Amazon VPC Lattice Fiyatlandırması

Amazon VPC Lattice'in kullanım maliyetini belirleyen üç farklı boyut vardır: tedarik edilen hizmetlerin sayısı, hizmetlere gelen ve giden trafik için alınan veri işleme ücretleri ve her hizmetin aldığı istek sayısı.

Hizmet: Hizmet, belirli bir görevi veya işlevi gerçekleştiren ve bulut sunucuları, container'lar ya da sunucusuz işlem altyapısı üzerinde çalışan, bağımsız olarak dağıtılabilen bir yazılım birimidir. VPC Lattice ile tedarik edilen her hizmet için çalıştığı süre boyunca saatlik tam veya kısmi ücret ödersiniz. Hizmet fiyatları AWS Bölgesine göre değişir.

Veri işleme: Hizmetler aracılığıyla aktarılan verilerin her gigabaytı (GB) için veri işleme ücretleri tahsil edilir. Veri miktarının hesaplanması amacıyla hizmetin aldığı her HTTP isteğindeki verilerin miktarı, bu istek için istemciye gönderdiği HTTP yanıtındaki veri miktarıyla toplanır. GB başına fiyat Bölgeye göre değişir.

İstekler: Hizmet ağındaki istemciler, hizmetlerle iletişim kurmak üzere HTTP protokolünü kullanır ve bunun için istemcilerin istek göndermesi gerekir. Hizmetler, gerekli iş mantığını değerlendirdikten sonra müşteri isteklerine yanıt verir. Bir hizmete gönderilen istek sayısı saatlik olarak takip edilir. İstek başına fiyat bölgeye göre değişir.

Fiyatlandırma Tablosu

Fiyatlandırma örnekleri

Örnek 1: İstek sayısı düşük olan hizmetler

ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde bir hizmet ağı tedarik ediyor ve 100 hizmeti bu ağ ile ilişkilendiriyorsunuz. Hizmetlerin her biri bir ayda 100 GB veri işliyor ve saatte 200.000 istek alıyor. Bu örnekte ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır (tüm fiyatlar USD cinsinden gösterilmiştir):

Aylık saatlik ücretler:

 • ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki her hizmet için saatlik 0,025 USD ödersiniz
 • Burada bir ayın 730 saat (yılda 8.760 saat/12 ay = ayda 730 saat) olduğu kabul edilmiştir
 • 100 hizmet * saatlik 0,025 USD * 730 saat = Aylık 1.825,00 USD

Aylık veri işleme ücretleri:

 •  ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki tek bir hizmetin işlediği veriler için GB başına 0,025 USD ödersiniz
 • 100 hizmet * aylık 100 GB * GB başına 0,025 USD = Aylık 250,00 USD

Aylık istek ücretleri:

 • Her saat ilk 300.000 istek ücretsizdir. Ondan sonraki 1 milyon istek için saatlik 0,10 USD ödersiniz.
 • Her hizmet saatte 200.000 istek alır ve bu da AWS Ücretsiz Kullanım sınırlarının altındadır.
 • İstek ücretleri = Aylık 0 USD. 
 • Saatlik ücretler: Aylık 1.825,00 USD
 • Veri işleme ücretleri: Aylık 250,00 USD
 • İstek ücretleri: Aylık 0 USD
 • Toplam: 1.825,00 USD + 250,00 USD = Aylık 2.075,00 USD

Örnek 2: Bazılarının istek sayısı düşük, bazılarının istek sayısı yüksek olan karma hizmetler

ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde bir hizmet ağı tedarik ediyor ve 100 hizmeti bu ağ ile ilişkilendiriyorsunuz. Bu hizmetlerin 99 tanesi bir ayda 100 GB veri işliyor ve saatte 200.000 istek alıyor. Hizmetlerin bir tanesi 2.000 GB veri işliyor ve saatte 4 milyon istek alıyor. Bu örnekte ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır (tüm fiyatlar USD cinsinden gösterilmiştir):

Aylık saatlik ücretler:

 • ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki her hizmet için saatlik 0,025 USD ödersiniz
 • Burada bir ayın 730 saat (yılda 8.760 saat/12 ay = ayda 730 saat) olduğu kabul edilmiştir
 • 100 hizmet * saatlik 0,025 USD * 730 saat = Aylık 1.825,00 USD

Aylık veri işleme ücretleri:

 • ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki tek bir hizmetin işlediği veriler için GB başına 0,025 USD ödersiniz
 • 99 hizmetin her biri (%99) ayda 100 GB veri işlerken 1 hizmet (%1) ayda 2.000 GB veri işliyor
 • 99 hizmet * aylık 100 GB * GB başına 0,025 USD = Aylık 247,50 USD
 • 1 hizmet * aylık 2.000 GB * GB başına 0,025 USD = Aylık 50,00 USD

Aylık istek ücretleri:

 • Her saat ilk 300.000 istek ücretsizdir. Ondan sonraki 1.000.000 (1 Milyon) istek için saatlik 0,10 USD ödersiniz.
 • 99 hizmet saatte 200.000 istek alır ve bu da AWS Ücretsiz Kullanım sınırlarının altındadır.
 • 1 hizmet saatte 4.000.000 istek alır. İlk 300.000 istek ücretsizdir. Ondan sonraki 3.700.000 (3,7 Milyon) istek için ücret ödersiniz.
 • 1 hizmet * saatte 3,7 Milyon istek * 0,10 USD / 1 Milyon istek * 730 saat = Aylık 270,10 USD. 
 • Saatlik ücretler: Aylık 1.825,00 USD
 • Veri işleme ücretleri: 247,50 USD + 50,0 USD = Aylık 297,50 USD
 • İstek ücretleri: Aylık 270,10 USD
 • Toplam: 1.825,00 USD + 297,50 USD + 270,10 USD = Aylık 2.392,60 USD

Örnek 3: İstek sayısı değişken olan hizmetler

ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde bir hizmet ağı tedarik ettiniz ve 100 hizmeti bu ağ ile ilişkilendirdiniz. Her hizmet saatte 1.000.000 istek alıyor ve Pazartesi ile Salı günleri 10 saat boyunca saatte 1 GB veri işliyor. Hizmet geri kalan süre boyunca saatte 100.000 istek alıyor ve saatte 0,1 GB veri işliyor. Bu örnekte ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır (tüm fiyatlar USD cinsinden gösterilmiştir):

Aylık saatlik ücretler:

 • ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki her hizmet için saatlik 0,025 USD ödersiniz
 • Burada bir ayın 730 saat (yılda 8.760 saat/12 ay = ayda 730 saat) olduğu kabul edilmiştir
 • 100 hizmet * saatlik 0,025 USD * 730 saat = Aylık 1.825,00 USD

Aylık veri işleme ücretleri:

 • ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki tek bir hizmetin işlediği veriler için GB başına 0,025 USD ödersiniz
 • Bir ayda 5 Pazartesi ve 5 Salı olduğunu düşünelim. Örneğin 10 saat * 5 gün + 10 saat * 5 gün = 100 saat boyunca hizmetler saatte 10 GB veri işliyor. Ayın geri kalanındaki 730 saat - 100 saat = 630 saat boyunca hizmetler saatte 0,1 GB veri işler
 • 100 hizmet * 100 saat * saatte 1 GB * GB başına 0,025 USD = Aylık 250,00 USD
 • 100 hizmet * 630 saat * saatte 0,1 GB * GB başına 0,025 USD = Aylık 157,50 USD

Aylık istek ücretleri:

 • Her saat ilk 300.000 istek ücretsizdir. Ondan sonraki 1.000.000 (1 Milyon) istek için saatlik 0,10 USD ödersiniz.
 • Her hizmet 630 saat boyunca saatte 100.000 istek alır ve bu da AWS Ücretsiz Kullanım sınırlarının altındadır. Her hizmet ayrıca 100 saat boyunca 1 Milyon istek alır. Ondan sonraki 700.000 (0,7 Milyon) istek için ücret ödersiniz.
 • 100 hizmet * saatte 0,7 Milyon istek * 0,10 USD/1 Milyon istek * 100 saat = Aylık 700,00 USD.
 • Saatlik ücretler: Aylık 1.825,00 USD
 • Veri işleme ücretleri: 250,00 USD + 157,50 USD = Aylık 407,50 USD
 • İstek ücretleri: Aylık 700,00 USD
 • Toplam: 1.825,00 USD + 407,50 USD + 700,00 USD = Aylık 2.932,50 USD

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Fiyatlandırma yardımı alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin