Amazon Transcribe Medical

Tıbbi içerikli konuşmaları otomatik olarak metne dönüştürün

Amazon Transcribe Medical, hastalar ve hekimler arasındaki tıbbi konsültasyonların deşifrelerini doğru ve hızlı şekilde oluşturmayı kolaylaştıran bir makine öğrenimi hizmetidir. Transcribe Medical sayesinde, hekimlerin belirttiği notlarda, pratisyen hekim/hasta konsültasyonlarında ve tele-tıpta kullanılan tıbbi ve farmakolojik terimler, klinik belgelendirme uygulamalarında kullanım amacıyla otomatik olarak konuşmadan metne dönüştürülür.

Doğru tıbbi deşifreler elde etmek maliyetlidir, çok zaman alır ve hasta deneyimini olumsuz etkiler. Birçok hastanede ve klinikte, hekimler notlarını dikte ederken bir kayıt cihazı kullanılır. Bu notlar üçüncü tarafa gönderilir ve burada ses dosyası manuel olarak deşifre edilir. Maliyetli, zaman alıcı bu sürecin tamamlanması birkaç gün sürer. Bazı hastane ve kliniklerde ise bir deşifre uzmanı bulunur. Bu da hastalar ile klinisyenlerin ilgisini dağıtabilmekte ve onları rahatsız edebilmektedir. Bazı kuruluşlar, mevcut tıbbi deşifre yazılımlarını kullanmayı denemiştir. Ancak, karmaşık tıp dilini deşifre etmek zor olabilir. Bu da verimsizliğe ve ciddi sonuçlar doğurabilecek yanlışlıklara yol açar. Sağlık hizmetini sağlayanlar ile hastalar arasındaki görüşmeler, hastalığın teşhisi ve tedavi planının temelini oluşturur. Ayrıca, klinik belgelendirme iş akışının başlangıcını teşkil eder. Örneğin, bir iş akışı hekim ve hasta arasındaki görüşmeyi, reçetenin elektronik sağlık kaydı (EHR) sistemine girilmesini ve eczaneye otomatik olarak gönderilmesini kapsıyor olabilir. Bu bilgilerin doğru olması son derece önemlidir.

Amazon Transcribe Medical, tıp endüstrisi için doğruluk derecesi yüksek otomatik konuşma tanıma (ASR) olanağı sağlayan makine öğrenimini kullanır. Transcribe Medical, klinik dilin terminolojisini ve üslubunu anlayacak şekilde eğitildiğinden, hekim-hasta görüşmelerini bir doğal dil işleme hizmeti kullanarak daha sonra analiz etmek veya elektronik sağlık kaydı (EHR) sistemlerine girmek üzere hızlı ve verimli şekilde yakalamak için bu hizmeti kullanabilirsiniz. Transcribe Medical ile hekimler, hastalarına daha iyi şekilde odaklanabilir ve not alınması için görüşmeyi sürekli kesmek yerine daha ilgili bir tutum sergileyebilir.

Transcribe Medical, HIPAA ile uyumludur. Klinik belgelendirme uygulamaları ve mikrofonlu tüm cihazlar ile kolaylıkla entegre olur. Bu, hekim ile hasta arasındaki görüşmenin tamamını deşifre eden bir mobil uygulamayı veya viziteden sonra hekimin dikte ettiklerini yakalayan, bilgisayarda yüklü bir yazılım uygulamasını içerebilir. Sonrasında, deşifreler Amazon Comprehend Medical bir doğal dil işleme hizmetine otomatik olarak gönderilebilir. Comprehend Medical, deşifrelerden tıbbi durum, ilaçlar, doz, kuvvet ve sıklık gibi ilgili tıbbi bilgileri ayıklamak için makine öğrenimini kullanır. Bu bilgiler, notların özetlenmesi, klinik karar desteği, gelir döngüsü yönetimi (tıbbi kodlama) ve klinik deney yönetimi için kullanılabilir.

Cerner_Customer-Reference_Logo

"Klinik belgelendirmelerin son derece doğru olması iş akışları ve tıbbi görevlinin genel memnuniyeti açısından kritik önem taşır. Amazon Transcribe Medical'ın deşifre API'sinden yararlanan Cerner, klinisyen-hekim etkileşimlerini otomatik olarak dinleyip diyaloğu araya girmeden metin formunda yakalayan bir dijital ses deşifresinin geliştirilmesinde başlangıç aşaması üzerinde çalışıyor. Çözümümüz Cerner EHR sistemindeki kodlanmış bileşenlere girilecek kavramların akıllı şekilde çevrilmesini sağlayacak."

Jacob Geers
Çözüm Stratejisi Uzmanı, Center Corporation

Kullanım örnekleri

Dikte

Transcribe Medical ile hekimler, hastayla etkileşimlerinden sonra bir mobil cihaz kullanarak notlarını dikte edebilir. Bu, hekimlerin tıbbi notlarını manuel yöntemler kullanmak veya üçüncü taraf hizmetleri için beklemek yerine hızlı şekilde dikte edebilmelerini sağlar. Böylece, bu iş için harcanan süreyi azaltarak hasta deneyimini iyileştirir.

Görüşme deşifresi

Sağlık hizmeti ve yaşam bilimi müşterileri, hekim-hasta görüşmelerini gerçek zamanlı olarak, etkileşimi kesmeden yakalayan deşifre uygulamaları oluşturabilir. Deşifreler, elektronik sağlık kaydı (EHR) sistemlerine nihai girişler yapılmadan önce ilaçlar, doz, kuvvet ve sıklık gibi ayrıntılı verileri toplamak için kullanılabilir. Tıbbi metinler için bir doğal dil işleme hizmeti olan Comprehend Medical'ı kullanarak bu ayrıntılı verileri ayıklayabilirsiniz. 

İlaç güvenliği izleme

İlaç şirketleri, hastaların hekimlerle veya hekimlerin ilaç şirketleriyle arasındaki telefon görüşmelerini deşifre etmek için Transcribe Medical'ı kullanabilir. Böylece, ilaçların adları ve sağlıkla ilgili yan etkilerini tanımlayan önemli terimler doğru şekilde yakalanır. Bu bilgiler metin biçimde olduğunda ilaç şirketleri ilaçla alakalı güvenlik sorunlarını (örneğin, yeni bir ilaçla ilgili beklenmeyen bir yan etki) daha verimli şekilde analiz ve tespit edebilir. 

Avantajlar

Yüksek doğruluk düzeyi

Transcribe Medical, son teknoloji makine öğrenimi modelleri kullanılarak tıp dili için tasarlanan gerçek zamanlı ve doğru bir "konuşmayı metne dönüştürme" özelliği sağlar. Bu, "plantar fibromatosisli hasta" gibi bir ifadenin doğru şekilde yakalanacağı anlamına gelir. Bu da, hekimlerin not almak ve notları düzenlemek için harcadığı zamanı kısaltarak, saatlerce tıbbi not almalarından kaynaklanan bıkkınlıklarını azaltır. 

Doğal konuşma

Transcribe Medical, insanlar arasındaki diyalogları da tek bir konuşmacıya ait dikteleri de destekler. Ayrıca, otomatik noktalama özelliğine sahiptir. Yani hekimler noktalama işaretlerini belirtmeden doğal şekilde konuşabilir. Ayrıca deşifrede, rakamla yazılmış sayılar (ör. dakikada "elli" yerine 50 atım) ve büyük-küçük harf otomatik olarak kullanılır. Transcribe Medical, konuşmaları doğal akışında yakaladığından hekimin not alımı için duraklaması gerekmez. Bu da daha ilgili ve iyileştirilmiş bir hasta deneyimi sağlar.

Tıbbi belgelendirmede daha düşük maliyet

Transcribe Medical, maliyetli deşifre uzmanı kullanımına olan ihtiyacı azalttığından ve diğer geleneksel deşifre hizmetleri gibi lisans ücretleri gerektirmediğinden, tıbbi belgelendirmeye ilişkin genel maliyeti azaltır. Transcribe Medical'ı kullanan klinik belgelendirme uygulamaları, binlerce tıp merkezinde uygun ölçekte kullanıma alınabilir. Böylelikle, klinik personeli için ekonomik, tutarlı ve doğru not alım işlemleri sağlar. Ayrıca, merkezlerin konumu fark etmeksizin sonuç verir.

İşleyiş şekli

Amazon Transcribe Medical'ın işleyiş şeklini gösteren diyagram
Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Amazon Transcribe Medical fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin

Fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

Daha fazla bilgi edinin 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanımı için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console'da Amazon Transcribe Medical ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın