Amazon Transcribe Fiyatlandırması

Amazon Transcribe'da, her ay deşifre edilen sesin saniye sayısına göre kullandıkça ödersiniz. Amazon Transcribe Ücretsiz Kullanım ile başlamak çok kolaydır. Kaydolmanızın ardından, ilk 12 ay ücretsiz olacak şekilde ayda 60 dakikaya kadar ses içeriği analiz etmeye başlayın.  

Ücretsiz kullanım

12 ay boyunca ayda 60 dakika

AWS Ücretsiz Kullanım’ın bir parçası olarak, Amazon Transcribe’ı ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Amazon Transcribe Ücretsiz Kullanımı, ilk deşifre isteğinizi oluşturduğunuz tarihten itibaren 12 ay boyunca sunulur. Tüm AWS bölgeleri genelindeki ücretsiz kullanımınız her ay hesaplanır ve otomatik olarak faturanıza yansıtılır. Kullanılmayan aylık haklar bir sonraki aya devretmez. Bazı kısıtlamalar geçerlidir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için teklif koşullarına bakın. Ücretsiz kullanımınızın süresi dolduğunda veya uygulama kullanımınız ücretsiz kullanım katmanı sınırını aştığında yalnızca standart kullandıkça öde hizmet bedelini ödersiniz.

 

Standart fiyatlandırma

Hem akış hem de deşifreler için Amazon Transcribe API, aşağıda gösterilen katmanlı fiyatlandırmaya bağlı olarak faturalandırılır. Katmanlı fiyatlandırma ücretleri ve indirimleri bölgeye göre değişiklik gösterir ve aşağıdaki açılır menüden bölgenizi seçerek geçerli ücretleri görebilirsiniz. ABD Doğu (K. Virginia) bölgesi için aşağıdaki örneklere göre bölgenize özel indirim oranını uygulayabilirsiniz. Kullanım istek başına minimum 15 saniyelik ücret üzerine bir saniyelik artışlar halinde faturalandırılır. Bu fiyatlandırma, özel sözlükler ve sözlük filtreleme gibi özellikler içermektedir. Otomatik içerik düzeltme ve özel dil modelleri gibi özellikler için ek ücret uygulanır.

Ses verileri, genellikle her konuşmacı için ayrı kanallara sahiptir. Örneğin iki kişilik bir sesli konuşma, her konuşmacıyı ayrı şekilde ve iki ayrı kanalda kaydedebilir. Aşağıdaki fiyatlar, ses akışı veya ses dosyası başına en fazla iki kanal için fiyatlandırmayı içerir. İki kanallı bir görüşmede yalnızca toplam ses süresi için ödeme yaparsınız ve her kanal için ayrı olarak ücretlendirilmezsiniz.

Otomatik İçerik Düzeltme eklentisi fiyatlandırması

Deşifre ihtiyaçlarınız doğrultusunda, kişiyi tanımlayabilir bilgiler (PII) gibi hassas bilgileri Otomatik İçerik Düzeltme ile metin içinden silmeyi tercih edebilirsiniz. Aşağıda gösterilen katman fiyatlandırmasına dayalı olarak aylık ilave ücretler faturalandırılır. Katmanlı fiyatlandırma ücretleri ve indirimleri bölgeye göre değişiklik gösterir ve aşağıdaki açılır menüden bölgenizi seçerek geçerli ücretleri görebilirsiniz. Kullanım, istek başına minimum 15 saniyelik ücret üzerine bir saniyelik artışlar halinde faturalandırılır. Ücretsiz kullanım, otomatik içerik düzeltme için uygulanabilir değildir.

Özel Dil Modeli eklentisi fiyatlandırması

Alanınıza özel metin ile Amazon Transcribe'ın standart modellerini eğiterek kendi Özel Dil Modellerinizi (CLM) oluşturabilirsiniz. CLM oluşturduğunuzda, CLM'nizden faydalanacak deşifre işlerini seçebilirsiniz. Yalnızca özel dil modeli uygulanan deşifre işleri için ek CLM ücretine tabi tutulursunuz. Özel Dil Modellerinizi kullanan deşifre ses, aşağıda gösterilen katman fiyatlandırmasına dayalı olarak aylık faturalandırılır. Kullanım, istek başına minimum 15 saniyelik ücret üzerine bir saniyelik artışlar halinde faturalandırılır. Özel dil modelleri için ücretsiz kullanım geçerli değildir.

Toxicity Detection fiyatlandırması

Amazon Transcribe'da, her ay deşifre edilen sesin saniye sayısına göre yalnızca kullandığınız kadarını ödersiniz. Kullanım, istek başına minimum 15 saniyelik ücret üzerine bir saniyelik artışlar hâlinde faturalandırılır. Ayrıca aşağıda gösterilen kademeli fiyatlandırmaya göre aylık olarak faturalandırılırsınız.

 • Standart Toplu
 • Lütfen unutmayın:

  *İki kanallı bir görüşmede yalnızca toplam ses süresi için ödeme yaparsınız ve her kanal için ayrı olarak ücretlendirilmezsiniz.
  **Daha büyük iş yükleri için ek hacim indirimleri mevcut olabilir. Fiyatlandırma için lütfen AWS fiyatlandırması uzmanları veya hesap yöneticiniz ile iletişime geçin.

 • Standart Akış
 • Lütfen unutmayın:

  *İki kanallı bir görüşmede yalnızca toplam ses süresi için ödeme yaparsınız ve her kanal için ayrı olarak ücretlendirilmezsiniz.
  *Daha büyük iş yükleri için ek hacim indirimleri mevcut olabilir. Fiyatlandırma için lütfen AWS fiyatlandırması uzmanları veya hesap yöneticiniz ile iletişime geçin.

 • PII Düzeltme Toplu
 • PII Düzeltme Akış
 • CLM Toplu
 • CLM Akışı
 • Toxicity Detection Toplu

Fiyatlandırma örnekleri*

Arama deşifresi örneği

Amazon Transcribe'ı, ortalama bir çağrı 10 dakika olmak üzere ayda 200.000 canlı çağrı (iki kanallı stereo sesle) işlemek için kullanmak istediğinizi varsayalım. Bu, ABD Doğu (Kuzey Virginia) bölgesinde ayda 2 milyon dakika ses kaydı anlamına gelir. ABD Doğu (K. Virginia)'da, 0,024 USD/dk Katman 1 (T1) fiyatlandırması deşifrelerin ilk 250.000 dakikası için geçerlidir. 0,015 USD/dk'nın Katman 2 fiyatlandırması (T1 fiyatlandırmasına %38 indirim) ise sonraki 750.000 dakika için geçerlidir. 0,0102 USD/dk'nın Katman 3 fiyatlandırması (T1 fiyatlandırmasına %58 indirim) ise sonraki 4.000.000 dakika için geçerlidir. Kullanım hacminiz üç farklı fiyatlandırma katmanı ile kesiştiği için aylık ücretlendirmeniz aşağıdaki gibi olacaktır.

Aylık ücretin hesaplanması:

ABD Doğu (K. Virginia)'da transkripti çıkarılan toplam aylık arama dakikaları = 2 milyon dakika

Toplam maliyet = [T1 dakika* T1 fiyat/dakika] + [T2 dakika * T2 fiyat/dakika] + [T3 dakika * T3 fiyat/dakika]

Toplam maliyet = [250.000 dakika * 0,024 USD] + [750.000 dakika * 0,015 USD] + [(2.000.000 - 750.000 – 250.000) dakika * 0,0102 USD]

Toplam maliyet = [6.000 USD] + [11.250 USD] + [10.200 USD] = 27.450 USD

Otomatik içerik düzeltmesi yapılan çağrı deşifresi örneği

Şimdi de bu 200.000 çağrının, Sosyal Güvenlik numaraları ve doğum tarihi bilgileri gibi silmeniz gereken kişiyi tanımlayabilir bilgiler (PII) içerdiğini varsayalım. ABD Doğu (K.Virginia) bölgesinde aylık ücretleriniz, yukarıda hesaplanan 27.450 USD tutarındaki standart deşifre bedelini, ek olarak da otomatik içerik düzeltmesi bedelini içerir. ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde, deşifrelerin ilk 250.000 dakikası için 0,0024 USD tutarındaki Katman 1 (T1) içerik düzeltme fiyatlandırması uygulanır. Sonraki 750.000 dakika içinse 0,0015 USD tutarındaki Katman 2 içerik düzeltme fiyatlandırması (T1 fiyatlandırmasına %38 indirim) uygulanır. Sonraki 4.000.000 dakika içinse 0,00102 USD/dakikalık Katman 3 içerik düzeltme fiyatlandırması (T1 fiyatlandırmasına %58 indirim) uygulanır. Kullanım hacminiz üç farklı fiyatlandırma katmanı ile kesiştiği için aylık ücretlendirmeniz aşağıdaki gibi olacaktır.

Aylık ücretin hesaplanması:

ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde otomatik içerik düzeltmesi yapılarak deşifre edilen toplam aylık çağrı dakikası = 2 milyon dakika

Toplam maliyet = Standart deşifre maliyeti + [T1 içerik düzeltmesi yapılan dakika * T1 içerik düzeltme fiyatı/dk.] + [T2 içerik düzeltmesi yapılan dakika * T2 içerik düzeltme fiyatı/dk.] + [T3 içerik düzeltmesi yapılan dakika * T3 içerik düzeltme fiyatı/dk.]

Toplam maliyet = [27.450 USD] + [250.000 dakika * 0,0024 USD] + [750.000 dakika * 0,015 USD] + [(2.000.000 - 750.000 - 250.000) dakika * 0,0102 USD]

Toplam maliyet = [27.450 USD] + [600 USD] + [1.125 USD] + [1.020 USD] = 31.195 USD

Videoya alt yazı ekleme örneği

Amazon Transcribe ile 5.000 saatlik canlı akışı altyazılandırmak istediğinizi varsayalım. ABD Doğu (K. Virginia)'da, 0,024 USD/dk Katman 1 (T1) fiyatlandırması deşifrelerin ilk 250.000 dakikası için geçerlidir. 0,015 USD/dk'nın Katman 2 fiyatlandırması (T1 fiyatlandırmasına %38 indirim) ise sonraki 750.000 dakika için geçerlidir. Kullanım hacminiz iki farklı fiyatlandırma katmanı ile kesiştiği için aylık ücretlendirmeniz aşağıdaki gibi olacaktır. 

Ücret hesaplaması:

Deşifre edilen toplam aylık ses dakikası = 300.000 dakika 

Toplam maliyet = [T1 dakikası * T1 fiyatı/dk] + [T2 dakikası * T2 fiyatı/dk]

Toplam maliyet = [250.000 dakika * 0,024 USD] + [50.000 dakika * 0,015 USD] 

Toplam maliyet = [6.000 USD] + [750 USD] = 6.750 USD

 

Özel dil modelleri ile videoya alt yazı ekleme örneği

Şimdi de, alt yazı eklemek istediğiniz 5.000 saatlik canlı akış içeriğinin akademik seviyede bilimsel ders sunumu olduğunu varsayalım. Yaygın bilinirliğe sahip olmayan çok sayıda bilimsel terim bulunduğundan Amazon Transcribe ile, bu alana özel terimleri tanıyacak bir özel dil modeli oluşturuyorsunuz. ABD Doğu (K.Virginia) bölgesinde aylık ücretleriniz, yukarıda hesaplanan 6.750 USD tutarındaki standart akış deşifresi bedelini, ek olarak da bir özel dil modeli uygulama bedelini içerir. ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde, CLM deşifrelerinin ilk 250.000 dakikası için 0,006 USD/dk. tutarındaki Katman 1 (T1) fiyatlandırması uygulanır. Sonraki 750.000 dakikalık CLM deşifresi içinse 0,00375 USD/dk tutarındaki Katman 2 fiyatlandırması (T1 fiyatlandırmasına %38 indirim) uygulanır. Kullanım hacminiz iki farklı fiyatlandırma katmanı ile kesiştiği için aylık ücretlendirmeniz aşağıdaki gibi olacaktır.

Ücret hesaplaması:

Deşifre edilen toplam aylık ses dakikası = 300.000 dakika

Toplam maliyet = [Standart deşifre maliyeti] + [T1 CLM dakikası * T1 CLM fiyatı/dk] + [T2 CLM dakikası * T2 CLM fiyatı/dk]

Toplam maliyet = [6.750 USD] + [250.000 dakika * 0,006 USD] + [50.000 dakika * 0,00375 USD]

Toplam maliyet = [6.750 USD] + [1.500 USD] + [187,50 USD] = 8.437,50 USD

Otomatik içerik düzeltmesi ve özel dil modelleri ile videoya alt yazı ekleme örneği

Elinizde alt yazı eklemek istediğiniz aylık 10.000 saatlik borsacı/müşteri toplantısı olduğunu varsayalım. Bu toplantılar çoğu zaman, deşifre edilmiş metinlerde bulunmamasını istediğiniz hassas müşteri bilgileri içeriyor. Ayrıca şirket adları, yatırım araçları ve mali şartlar gibi belirli terimleri tanıyacak şekilde eğittiğiniz Amazon Transcribe'ın özel dil modelini (CLM) kullanmak istiyorsunuz. ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde akış deşifresi, otomatik içerik düzeltme ve özel dil modelleri için Katman 1 (T1) fiyatlandırması, ilk 250.000 dakikalık alt yazı için sırasıyla 0,024 USD/dakika, 0,0024 USD/dakika ve 0,006 USD/dakikadır. Akış deşifresi, otomatik içerik düzeltme ve özel dil modelleri için Katman 2 fiyatlandırması ise, sonraki 750.000 dakikalık CLM deşifreleri için 0,015 USD/dakika, 0,0015 USD/dakika ve 0,00375 USD/dakika olarak (T1 fiyatlandırmasına %38 indirim) uygulanır. Kullanım hacminiz iki farklı fiyatlandırma katmanı ile kesiştiği için aylık ücretlendirmeniz aşağıdaki gibi olacaktır.

Ücret hesaplaması:

Deşifre edilen toplam aylık ses dakikası = 10.000 saat x 60 dakika/saat = 600.000 dakika

Toplam maliyet = T1 dakikası * [T1 fiyatı/dk + T1 içerik düzeltme fiyatlandırması + T1 CLM fiyatlandırması] + T2 dakikası * [T2 fiyatı/dk + T2 içerik düzeltme fiyatlandırması + T2 CLM fiyatlandırması]

Toplam maliyet = 250.000 dakika * [0,024 USD + 0,0024 USD + 0,006 USD] + 350.000 dakika * [0,015 USD + 0,0015 USD + 0,00375 USD]

Toplam maliyet = [8.100,00 USD] + [7.087,50 USD] = 15.187,50 USD

Not: Bu hesaplamalarda kullanım hacminin Ücretsiz Kullanım'ı hariç tuttuğu varsayılmıştır.

Amazon Transcribe Toxicity Detection örneği

Toksiklik içeriği için analiz etmek istediğiniz 10.000 saatlik oyun sesiniz olduğunu varsayalım. ABD Doğu'da (K. Virginia), ses transkripsiyonu ve toksiklik algılaması için Kademe 1 (T1) fiyatlandırması, sesin ilk 250.000 dakikası için sırasıyla 0,024 USD/dakika ve 0,0036 USD/dakikadır. Ses dökümü ve toksiklik algılaması için Kademe 2 fiyatlandırması dakikada 0,015 USD'dir ve sonraki 750.000 dakikalık ses için dakikada 0,00225 USD'dir (T1 fiyatlandırmasına göre %38 indirim). Kullanım hacminiz iki farklı fiyatlandırma katmanı ile kesiştiği için aylık ücretlendirmeniz aşağıdaki gibi olacaktır.

Ücret hesaplaması:

Deşifre edilen toplam aylık ses dakikası = 10.000 saat x 60 dakika/saat = 600.000 dakika

Toplam maliyet = T1 dakika * [T1 fiyat/dk. + T1 toksiklik algılama fiyatlandırması] + T2 dakika * [T2 fiyat/dk. + T2 toksiklik algılama fiyatlandırması]

Toplam maliyet = 250.000 dakika * [0,024 USD + 0,0036] + 350.000 dakika * [0,015 USD + 0,00225 USD]

Toplam maliyet = [6.900 USD] + [6.037 USD] = 12.937 USD Not: Bu hesaplamalar, kullanım hacminin Ücretsiz Kullanım'ı hariç tuttuğunu varsaymaktadır.

* Kullanım, istek başına minimum 15 saniyelik ücret üzerine bir saniyelik artışlar halinde faturalandırılır. Bu hesaplamalarda kullanım hacminin Ücretsiz Kullanım'ı hariç tuttuğu varsayılmıştır.

Amazon Transcribe Call Analytics fiyatlandırması

Amazon Transcribe Call Analytics, zengin çağrı dökümleri oluşturmak, hassas müşteri bilgilerini düzenlemek ve eyleme dönüştürülebilir görüşme öngörüleri çıkarmak için tasarlanmış bir API'dir. Amazon Transcribe Call Analytics ile kullandıkça ödersiniz ve aşağıda gösterilen katmanlı fiyatlandırmaya göre aylık olarak faturalandırılırsınız. ABD Doğu (K. Virginia) bölgesi için aşağıdaki örneklere göre bölgenize özel indirim oranını uygulayabilirsiniz. Kullanım istek başına minimum 15 saniyelik ücret üzerine bir saniyelik artışlar halinde faturalandırılır. Bu fiyatlandırma, özel sözlükler ve sözlük filtreleme gibi özellikler içermektedir. Üretici çağrı özetleme ve özel dil modelleri için ek ücretler uygulanır.

Ücretsiz kullanım

12 ay boyunca ayda 60 dakika

AWS Ücretsiz Kullanım'ın bir parçası olarak, Amazon Transcribe Call Analytics'i ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Kaydolmanızın ardından, ilk 12 ay ücretsiz olacak şekilde ayda 60 dakikaya kadar ses verisi içeriği analiz etmeye başlayın. Her ay AWS GovCloud Bölgesi hariç tüm AWS Bölgelerindeki ücretsiz kullanımınız hesaplanır ve otomatik olarak faturanıza yansıtılır; kullanılmayan aylık haklar bir sonraki aya devretmez. Bazı kısıtlamalar geçerlidir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için teklif koşullarına göz atın.

 • Çağrı sonrası analizler
 • Yalnızca çağrı sonrası analiz özelliklerini veya gerçek zamanlı ve (isteğe bağlı) çağrı sonrası analiz özelliklerini seçebilirsiniz. Yalnızca gerçek zamanlı ile paket hâlinde gerçek zamanlı ve çağrı sonrası analiz özelliklerinin fiyatı aynı kalacaktır.

  *İki kanallı bir görüşmede yalnızca toplam ses süresi için ödeme yaparsınız ve her kanal için ayrı olarak ücretlendirilmezsiniz.
  **Daha büyük iş yükleri için ek hacim indirimleri mevcut olabilir. Fiyatlandırma için lütfen AWS fiyatlandırması uzmanları veya hesap yöneticiniz ile iletişime geçin.

 • Gerçek zamanlı çağrı analizi
 • Gerçek zamanlı çağrı analizi için, hassas kişisel bilgilerin sesli düzeltmesi gibi bazı özellikler ve konuşma olmayan süre, kesintiler, ses yüksekliği ve konuşma hızı gibi konuşma özellikleri çağrı sonrasında işlenir. Bu özellikler, gerçek zamanlı çağrı analizi fiyatlandırmasına dâhildir. Özel dil modeli, ayrı olarak ücretlendirilen ek bir özelliktir.

  *İki kanallı bir görüşmede yalnızca toplam ses süresi için ödeme yaparsınız ve her kanal için ayrı olarak ücretlendirilmezsiniz.
  **Daha büyük iş yükleri için ek hacim indirimleri mevcut olabilir. Fiyatlandırma için lütfen AWS fiyatlandırması uzmanları veya hesap yöneticiniz ile iletişime geçin.

 • Üretici çağrı özetleme (Çağrı sonrası)
 • Kullanım, istek başına minimum 15 saniyelik ücret üzerine bir saniyelik artışlar hâlinde faturalandırılır. Yukarıda gösterilen kademeli fiyatlandırmaya göre aylık olarak faturalandırılırsınız.

Fiyatlandırma örneği

Örnek 1: Çağrı analizi örneği

Amazon Transcribe Çağrı Analizi'ni, ortalama bir çağrı 10 dakika olmak üzere ayda 200.000 çağrı (iki kanallı stereo sesle) işlemek için kullanmak istediğinizi varsayalım. Bu, ABD Doğu (Kuzey Virginia) bölgesinde ayda 2 milyon dakika ses kaydı anlamına gelir. ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde, 0,0300 USD/dk Katman 1 (T1) fiyatlandırması deşifrelerin ilk 250.000 dakikası için geçerlidir. 0,0186 USD/dk Katman 2 fiyatlandırması (T1 fiyatlandırmasına %38 indirim) ise sonraki 750.000 dakika için geçerlidir. 0,0138 USD/dk Katman 3 fiyatlandırması (T1 fiyatlandırmasına %54 indirim) ise sonraki 4.000.000 dakika için geçerlidir. Kullanım hacminiz üç farklı fiyatlandırma katmanı ile kesiştiği için aylık ücretlendirmeniz aşağıdaki gibi olacaktır.

Aylık ücretin hesaplanması:

ABD Doğu (K. Virginia)'da analiz edilen toplam aylık arama dakikaları = 2 milyon dakika

Toplam maliyet = [T1 dakika* T1 fiyat/dakika] + [T2 dakika * T2 fiyat/dakika] + [T3 dakika * T3 fiyat/dakika]

Toplam maliyet = [250.000 dakika * 0,0300 USD] + [750.000 dakika * 0,0186 USD] + [(2.000.000 - 750.000 – 250.000) dakika * 0,0138 USD]

Toplam maliyet = [7.500 USD] + [13.950 USD] + [13.800 USD] = 35.250 USD

Örnek 2: Çağrı analizi ve üretici çağrı özetleme örneği

Şimdi bu 200.000 çağrıyı özetlemek istediğinizi varsayalım. ABD Doğu (Kuzey Virginia) bölgesinde aylık ücretleriniz, yukarıda hesaplanan 35.250 USD tutarındaki deşifre çağrı analizi maliyetini, ek olarak da üretici çağrı özetleme maliyetini içerir. ABD Doğu (Kuzey Virginia) bölgesinde, deşifrelerin ilk 250.000 dakikası için 0,0024 USD tutarındaki Katman 1 (T1) üretici çağrı özetleme fiyatlandırması uygulanır. Sonraki 750.000 dakika içinse 0,0015 USD tutarındaki Katman 2 üretici çağrı özetleme fiyatlandırması (T1 fiyatlandırmasına %38 indirim) uygulanır. Sonraki 4.000.000 dakika içinse 0,0011 USD/dakika tutarındaki Katman 3 üretici çağrı özetleme fiyatlandırması (T1 fiyatlandırmasına %54 indirim) uygulanır. Kullanım hacminiz üç farklı fiyatlandırma katmanı ile kesiştiği için aylık ücretlendirmeniz aşağıdaki gibi olacaktır.

Aylık ücretin hesaplanması:

ABD Doğu (Kuzey Virginia) bölgesinde analiz edilen toplam aylık arama dakikası = 2 milyon dakika

Toplam maliyet = Transcribe Çağrı Analizi maliyeti + [T1 üretici çağrı özetleme dakikası * T1 üretici çağrı özetleme fiyatı/dk.] + [T2 üretici çağrı özetleme dakikası * T2 üretici çağrı özetleme fiyatı/dk.] + [T3 üretici çağrı özetleme * T3 üretici çağrı özetleme fiyatı/dk.]

Toplam maliyet = 35.250 USD + [250.000 * 0,0024 USD] + [750.000 * 0,0015 USD] + [(2.000.000 - 750.000 - 250.000) dakika * 0,0011 USD]] 

Toplam maliyet = 35.250 USD + 600 USD + 1.125 USD + 1.100 USD = 38.075 USD

Üretici Çağrı Özetleme, isteğe bağlı bir eklenti özelliğidir

Amazon Transcribe Medical fiyatlandırması

Transcribe Medical'da, her ay için deşifre edilen ses içeriğinin saniye cinsinden süresine dayalı olarak kullandıkça öde modeli kullanılır. Transcribe Medical Ücretsiz Kullanımı ile başlamak çok kolaydır. Kaydolmanızın ardından, ilk 12 ay ücretsiz olacak şekilde ayda 60 dakikaya kadar ses içeriği analiz etmeye başlayın.

Ücretsiz kullanım

12 ay boyunca ayda 60 dakika

Transcribe Medical ücretsiz kullanımı, ilk deşifre isteğinizi oluşturduğunuz tarihten itibaren 12 ay boyunca sunulur. Ücretsiz kullanımınızın süresi dolduğunda veya uygulama kullanımınız ücretsiz kullanım katmanı sınırını aştığında yalnızca standart kullandıkça öde hizmet bedelini ödersiniz.

Standart fiyatlandırma

 • Standart Toplu
 • Lütfen unutmayın:

  *İki kanallı bir görüşmede yalnızca toplam ses süresi için ödeme yaparsınız ve her kanal için ayrı olarak ücretlendirilmezsiniz.
  *Daha büyük iş yükleri için ek hacim indirimleri mevcut olabilir. Fiyatlandırma için lütfen AWS fiyatlandırması uzmanları veya hesap yöneticiniz ile iletişime geçin.

 • Standart Akış
 • Lütfen unutmayın:

  *İki kanallı bir görüşmede yalnızca toplam ses süresi için ödeme yaparsınız ve her kanal için ayrı olarak ücretlendirilmezsiniz.
  *Daha büyük iş yükleri için ek hacim indirimleri mevcut olabilir. Fiyatlandırma için lütfen AWS fiyatlandırması uzmanları veya hesap yöneticiniz ile iletişime geçin.

Fiyatlandırma örnekleri

Örnek

Süre

Maliyet

Hekimler, klinik yöneticileri, hemşireleri ve diğerleri arasında gerçekleşen vizite öncesi görüşme

15 dakika

1,125 USD

Hekimin dikte ettiği ses notu

30 dakika

2.250 USD

Tele-tıp görüşmesi ses kaydı

45 Dakika

3,375 USD

Telefon üzerinden tıbbi konsültasyon

60 dakika

4,500 USD

İlaçlar hakkındaki klinik deneylerde raporlama

75 dakika

5,625 USD

Klinisyen-hasta görüşmesi

90 dakika

6,750 USD

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Fiyatlandırma yardımı alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin

Diğer Amazon Transcribe kaynaklarını keşfedin

Kaynaklar sayfasını ziyaret edin
Başlamaya hazır mısınız?
Amazon Transcribe konsolunu deneyin
Başka sorularınız mı var?
Bize ulaşın