Genel Bakış

Amazon Redshift, diğer tüm veri ambarlarından daha düşük maliyetle çalışır. 0,25 USD ile küçük bir başlangıç yapın ve petabaytlarca veriye ve binlerce eş zamanlı kullanıcıya kadar ölçeklendirin. İşlem için aşırı tedarik yapmadan depolamayı büyütme imkanı ve depolama maliyetini arttırmadan işlem kapasitesini büyütme esnekliğiyle iş ihtiyaçlarınıza uygun seçenekleri seçin.

Beklemeniz gerekenler
İlk olarak, bir sonraki bölümden düğüm türleri hakkında daha fazla bilgi edinerek ihtiyaçlarınıza en uygun küme yapılandırmasını seçin. Tek bir API çağrısıyla veya Amazon Redshift konsolunda birkaç tıklamayla hızlıca kümenizi ölçeklendirebilir, kümeyi hem durdurabilir hem de devam ettirebilir ve düğüm türleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Seçiminizi yapmadan önce istek üzerine fiyatlandırmasını göreceksiniz. Daha sonra ise önemli ölçüde indirimlerle rezerve düğümleri satın almayı seçebilirsiniz.

Seçiminizi yaptıktan sonra sabit durum işlemesi için tedarik edilen işlem kapasitesi miktarını dakikalar içinde kolayca ayarlamak için esnek yeniden boyutlandırmayı kullanabilirsiniz. Yeniden boyutlandırma planlayıcı sayesinde, maliyeti optimize etmek ve en iyi performansı elde etmek için günlük veya haftalık olarak düğüm ekleyebilir ve kaldırabilirsiniz. Dinamik iş yüklerinde, ek işlem kapasitesini otomatik olarak tedarik etmek ve ücretsiz kredileri tükettikten sonra yalnızca saniye başına kullandığınız miktar için ödeme yapmak üzere Eş Zamanlı Ölçeklendirme'yi kullanabilirsiniz (bkz. Eş Zamanlı Ölçeklendirme fiyatlandırması).

Amazon Redshift düğüm türleri

Amazon Redshift, iş yüklerinize en iyi şekilde uyum sağlamak için farklı düğüm türleri sunar ve gerekli performansa, veri boyutuna ve bu boyutun büyümesine bağlı olarak RA3 veya DC2'yi seçmenizi öneririz.
 
Yönetilen depolamaya sahip RA3 düğümleri, hem işlem hem de yönetilen depolama için bağımsız olarak ölçeklendirme ve ödeme yaparak veri ambarınızı optimize etmenize olanak sağlar. RA3 ile, performans gereksinimlerinize göre düğüm sayısını seçer ve yalnızca kullandığınız yönetilen depolama için ödeme yaparsınız. Bir günde işlediğiniz veri miktarına bağlı olarak RA3 kümenizi boyutlandırmanız gerekir.

Redshift yönetilen depolama, hızlı yerel depolama için her bir RA3 düğümünde yüksek performanslı SSD'ler ve daha uzun vadeli dayanıklı depolama için de Amazon S3'ü kullanır. Bir düğümdeki veriler, büyük yerel SSD’lerin boyutunu aşacak kadar büyürse Redshift yönetilen depolama bu verileri otomatik olarak Amazon S3’e aktarır. Verilerin yüksek performanslı SSD’lerde veya S3’te depolanmasından bağımsız olarak Redshift yönetilen depolama için aynı düşük ücreti ödersiniz. Yönetilen depolama, her geçen gün daha fazla depolama gerektiren iş yükleri için ek düğümler ekleyip bunlara yönelik ödeme yapmadan veri ambarı depolama kapasitenizi otomatik olarak ölçeklendirmenize olanak sağlar.

DC2 düğümleri, yerel SSD depolaması içeren ve yoğun işlem kullanımlı veri ambarlarına sahip olmanızı mümkün kılar. Veri boyutu ve performans gereksinimlerinize göre ihtiyacınız olan düğüm sayısını seçebilirsiniz. DC2 düğümleri, yüksek performans elde etmeniz için verilerinizi yerel olarak depolar ve veri boyutu büyüdükçe kümenin depolama kapasitesini artırmak için daha fazla işlem düğümü ekleyebilirsiniz. 1 TB'ın altındaki sıkıştırılmamış veri kümelerinde en düşük fiyata en iyi performansı alabilmeniz için DC2 düğüm türlerini tavsiye ederiz. Verilerinizin artmasını bekliyorsanız, en iyi fiyat ve performansı elde etmek amacıyla işlem ve depolamayı birbirinden bağımsız olarak boyutlandırabilmeniz için RA3 düğümlerini kullanmanızı öneririz.

DS2 düğümleri, sabit disk sürücülerini (HDD) kullanan büyük veri ambarları oluşturmanızı sağlar ve bunun yerine RA3 düğümlerini kullanmanızı tavsiye ederiz. DS2 düğümleri kullanıyorsanız, yükseltme kılavuzları için Küme Yönetim Kılavuzu'ndaki RA3 Düğüm Türlerine Genel Bakış kısmına göz atın. Sekiz veya daha fazla DS2.xlarge düğümü ya da herhangi bir sayıda DS2.8xlarge düğümü kullanan müşteriler artık RA3'e yükseltebilir ve aynı istek üzerine maliyetine 2 kat daha fazla depolama ve daha iyi performans elde edebilir.

Kullandıkça öde fiyatlandırmalı Redshift özellikleri

  • Amazon Redshift Spectrum fiyatlandırması: Eksabayt ölçeğine kadar S3 data lake’teki verilerinizde doğrudan SQL sorguları çalıştırmanızı sağlar. Yalnızca taranan bayt miktarına göre ödeme yaparsınız.
  • Eş Zamanlı Ölçeklendirme fiyatlandırması: Tüm kümeler, günde bir saate kadar ücretsiz eş zamanlı ölçeklendirme kredisi kazanır ve bu da müşterilerin %97’si için yeterlidir. Binlerce eş zamanlı sorgu ve kullanıcı söz konusu olduğunda dahi tutarlı olarak hızlı performans sunmanızı sağlar. Ücretsiz kredileri aşan kullanımlarda isteğe bağlı olarak saniye başına bir ücret ödersiniz. 
  • Redshift managed storage pricing: Size, tedarik edilen işlem düğümlerinin sayısından bağımsız olarak, yalnızca RA3 kümelerinde depoladığınız verilere göre ödeme yapma esnekliği sunar. Yalnızca yönetilen depolamadaki toplam veri miktarına göre saatlik ödeme yaparsınız.
  • Redshift ML: makine öğrenimi (ML) modelleri oluşturmanız, eğitmeniz ve dağıtmanız için SQL kullanmanızı sağlar. Amazon SageMaker için ücretsiz kullanımı tamamladığınızda modelinizi oluşturmak ve depolamak için ücrete tabi tutulacaksınız.

İstek üzerine fiyatlandırma

Amazon Redshift istek üzerine fiyatlandırması, taahhüt veya peşin maliyet olmadan yalnızca saatlik kapasite kullanımına göre ödeme yapmanızı sağlar. Yalnızca kümenizdeki düğüm türüne ve sayısına göre saatlik ücret ödersiniz. Bir saatin altındaki süreler, kümeyi oluşturma, silme, duraklatma veya sürdürme gibi faturalandırılabilir durum değişikliklerini takiben bir saniyelik artışlarla faturalandırılır. Duraklatma ve sürdürme özelliği, kümenin duraklatıldığı süre boyunca istek üzerine fiyatlandırmayı askıya almanızı sağlar. Kümenin duraklatıldığı süre içinde, sadece yedek depolama alanı için ücret ödersiniz. Bu sayede veri ambarı kapasitesini önceden planlamanıza veya satın almanıza gerek kalmaz. Ayrıca, geliştirme veya test amacıyla ortamları uygun maliyetlerle yönetebilirsiniz.

Güncel nesil

*Her bir RA3 düğümüyle yönetimli depoda toplam erişilebilir depolama kapasitesi.

Önceki nesil

İstek üzerine kullanım için yıllık TB başına en uygun fiyatı hesaplama

İstek Üzerine kullanım için yıllık TB başına en uygun fiyat, bulut sunucusunun saatlik fiyatının, yıl içindeki saat sayısıyla çarpıldıktan sonra bulut sunucusu başına TB sayısına bölünmesiyle bulunur. RA3 için, yönetilen depolamada depolanan veriler, RA3 düğüm türlerinde depolanan gerçek verilere dayalı olarak ayrıca faturalandırılır; yıllık TB başına geçerli ücret, yalnızca işlem düğümlerinin maliyetleri için hesaplanır.

Redshift Spectrum fiyatlandırması

Amazon Redshift Spectrum, Amazon S3'te bulunan eksabaytlarca veri üzerinde doğrudan SQL sorguları yürütmenizi sağlar. Ücret, Redshift Spectrum tarafından taranan bayt sayısının bir sonraki megabayt değerine yuvarlanmasıyla hesaplanır ve sorgu başına minimum 10 MB kullanılır. Bölümleri yönetmeye yönelik CREATE/ALTER/DROP TABLE gibi Veri Tanımlama Dili (DDL) deyimleri ile hatalı sorgular için ücret alınmaz.

Verileri sıkıştırılmış, bölümlenmiş, sütunlu veri biçiminde depolayarak sorgu performansını geliştirebilir ve maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. Verileri Redshift Spectrum tarafından desteklenen biçimlerden birini kullanarak sıkıştırırsanız, daha az miktarda veri taranacağından maliyetleriniz düşecektir. Benzer şekilde, verilerinizi Parquet veya ORC gibi sütunlu bir biçimde depolarsanız, Redshift Spectrum yalnızca sorgunun ihtiyaç duyduğu sütunları taradığından maliyetleriniz yine düşer.

Ek maliyetler

Redshift Spectrum ile veri sorgulama için kullanılan Amazon Redshift kümesi için ücretlendirilirsiniz. Redshift Spectrum, verileri doğrudan Amazon S3'te sorgular. S3 klasörlerinizde nesnelerin depolanması ve S3 klasörlerinize yönelik istekler için standart S3 ücretlerini ödersiniz. Ayrıntılar için Amazon S3 ücretlerine bakın. 

AWS Glue Data Catalog ile Amazon Redshift Spectrum’u birlikte kullanırsanız standart AWS Glue Data Catalog ücretlerini ödersiniz. Ayrıntılar için AWS Glue fiyatlandırmasına bakın.

Amazon Redshift Spectrum’u kullanarak Amazon S3’teki AWS Key Management Service (KMS) tarafından şifrelenmiş verileri sorgularken standart AWS KMS ücretlerini ödersiniz. Ayrıntılar için AWS KMS fiyatlandırmasına bakın.

US East (N.Virginia) fiyatını temel alan Redshift Spectrum fiyatlandırma örnekleri

100 eşit boyutlu sütuna sahip bir tablonun Amazon S3’te toplam 4 terabayt boyutunda sıkıştırılmamış bir metin dosyası olarak depolandığını düşünelim. Metin biçimindeki dosyalar ayrılamadığından tablonun tek bir sütunundan veri almak için sorgu çalıştırılması durumunda Redshift Spectrum’un dosyanın tamamını taraması gerekir. Bu sorgu 4 terabayt veri tarayacağından, maliyeti 20 USD (5 USD/TB * 4 TB = 20 USD) olacaktır.

Dosyanızı GZIP kullanarak sıkıştırırsanız 4:1 sıkıştırma oranı elde edebilirsiniz. Bu örnekte sıkıştırılmış dosyanın boyutu 1 terabayt olacaktır. Redshift Spectrum yine dosyanın tamamını tarayacaktır, ancak dosyanın boyutu dörtte bire indiğinden maliyet de aynı oranda azalarak 5 USD (5 USD/TB * 1 TB = 5 USD) olacaktır.

Dosyanızı sıkıştırıp Apache Parquet gibi bir sütunlu biçime dönüştürürseniz, 4:1 sıkıştırma oranı elde edersiniz ve sıkıştırılmış dosya boyutu 1 terabayt olur. Yukarıdaki sorgu kullanıldığında, Redshift Spectrum’un Parquet dosyasının yalnızca bir sütununu taraması gerekir. Bu sorgunun maliyeti 0,05 USD (5 USD/TB * 1 TB dosya boyutu * 1/100 sütun veya toplam 10 gigabayt tarama = 0,05 USD) olur.

Not: Yukarıdaki fiyatlandırma örnekleri yalnızca örneklendirme amaçlıdır. Farklı dosya ve sütunların sıkıştırma oranları değişebilir.

Eş Zamanlı Ölçeklendirme fiyatlandırması

Amazon RedShift, binlerce eş zamanlı kullanıcı ve sorgu olduğunda bile tutarlı olarak hızlı performans sağlamak için otomatik olarak geçici kapasite ekler. Yönetilecek kaynak yoktur, peşin ödeme yapmanız gerekmez ve geçici kümelerin başlatılma veya kapatılma süresi için sizden ücret alınmaz. Ana kümeniz çalışırken, her 24 saatte bir, bir saatlik eş zamanlı ölçeklendirme kümesi kredisi biriktirebilirsiniz. Ücretsiz kredileri aşan kullanımlarda, bir eş zamanlı ölçeklendirme kümesi için isteğe bağlı olarak saniyelik ücret ödersiniz. Bu ücret yalnızca kümenin sorgularınızı işlediği zaman için yansıtılır. Eş Zamanlı Ölçeklendirme kümesi her etkinleştirildiğinde en az bir dakikalık ücret uygulanır. İsteğe bağlı olarak saniyelik ödenen ücret, Amazon Redshift kümenizdeki düğümlerin türüne ve sayısına bağlıdır.

Eş Zamanlı Ölçeklendirme kredileri

Amazon Redshift kümeleri, günde bir saate kadar ücretsiz Eş Zamanlı Ölçeklendirme kredisi kazanır. Krediler, AWS hesabınızdaki her aktif küme için saatlik olarak kazanılır ve yalnızca krediler kazanıldıktan sonra aynı küme tarafından kullanılabilir. Her aktif küme için 30 saate kadar ücretsiz Eş Zamanlı Ölçeklendirme kredisi biriktirebilirsiniz. Kümeniz sonlandırılmadığı sürece kredilerin süresi dolmaz.

Eş Zamanlı Ölçeklendirme için fiyatlandırma örneği

US-East bölgesindeki 10 DC2.8XL düğümlü Redshift kümesinin saatlik maliyeti 48 USD'dir. Ücretsiz Eş Zamanlı Ölçeklendirme kredilerini aşarak beş dakika boyunca iki adet geçici kümenin kullanıldığı bir senaryo düşünün. Eş Zamanlı Ölçeklendirme için isteğe bağlı saniyelik ücret 48 USD * 1/3600 = 0,013 USD (saniyelik) olur. Bu durumda Eş Zamanlı Ölçeklendirmenin ek maliyeti saniyede 0,013 USD * 300 saniye * 2 geçici küme = 8 USD olur. Dolayısıyla bu örnekte, Amazon Redshift kümesiyle iki geçici kümenin toplam maliyeti 56 USD'dir.

Redshift yönetilen depolama fiyatlandırması

Yönetilen depolama alanında depolanan veriler için, bölgenize yönelik sabit bir aylık GB ücreti ödersiniz. Yönetilen depolama, RA3 düğüm türleriyle birlikte özel olarak sunulur ve veri boyutundan bağımsız olarak Redshift yönetilen depolama için aynı düşük ücreti ödersiniz. Yönetilen depolama kullanımı, yönetilen depolamada mevcut toplam veriye göre saatlik olarak hesaplanır. (Saatlik GB kullanımını Aylık GB ücretine dönüştüren aşağıdaki örneğe bakın.) RA3 kümenizdeki veri miktarını Amazon CloudWatch veya AWS Management Console üzerinden izleyebilirsiniz. RA3 düğümleri ve yönetilen depolama arasındaki veri aktarımları için herhangi bir ücret ödemezsiniz. Yönetilen depolama ücretlerine otomatik ve manuel anlık yedeklerden kaynaklanan yedek depolama ücretleri dahil değildir (Yedek Depolama Alanı’na bakın). Küme sonlandırıldıktan sonra, manuel yedeklerinizin tutulması için ücret ödemeye devam edersiniz.

Yönetilen depolama örnek fiyatlandırması

RA3 düğüm türlerine sahip yönetilen depolamada, Nisan ayının ilk 15 gününde 100 GB, son 15 gününde ise 100 TB veri depoladığınızı düşünün.
Yukarıdaki senaryo için kullanımı önce GB-Saat cinsinden hesaplayalım. İlk 15 gün için, GB-Saat cinsinden şu kullanım değeri elde edilir: 100GB x 15 gün x ( 24 saat/gün) = 36.000 GB-Saat.
Son 15 gün için, GB-Saat cinsinden şu kullanım değeri elde edilir: 100TB X 1024 GB/TB X 15 gün X ( 24 saat / gün) = 36.864.000 GB-Saat

Nisan ayının sonunda, GB-Saat cinsinden toplam kullanım şöyle olur: 36.000 GB-Saat + 36.864.000 GB-Saat = 36.900.000 GB-Saat
Bunu GB-Ay’a çevirelim: 36.900.000 GB-Saat / Nisan ayında toplam 720 saat/ay = 51.250 GB-Ay.

Bu veri ABD Doğu (Kuzey Virginia) Bölgesinde depolansaydı, yönetilen depolama fiyatı 0,024 USD/GB-Ay olurdu. 51.250 GB-Ay için aylık depolama ücreti: 51.250 GB-Ay x GB-Ay başına 0,024 USD = 1.230 USD
Nisan Ayı İçin Toplam Yönetilen Depolama Ücreti = 1.230 USD

Redshift ML (önizleme) fiyatlandırma

Amazon Redshift ML kullandığınızda çıkarım işlevleri Amazon Redshift kümenizde çalışır ve ek masrafa tabi olmaz. Ancak CREATE MODEL komutu model eğitimi için Amazon SageMaker kullanır, depolama için Amazon S3 kullanır ve ek masrafa tabi olur. Hücre sayısının kayıt sayısı (eğitim sorgusunda veya tabloda) ve sütun sayısının çarpımı olan ürün olduğu durumlarda masraflar, eğitim verilerinizdeki hücre sayısına bağlıdır. Örneğin, CREATE MODEL’in SELECT sorgusu eğitim için 10.000 kayıt üretiyorsa ve her kaydın beş sütunu varsa eğitim verilerindeki hücre sayısı 50.000’dir.

Amazon SageMaker ücretleri
Redshift ML kullanmaya başladığınızda daha önce Amazon SageMaker kullanmadıysanız Amazon SageMaker ücretsiz kullanımı için uygun olursunuz. Bu her ay istek başına 100.000 hücreye kadar 2 ücretsiz CREATE MODEL isteğini içermektedir. Ücretsiz kullanımınız, ilk Amazon Redshift ML oluşturduğunuz aydan itibaren başlar.

Amazon S3 ücretleri
CREATE MODEL isteği küçük bir Amazon S3 ücretine tabi olur. Amazon S3 maliyetleri aylık 1 USD’den az olmalı çünkü CREATE MODEL tarafından oluşturulan S3 verileri yalnızca birkaç GB kadardır ve çöp toplama etkin olduğunda bunlar hızlıca kaldırılır. Amazon S3, öncelikle CREATE MODEL’in SELECT sorgusu tarafından üretilen eğitim verilerini depolamak için kullanılır. Ardından çıkarım için gereken çeşitli model ile ilgili yapıtları depolamak için kullanılır. Varsayılan çöp toplama modeli, CREATE MODEL sonunda hem eğitim verilerini hem de model ile ilgili yapıtları kaldıracaktır.

Maliyet kontrol seçenekleri
MAX_CELLS ayarlayarak eğitim maliyetlerini kontrol edebilirsiniz. Bunu yapmazsanız kullanım örneklerinin çoğunda olan MAX_CELLS bir milyondur ve bu da eğitim maliyetinizi 20 USD’den düşük tutar. Eğitim verisi dizini bir milyonu aşarsa fiyatlandırma aşağıdaki gibi artar:

Hücre sayısı Fiyat

İlk 10 milyon hücre

milyon hücre başına 20 USD

Sonraki 90 milyon hücre

milyon hücre başına 15 USD

100 milyondan fazla hücre

milyon hücre başına 7 USD

 

Gerçek fiyatlandırmanın yukarıda paylaşılan üst sınırlardan genellikle daha az olacağını unutmayın.

CREATE MODEL maliyeti örnekleri

  • 100 bin hücre 20 USD’dir (= 1 x 20)
  • 2 milyon hücre 40 USD’dir (= 2 x 20)
  • 23 milyon hücre 395 USD’dir (= 10 x 20 + 13 x 15)
  • 99 milyon hücre 1.535 USD’dir (= 10 x 20 + 89 x 15) ve
  • 211 milyon hücre 2.327 USD’dir (= 10 x 20 + 90 x 15 + 111 x 7)

CREATE MODEL’in SELECT sorgusu tarafından üretilen eğitim verisi, sağladığınız MAX_CELLS sınırını (veya sağlamadıysanız varsayılan bir milyon sınırını) aşarsa CREATE MODEL eğitim veri dizininden rastgele yaklaşık MAX_CELLS/“sütun sayısı” seçecek ve bunu rastgele seçilen demetleri kullanarak eğitecektir. (Rastgele seçin, azaltılmış veri dizininde sapmalar olmaması için tasarlanmıştır.) Bu yüzden MAX_CELLS’i ayarlayarak maliyetinizi sınır içerisinde tutabilirsiniz.

Rezerve Edilmiş Bulut Sunucusu fiyatlandırması

Rezerve Edilmiş Bulut Sunucuları, kararlı durumdaki üretim iş yükleri için uygundur ve İstek Üzerine fiyatlandırma ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde indirim sağlar. Müşteriler, Rezerve Edilmiş Bulut Sunucularını genelde deneme ve kavram kanıtı çalışmalarının ardından, üretim yapılandırmalarını doğrulamak için satın alır.

Amazon Redshift’i 1 veya 3 yıllık bir dönem boyunca kullanma taahhüdü vererek İsteğe Bağlı ücretlere göre önemli ölçüde tasarruf avantajından yararlanabilirsiniz. Rezerve Edilmiş Bulut Sunucusu fiyatlandırması, satın alınan düğüm türüne özeldir ve rezervasyon dönemi sona erene kadar devam eder. Fiyatlar biri küme düğümlerinde, diğeri de Amazon S3’te olmak üzere iki ek veri kopyası içerir. Yedekleme, dayanıklılık, erişilebilirlik, güvenlik, izleme ve bakım işlemlerini sizin yerinize biz gerçekleştiririz.

Rezerve Edilmiş Bulut Sunucusu fiyatlandırması için üç seçenek bulunur:

Peşin Ödemesiz – Peşin ödeme yapmazsınız ve bir yıl boyunca aylık ödeme yapmayı taahhüt edersiniz.

Kısmi Peşin Ödemeli – Rezerve Edilmiş Bulut Sunucusu ücretinin bir kısmını peşin, kalanını da bir veya üç yıllık bir dönemde ödersiniz.

Tamamı Peşin Ödemeli – Tek bir peşin ödemeyle Rezerve Edilmiş Bulut Sunucusu döneminin (bir veya üç yıl) tamamı için ödeme yaparsınız.

Rezerve Edilmiş Bulut Sunucuları, bir faturalama kavramıdır ve veri ambarı kümeleri oluşturmak için kullanılmaz. Satın alma gerçekleştirdiğinizde, küme çalıştırmıyor olsanız veya mevcut bir küme duraklatılmış olsa dahi ilgili peşin ve saatlik ücretler tahsil edilir. Rezerve Edilmiş Bulut Sunucularını satın almak için Konsol sayfamızın Rezerve Edilmiş Düğümler sekmesini ziyaret edin.

Rezerve Bulut Sunucuları fiyatlandırması programını herhangi bir zamanda sonlandırabiliriz. Rezerve Bulut Sunucusu, Rezerve Bulut Sunucusu fiyatlandırmasının yanı sıra tüm veri aktarımı ücretlerine ve AWS Müşteri Sözleşmesi veya aramızda imzalanmış olup hizmetlerimizi kullanımınızı düzenleyen başka bir sözleşme kapsamında geçerli olan her türlü ücrete tabidir. 

* Aşağıdaki Aylık ücret, gerçek saatlik ücretin aylık ortalama saat sayısıyla çarpılmasıyla elde edilmiştir.

** Aşağıdaki Geçerli Saatlik ücret, peşin ödeme dahil olmak üzere bulut sunucusunun dönemin tamamındaki hesaplanmış saatlik ücretidir.

Güncel nesil

Önceki nesil

Rezerve Edilmiş Bulut Sunucuları için yıllık TB başına en uygun fiyatı hesaplama

Rezerve Edilmiş Bulut Sunucuları için, peşin ödemeyi, saatlik ücretin dönem içindeki saat sayısıyla çarpımına ekleyin ve bunu dönem içindeki yıl sayısına ve düğüm başına TB miktarına bölün. RA3 için, yönetilen depolamada depolanan veriler, RA3 düğüm türlerinde depolanan gerçek verilere dayalı olarak ayrıca faturalandırılır; yıllık TB başına geçerli ücret, yalnızca işlem düğümlerinin maliyetleri için hesaplanır.

Güncel nesil

Önceki nesil

Fiyatlandırma hesaplama aracı

Yedek depolama

Yedek depolama alanı, veri ambarınızın anlık yedekleriyle ilişkilendirilmiş depolama alanıdır. Yedek tutma dönemini uzattığınızda veya ek anlık yedekler aldığınızda, veri ambarınızın kullandığı yedek depolama alanı artar. Redshift; konsol, API veya CLI kullanırken manuel olarak aldığınız anlık yedekler için ücretlendirme yapar. Redshift’in anlık yedek planlama özelliğinden yola çıkarak oluşturulan Redshift Otomatik’le anlık yedekler almak ücretsizdir. RA3 kümelerinde depolanan veriler, Redshift Yönetilen Depolama'nın (RMS) bir parçasıdır ve RMS ücretleri üzerinden faturalandırılır ancak RA3 kümeleri için manuel olarak alınan anlık yedekler, bu sayfada belirtilen standart Amazon S3 ücretleri üzerinden yedek depolama alanı olarak faturalandırılır. Örneğin, RA3 kümenizde 10 TB veri ve 30 TB manuel anlık yedek olması durumunda 10 TB RMS ve 30 TB yedek depolama alanı için faturalandırılırsınız. Yoğun işlem (DC) ve yoğun depolama (DS) kümelerinde, depolama kümeye dahildir ve ayrı olarak faturalandırılmaz ancak yedekler harici olarak S3'te depolanır. DC ve DS kümelerinde tedarik edilen depolama boyutunu aşan yedek depolama alanı, standart Amazon S3 ücretleri üzerinden yedek depolama alanı olarak faturalandırılır. Anlık yedekler, kümenin duraklatıldığı veya silindiği zaman dahil olmak üzere süresi dolana ya da silinene kadar faturalandırılır.

Veri aktarımı

Yedekleme, geri yükleme, yükleme ve yüklemeyi kaldırma işlemleri için aynı AWS Bölgesi içinde bulunan Amazon Redshift ve Amazon S3 sunucuları arasında yapılan veri aktarımından ücret alınmaz. Amazon Redshift’te yapılan diğer tüm içeri ve dışarı veri aktarımları standart AWS veri aktarımı ücretleri üzerinden faturalanır. Özellikle Amazon Redshift kümenizi Amazon VPC’de çalıştırmanız durumunda Amazon Redshift kümenizin uç noktasına JDBC/ODBC üzerinden yapılan veri aktarımları için standart AWS veri aktarım ücretleri alınır. Ayrıca Enhanced VPC Routing özelliğini kullanıp farklı bir bölgede yer alan Amazon S3’teki verilerin yüklemesini kaldırdığınızda standart AWS veri aktarımı ücretleri alınır. AWS veri aktarım ücretleri hakkında daha fazla bilgi için Amazon EC2 fiyatlandırma sayfasına bakın.

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Ekonomi Kaynak Merkezi

AWS'ye geçişle ilgili ek kaynaklar

Diğer Amazon Redshift kaynaklarını keşfedin

Kaynakların yer aldığı sayfayı ziyaret edin
Oluşturmaya hazır mısınız?
Amazon Redshift'i kullanmaya başlayın
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın