Bulut benimseme çerçevesi nedir?

Bulut benimseme çerçevesi (CAF), kuruluşların bulut teknolojilerini kullanmaya başlamasına yardımcı olan bir dizi en iyi uygulama, araç ve rehberlikten oluşur. Eski teknolojiler, uygulamaya yönelik karmaşık karşılıklı bağımlılıklar, mevcut altyapı darboğazları ve bilgi ve beceri boşlukları nedeniyle buluta geçiş yapmak zordur. Bulut benimseme çerçevesi, kuruluşların iş yüklerini buluta taşırken riskleri tanımlamasına ve azaltmasına, maliyetleri yönetmesine ve uyumluluğu sağlamasına yardımcı olur. Ayrıca daha fazla verimlilik için bulutta yönetişim ve güvenliğin nasıl optimize edileceği konusunda rehberlik sağlar.

Bulut benimseme çerçevesinin faydaları nelerdir?

Bulut benimseme çerçevesi, işletmelerin etkili bir dijital dönüşüm stratejisi oluşturmasına yardımcı olur. Bir CAF kullanmak şirketlere aşağıdaki avantajları sunar.

İş riskini düşürün

İşletmenizi buluta taşırken, birkaç potansiyel risk alanı vardır. En önemlisi, veri güvenliği ve gizliliği her aşamada korunmalıdır. Uygulama kesintilerini ve iş kesintilerini önlemek için buluta taşıma dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Bulut benimseme çerçevesi, şirketlerin uymaları gereken tüm standartları ve gereksinimleri anlamalarını sağlar. Bir CAF kullandığınızda bulut benimseme sürecinin toplam maliyetini düşürseniz bile güvenilirliği artırabilir, performansı artırabilir ve güvenliği güçlendirebilirsiniz.

İnovasyonu hızlandırın

Bulut benimseme çerçevesi, işletmelerin bulut tabanlı altyapının ölçeklenebilirliğinden ve esnekliğinden hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlar. Bulut hedeflerine ulaşmak için gereken toplam zamanı ve eforu azaltır. Pazara yeni fikirler getirebilir, yeni müşterilere ulaşabilir, yeni ürün ve hizmetler yaratabilir veya yeni pazar segmentlerine hızla girebilirsiniz.

Çevikliği artırma

Bir CAF, işletmelere dijital dönüşüme açık ve son derece yapılandırılmış bir yaklaşım sağlar. Bir bulut benimseme stratejisi tanımlar ve ana adımları ayrıntılı olarak özetler. Bir CAF'ın güvenliği, değişen gereksinimlere veya piyasa koşullarına uyum sağlamak için ekstra esneklik sağlar. Sürekli iyileştirme, etkili kaynak kullanımı ve daha iyi iş birliği için bulut yolculuğunuzu kolaylaştırabilir ve hızlandırabilirsiniz.

Bulut benimseme çerçevelerinin kullanım örnekleri nelerdir?

Bir bulut benimseme çerçevesi kullanmak, bulut dönüşümünde etkilidir ve dünya genelindeki işletmeler için süreci kolaylaştırır. Aşağıda, bulut altyapılarını dönüştürmek için CAF'ları kullanan temel endüstrilerden oluşan bir seçki yer almaktadır.

Kaynak organizasyonu

İş ve teknoloji ekiplerinin stratejik amacınızı karşılama ve müşteri değeri yaratma şeklinde dönüşüm sağlamak için CAF'ı kullanabilirsiniz. Kaynaklarınızı çevik yöntemler kullanarak düzenlemek, daha duyarlı ve müşteri merkezli olmanıza yardımcı olabilir. Örneğin Auckland Üniversitesi bulut sertifikasyonu alanında çeşitli departmanlardaki personeli eğitmek için temel olarak bir CAF kullanır. Üniversite, bu yaklaşımla öğrencilere yenilikçi çözümler ve uzman müşteri hizmetleri sunarken daha çevik hâle gelir.

Teknoloji benimseme

Bir CAF, gelişmiş operasyonel verimlilik için eski altyapınızı ve uygulamalarınızın yanı sıra veri ve analiz teknolojilerinizi taşımanıza ve modernize etmenize yardımcı olabilir. Örneğin çalışma süresini daha çok artırmak ve olağanüstü olaylardan kaçınmak için kritik görev iş yüklerini buluta taşıyabilirsiniz. Dünya çapında lider bir içecek şirketi olan Suntory Group, taşıma adımlarını yönetilebilir bir yol haritası haline getirmek ve düzenlemek için bir CAF kullanıyor. Şirket, görev açısından kritik sistemleri buluta taşıyıp dağıtıyor ve bulut temelli altyapıyı kullanarak yeni sistemler oluşturuyor.

Süreç iyileştirme

Bulut mimarisi, daha üst düzey güvenilirlik sağlarken operasyonel maliyetleri azaltan güvenli bir temel oluşturabilir. İşletmeler buluta geçiş yaparak çeviklik, esneklik ve veri güvenliği kazanabilir. Sensis, altyapı maliyetlerini düşürürken daha fazla çeviklik kazanmak için CAF'ı kullanıyor. Şirket, çerçeveyi kullanarak buluta geçiş yaptı ve BT maliyetlerini %50 oranında azalttı. Sensis, bu geçişle birlikte mühendislere zaman kazandırdı ve ürün geliştirmeye %80 daha fazla zaman ayırmayı başardı.

Bir bulut benimseme çerçevesinin temel yetenekleri nelerdir?

Yetenek, belirli bir sonuç için teknoloji, insanlar ve diğer varlıklar gibi kaynakları dağıtmak amacıyla süreçleri kullanma ile ilgili örgütsel bir beceridir. Bulut benimseme çerçeveleri, buluta hazır olma özelliğini iyileştirmek ve bulut dönüşümünü hızlandırmak için yetenekleri tanımlar ve rehberlik sağlar. Aşağıdakiler CAF'ın yeteneklerinden bazılarıdır.

Business

Bulut benimseme çerçevesinin iş yeteneği, bulut yatırımlarınızın iş hedefleri ve sonuçlarıyla uyumlu olmasını sağlamaya odaklanır. Bunlar, dijital dönüşümün iş hedeflerine uyum sağlarken iş stratejisini ve büyümeyi desteklemesine olanak tanır. 

İş paydaşları CEO'lar, CFO'lar, COO'lar, CIO'lar, CMO'lar, CPO'lar ve CTO'lardır. CAF, iş dünyasındaki çeşitli alanlarla ilgili bulutun benimsenmesi için rehberliği kapsar. Örneğin:

 • Bulut stratejisi ve ürün yönetimi
 • İş öngörüleri
 • Portföy yönetimi
 • Stratejik ortaklık
 • Veri bilimi ve gelir kaynağına dönüştürme
 • İnovasyon yönetimi

Kişiler

Sorunsuz bir geçiş ve bulut dönüşümü çalışmasında insanlar temel itici güçlerdir ve iş gücü ve yönetim, geçişten yatırım getirisi elde etmeyi amaçlamaktadır. Bulut benimseme çerçevesinin insan yeteneği, teknoloji ve iş arasında köprü görevi görür. İnsanları değişim konusunda rahat ettirmeyi ve bulutun gerektirdiği kültürel ve organizasyonel zihniyet değişimini kolaylaştırmayı amaçlar. Sürekli büyüme ve öğrenme kültürünü teşvik ederek bulutun benimsenmesini hızlandırır.

Paydaşlar CIO'lar, COO'lar, CTO'lar, CHRO'lar ve bulut yöneticilerini içerir. Onlar için CAF kılavuzu aşağıdakilere odaklanır:

 • Kültür evrimi
 • İş gücü dönüşümü
 • Dönüşümsel liderlik
 • Değişimi hızlandırma
 • Organizasyonel uyum
 • Bulut akıcılığı
 • Organizasyonel tasarım

Yönetişim

Yönetişim, dönüşümle ilgili riskleri en aza indirirken ve kurumsal faydaları en üst düzeye çıkarırken bulut girişimlerini düzenleyen uygulamaları içerir. Etkili bir yönetişim işlevi, şirketlerin benimseme konusunun önündeki engelleri belirlemesine ve kaldırmasına olanak tanır. 

Yönetişimin başlıca paydaşları CIO'lar, CTO'lar, CFO'lar, CRO'lar ve CDO'lardır. CAF, onlara şu konularda rehberlik sağlar:

 • Program ve proje yönetimi
 • Bulut finansal yönetimi
 • Yan hak yönetimi
 • Uygulama portföy yönetimi
 • Veri küratörlüğü ve yönetişimi
 • Risk yönetimi

Platform

Platform yetenekleri kurumsal düzeyde, ölçeklenebilir ve hibrit bulut platformları oluşturma konusunda rehberlik sağlar. Mevcut iş yüklerini modernize etmenize ve yeni bulut temelli çözümleri hayata geçirmenize yardımcı olur. 

Paydaşlar arasında teknoloji liderleri, CTO'lar, mimarlar ve mühendisler bulunur. Bulut benimseme çerçevesi şunları destekler:

 • Platform mimarisi ve mühendisliği
 • Veri mimarisi ve mühendisliği
 • Tedarik ve düzenleme
 • Modern uygulama geliştirme
 • Sürekli entegrasyon ve sürekli teslim

Güvenlik

CAF'ın güvenlik yetenekleri; şirketlerin, veri ve bulut iş yüklerinin bütünlüğünü, yüksek düzeyde erişilebilirliğini ve gizliliğini sağlamasına yardımcı olur. 

Güvenliği yöneten tipik paydaşlar iç denetim liderleri, güvenlik mimarları, mühendisler, CISO'lar ve CCO'lardır. CAF şu konularda rehberlik içerir:

 • Güvenlik yönetimi ve güvencesi
 • Kimlik ve erişim yönetimi
 • Güvenlik açığı yönetimi
 • Altyapı koruması
 • Veri koruması
 • Uygulama güvenliği
 • Tehdit algılama ve müdahale

Operasyonlar

Operasyonlar, bulut hizmetlerini tüm kurumsal ihtiyaçları karşılayan düzeyde sunmanızı sağlar. Verimlilik, dijital dönüşümün başarısı için kritik öneme sahiptir ve işletmelerin kullanıcı beklentilerini karşılamasını sağlar. 

Operasyon paydaşları arasında operasyon ve altyapı liderleri, mühendisler, bilgi teknolojisi hizmet yöneticileri ve site güvenilirlik mühendisleri yer alır. Bulut benimseme çerçevesi şu konularda rehberlik sağlar:

 • Gözlemlenebilirlik
 • Etkinlik yönetimi (AIOps)
 • Olay ve sorun yönetimi
 • Değişim ve sürüm yönetimi
 • Performans ve kapasite
 • Yapılandırma yönetimi
 • Düzeltme eki yönetimi
 • Erişilebilirlik ve süreklilik
 • Uygulama yönetimi

Bulut benimseme çerçevesi nasıl çalışır?

Bir CAF, bulut benimseme planınızın çeşitli yönlerinde en iyi uygulamaları tanımlar. Bulut hazırlığını iyileştirmek ve bulut dönüşüm yolculuğunuzu kolaylaştırmak için aşağıdaki dört aşamayı kullanır.

Öngörme

Öngörme aşamasında, işletmeler dönüşüm fırsatlarını fark etmeyi ve belirlemeyi amaçlar. Şirketler, stratejik hedefleri kullanarak yüksek etki bırakan dönüşümlere öncelik verir ve önemli paydaşlara değişiklikler verir. Ayrıca yolculuğunuzda ilerledikçe dijital bulut dönüşümünün değerini gösteren ölçülebilir iş sonuçlarını da belirlemiş olursunuz.

Uyumlu hâle getirme

Uyumlu hâle getirme aşamasında, belirli yetenek boşluklarını ve kuruluşlar arası bağımlılıkları belirlersiniz. Ayrıca bulut hazırlığını iyileştirmek ve gelişimsel değişimi kolaylaştırmak için yeni stratejiler oluşturabilirsiniz. Ayrıca paydaşların görevlerine uyum sağlamasını ve değişim yönetimi faaliyetlerini denetlemesini sağlar. 

Başlatma

Başlatma aşaması, bulut dönüşümünün iş değerini göstermek için üretimde erken pilotlar oluşturur. Pilotlar son derece başarılı olmayı, gelecekteki yönün kapsamını etkilemeyi ve işletmelerin yaklaşımlarını ayarlamalarına izin vermeyi amaçlar. Bu aşama, tam üretim için ölçeklendirmeden önce her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlar.

Ölçek

Son aşama, işletmelerin pilotlarını organizasyonlarına en uygun seviyeye çıkardığı ölçektir. İstenen ölçek, işletmelerin bulut yatırımına başlarken aradıkları faydaları almalarını sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca bir yatırım getirisinin sürdürülmesini sağlar. 

Yapay zeka için bulut benimseme çerçevesi nedir?

Yapay zeka için bulut benimseme çerçevesi nedir?

Yapay zeka (AI) için bulut benimseme çerçevesi, kuruluşları makine öğrenimi (ML), yapay zeka ve üretici yapay zeka (AI) çalışmalarında destekler. Normal CAF gibi, yapay zeka için CAF bir dizi temel organizasyon yeteneğine sahiptir ve dünyanın dört bir yanındaki şirketlere yol gösterir. Bununla birlikte, kılavuz yapay zekanın benimsenmesine odaklanmıştır ve normal CAF'da bulunmayan belirli ilgili önerileri içerir.

CAF-AI'nın temel amacı, yapay zeka ve makine öğrenimi kullanımını şekillendirmek, kritik kullanım durumları hakkında bağlam sağlamak ve yapay zeka için bir bulut stratejisi geliştirmektir. Bu çerçeve başka temel yetenekleri tanımlar. Örneğin ürün yönetimi, bulut tabanlı ürünleri başarılı bir şekilde geliştirmek için zaten gerekli bir yetenektir, ancak buluttaki yapay zeka ve makine öğrenimi hizmetlerine bakıldığında uygulaması önemli ölçüde farklıdır. İşletmeler, yapay zeka olgunluklarını iyileştirmeye yardımcı olmak için yolculuğun herhangi bir noktasında CAF-AI'yı kullanabilir. 

AWS, bulut benimseme yolculuğunuzda size nasıl yardımcı olabilir?

AWS Bulut Benimseme Çerçevesi (AWS CAF), yenilikçi AWS kullanımıyla dijital dönüşümünüze ve iş çıktılarınızı hızlandırmaya yardımcı olmak için AWS deneyiminden ve en iyi uygulamalardan yararlanır.  Başarılı bir bulut dönüşümü sağlayan belirli kurumsal yeteneklere odaklanır. AWS CAF ile şunları yapabilirsiniz:

 • Yüksek güvenilirlik, iyileştirilmiş güvenlik ve daha yüksek performans ile iş riskini azaltma.
 • Yeni müşterilere ulaştıkça ve yeni pazar segmentlerine girerken geliri artırma.
 • İşletme maliyetlerini düşürerek ve çalışan verimliliğini artırarak operasyonel verimliliği hızlandırma ve artırma.
 • Sizi daha sürdürülebilir ve şeffaf bir geleceğe yönlendiren öngörülerle ESG performansını iyileştirme.

Hemen ücretsiz bir hesap oluşturarak AWS'de bulut benimse çerçevelerini kullanmaya başlayın.

AWS'de Sonraki Adımlar

Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın