WorldForge

RoboMaker WorldForge ile yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Yönetmeniz gereken ya da peşin ödemeniz gereken herhangi bir kaynak yoktur. RoboMaker Simulation ile kullanmak üzere bir dünya yaratmak amacıyla RoboMaker WorldForge kullanabilirsiniz (3D değerler dâhildir) ve diğer uygulamalar ve hizmetlerle kullanmak üzere mevcut dünyayı isteğe bağlı olarak olarak Amazon S3 kutunuza aktarabilirsiniz. Oluşturduğunuz ve dışa aktardığınız her dünya için sabit bir fiyat üzerinden ücretlendirilirsiniz.

Amazon S3 klasörünüze bir dünya aktarırsanız standart Amazon S3 depolama ücretleri geçerlidir. Daha fazla bilgi için lütfen Amazon S3 fiyatlandırma sayfasına bakın.

Fiyatlandırma örneği

RoboMaker simülasyon faaliyeti kapsamında robotunuzun navigasyon yığınına yönelik regresyon testi için bir ayda 50 dünya oluşturmak amacıyla RoboMaker WorldForge kullanabilirsiniz. Simülasyon Uygulamanız için düzenleme ve konfigürasyon amacıyla oluşturulan dünyaların %10’unu Amazon S3 klasörüne aktarmayı planlıyorsunuz.

Aylık ücretler

RoboMaker WorldForge oluşturma ücreti: ayda 1,5 USD

Ayda oluşturulan toplam dünya sayısı: 50 dünya

Toplam dünya oluşturma ücreti: 50 dünya x 1,5 USD / dünya = 75 USD

RoboMaker WorldForge dışa aktarım ücreti: ayda 5 USD

Ayda dışa aktarılan toplam dünya sayısı: 50 dünya x %10 = 5 dünya

Toplam dünya dışa aktarım ücreti: 5 dünya x 5 USD / dünya = 25 USD

Toplam WorldForge ücretleri: 75 USD + 25 USD = 100 USD

Simülasyon faaliyeti

AWS RoboMaker simülasyonu faaliyeti ile yalnızca simülasyon işinizin çalışırken harcadığı zaman için ödeme yaparsınız. Yönetmeniz gereken herhangi bir kaynak veya peşin bir maliyet yoktur ve yalnızca simülasyon işiniz “çalışma” durumundaysa ücretlendirilirsiniz. Simülasyon işinizi çalıştırmak için gereken Simülasyon Birimleri (veya SB) sayısı temelinde saatlik ücret ödersiniz. Tek bir SU, 1 vCPU ve 2 GB’lık hafıza sağlar ve simülasyon işinizi çalıştırmak için gereken SB sayısı, vCPU ile hafıza arasındaki maksimum kaynak ihtiyacına bağlı olarak belirlenir. Örneğin, eğer simülasyon işinizin çalışması için 1 vCPU ve 4 GB’lık hafıza gerekiyorsa 2 SB gerekir. Bir simülasyon işi en az 1 SB gerektirir. En yakın dakikaya yuvarlanan 1 dakikalık artışlarla saatlik bir SB oranında faturalandırılırsınız.

Ücretsiz kullanım:AWS RoboMaker, AWS ücretsiz kullanım programının bir parçasıdır. Ödeyen hesabı ve bağlantılı hesaplar içerisinde RoboMaker simulasyonunun ilk kullanımından sonra müşteriler, ilk ay boyunca hiçbir ücretlendirmeye tabi tutulmadan 25 SB-saati kullanma hakkına sahip olurlar. Uygulamanızın 25 SB-saatini kullandığı veya ücretsiz kullanımınızın süresinin bir ay sonra dolduğu durumlarda standart olarak kullandığınız kadarını ödersiniz.

Ek ücretler: Simülasyon işlerinizden kaynaklanan ağ trafiği için standart EC2 veri aktarımı ücretlendirmesi uygulanır. EC2 veri aktarımı ücretleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın. 

Fiyatlandırma örneği

Bir simülasyon işi için gereken SB sayısı, robotunuzun karmaşıklığı ve simülasyon dünyanızla ölçeklenir. Tipik bir temel hareketlilik robotu bir kamera sensörüne, bir Lidar sensöre ve iki aktuatöre sahiptir. Bir toptan satış mağazası veya perakende satış mağazası gibi az da olsa karmaşık bir simülasyon dünyası yaklaşık 100 modellenmiş nesne içerir. Referans olarak, yukarıda tarif edilen gibi tipik bir robot ve az da olsa karmaşık bir simülasyon dünyası ile bir simülasyon işini çalıştırmak, yaklaşık 7 vCPU ve 14 GB’lık hafıza veya 7 SB gerektirir.

Ayda bir kez robotik uygulamanızı piyasaya sürdüğünüzü ve her sürümde performans testi için 100 saatlik simülasyonu çalıştırmak için RoboMaker simülasyonu kullandığınızı düşünelim. Robotunuzun tipik temel hareketlilik robotu olduğunu ve simülasyon dünyanızın yukarıda anlatıldığı gibi tipik bir toptan satış mağazası olduğunu varsayalım. Simülasyon işinizi çalıştırmak için 7 SB gerekecek.

Aylık ücretler:

Kullanılan toplam SB-saati: ayda 100 saat * 7 SB = 700 SB-saati

Saat başına SB başına RoboMaker simülasyon fiyatı: 0,40 USD

Toplam ücretler: 700 SB-saati * 0,40 USD/SB-saat = 280 USD

Uygulama dağıtımı

AWS RoboMaker uygulama dağıtımı, kablosuz (OTA) dağıtım veya uzaktan yazılım güncellemeleri için AWS Greengrass kullanır. Standart AWS Greengrass ücretleri uygulanır ve AWS RoboMaker uygulama dağıtımı içerisinde bu özelliği kullanmak için ek ücret ödemezsiniz. AWS Greengrass, belirli bir ayda AWS ile etkileşime giren aktif cihazların sayısına bağlı olarak ücretlendirme yapar.

İlgili hizmet fiyatlandırması aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

AWS Greengrass

Fiyatlandırma örneği

RoboMaker uygulama dağıtımı ile kaydolmuş 50 robotunuz olduğunu ve bunların üzerinde uygulamayı ayda bir kez güncellediğinizi varsayalım.

Aylık ücretler:

Aktif cihazların toplam sayısı: 50 cihaz

Aylık aktif cihaz başına AWS Greengrass fiyatı: 0,16 USD

Toplam ücretler: 50 cihaz * her cihaz için 0,16 USD = 8 USD

ROS için bulut eklentileri

ROS için bulut eklentileri ile sağlanan AWS hizmetlerinin kullanımı

ROS için AWS RoboMaker bulut eklentileri ücretsizdir ve yeniden kullanım ile ilgili az sayıda kısıtlamalar ile esnek bir lisans olan Apache Software Lisansı 2.0 adı altında yayınlanmıştır. Yalnızca ROS uygulamanız bu bulut eklentileri vasıtasıyla AWS hizmetlerinden faydalandığında standart AWS hizmeti ücretlerine tabi olursunuz. 

Fiyatlandırma örneği

Depolama merkezlerinizi otomatikleştirmek amacıyla 50 lojistik robot yapmak için ROS kullandığınızı ve bu robotlara nesne tanıma özelliği eklemek istediğinizi varsayalım. Bu robotlardan Amazon Rekognition’a canlı video verisi yayınlamak için Amazon Kinesis Video Streams ROS eklentisini kullanacaksınız. Daha sonra Amazon Rekognition video verisindeki nesneleri tanıyacak ve etiketleyecek ve bu bilgiyi, Amazon Rekognition ROS eklentisi aracılığıyla bu robotlara geri iletecek. Dakika başına 7.50 MB’lık video oranıyla, her bir robotun nesne tanıması için dakika başına 60 dakikalık video verisi aktardığını düşünün.

Aylık ücretler:

Video verileri için alınan toplam GB: dakikada 7,50 MB * ayda 60 dakika * 50 robot = 21,97 GB

Video verileri için tüketilen toplam GB: dakikada 7.50 MB * ayda 60 dakika * 50 robot * = 21.97 GB

GB başına alınan veya tüketilen video verilerine ilişkin Amazon Kinesis Video Streams ücreti: 0,0085 USD

Amazon Kinesis Video Streams ücretleri: 21,97 GB * 0,0085 USD/GB + 21,97 GB * 0,0085 USD/GB = 0,38 USD

Analiz edilen video verilerinin toplam dakikası: ayda 60 dakika * 50 robot = 3.000 dakika

Analiz edilen canlı video verilerinin dakika başına Amazon Rekognition ücreti: 0,12 USD

Amazon Rekognition ücretleri: 3.000 dakika * dakikada 0,12 USD = 360 USD

Toplam ücret: 0,38 USD + 360 USD = 360,38 USD

Geliştirme ortamı

AWS RoboMaker geliştirme ortamı, AWS Cloud9 üzerinde çalışır. Standart AWS Cloud9 ücretleri geçerlidir ve RoboMaker geliştirme ortamını kullanmak için ek ücret ödemezsiniz. AWS Cloud9, kodunuzu çalıştırmak ve depolamak için kullanılan işlem ve depolama kaynakları (ör. EC2 bulut sunucuları ve EBS birimi) için ücretlendirme yapar.

İlgili hizmet fiyatlandırması aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

AWS Cloud9 Fiyatlandırması

Amazon EC2 Fiyatlandırması

Amazon EBS Fiyatlandırması

Fiyatlandırma örneği

RoboMaker geliştirme ortamınızı, 8 GB’lık EBS Genel Amaçlı SSD (gb2) birimi eklenmiş bir m4.large EC2 bulut sunucusu üzerinde oluşturduğunuzu düşünelim. Robotik uygulamanızı bu ortam üzerinde günde 8 saat ve ayda 20 gün boyunca geliştirdiğinizi düşünün.

Aylık ücretler:

Kullanılan toplam bulut sunucusu saati: günde 8 saat * ayda 20 gün = 160 saat

İstek üzerine m4.large bulut sunucusu saat başına Amazon EC2 fiyatı: 0,10 USD

Amazon EC2 ücretleri: 160 saat * saatte 0,10 USD = 16 USD

EBS biriminin kullanılan toplam GB-ay: 8 GB * 1 ay = 8 GB-ay

Tedarik edilmiş gp2 biriminin GB-ay başına Amazon EBS fiyatı: 0,10 USD

Amazon EBS ücretleri: 8 GB-ay * 0,10 USD/GB-ay = 0,80 USD

Toplam Ücret: 16 USD + 0,80 USD = 16,80 USD

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Ekonomi Kaynak Merkezi

AWS'ye geçişle ilgili ek kaynaklar

Görüntü
Nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin

AWS RoboMaker kaynaklar sayfasına başlamak için daha fazla kaynak ile ilgili bilgi edinin.

Daha fazla bilgi edinin 
Görüntü
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanımı için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Görüntü
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS RoboMaker ile oluşturmaya başlayın.

Kullanmaya başlayın