Amazon SimpleDB, veritabanı yönetimi iş yükünü ortadan kaldıran yüksek oranda erişilebilir NoSQL veri deposudur. Yazılım geliştiriciler yalnızca veri öğelerini web hizmeti istekleri aracılığıyla depolayıp sorgular ve Amazon SimpleDB işin geri kalanını üstlenir.

İlişkisel veritabanlarının katı gereksinimlerine sahip olmayan Amazon SimpleDB, çok az veya sıfır yönetim yüküyle yüksek oranda erişilebilirlik ve esneklik sunacak şekilde optimize edilmiştir. Amazon SimpleDB arka planda yüksek erişilebilirlik ve veri dayanıklılığı için verilerinizin coğrafi olarak dağıtılmış kopyalarını otomatik olarak oluşturur ve yönetir. Hizmet yalnızca verilerinizin depolanması ve isteklerinizin sunulması sırasında kullanılan kaynaklar için ücret alır. Veri modelinizi istediğiniz zaman değiştirerek verilerin sizin için otomatik olarak dizine alınmasını sağlayabilirsiniz. Amazon SimpleDB ile altyapı tedariği, yüksek erişilebilirlik, yazılım bakımı, şema ve dizin yönetimi veya performans iyileştirme konularında endişe etmeden uygulama geliştirmeye odaklanabilirsiniz.Hizmet, zorlu ve zaman alan veritabanı yönetimi yerine tamamen değer katan uygulama geliştirmeye odaklanmanızı sağlar. Amazon SimpleDB altyapı tedariği, donanım ve yazılım bakımı, veri öğelerinin kopyalanması ve dizine alınması ile performans ayarlamalarını otomatik olarak yönetir.

Amazon SimpleDB, depoladığınız her veri öğesinin birden çok coğrafi olarak dağıtılmış kopyasını oluşturur. Bu da yüksek erişilebilirlik ve dayanıklılık sağlayarak replikalardan birinin başarısız olması halinde Amazon SimpleDB'nin sistemdeki başka bir replikaya yük devretmesini sağlar.

İşletmeniz değiştikçe veya uygulama geliştikçe katı şemayı değiştirme veya kodu yeniden düzenleme konusunda endişelenmeden bu değişiklikleri Amazon SimpleDB'ye kolayca yansıtmanızı sağlar. Gerektiğinde Amazon SimpleDB veri kümenize yeni bir öznitelik eklemeniz yeterlidir. Tutarlı veya nihai tutarlı okuma istekleri arasında seçim yaparak uygulamanızın okuma performansı (gecikme ve performans) ile tutarlılık gereksinimlerini karşılayacak esnekliğe sahip olabilir ve hatta uygulamanızı parçalara bile ayırabilirsiniz.

Amazon SimpleDB, geleneksel veritabanı kümesi kullanılarak erişilen depolama ve sorgu işlevlerine kolay erişim sağlarken karmaşık ve genelde kullanılmayan veritabanı operasyonlarını dışarıda bırakır. Hizmet, basit API çağrılarını kullanarak hızlıca veri eklemenizi ve bu verileri kolayca almanızı ve düzenlemenizi sağlar.

Amazon SimpleDB, Amazon S3 ve EC2 gibi diğer AWS hizmetlerine kolayca entegre edilerek web ölçeğinde uygulama oluşturmak için gerekli altyapıyı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Örneğin geliştiriciler uygulamalarını Amazon EC2'de çalıştırırken veri nesnelerini Amazon S3'te depolayabilir. Ardından Amazon SimpleDB ile Amazon EC2'de bulunan uygulamadaki nesne meta verilerini sorgulamak için kullanılabilir ve işaretçileri Amazon S3'te depolanan nesnelere döndürebilir. Geliştiriciler ayrıca ilişkisel veya ilişkisel olmayan veritabanlarına ihtiyaç duyan uygulamalar için Amazon SimpleDB ile Amazon RDS'yi birlikte kullanabilir. Amazon SimpleDB ile aynı Bölgedeki diğer Amazon Web Services arasında yapılan veri aktarımları ücretsizdir.

Amazon SimpleDB, uygulamanız veya istemcinizle etki alanınız arasında güvenli ve şifreli iletişim sağlamak için bir https uç noktası sunar. Ayrıca AWS Identity and Access Management entegrasyonu sayesinde belirli SimpleDB etki alanlarına ve operasyonlarına erişim sağlamak için kullanıcı veya grup düzeyinde denetim gerçekleştirebilirsiniz.

Amazon SimpleDB, Amazon’un ölçeğinden kaynaklanan finansal avantajlardan sizin de yararlanmanızı sağlar. Yalnızca gerçekten kullandığınız kaynaklar için ödeme yaparsınız. Amazon SimpleDB için bu durum her bir işlem için kullanılan veri depolama okuma ve yazma işlemleri için ödeme yapacağınız ve etkin olarak kullanmadığınız (istek yapma sırasında) işlem kaynakları için faturalama yapılmayacağı anlamına gelir.

Amazon SimpleDB, bir üretim veritabanını çalıştırmak için gerekli olan iş yükünü tamamen devretmenizi sağladığından çoğu yazılım geliştirici koşullar veya etkinlikler, durum güncellemeleri, yinelenen etkinlikler, iş akışı işlemleri veya cihaz ve uygulama durumları hakkındaki bilgileri günlüğe kaydetmek için ideal ve düşük müdahale oranına sahip bir veri deposu olduğunu düşünmektedir. Amazon SimpleDB, bu veri günlüklerini uygun maliyetli bir şekilde "ayarlayıp unutmanızı" ve şunlar gibi farklı amaçlar için kullanmanızı sağlar:

 • İzleme veya takip
 • Ölçüm
 • İşletme analizi eğilimi
 • Denetim
 • Arşivleme veya mevzuat uyumluluğu

Uygulama örnekleri:

 • Sunucu günlüklerinin çalışan sunucularda kapladığı yeri azaltmak için tek bir merkezde depolama
 • Daha sonra analiz etmek üzere operasyonel ölçümleri veya devam eden performans testlerinin sonuçlarını günlüğe kaydetme
 • Uygulamalar veya ağa bağlı cihazlar için erişim girişlerini veya yapılandırma değişikliklerini denetleme
 • Farklı konumlardaki ortam koşullarını (sıcaklık, basınç düzeyleri, nem vb.) yakalayıp izleyerek belirli koşullar için uyarılar programlama
 • Bir iş akışındaki nesneler veya etkinlikler için işlem durumunu günlüğe kaydetme ve coğrafi konum bilgilerini izleme

Sahip olduğu birden fazla öznitelik, Amazon SimpleDB'yi veri günlükleri için ideal bir veri deposu haline getirir:

 • Merkezi ve Yüksek Erişilebilirlik – Veri günlükleriniz önceden birden çok cihazda/nesnede, uygulamada veya işlem silosunda yerel ortamda depolanıyorsa verilerinize bulutta tek bir yerden verilerinize erişme avantajından faydalanabilirsiniz. Ayrıca Amazon SimpleDB yüksek erişilebilirlik için verilerinizi otomatik ve coğrafi olarak yedekli bir şekilde çoğaltır. Bu da merkezi şirket içi çözümlerden farklı olarak Amazon SimpleDB ile tek bir arıza noktası oluşturmadığınız ve verilere ihtiyaç duyduğunuzda erişebileceğiniz anlamına gelir. Bu verilerin tümü web hizmeti istekleri aracılığıyla tek bir çözümle depolanabilir ve tüm cihazlardan erişim sağlanabilir.
 • Sıfır Yönetim – Veri öğelerinizi basit web hizmetleriyle depolamanız yeterlidir, Amazon Web Services işin geri kalanıyla ilgilenir. Hizmetin ayarla ve unut özelliği, veri günlüklerini depolamak ve bakımını yapmak için veritabanı yönetimiyle zaman harcamamanızı sağlar.
 • Uygun maliyetli – Amazon SimpleDB, veri günlüklerinizi depolamak ve sorgulamak için uygun maliyetlerden faydalanmanızı sağlar. Yalnızca kullandığınız kaynaklar için ve kullandığınız kadar ödeme yaptığınızdan kendi kapasite planlamanızı yapmanıza veya veritabanınızın yüküyle ilgili endişelenmenize gerek yoktur. Hizmet gelen ve giden veri hacmine göre yanıt verir ve yalnızca gerçekten kullandığınız kaynaklar için ödeme yaparsınız.

Amazon SimpleDB, herhangi bir platformda çevrimiçi oyun geliştiren kullanıcılara kullanıcı ve oyun verileri için yüksek oranda erişilebilir, ölçeklenebilir ve yönetilmesi gerekmeyen bir veritabanı çözümü sunar.

Çevrimiçi oyunların Amazon SimpleDB ile depolayabileceği, dizine ekleyebileceği ve sorgulayabileceği yaygın veriler şunlardır:

 • Kullanıcı puanları ve başarıları
 • Kullanıcı ayarları veya tercihleri
 • Oyuncunun eşyaları veya kullanıcı tarafından oluşturulan içerik hakkında bilgiler
 • Oyun oturumunun durumu (oyun kaydedildiğinde veya yarıda kesildiğinde)
 • Dinamik oyun içeriği (Amazon SimpleDB ile oyununuza hizmet odaklı mimari uygulama ve oyuncular için yeni zorlukları veya içeriği depolama ve sunma)
 • Oyununuz tarafından kullanılan ve Amazon S3'te depolanan büyük nesneler için dizine alınmış meta veriler

Amazon SimpleDB sahip olduğu birçok özellik sayesinde çevrimiçi oyun verileri için uygun bir veri deposudur:

 • Yüksek Erişilebilirlik (otomatik coğrafi olarak yedekli replikasyon ve yük devretme): Amazon SimpleDB, otomatik olarak verilerinizin birden çok kopyasını oluşturarak ve kopyalardan birinin kullanım dışı kalması halinde kullanılabilir kopyalardan birine yük devretmeyi yöneterek yüksek erişilebilirlik sunar. Bu sayede, veritabanı kümesi oluşturmanın karmaşıklığından uzaklaşarak oyununuzun ve kullanıcılarınızın önemli verilere güvenli ve kesintisiz bir şekilde erişmesini sağlayabilirsiniz.
 • Dokunmadan ölçeklendirme: Kullanıcı tabanınız büyüdükçe ve oyuncu etkinliği dalgalandıkça Amazon SimpleDB yazılım geliştirici müdahalesi olmadan trafik ve istek hacmine göre ölçeklendirilir. Yalnızca gerçekten kullandığınız kaynaklar için ödeme yaparsınız.
 • Sıfır yönetim yükü: Veritabanı yönetiminin karmaşasından kurtulun ve altyapı tedarik etme, yazılım kurulumu, şema oluşturma ve bakımını yapma, dizin oluşturma veya sorgu performansını iyileştirme çalışmalarını ortadan kaldırın. Veritabanı yöneticisi görevinden sıyrılarak kullanıcılarını için oyun ve özellik oluşturmaya odaklanabilirsiniz.

Çoğu yazılım geliştirici, Amazon SimpleDB'yi Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ile birlikte kullanmaktadır. Amazon SimpleDB, Amazon S3 nesne konumları ve nesneler hakkındaki ayrıntılı bilgi (meta veriler) işaretçilerini depolayarak Amazon S3'ü bir veritabanının zengin sorgu işlevleriyle desteklemek için kullanılabilir. Amazon SimpleDB, Amazon S3'te çok sayıda nesne depolayan yazılım geliştiriciler için veritabanı çalıştırmayla ilgili tüm yönetim görevlerini alırken nesne meta verilerini depolamak için esnek, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir yöntem sunar. Amazon SimpleDB'de kolayca depolanabilecek, dizine alınabilecek ve sorgulanabilecek nesne meta verilerinin yaygın örnekleri:

 • Veri türü veya biçimi (görüntü, video, belge)
 • Kullanıcı ilişkilendirmeleri veya erişim gösterimleri
 • Nesnelerin oluşturma, erişim ve değiştirme tarihleri
 • İlgili nesnelerin adı veya konumu
 • Kullanıcı derecelendirmeleri ve yorumları
 • Konu veya kategori etiketleri
 • Coğrafi konum etiketleri

Yukarıda listelenenler gibi meta verilerin depolanması içerik teslimi, medya uygulamaları, uygulama yedekleme ve arşivleme ile birçok diğer uygulama türü için önemlidir. Amazon SimpleDB, şu nedenlerle meta veriler için ideal bir kullanım alanı sağlar:

 • Esnek, şemasız tasarım: Sert bir şemayı "kırmadan" ek meta veri özniteliklerini kolayca ekleyin. Video nesneleri için kullanıcı derecelendirmelerini izlemeye başlamak istiyorsanız zaman alan veritabanı değiştirme işlemleriyle uğraşmanız gerekmez.
 • Çok değerli öznitelikler: Bir meta veri özniteliği birden çok değere sahip olabilir. Bu da birden çok kişinin etiketlendiği fotoğrafları veya birden çok türe sahip müzik dosyalarını mümkün kılar.
 • Sıfır yönetim yükü: Amazon SimpleDB, bir veritabanını çalıştırmak için gerekli olan altyapı tedarik etme, yazılım yükleme ve bakımı süreçlerini ortadan kaldırmasının yanı sıra dizinlerinizi otomatik olarak dizine ekler, sorgu performansını ayarlar ve verilerinizin coğrafi olarak yedekli kopyalarını oluşturur.

Amazon SimpleDB ayrıca düşük uyuşmazlık özelliğine sahip ölçeklendirme ile istek hacmindeki değişikliklere otomatik olarak yanıt verir ve yalnızca gerçekten kullandığınız kaynaklar için uygun bir ücret tahsil eder.

 • S3 meta verilerinin dizine alınması hakkında teknik kılavuza ve kod örneklerine ulaşmak için Örnek Kod ve Kitaplıklar sayfamızı inceleyin