullanım hakkında buradan daha fazla bilgi edinin.

Fiyatlandırma örnekleri

Not: Burada görüntülenen fiyatlandırma değerleri yalnızca örnek olarak sunulmuştur.

Örnek 1: EC2 ve Kubernetes üzerinde Amazon Esnek Kubernetes Hizmeti (EKS)

Bu örnekte, tüm ay boyunca (744 saat) her 30 saniyede bir toplanan düğüm başına 1.000 Prometheus ölçümü ile 10 düğümü bulunan 1 Kubernetes kümesi izleniyor. Bu örnekte, AWS Ücretsiz Kullanım avantajları hesaba katılmamıştır. 1) ölçüm örneği alımı, 2) depolama ve 3) sorgulama için aşağıdaki kullanım ve maliyetler hesaplanacaktır.

Ölçüm örneği alımı kullanımı ve maliyetleri
İlk olarak, alınan ölçüm örneklerinin sayısını ve bu örneklerin maliyetlerini hesaplayacağız. Aylık alınan örnek sayısı 892,8 milyon örnektir (10 düğüm * düğüm başına 1000 ölçüm / saniye cinsinden 30 toplama aralığı * saatte 3.600 saniye * ayda 744 saat = 10 * 1000/30 * 3.600 * 744 = 892,8 milyon örnek).

Alınan aylık ölçümlerin maliyeti 80,93 USD tutarındadır (ilk 2 milyar ölçüm örneği için 10 milyon örnek başına 0,90 USD * 892,8 milyon örnek).

Depolama kullanımı ve maliyetleri
İkincisi, GB cinsinden depolamayı ve depolanan ölçüm örneklerinin ve ölçüm meta verilerinin maliyetlerini hesaplayacağız. Bu örnekte, etiket başına 100 benzersiz etiket değeri olan ölçüm başına 20 etiketiniz olduğunu varsayacağız. Ölçüm adı, etiketler ve etiket değerleri dahil meta veriler günlük olarak saklanır. Ayrıca, etiket ve etiket değeri başına ortalama 30 bayt ve alınan ölçüm örneği başına 2 bayt olduğunu varsayacağız.

Aylık depolama alanı 0,25 GB'dir (ölçüm meta verileri * aydaki gün sayısı) + (2 bayt * ölçüm örneği sayısı = (1000 ölçüm * 20 etiket * 100 etiket değeri * 30 bayt * ayda ~30 gün) + ( 2 bayt * 892,8 milyon örnek) = 1,8 milyar bayt + 1.785.600.000 bayt = 3.585.600.000 bayt = 3,34 GB).

Depolama ücreti 0,10 USD (GB başına 0,03 USD * 3,34 GB).

Sorgu kullanımı ve maliyetleri
Şimdi bu örnek için işlenen sorgu örneklerini ve sorgu maliyetlerini hesaplayacağız. Bir panoyu günde ortalama 2 saat boyunca izleyen 1 son kullanıcınızın, pano başına 20 grafik widget'ıyla (widget başına 1 PromQL sorgusu olduğu varsayılarak) her 60 saniyede bir yenileyen 1 son kullanıcınız olduğunu varsayacağız. Bu örnekte sorgu başına işlenen örneklerin 100.000 olduğunu varsayacağız.

İlk olarak, aylık sorgu sayısını hesaplayarak başlayın, bu da 72.000 sorgudur (1 son kullanıcı * 20 grafik * 2 saat pano görüntüleme * saatte 3.600 saniye / pano yenileme başına 60 saniye * ayda ~30 gün).

İkinci olarak, ayda işlenen sorgu örneklerinin 7,2 milyar (72.000 sorgu * 100.000/sorgu) olduğunu hesaplıyoruz.

Artık sorgu ücretini 0,72 USD (işlenen 1 milyar örnek başına 0,10 USD * işlenen 7,2 milyar örnek) olarak hesaplayabiliriz.

Şimdi bu örnek için aylık maliyetlerinizi hesaplayabiliriz:

  • Ölçüm alım maliyetleri: 80,93 USD (10 milyon örnek başına 0,90 USD * 892,8 milyon örnek)
  • Depolama maliyetleri: 0,10 USD (GB başına 0,03 USD * 3,34 GB)
  • Sorgu maliyetleri: 0,72 USD (işlenen 1 milyar örnek başına 0,10 USD * işlenen 7,2 milyar örnek)

Toplam Aylık ücretler = 80,93 USD (ölçüm alımı) + 0,10 USD (depolama) + 0,72 USD (sorgu) = 81,75 USD

Örnek 2 - Prometheus İçin Amazon Yönetilen Hizmet ile Amazon Esnek Kubernetes Hizmeti'nden (EKS) Prometheus ölçümlerini toplama

Bu örnekte, tüm ay boyunca (744 saat) her 30 saniyede bir Prometheus İçin Amazon Yönetilen Hizmet toplayıcısı tarafından toplanan düğüm başına 1000 Prometheus ölçümü ile 10 düğümü bulunan 1 Kubernetes kümesi izleniyor. Şu kullanım ve maliyetler hesaplanacaktır: 1) ölçüm örneği alımı, 2) depolama ve 3) toplanan Prometheus İçin Amazon Yönetilen Hizmet toplayıcısı örnekleri ve toplayıcının etkin olduğu saatler. 

Ölçüm örneği alımı kullanımı ve maliyetleri
İlk olarak, alınan ölçüm örneklerinin sayısını ve bu örneklerin maliyetlerini hesaplayacağız. Aylık alınan örnek sayısı 892,8 milyon örnektir (10 düğüm * düğüm başına 1000 ölçüm / saniye cinsinden 30 toplama aralığı * saatte 3.600 saniye * ayda 744 saat = 10 * 100/60 * 3.600 * 744 = 892,8 milyon örnek).

Alınan aylık ölçümlerin maliyeti 80,93 USD tutarındadır (ilk 2 milyar ölçüm örneği için 10 milyon örnek başına 0,90 USD * 892,8 milyon örnek).

Depolama kullanımı ve maliyetleri
İkinci olarak, GB cinsinden depolamayı ve depolanan ölçüm örneklerinin ve ölçüm meta verilerinin maliyetlerini hesaplayacağız. Bu örnekte, etiket başına 100 benzersiz etiket değeri olan ölçüm başına 20 etiketiniz olduğunu varsayacağız. Ölçüm adı, etiketler ve etiket değerleri dahil meta veriler günlük olarak saklanır. Ayrıca, etiket ve etiket değeri başına ortalama 30 bayt ve alınan ölçüm örneği başına 2 bayt olduğunu varsayacağız.

Aylık depolama alanı 0,25 GB'dir (ölçüm meta verileri * aydaki gün sayısı) + (2 bayt * ölçüm örneği sayısı = (1000 ölçüm * 20 etiket * 100 etiket değeri * 30 bayt * ayda ~30 gün) + ( 2 bayt * 892,8 milyon örnek) = 1,8 milyar bayt + 1.785.600.000 bayt = 3.585.600.000 bayt = 3,34 GB).

Depolama ücreti 0,10 USD (GB başına 0,03 USD * 3,34 GB).

Toplanan örnekler ve toplayıcı saati maliyetleri
Üçüncü olarak, toplayıcı saati maliyetlerini hesaplayacağız. Aracısız toplayıcı, toplayıcı saati başına 0,04 USD ve toplanan 10 milyon örnek başına 0,03 USD'ye mal oluyor ve tek bir EKS kümesi için tek bir toplayıcı olduğunu varsayıyoruz. Bir ayda 744 saat olduğu varsayarsak aylık maliyet: 1 * 0,04 USD * 744 + 0,03 USD * 892,8 milyon örnek / 10 milyon = 32,44 USD'dir.

Aracısız toplayıcı ücreti 32,44 USD'dir. 

Şimdi bu örnek için aylık maliyetlerinizi hesaplayabiliriz:

  • Ölçüm alım maliyetleri: 80,93 USD (10 milyon örnek başına 0,90 USD * 892,8 milyon örnek)
  • Depolama maliyetleri: 0,10 USD (GB başına 0,03 USD * 3,34 GB)
  • Aracısız toplayıcı maliyetleri: 32,44 USD (toplayıcı saati başına 0,04 USD * 744 saat + 0,03 USD * 892,8 milyon örnek / 10 milyon)

Toplam maliyetler: 113,47 USD

Örnek 3: İşlenen Sorgu Örneklerinin (QSP) ve maliyetlerinin hesaplanması

Bu örnekte, son saatteki 10.000 düğümünüzün CPU'sunu hesaplamak için bir sorgu çalıştırıyorsunuz. Ayrıca, bu düğümlerden biri %80 CPU kapasitesini aştığında sizi bilgilendirmek için her dakika çalışan bir uyarı kuralı çalıştırıyorsunuz. Bu örnekte, AWS Ücretsiz Kullanım avantajları hesaba katılmamıştır. Sorguyu ve uyarı kuralını çalıştırmanın kullanımını ve maliyetlerini hesaplayacağız.

Sorgu kullanımı ve maliyeti
İlk olarak, ölçüm zaman serilerinin sayısını ve sağlanan zaman aralığını belirleyerek tek bir sorgunun işlediği örnek sayısını hesaplıyoruz. Ölçüm zaman serisi; ölçüm adı ve anahtar-değer çiftleri ile tanımlanır. Bu örnekte, her düğüm, 1 saatlik bir zaman aralığı için 10.000 ölçüm zaman serisini işleyen bir sorguya neden olan tek bir CPU ölçümüne sahiptir. Prometheus sorguları, herhangi iki veri noktası arasındaki minimum süre olan çözüm adımı başına bir örnek işler. Örneğin, 1 dakikalık bir adım olduğunu varsayacağız. Bu, zaman aralığında dakikada 1 örnek olduğu anlamına gelir. Bu, 10.000 zaman serisi x 1 saat x 1 örnek/dakika x 60 dakika/saat = 600.000 örnek/sorgu demektir.

Sorguyu 1.000 kez çalıştırdığınızı varsayarsak maliyet 0,06 USD olur (işlenen 1 milyar örnek başına 0,10 USD * 0,0006 milyar örnek * 1.000 sorgu).

Uyarı kuralı kullanımı ve maliyeti
Seçilen ölçüm zaman serilerinin sayısını belirleyerek, kuralın değerlendirme başına işlediği örnek sayısını hesaplarız. Kural, düğüm başına bir CPU ölçüm zaman serisini tanımladığından, değerlendirme başına 10.000 zaman serisini işler. Prometheus'taki uyarı kuralları, zaman içindeki belirli bir noktada değerlendirilen sorgular olan anlık sorgular olarak çalıştırılır. Bu nedenle, bu uyarı kuralı 10.000 zaman serisi x 1 örnek/zaman serisi = 10.000 örneği değerlendirir. Bu alarm her dakika çalıştığından, bu uyarı kuralı 10.000 örnek x 60 dakika/saat x 730 saat/ay = 438.000.000 örnek/ay işler.

Bu uyarı kuralının maliyeti aylık 0,04 USD tutarındadır (işlenen 1 milyar örnek başına 0,10 USD * 0,438 milyar örnek).

Prometheus İçin Amazon Yönetilen Hizmet SSS
SSS bölümünü okuyun

Prometheus İçin Amazon Yönetilen Hizmet hakkında sık sorulan soruların yanıtlarını bulun.

Daha fazla bilgi edinin 
AWS hesabı için kaydolun
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Amazon Managed Service for Prometheus ile oluşturmaya başlayın
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console'da Amazon Managed Service for Prometheus ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın