Amazon VPC Lattice Fiyatlandırması

Amazon VPC Lattice'in kullanım maliyetini belirleyen üç farklı boyut vardır: tedarik edilen hizmetlerin sayısı, her bir hizmete gelen ve giden trafik için alınan veri işleme ücretleri ve her hizmetin aldığı HTTP isteği (yalnızca HTTP/HTTPS dinleyicileri için) veya TCP bağlantısı (yalnızca TLS dinleyicileri için) sayısı.

Hizmet: VPC Lattice hizmeti, yük dengeleyiciye benzer şekilde dinleyiciler, kurallar ve hedef gruplardan oluşan, uygulamanızın önündeki bir mantıksal soyutlamadır. Bir VPC Lattice hizmetinin hedefi, EC2 bulut sunucuları, container'lar ve sunucusuz işlevler gibi farklı işlem türleri tarafından desteklenebilir ve TCP veya HTTP kullanarak birbirleriyle iletişim kurabilir. VPC Lattice ile tedarik edilen her hizmet için çalıştığı süre boyunca saatlik tam veya kısmi ücret ödersiniz. Hizmet fiyatları AWS Bölgesine göre değişir.

Veri işleme: Hizmetler aracılığıyla aktarılan verilerin her gigabaytı (GB) için veri işleme ücretleri tahsil edilir. Veri miktarı, her bir hizmetin aldığı veri miktarı ve istemciye gönderdiği ilgili yanıtın toplanmasıyla hesaplanır. GB başına fiyat bölgeye göre değişir.

HTTP İstekleri veya TCP Bağlantıları: VPC Lattice hizmetleri, HTTP/HTTPS veya TLS Geçişi kullanılarak iletişim kuracak şekilde yapılandırılabilir. Bir hizmet HTTP/HTTPS dinleyici türüyle yapılandırılmışsa bir hizmetin istemciden aldığı HTTP istekleri miktarı için ücretlendirilirsiniz. TLS dinleyicilerinde, bir hizmetin istemciden aldığı TCP bağlantılarının miktarı için ücretlendirilirsiniz.

Fiyatlandırma Tablosu

Fiyatlandırma örnekleri

Örnek 1: İstek sayısı düşük olan hizmetler

ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde bir hizmet ağı tedarik ediyor ve 100 hizmeti bu ağ ile ilişkilendiriyorsunuz. Hizmetlerin her biri bir ayda 100 GB veri işliyor ve saatte 200.000 istek alıyor. Bu örnekte ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır (tüm fiyatlar USD cinsinden gösterilmiştir):

Aylık saatlik ücretler:

 • ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki her hizmet için saatlik 0,025 USD ödersiniz
 • Burada bir ayın 730 saat (yılda 8.760 saat/12 ay = ayda 730 saat) olduğu kabul edilmiştir
 • 100 hizmet * saatlik 0,025 USD * 730 saat = Aylık 1.825,00 USD

Aylık veri işleme ücretleri:

 •  ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki tek bir hizmetin işlediği veriler için GB başına 0,025 USD ödersiniz
 • 100 hizmet * aylık 100 GB * GB başına 0,025 USD = Aylık 250,00 USD

Aylık istek ücretleri:

 • Her saat ilk 300.000 istek ücretsizdir. Ondan sonraki 1 milyon istek için saatlik 0,10 USD ödersiniz.
 • Her hizmet saatte 200.000 istek alır ve bu da AWS Ücretsiz Kullanım sınırlarının altındadır.
 • İstek ücretleri = Aylık 0 USD. 
 • Saatlik ücretler: Aylık 1.825,00 USD
 • Veri işleme ücretleri: Aylık 250,00 USD
 • İstek ücretleri: Aylık 0 USD
 • Toplam: 1.825,00 USD + 250,00 USD = Aylık 2.075,00 USD

Örnek 2: Bazılarının istek sayısı düşük, bazılarının istek sayısı yüksek olan karma hizmetler

ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde bir hizmet ağı tedarik ediyor ve 100 hizmeti bu ağ ile ilişkilendiriyorsunuz. Bu hizmetlerin 99 tanesi bir ayda 100 GB veri işliyor ve saatte 200.000 istek alıyor. Hizmetlerin bir tanesi 2.000 GB veri işliyor ve saatte 4 milyon istek alıyor. Bu örnekte ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır (tüm fiyatlar USD cinsinden gösterilmiştir):

Aylık saatlik ücretler:

 • ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki her hizmet için saatlik 0,025 USD ödersiniz
 • Burada bir ayın 730 saat (yılda 8.760 saat/12 ay = ayda 730 saat) olduğu kabul edilmiştir
 • 100 hizmet * saatlik 0,025 USD * 730 saat = Aylık 1.825,00 USD

Aylık veri işleme ücretleri:

 • ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki tek bir hizmetin işlediği veriler için GB başına 0,025 USD ödersiniz
 • 99 hizmetin her biri (%99) ayda 100 GB veri işlerken 1 hizmet (%1) ayda 2.000 GB veri işliyor
 • 99 hizmet * aylık 100 GB * GB başına 0,025 USD = Aylık 247,50 USD
 • 1 hizmet * aylık 2.000 GB * GB başına 0,025 USD = Aylık 50,00 USD

Aylık istek ücretleri:

 • Her saat ilk 300.000 istek ücretsizdir. Ondan sonraki 1.000.000 (1 Milyon) istek için saatlik 0,10 USD ödersiniz.
 • 99 hizmet saatte 200.000 istek alır ve bu da AWS Ücretsiz Kullanım sınırlarının altındadır.
 • 1 hizmet saatte 4.000.000 istek alır. İlk 300.000 istek ücretsizdir. Ondan sonraki 3.700.000 (3,7 Milyon) istek için ücret ödersiniz.
 • 1 hizmet * saatte 3,7 Milyon istek * 0,10 USD / 1 Milyon istek * 730 saat = Aylık 270,10 USD. 
 • Saatlik ücretler: Aylık 1.825,00 USD
 • Veri işleme ücretleri: 247,50 USD + 50,0 USD = Aylık 297,50 USD
 • İstek ücretleri: Aylık 270,10 USD
 • Toplam: 1.825,00 USD + 297,50 USD + 270,10 USD = Aylık 2.392,60 USD

Örnek 3: İstek sayısı değişken olan hizmetler

ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesinde bir hizmet ağı tedarik ettiniz ve 100 hizmeti bu ağ ile ilişkilendirdiniz. Her hizmet saatte 1.000.000 istek alıyor ve Pazartesi ile Salı günleri 10 saat boyunca saatte 1 GB veri işliyor. Hizmet geri kalan süre boyunca saatte 100.000 istek alıyor ve saatte 0,1 GB veri işliyor. Bu örnekte ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır (tüm fiyatlar USD cinsinden gösterilmiştir):

Aylık saatlik ücretler:

 • ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki her hizmet için saatlik 0,025 USD ödersiniz
 • Burada bir ayın 730 saat (yılda 8.760 saat/12 ay = ayda 730 saat) olduğu kabul edilmiştir
 • 100 hizmet * saatlik 0,025 USD * 730 saat = Aylık 1.825,00 USD

Aylık veri işleme ücretleri:

 • ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki tek bir hizmetin işlediği veriler için GB başına 0,025 USD ödersiniz
 • Bir ayda 5 Pazartesi ve 5 Salı olduğunu düşünelim. Örneğin 10 saat * 5 gün + 10 saat * 5 gün = 100 saat boyunca hizmetler saatte 10 GB veri işliyor. Ayın geri kalanındaki 730 saat - 100 saat = 630 saat boyunca hizmetler saatte 0,1 GB veri işler
 • 100 hizmet * 100 saat * saatte 1 GB * GB başına 0,025 USD = Aylık 250,00 USD
 • 100 hizmet * 630 saat * saatte 0,1 GB * GB başına 0,025 USD = Aylık 157,50 USD

Aylık istek ücretleri:

 • Her saat ilk 300.000 istek ücretsizdir. Ondan sonraki 1.000.000 (1 Milyon) istek için saatlik 0,10 USD ödersiniz.
 • Her hizmet 630 saat boyunca saatte 100.000 istek alır ve bu da AWS Ücretsiz Kullanım sınırlarının altındadır. Her hizmet ayrıca 100 saat boyunca 1 Milyon istek alır. Ondan sonraki 700.000 (0,7 Milyon) istek için ücret ödersiniz.
 • 100 hizmet * saatte 0,7 Milyon istek * 0,10 USD/1 Milyon istek * 100 saat = Aylık 700,00 USD.
 • Saatlik ücretler: Aylık 1.825,00 USD
 • Veri işleme ücretleri: 250,00 USD + 157,50 USD = Aylık 407,50 USD
 • İstek ücretleri: Aylık 700,00 USD
 • Toplam: 1.825,00 USD + 407,50 USD + 700,00 USD = Aylık 2.932,50 USD

Örnek 4: HTTP ve TLS Geçişi dinleyicileri içeren hizmetler

ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi'nde yapılandırılmış HTTPS ve TLS dinleyicileri içeren bir VPC Lattice hizmeti tedarik ediyorsunuz. Bir ay içinde, bu hizmet HTTP dinleyicisi üzerinde saatte 3.000.000 istekte 100 GB veri işliyor. TLS dinleyicisi, saatte 200.000 bağlantıda 2.000 GB veri işliyor. Bu örnekte ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır (tüm fiyatlar USD cinsinden gösterilmiştir):

Aylık saatlik ücretler:

 • ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki her hizmet için saatlik 0,025 USD ödersiniz
 • Burada bir ayın 730 saat (yılda 8.760 saat/12 ay = ayda 730 saat) olduğu kabul edilmiştir
 • 1 hizmet * saatlik 0,025 USD * 730 saat = Aylık 18,25 USD

Aylık veri işleme ücretleri:

 • ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi'ndeki tek bir hizmetin işlediği veriler için GB başına 0,025 USD ödersiniz
 • Hizmet ayda 100 GB HTTP verisi ve 2.000 GB TLS Geçişi verisi işlemiştir; bu da ayda toplam 2.100 GB işlenmiş veri demektir
 • Ayda 2.100 GB * GB başına 0,025 USD = aylık 52,50 USD

Aylık istek/bağlantı ücretleri:

 • İlk 300.000 HTTP isteği (veya TLS dinleyicileri için TCP bağlantıları) ücretsizdir. Sonraki 1.000.000 (1 milyon) HTTP isteği (veya TLS dinleyicileri için TCP bağlantısı) için saatte 0,10 USD ödersiniz
 • Hizmet, HTTP dinleyicisi üzerinde 3.000.000 istek ve TLS dinleyicisi üzerinde 200.000 istek almıştır
 • İlk 300.000 HTTP isteği ücretsizdir. HTTP dinleyicisi üzerindeki sonraki 2.700.000 istek için ücretlendirilirsiniz
 • İlk 300.000 TCP bağlantısı TLS dinleyicileri için ücretsizdir. TLS dinleyicisi üzerindeki 200.000 istek için ücretlendirilmezsiniz; bu, AWS Ücretsiz Kullanım'a dahildir
 • 1 hizmet * saatte 2,7 milyon istek * 0,10 USD / 1 milyon istek * 730 saat = aylık 197,10 USD
 • Saatlik ücretler: aylık 18,25 USD
 • Veri işleme ücretleri aylık 52,50 USD
 • İstek veya Bağlantı ücretleri: aylık 197,10 USD
 • Toplam: 18,25 USD + 52,50 USD + 197,10 USD = aylık 267,85 USD

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Fiyatlandırma yardımı alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin