Olağanüstü Durum Kurtarma Nedir?

Olağanüstü durum kurtarma bir kuruluşun teknolojiyle ilgili olağanüstü durumları öngördüğü ve ele aldığı süreçtir. Bir iş yükünün veya sistemin elektrik kesintileri, doğal olaylar veya güvenlik sorunları gibi birincil konuşlandırılmış konumundaki iş hedeflerini yerine getirmesini engelleyen herhangi bir olaya hazırlanma ve kurtarma süreci. Olağanüstü durum kurtarma hedefleri, Kurtarma Noktası Hedefleri (RPO) ve Kurtarma Süresi Hedefleri (RTO) ile ölçülür. Olağanüstü durum kurtarma ile müdahale edilen arızalar, yüksek kullanılabilirlik kapsamına girenlerden genelde daha nadirdir ve daha büyük ölçekli olağanüstü durumlardır. Olağanüstü durum kurtarma, bir kuruluşun bu tür olaylardan hızla kurtulmaya yönelik prosedür ve ilkelerini içerir.

Olağanüstü durum kurtarma neden önemlidir?

Bir olağanüstü durum bir BT sisteminde yavaşlama, kesinti veya ağ kesintisi ile sonuçlanan beklenmedik bir sorundur. Kesintiler aşağıdaki örnekler de dâhil olmak üzere birçok şekilde olabilir:

 • Bir deprem veya yangın
 • Teknoloji arızaları
 • Sistem uyumsuzlukları
 • Basit insan hatası 
 • Üçüncü taraflarca kasıtlı olarak yetkisiz erişim

Bu olağanüstü durumlar iş operasyonlarını sekteye uğratır, müşteri hizmetleri sorunlarına neden olur ve gelir kaybına yol açar. Bir olağanüstü durum kurtarma planı, kuruluşların sorun yaratan olaylara hemen yanıt vermelerine yardımcı olur ve önemli faydalar sağlar.

İş sürekliliği sağlar

Bir olağanüstü durum ortaya çıktığında bu durum işletmenin tüm yönlerine zarar verebilir ve genellikle maliyetli olur. Ayrıca, çalışmak için ihtiyaç duydukları araçlara sınırlı erişim nedeniyle ekibin üretkenliği azaldığından normal iş operasyonlarını da kesintiye uğratır. Bir olağanüstü durum kurtarma planı yedekleme sistemlerinin ve verilerin hızlı bir şekilde yeniden başlatılmasını sağlar, böylece işlemler planlandığı gibi devam edebilir. 

Sistem güvenliğini artırır

Veri koruma, yedekleme ve geri yükleme süreçlerini bir olağanüstü durum kurtarma planına entegre etmek fidye yazılımı, kötü amaçlı yazılım veya iş için diğer güvenlik risklerinin etkisini sınırlar. Örneğin, buluta yapılan veri yedeklemeleri, şüpheli etkinlik işletmeyi etkilemeden önce sınırlandırmak için çok sayıda yerleşik güvenlik özelliğine sahiptir. 

Müşteriyi elde tutmayı iyileştirir

Bir olağanüstü durum meydana gelirse müşteriler bir kuruluşun güvenlik uygulamalarının ve hizmetlerinin güvenilirliğini sorgular. Bir olağanüstü durum bir işletmeyi ne kadar uzun süre etkilerse müşterinin hayal kırıklığı da o kadar büyük olur. İyi bir olağanüstü durum kurtarma planı, çalışanları müşteri sorgularını ele alma konusunda eğiterek bu riski azaltır. Müşteriler işletmenin herhangi bir olağanüstü durumla başa çıkmak için iyi hazırlanmış olduğunu gözlemlediklerinde güven kazanırlar. 

Kurtarma maliyetlerini azaltır

Bir olağanüstü durum, şiddetine bağlı olarak hem gelir hem de üretkenlik kaybına neden olur. Sağlam bir olağanüstü durum kurtarma planı sistemler olaydan kısa süre sonra normale döndüğü için gereksiz kayıpları önler. Örneğin, bulut depolama çözümleri uygun maliyetli bir veri yedekleme yöntemidir. İşletmeniz her zamanki gibi çalışırken verileri yönetebilir, izleyebilir ve bakımını yapabilirsiniz. 

Olağanüstü durum kurtarma nasıl çalışır?

Olağanüstü durum kurtarma, uygulamaları kesintiden sonra dakikalar içinde çalışır duruma getirmeye odaklanır. Kuruluşlar aşağıdaki üç bileşeni ele alır.

Önleme

İşletmeler teknolojiyle ilgili bir olağanüstü durum olasılığını azaltmak için tüm kilit sistemlerin mümkün olduğunca güvenilir ve güvenli olmasını sağlayacak bir plana ihtiyaç duyar. İnsanlar doğal bir olağanüstü durumu kontrol edemediği için önleme yalnızca ağ sorunları, güvenlik riskleri ve insan hataları için geçerlidir. Olağanüstü durumu önlemek için doğru araçları ve teknikleri kurmalısınız. Örneğin, tüm yeni yapılandırma dosyalarını uygulamadan önce otomatik olarak kontrol eden sistem test yazılımı, yapılandırma hatalarını ve arızalarını önleyebilir. 

Öngörü

Öngörü gelecekteki olası olağanüstü durumları tahmin etmeyi, sonuçlarını bilmeyi ve uygun olağanüstü durum kurtarma prosedürlerini planlamayı içerir. Neler olabileceğini tahmin etmek zordur, ancak önceki durumlardan ve analizlerden elde edilen bilgilerle bir olağanüstü durum kurtarma çözümü üretebilirsiniz. Örneğin, şirket içi cihazların gelecekte donanım arızası yaşamasını öngörerek tüm kritik iş verilerini buluta yedeklemek veri yönetimine yönelik pragmatik bir yaklaşımdır.

Azaltma

Azaltma bir işletmenin bir olağanüstü durum senaryosundan sonra nasıl tepki verdiğidir. Etki azaltma stratejisi normal iş prosedürleri üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmayı amaçlar. Tüm kilit paydaşlar aşağıdaki adımlar da dahil olmak üzere bir olağanüstü durumda ne yapacaklarını bilir.

 • Belgelerin güncellenmesi
 • Düzenli olağanüstü durum kurtarma testi yapma
 • Bir kesinti durumunda manuel işletim prosedürlerini belirleme
 • İlgili personel ile bir olağanüstü durum kurtarma stratejisini koordine etme

Bir olağanüstü durum kurtarma planının anahtar ögeleri nelerdir?

Etkili bir olağanüstü durum kurtarma planı aşağıdaki temel bileşenleri içerir. 

İç ve dış iletişim

Olağanüstü durum kurtarma planının oluşturulmasından, uygulanmasından ve yönetilmesinden sorumlu ekip, rolleri ve sorumlulukları hakkında birbirleriyle iletişim kurmalıdır. Bir olağanüstü durum meydana gelirse ekip kimin neyden sorumlu olduğunu ve çalışanlar, müşteriler ve birbirleriyle nasıl iletişim kuracaklarını bilmelidir. 

Kurtarma zaman çizelgesi

Olağanüstü durum kurtarma ekibi bir olağanüstü durumdan sonra sistemlerin ne zaman normal faaliyetlerine dönmesi gerektiğine ilişkin hedeflere ve zaman dilimlerine karar vermelidir. Bazı sektörlerin zaman çizelgeleri diğerlerinden daha uzun olabilirken diğerlerinin birkaç dakika içinde normale dönmesi gerekir. 

Zaman çizelgesi aşağıdaki iki hedefi ele almalıdır.

Kurtarma süresi hedefi

Kurtarma süresi hedefi (RTO) olağanüstü durum kurtarmayı tamamlamadan önce geçecek maksimum süreyi belirleyen bir metriktir. RTO'larınız etkilenen BT altyapısına ve sistemlerine bağlı olarak değişebilir.

Kurtarma noktası hedefi

Kurtarma noktası hedefi (RPO) bir olağanüstü durumdan sonra veri kaybı için kabul edilebilir maksimum süredir. Örneğin, RPO'nuz dakikalar veya saatler ise verilerinizi gün sonunda yalnızca bir kez yerine sürekli olarak yansıtma sitelerine yedeklemeniz gerekecektir.

Veri yedekleri

Olağanüstü durum kurtarma planı verilerinizi nasıl yedekleyeceğinizi belirler. Seçenekler arasında bulut depolama, satıcı destekli yedeklemeler ve dâhili şirket dışı veri yedeklemeleri bulunur. Doğal olağanüstü olayları hesaba katmak için yedekler şirket içinde olmamalıdır. Ekip, verileri kimin yedekleyeceğini, hangi bilgilerin yedekleneceğini ve sistemin nasıl uygulanacağını belirlemelidir.

Test etme ve optimizasyon 

Olağanüstü durum kurtarma planınızı yılda en az bir veya iki kez test etmelisiniz. Bu testlerde tespit ettiğiniz boşlukları belgeleyebilir ve düzeltebilirsiniz. Benzer şekilde, yanlışlıkla yetkisiz erişimi önlemek için tüm güvenlik ve veri koruma stratejilerini sıklıkla güncellemelisiniz.

Bir olağanüstü durum kurtarma ekibini nasıl oluşturabilirsiniz?

Bir olağanüstü durum kurtarma ekibi BT uzmanları ve ekip için çok önemli olacak liderlik rollerindeki bireyler gibi uzmanlardan oluşan işbirlikçi ekibi içerir. Ekipte aşağıdaki kilit alanlarla ilgilenen biri olmalıdır.

Kriz yönetimi

Kriz yönetiminden sorumlu kişi, olağanüstü durum kurtarma planını hemen uygular. Diğer ekip üyeleri ve müşterilerle iletişim kurarlar ve olağanüstü durum kurtarma sürecini koordine ederler. 

İş sürekliliği

İş sürekliliği yöneticisi olağanüstü durum kurtarma planının iş etki analizinden elde edilen sonuçlarla uyumlu olmasını sağlar. Olağanüstü durum kurtarma stratejisine iş sürekliliği planlamasını da dâhil ederler. 

Etki kurtarma ve değerlendirme

Etki değerlendirme yöneticileri BT altyapısı ve iş uygulamaları konusunda uzmandır. Ağ altyapısını, sunucuları ve veri tabanlarını değerlendirir ve düzeltirler. Ayrıca aşağıdaki örnekler gibi diğer olağanüstü durum kurtarma görevlerini de yönetirler.

 • Uygulama ve entegrasyonları
 • Veri tutarlılığı bakımı
 • Uygulama ayarları ve yapılandırma

En iyi olağanüstü durum kurtarma yöntemleri nelerdir?

İşletmeler olağanüstü durum kurtarma planlaması yaparken aşağıdaki yöntemlerden birini veya birkaçını uygular.

Yedekleme

Verileri yedekleme tüm işletmelerin uyguladığı en kolay olağanüstü durum kurtarma yöntemlerinden biridir. Önemli verilerin yedeklenmesi verilerin şirket dışında, bulutta veya çıkarılabilir bir sürücüde depolanmasını gerektirir. Güncel tutmak için verileri sıklıkla yedeklemelisiniz. Örneğin, işletmeler AWS'ye yedekleme yaparak tüm veri türlerini koruyan esnek ve ölçeklenebilir bir altyapıya sahip olurlar. 

Veri merkezi olağanüstü durum kurtarma

Belirli türdeki doğal olağanüstü durumlarda uygun ekipman, veri merkezinizi koruyabilir ve hızlı olağanüstü durum kurtarmaya katkıda bulunabilir. Örneğin, yangın söndürme araçları ekipman ve verilerin bir yangın sırasında hayatta kalmasına yardımcı olur ve yedek güç kaynakları, elektrik kesintisi durumunda işletmelerin sürekliliğini destekler. Benzer şekilde AWS veri merkezleri, kendilerini insan kaynaklı ve doğal risklerden koruyan yenilikçi sistemlere sahiptir.

Sanallaştırma 

İşletmeler fiziksel olağanüstü durumlardan etkilenmeyen, şirket dışı sanal makineler (VM'ler) kullanarak verilerini ve operasyonlarını yedekler. İşletmeler olağanüstü durum kurtarma planının bir parçası olarak sanallaştırma ile bazı süreçleri otomatikleştirerek doğal bir olağanüstü durumdan daha hızlı kurtulur. Verilerin ve iş yüklerinin Amazon Esnek İşlem Bulutu (Amazon EC2) gibi sanal makinelere sürekli aktarımı etkili sanallaştırma için çok önemlidir. 

Hizmet olarak olağanüstü durum kurtarma

AWS Esnek Olağanüstü Durum Kurtarma gibi olağanüstü durum kurtarma hizmetleri sıra dışı bir durumda bir şirketin bilgisayar işlemlerini ve kritik iş operasyonlarını kendi bulut hizmetlerine taşıyabilir. Bu nedenle, şirket içi sunucular kapalı olsa bile normal işlemler sağlayıcının konumundan devam edebilir. Esnek Olağanüstü Durum Kurtarma buluttaki Bölgelerin çökmesine karşı da koruma sağlar. 

Soğuk bölge

Bir şirket bir doğal olağanüstü durumda kendi faaliyetlerini soğuk bölge olarak adlandırılan, nadiren kullanılan başka bir fiziksel konuma taşır. Bu sayede çalışanların çalışacak bir yeri olur ve iş fonksiyonları normal şekilde devam edebilir. Bu tür olağanüstü durum kurtarma önemli verileri korumaz veya kurtarmaz; bu nedenle bunun yanında başka bir olağanüstü durum kurtarma yöntemi kullanılmalıdır.    

Olağanüstü durum kurtarma konusunda AWS nasıl yardımcı olabilir?

Esnek Olağanüstü Durum Kurtarma, şirket içi ve bulut tabanlı uygulamaların hızlı ve güvenilir bir şekilde kurtarılmasıyla kesinti süresini ve veri kaybını azaltan bir olağanüstü durum kurtarma hizmetidir. RPO'nuzu saniyelere, RTO'nuzu sadece birkaç dakikaya indirebilir. Yazılım sorunları veya veri merkezi donanım arızaları gibi beklenmeyen olaylardan sonra işlemleri hızla kurtarabilirsiniz. Aynı zamanda esnek bir çözümdür, böylece çoğaltma sunucuları ekleyebilir veya kaldırabilir ve özel beceri setleri olmadan çeşitli uygulamaları test edebilirsiniz.

Esnek Olağanüstü Durum Kurtarma aşağıdaki avantajları içerir:

 • Boştaki kurtarma sitesi kaynaklarını kaldırarak maliyetleri düşürür, böylece yalnızca gerektiğinde tam olağanüstü durum kurtarma sitesi için ödeme yaparsınız
 • Bulut tabanlı uygulamaları AWS'de yerel olarak çalışacak şekilde dönüştürür
 • Uygulamaları dakikalar içinde, en güncel durumlarında veya güvenlik olayları durumunda önceki bir noktadan geri yükler

Hemen bir AWS hesabı oluşturarak AWS'de olağanüstü durum kurtarma hizmetini kullanmaya başlayın. 

AWS'de sonraki adımlar

Ürünle ilgili diğer kaynaklara göz atın
Disaster Recovery Services hakkında daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın