Amazon Redshift; uygun ölçekte hızlı, kolay ve güvenli bulut veri ambarı sayesinde öngörü elde etme sürenizi kısaltır.

Özellikler ve avantajlar

Her sene, müşteri kullanım örnekleri ve geri bildirimler ışığında yüzlerce özellik ve ürün geliştirmesi sunarız. Yenilikler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Herkes için kolay analizler

Veri ambarınızın yönetimini düşünmek zorunda kalmadan saniyeler içinde veriden öngörülere ulaşmaya ve iş sonuçlarınızı elde etmeye odaklanın.

Amazon Redshift Sunucusuz: Amazon Redshift Sunucusuz, veri ambarı altyapısını ayarlayıp yönetmeye gerek kalmadan analizleri saniyeler içinde kolayca çalıştırmanızı ve ölçeklendirmenizi sağlayan, Amazon Redshift'in sunucusuz seçeneğidir. Redshift Sunucusuz sayesinde veri analistleri, geliştiriciler, iş uzmanları ve veri bilimcileri dahil her kullanıcı, verileri veri ambarına yükleyip sorgulamak suretiyle kolayca öngörüler elde edebilir. Daha fazla bilgi edinin.

Sorgu Düzenleyicisi v2: Veri keşfi ve analizine yönelik web tabanlı bir analist workbench'i ile Amazon Redshift verilerinizi ve data lake'inizi veri analistleri, veri mühendisleri ve diğer SQL kullanıcıları için daha erişilebilir kılmak üzere SQL'i kullanın. Sorgu Düzenleyicisi v2, sorgu sonuçlarını tek bir tıklamayla görselleştirmenize, şemalar ve tablolar oluşturmanıza, verileri görsel olarak yüklemenize ve veritabanı nesnelerine göz atmanıza olanak sağlar. Ayrıca SQL sorgularını, analizleri, görselleştirmeleri ve ek açıklamaları yazarak ekibinizle güvenli bir şekilde paylaşmanız için sezgisel bir düzenleyici sunar.

Otomatik Tablo Tasarımı: Amazon Redshift, kullanıcı iş yüklerini izler ve sorgu hızlarını optimize etmek üzere verilerin fiziksel yerleşimini iyileştirmek için sofistike algoritmalar kullanır. Otomatik Tablo Optimizasyonu, performansı kümenin iş yüküne göre optimize etmek için en iyi sıralama ve dağıtım anahtarlarını seçer. Amazon Redshift bir anahtarı uygulamanın küme performansını iyileştireceğini belirlerse yöneticinin müdahalesine gerek kalmadan tablolar otomatik olarak değiştirilir. Otomatik Vakum Silme, Otomatik Tablo Sıralama ve Otomatik Analiz ek özellikleri de Redshift kümeleri için manuel bakım ve iyileştirme ihtiyacını ortadan kaldırarak hem yeni kümeler hem de üretim iş yükleri için en yüksek performansı sağlar.

Kendi araçlarınızı kullanarak sorgulama yapın: Amazon Redshift size konsoldan sorgu çalıştırma veya SQL istemci araçlarını, kitaplıklarını veya Amazon Quicksight, Tableau, PowerBI, QueryBook ve Jupyter Notebook dahil veri bilimi araçlarını bağlama esnekliğini sunar.

Amazon Redshift ile etkileşim kuracak basit bir API: Amazon Redshift her türlü geleneksel, bulut temelli ve container'lı, sunucusuz web hizmetleri tabanlı uygulamalar ve olay odaklı uygulamalarla verilere sorunsuz şekilde erişmenize olanak tanır. Amazon Redshift Veri API'si, AWS SDK tarafından desteklenen Python, Go, Java, Node.js, PHP, Ruby ve C++ gibi programlama dilleri ve platformlarından veri erişimini, alımını ve çıkışını basitleştirir. Veri API'si, sürücüleri yapılandırma ve veritabanı bağlantılarını yönetme ihtiyacını ortadan kaldırır. Bunun yerine, Veri API'si tarafından sağlanan güvenli bir API uç noktasını çağırarak bir Amazon Redshift kümesinde SQL sorguları çalıştırabilirsiniz. Veritabanı bağlantılarını yönetme ve verileri arabelleğe alma işini Veri API'si üstlenir. Veri API'si zaman uyumsuz olduğundan, sonuçlarınızı daha sonra alabilirsiniz. Sorgu sonuçlarınız 24 saat boyunca depolanır.

Hata toleranslı: Veri ambarı kümenizin güvenilirliğini artıran çok sayıda özellik vardır. Örneğin Amazon Redshift, kümenin durumunu sürekli olarak izler. Arızalanan sürücülerden verileri otomatik olarak yeniden çoğaltır ve hata toleransı için düğümleri gerektikçe yeniler. Kümelerin herhangi bir veri kaybı veya uygulama değişikliği olmadan alternatif Erişilebilirlik Alanlarına (AZ) taşınması da mümkündür.

Tüm verilerinizi analiz edin

Operasyonel veritabanlarınız, data lake'iniz, veri ambarınız ve binlerce üçüncü taraf veri kümeniz genelindeki karmaşık, ölçeklendirilmiş veriler üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışan entegre öngörüler ve tahmine dayalı analizler elde edin.

Birleştirilmiş sorgu: Amazon Redshift'teki yeni birleştirilmiş sorgu özelliği ile operasyonel ve ilişkisel veritabanınıza ulaşabilirsiniz. Tüm iş operasyonlarınız üzerinde veri taşımaya gerek kalmadan anında görünürlük kazanmak için bir veya daha fazla Amazon Relational Database Service (RDS) ve Aurora PostgreSQL, RDS MySQL ve Aurora MySQL veritabanında gerçek zamanlı veri sorgulayın. Redshift veri ambarınızdaki, data lake'inizdeki ve operasyonel depolarınızdaki verileri birleştirerek veriye dayalı daha iyi kararlar alabilirsiniz. Amazon Redshift, ağ üzerinden taşınan veriyi azaltmak için çok yönlü optimizasyonlar sunar ve bunu, yüksek performanslı sorgular için büyük oranda paralel veri işleme ile destekler. Daha fazla bilgi edinin.

Data lake'inizde veri sorgulama ve data lake'inizle içeri ve dışarı veri aktarımı yapma: Diğer hiçbir bulut veri ambarında hem veri sorgulamak hem de data lake'inize verileri açık biçimlerde geri yazmak bu kadar kolay değildir. Parquet, ORC, JSON, Avro ve CSV gibi açık dosya biçimlerini sorgulayabilir ve bildiğiniz ANSI SQL'i kullanarak doğrudan S3'te sorgulama yapabilirsiniz. Data lake'inize veri aktarmak için SQL kodunuzda Amazon Redshift UNLOAD komutunu kullanmanız ve dosya biçimi olarak Parquet belirtmeniz yeterlidir. Amazon Redshift, veri biçimlendirme ve S3'e veri taşıma işlemleriyle otomatik olarak ilgilenir. Böylece yüksek düzeyde yapılandırılmış, sıklıkla erişilen verileri ve yarı yapılandırılmış verileri bir Amazon Redshift veri ambarında depolarken aynı zamanda eksabaytlara ulaşabilecek boyutlarda yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriyi Amazon S3'te barındırabilme esnekliğine sahip olursunuz. Amazon Redshift'ten data lake'inize verileri geri aktarmak; Amazon Athena, Amazon EMR ve Amazon SageMaker gibi AWS hizmetleriyle verileri daha fazla analiz edebilmenize olanak tanır.

AWS hizmetleriyle entegrasyon: AWS hizmetleri, veritabanı ve makine öğrenimi hizmetleriyle yerel entegrasyon, tam analiz iş akışlarını sorunsuz bir şekilde idare etmenizi kolaylaştırır. Örneğin AWS Lake Formation, günler içinde güvenli bir data lake kurmanızı kolay hale getiren bir hizmettir. AWS Glue verileri ayıklayabilir, dönüştürebilir ve Amazon Redshift'e yükleyebilir (ETL). Amazon Kinesis Data Firehose neredeyse gerçek zamanlı analizler için akış verilerini yakalama, dönüştürme ve Amazon Redshift'e yüklemenin en kolay yoludur. Verileri Hadoop/Spark kullanarak işlemek ve çıktıyı BI ve analiz için Amazon Redshift'e yüklemek amacıyla Amazon EMR'yi kullanabilirsiniz. Amazon QuickSight oturum başına ödeme ile fiyatlandırılan ve Redshift verileriyle rapor, görselleştirme ve pano oluşturmak için kullanabileceğiniz ilk BI hizmetidir. Verilerinizi Amazon SageMaker ile makine öğrenimi (ML) iş yüklerini çalıştırmak üzere hazırlamak için Amazon Redshift'i kullanabilirsiniz. Amazon Redshift'e geçişleri hızlandırmak için AWS Schema Conversion Tool ve AWS Database Migration Service (DMS) ürünlerini kullanabilirsiniz. Amazon Redshift ayrıca güvenlik, izleme ve uygunluk için Amazon Key Management Service (KMS) ve Amazon CloudWatch ile temelden entegredir. SQL sorgularınızdan bir Lambda işlevi çağırmak istediğinizde, sanki Amazon Redshift'te bir kullanıcı tanımlı işlev (UDF) çağırıyormuş gibi Lambda UDF'lerini de kullanabilirsiniz. Hem AWS Çözüm Ortağı hizmetleriyle entegrasyon kurmak hem de Amazon DynamoDB ve Amazon SageMaker gibi diğer popüler AWS hizmetlerine erişmek için Lambda UDF'leri yazabilirsiniz.

Çözüm ortağı konsol entegrasyonu: Amazon Redshift konsolunda belirli Çözüm Ortağı çözümleriyle entegrasyon sağlayarak verilerin kullanıma alımını hızlandırabilir ve sadece birkaç dakika içinde değerli iş öngörüleri oluşturabilirsiniz. Bu çözümlerle Salesforce, Google Analytics, Facebook Ads, Slack, Jira, Splunk ve Marketo gibi uygulamalardaki verilerinizi Redshift veri ambarınıza verimli ve kolay bir şekilde taşıyabilirsiniz. Bu aynı zamanda size eyleme dönüştürülebilir öngörüler oluşturmak için farklı veri kümelerini birleştirme ve birlikte analiz etme fırsatı tanır.

Veri Paylaşımı: Amazon Redshift veri paylaşımı özelliği, hem veri paylaşmanıza hem de Amazon Redshift'in tek bir kümedeki kullanım kolaylığı, performans ve maliyet avantajlarından çok kümeli dağıtımlarda da yararlanmanıza olanak sağlar. Veri paylaşımı özelliği, verileri kopyalamanıza veya taşımanıza gerek kalmadan Redshift kümeleri genelindeki verilere anında, ayrıntılı ve hızlı bir şekilde erişmenizi mümkün kılar. Veri paylaşımı özelliği verilerinize gerçek zamanlı erişim imkanı verir, böylece veriler veri ambarında güncellendikçe kullanıcılarınız her zaman en güncel ve tutarlı bilgileri görür. Aynı veya farklı AWS hesaplarındaki ve Bölgeler genelindeki Redshift kümeleriyle güvenli bir şekilde gerçek zamanlı veri paylaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinin.

Amazon Redshift için AWS Data Exchange: Verileri ayıklamadan, dönüştürmeden ve yüklemeden (ETL) kendi Redshift kümenizden Amazon Redshift veri kümelerini sorgulayın. AWS Data Exchange'te Redshift bulut veri ambarı ürünlerine abone olabilirsiniz. Sağlayıcı bir güncelleme yapar yapmaz ilgili değişiklik aboneler tarafından görülebilir. Veri sağlayıcısıysanız bir abonelik başladığında erişim otomatik olarak verilir ve abonelik sona erdiğinde erişim iptal edilir, ödeme vadesi geldiğinde faturalar otomatik olarak oluşturulur ve ödemeler AWS üzerinden tahsil edilir. Sadece tek bir abonelikle düz dosyalara, Amazon Redshift'teki verilere ve API'ler yoluyla iletilen verilere erişimi lisanslayabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinin.

Redshift ML: Redshift ML; veri analistlerinin, veri bilimcilerinin, BI uzmanlarının ve geliştiricilerin SQL kullanarak Amazon SageMaker modelleri oluşturmasını, eğitmesini ve dağıtmasını kolaylaştırır. Redshift ML sayesinde, Amazon Redshift'teki kendi verileriniz üzerinde Amazon SageMaker modelleri oluşturmak ve eğitmek üzere SQL ifadeleri kullanabilir ve ardından bu modelleri doğrudan sorgularınızda ve raporlarınızda kayıp saptama, finansal tahmin, kişiselleştirme ve risk puanlaması gibi tahminler için kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinin.

Gelişmiş analiz için yerel destek: NUMBER, VARCHAR ve DATETIME gibi standart skaler veri türlerini destekleyen Amazon Redshift, aşağıdaki gelişmiş analiz işlemlerini yerel olarak destekler:

 • Uzamsal veri işleme: Amazon Redshift çok biçimli bir veri türü olan ve Nokta, Çizgi ve Çokgen gibi birçok geometrik şekli destekleyen GEOMETRİ'yi sunar. Amazon Redshift ayrıca geometrik şekiller oluşturmak ve uzamsal verileri içeri veya dışarı aktarmak, işlemek ve bu verilere erişmek için uzamsal SQL işlevleri sağlar. Redshift tablolarına GEOMETRİ sütunları ekleyebilir ve hem uzamsal hem de uzamsal olmayan verileri kapsayan SQL sorguları yazabilirsiniz. Uzamsal verileri depolamanızı, almanızı ve işlemenizi mümkün kılan bu özellik, uzamsal verileri analiz sorgularınıza entegre ederek iş öngörülerinizi sorunsuz bir şekilde iyileştirir. Amazon Redshift'in data lake'leri sorunsuzca sorgulama becerisi sayesinde harici tabloları uzamsal sorgulara entegre ederek uzamsal işlemeyi kolaylıkla data lake'lere genişletebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için belgeleri inceleyin.
 • HyperLogLog eskizleri: HyperLogLog, bir veri kümesindeki ayrı değerlerin yaklaşık sayısını verimli bir şekilde tahmin eden yeni bir algoritmadır. HLL eskizi, veri kümesinde bulunan ayrı veriler hakkındaki bilgileri kapsayan bir yapıdır. Büyük veri kümeleri üzerinde yaklaşık kardinaliteyi hesaplayan sorgularda %0,01 ila 0,6 ortalama göreceli hata oranıyla ciddi performans avantajları yakalamak için HLL eskizlerini kullanabilirsiniz. Amazon Redshift, HyperLogLog eskizlerini oluşturmak, sürekli kılmak ve birleştirmek için HLLSKETCH birinci sınıf veri türünü ve ilgili SQL işlevlerini sağlar. Amazon Redshift'in sapma düzeltme teknikleri kullanan HyperLogLog özelliği, düşük bellek ayak iziyle yüksek doğruluk sağlar. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için belgeleri inceleyin.
 • DATE ve TIME veri türleri: Amazon Redshift, tarih/saat verilerini yerel bir şekilde depolamak ve işlemek için DATE, TIME, TIMETZ, TIMESTAMP ve TIMESTAMPTZ olmak üzere birden fazla veri türü sağlar. TIME ve TIMESTAMP türleri saat verisini saat dilimi bilgisi olmadan depolarken TIMETZ ve TIMESTAMPTZ türleriyse saat verisini saat dilimi bilgisiyle birlikte depolar. Tarih ve saat değerlerini Redshift sorgularında işlemek için çeşitli tarih/saat SQL sorguları kullanabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için belgeleri inceleyin.
 • Yarı yapılandırılmış veri işleme: Amazon Redshift SUPER veri türü, JSON ve diğer yarı yapılandırılmış verileri Redshift tablolarında yerel olarak depolar ve yarı yapılandırılmış verileri sorunsuzca işlemek için PartiQL sorgu dilini kullanır. SUPER veri türü yapısı gereği şemasızdır ve Redshift skaler değerlerini, iç içe dizileri ve iç içe yapıları içerebilecek iç içe değerlerin depolanmasına olanak tanır. SQL'in bir uzantısı olan PartiQL; nesnelerde ve dizilerde gezinme, dizilerin iç içe olma niteliğini kaldırma, dinamik yazma ve şemasız semantik gibi güçlü sorgulama özellikleri sağlar. Bu sayede klasik yapılandırılmış SQL verilerinin üstün performansa, esnekliğe ve kullanım kolaylığına sahip yarı yapılandırılmış SUPER verileriyle birleştirildiği gelişmiş analizlere erişebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için belgeleri inceleyin.
 • Üçüncü taraf araçlarıyla entegrasyon: Sektör lideri araçlar ve uzmanlarla çalışarak Amazon Redshift'in verileri yükleme, dönüştürme ve görselleştirme özelliklerini geliştirmenin pek çok yolu vardır. Kapsamlı Çözüm Ortakları listemizdeki markalar, çözümlerinin Amazon Redshift'le çalıştığını onaylamıştır.
  • Veri Entegrasyonu Çözüm Ortakları ile verilerinizi yükleyin ve dönüştürün.
  • İş Zekası Çözüm Ortakları ile verileri analiz edin ve kuruluşunuz genelinde öngörüler paylaşın.
  • Sistem Entegrasyonu ve Danışmanlık Çözüm Ortakları ile analiz platformunuzun mimarisini oluşturun ve uygulayın.
  • Sorgu ve Veri Modelleme Çözüm Ortakları tarafından sağlanan araçları ve yardımcı programları kullanarak verilerinizi sorgulayın, keşfedin ve modelleyin.

Uygun ölçekte performans

Sorgu hızını iyileştiren otomatik optimizasyonlar sayesinde diğer bulut veri ambarlarından 3 kata kadar daha iyi fiyat performansı elde edin.

RA3 bulut sunucuları: RA3 bulut sunucuları diğer tüm bulut veri ambarı hizmetlerine kıyasla 3 kata kadar daha iyi fiyat performansı sağlar. Bu Amazon Redshift bulut sunucuları, büyük miktarlarda işlem kapasitesi gerektiren performans ağırlıklı iş yükleri için hızı en üst düzeye çıkarır ve ihtiyacınız olan bulut sunucusu sayısını belirtmenize olanak vererek işlem için depolamadan bağımsız ödeme yapma esnekliği sağlar. Daha fazla bilgi edinin.

Verimli depolama ve yüksek performanslı sorgu işleme: Amazon Redshift, gigabayt ile petabayt arasında değişen boyutlara sahip veri kümelerinde hızlı sorgu performansı sunar. Sütunlu depolama, veri sıkıştırma ve alan eşlemeleri, sorgu çalıştırmak için gereken G/Ç miktarını azaltır. Amazon Redshift; LZO ve Zstandard gibi sektör standardı kodlamaların yanı sıra depolama tasarrufu ve optimize edilmiş sorgu performansı sağlamak için sayısal türler ve tarih/saat türlerine yönelik amaca özel tasarlanmış bir sıkıştırma kodlaması olan AZ64'ü sunar.

Sınırsız eş zamanlılık: Amazon Redshift, Redshift veri ambarınızda veya doğrudan Amazon S3 data lake'inizde veri sorgulayan binlerce eş zamanlı sorgu olsa bile tutarlı ve hızlı performans sağlar. Amazon Redshift Eş Zamanlılık Ölçeklendirme, eş zamanlılık arttıkça saniyeler içinde geçici kapasite ekleyerek neredeyse sınırsız sayıda eş zamanlı kullanıcıyı ve eş zamanlı sorguyu tutarlı hizmet düzeyleriyle destekler. Daha fazla bilgi edinin.

Somutlaştırılmış görünümler: Amazon Redshift somutlaştırılmış görünümler, pano oluşturma ve İş Zekası (BI) araçlarından gelen sorguların yanı sıra ayıklama, yükleme ve dönüştürme (ELT) veri işleme işleri gibi yinelemeli ya da tahmin edilebilir analiz iş yükleri için çok daha hızlı sorgu performansı elde etmenize imkan tanır. Harici tablolar dahil olmak üzere bir veya daha fazla tabloyu referans alabilen SELECT bildiriminin önceden işlenmiş sonuçlarını kolayca depolayıp yönetmek için somutlaştırılmış görünümleri kullanabilirsiniz. Somutlaştırılmış görünümleri referans alan sonraki sorgular, önceden işlenmiş sonuçları kullanarak çok daha hızlı şekilde çalışabilir. Amazon Redshift, düşük gecikmeli performans avantajları sağlamaya devam etmek için somutlaştırılmış görünümleri aşamalı olarak artırarak etkin bir şekilde sürdürebilir. Daha fazla bilgi edinin.

Otomatik Somutlaştırılmış Görünümler: Kuruluşlar artık eskisinden daha fazla veri bağımlı uygulamalar, panolar, raporlar ve geçici sorgular oluşturuyor. Uygulamalardan her birinin ayarlanıp optimize edilmesi gerekir. Bu da zaman, kaynak ve para gerektirir. Somutlaştırılmış görünümler sorgu performansını artırmak için güçlü bir araçtır ve iş yüklerini iyi kavramanız durumunda bunları kurabilirsiniz. Ancak sorgu desenlerinin tahmin edilebilir olmadığı durumlarda iş yüklerini artırabilir veya değiştirebilirsiniz. Otomatik Somutlaştırılmış Görünümler; otomatik yenileme, otomatik sorgu yeniden yazma, artımlı yenileme ve Amazon Redshift kümelerinin sürekli izlenmesi yoluyla sorguların aktarım hızını iyileştirir, sorgu gecikme süresini düşürür ve yürütme zamanını kısaltır. Amazon Redshift minimum kaynak kullanımı ile AutoMV oluşturulması ve yönetimini dengeler. Daha fazla bilgi edinin.

Aktarım hızını ve performansı en üst düzeye çıkarmak için makine öğrenimi: Amazon Redshift'teki gelişmiş makine öğrenimi özellikleri, değişiklik gösteren iş yüklerinde veya eş zamanlı kullanıcı etkinliği sırasında bile yüksek aktarım hızı ve performans sunar. Amazon Redshift, iş açısından kritik iş yüklerinizi önceliklendirmenize yardımcı olurken aynı zamanda performansı ve eş zamanlılığı dinamik olarak yönetmek amacıyla, gelen sorguları çalıştırma sürelerine ve kaynak gereksinimlerine göre öngörmek ve sınıflandırmak için çok yönlü algoritmalar kullanır. Kısa sorgu hızlandırma (SQA), panolar gibi uygulamalardan gelen kısa sorguları büyük kuyruklarda bekletmek yerine anında işlenmek üzere bir ekspres kuyruğa gönderir. Otomatik iş yükü yönetimi (WLM), belleği ve eş zamanlılığı dinamik olarak yönetmek için makine öğrenimini kullanarak sorgu aktarım hızını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur. Buna ek olarak, yüzlerce sorgu gönderilirken bile en önemli sorgularınızın önceliğini kolayca ayarlayabilirsiniz. Amazon RedShift ayrıca kullanıcı iş yükünü gözlemleyerek kullanım arttıkça performansı geliştirme fırsatlarını tespit eden, optimizasyonları sorunsuz bir şekilde uygulayan, Redshift performansını daha da artırmak için açık bir kullanıcı eylemi gerektiğinde Redshift Advisor yoluyla öneri sunan ve kendi kendine öğrenen bir sistemdir.

Sonuç önbelleğe alma: Amazon Redshift, tekrarlanan sorgular için saniyenin altında yanıt süreleri sağlamak üzere sonuç önbelleğe alma kullanır. Tekrarlanan sorguları çalıştıran pano, görselleştirme ve iş zekası araçlarında ciddi bir performans artışı yaşanır. Bir sorgu çalıştırıldığında Amazon Redshift, önceki çalışmadan önbelleğe alınmış bir sonuç olup olmadığına bakmak için önbelleği arar. Önbelleğe alınmış bir sonuç bulunursa ve veriler değiştirilmediyse sorguyu yeniden çalıştırmak yerine hemen bu sonuç döndürülür.

Petabayt ölçekli veri ambarı: Konsolda yalnızca birkaç tıklamayla veya basit bir API çağrısıyla veri ambarınızdaki düğümlerin sayısını veya türünü kolaylıkla değiştirebilir, ihtiyaçlarınız değiştikçe ölçek artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Yönetilen depolama sayesinde 8 PB'a kadar sıkıştırılmış veri içeren iş yüklerini desteklemek için otomatik olarak kapasite eklenir. Ayrıca Amazon S3'te, Amazon Redshift Spectrum özelliği sayesinde veri yüklemeye veya dönüştürmeye gerek kalmadan petabaytlarca veride sorgu çalıştırabilirsiniz. S3'ü, açık veri biçimlerinde sınırsız veri depolamak için yüksek oranda erişilebilir, güvenli ve uygun maliyetli bir data lake olarak kullanabilirsiniz. Redshift Spectrum, sorgunun karmaşıklığı veya veri miktarından bağımsız olarak hızlı sonuçlar sağlamak amacıyla binlerce paralel düğüm genelinde sorgular çalıştırır.

Esnek fiyatlandırma seçenekleri: Amazon Redshift en uygun maliyetli veri ambarıdır ve ödeme yapma şeklinizi optimize edebilirsiniz. Taahhüt olmaksızın saatte yalnızca 0,25 USD fiyatla küçük ölçekte başlayabilir ve terabayt başına yılda 1.000 USD ile ölçeği genişletebilirsiniz. Ön ödeme olmadan istek üzerine fiyatlandırma, bir veya üç yıllık taahhütle %75'e kadar tasarruf sağlayabilen Rezerve Edilmiş Bulut Sunucusu fiyatlandırması ve Amazon S3 data lake'inizde taranan veri miktarına göre sorgu başına fiyatlandırma sunan tek bulut veri ambarı Amazon Redshift'tir. Amazon Redshift'in fiyatlandırmasına yerleşik güvenlik, veri sıkıştırma, yedek depolama alanı ve veri aktarımı dahildir. Veri boyutu arttıkça, verileri aylık GB başına 0,024 USD gibi uygun bir fiyatla depolamak için RA3 bulut sunucularında yönetilen depolamayı kullanabilirsiniz.

Öngörülemeyen iş yüklerinde bile öngörülebilir maliyet: Amazon Redshift, her bir kümeye günde bir saatlik ücretsiz Eş Zamanlılık Ölçeklendirme kredisi vererek minimum maliyet farkıyla ölçeklendirme yapmanıza imkan tanır. Bu ücretsiz krediler, müşterilerin %97'sinin eş zamanlılık ihtiyaçları için yeterlidir. Bu sayede, analiz talebinin dalgalandığı dönemlerde bile aylık masraflarınızı öngörebilirsiniz.

İş yükleriniz için en iyi değeri almak amacıyla düğüm tipinizi seçme: Veri ambarı ihtiyaçlarınız için Amazon Redshift'i optimize etmek üzere üç bulut sunucusu tipinden birini seçebilirsiniz: RA3 düğümleri, Yoğun İşlem düğümleri ve Yoğun Depolama düğümleri.

RA3 düğümleri işlemden bağımsız olarak depolamayı ölçeklendirmenizi sağlar. RA3 ile verileri ayrı bir depolama katmanında depolayan yüksek performanslı bir veri ambarı elde edersiniz. İhtiyacınız olan sorgu performansı için veri ambarını boyutlandırmanız yeterlidir.

Yoğun İşlem (DC) düğümleri hızlı CPU'lar, büyük miktarda RAM ve katı hal diskleri (SSD) kullanarak çok yüksek performanslı veri ambarları oluşturmanızı sağlar ve 500 GB'tan az miktarda veriler için en iyi seçenektir.

Yoğun Depolama (DS2) düğümleri, üç yıllık Rezerve Edilmiş Bulut Sunucusu satın aldığınızda düşük bir fiyatla sabit disk sürücüleri (HDD) kullanarak büyük veri ambarları oluşturmanızı sağlar. DS2 kümeleri çalıştıran çoğu müşteri, iş yüklerini RA3 kümelerine taşıyarak DS2 ile aynı maliyetle iki kat daha fazla performans ve daha fazla depolama elde edebilir.

Kümenizi ölçeklendirmek veya düğüm tipleri arasında geçiş yapmak için tek bir API çağrısı veya AWS Management Console'da birkaç tıklama yapmanız yeterlidir. Daha fazla bilgi için fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

En yüksek güvenlik ve uygunluk

AWS en zorlu gereksinimleri karşılamak için kapsamlı güvenlik özelliklerine sahiptir, Amazon Redshift ise ek masraf olmaksızın hazır veri güvenliği sağlar.

Uçtan uca şifreleme: Yalnızca birkaç parametreyi düzenleyerek Amazon Redshift'i aktarım halindeki verilerin güvenliğini sağlamak üzere SSL kullanacak şekilde ve bekleyen verileri şifrelemek için donanımsal olarak hızlandırılmış AES-256 şifrelemesini kullanacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Bekleyen verilerin şifrelenmesini etkinleştirmeyi seçerseniz diske yazılan tüm verilerin yanı sıra tüm yedekler de şifrelenecektir. Amazon Redshift varsayılan olarak anahtar yönetimiyle ilgilenir.

Ağ yalıtımı: Amazon Redshift, veri ambarı kümenize ağ erişimini denetleyebilmek için güvenlik duvarı kurallarını yapılandırmanızı sağlar. Veri ambarı kümenizi kendi sanal ağınızda yalıtmak için Amazon Redshift'i Amazon Virtual Private Cloud (VPC) içinde çalıştırabilir, mevcut BT altyapınıza sektör standardı şifrelenmiş IPsec VPN ile bağlayabilirsiniz.

Denetim ve uygunluk: Amazon Redshift, tüm Redshift API çağrılarını denetlemenizi sağlamak için AWS CloudTrail ile entegre olur. Redshift; bağlantı denemeleri, sorgular ve veri ambarınızda yapılan değişiklikler gibi tüm SQL işlemlerini günlük dosyasına kaydeder. Bu günlüklere sistem tablolarında SQL sorguları çalıştırarak erişebilir veya günlükleri Amazon S3'teki güvenli bir konuma kaydedebilirsiniz. Amazon Redshift; SOC1, SOC2, SOC3 ve PCI DSS Level 1 gereksinimlerine uygundur. Daha fazla bilgi edinmek için AWS Cloud Uygunluğu sayfasını ziyaret edin.

Belirtece dönüştürme: Amazon Lambda kullanıcı tanımlı işlevleri (UDF'ler), bir AWS Lambda işlevini Amazon Redshift'te bir UDF olarak kullanmanıza ve bunu Redshift SQL sorgularından çağırmanıza olanak tanır. Bu işlevsellik sayesinde, diğer hizmetlerle veya üçüncü taraf ürünleriyle daha sıkı entegrasyon sağlamak üzere SQL sorgunuz için özel uzantılar yazabilirsiniz. Protegrity gibi satıcılarla entegrasyon kurarak verilerin harici olarak belirtece dönüştürülmesini, maskelenmesini, tanımlanmasını veya kimlik bilgilerinden arındırılmasını mümkün kılmak, ayrıca hassas verileri her kullanıcının izinlerine ve gruplarına bağlı olarak sorgu anında koruma altına almak ya da korumadan çıkarmak için Lambda UDF'leri yazabilirsiniz. 

Ayrıntılı erişim denetimleri: Ayrıntılı satır ve sütun düzeyi güvenlik denetimleri, kullanıcıların yalnızca erişimi olması gereken verileri görmesini sağlar. Amazon Redshift, AWS Lake Formation ile entegre olarak Lake Formation'ın sütun düzeyi erişim denetimlerinin data lake'teki verilerde yürütülen Redshift sorgularına da uygulanmasını sağlar.

Yenilikler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha ayrıntılı ürün bilgileri için Amazon Redshift Belgelerini ziyaret edin.

Amazon Redshift fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin

Fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin
Oluşturmaya hazır mısınız?
Amazon Redshift'i kullanmaya başlayın
Başka sorularınız mı var?
Bize ulaşın