Genomik veri nedir?

Genomik veriler, bir organizmanın genomunun yapısı ve işlevi ile ilgili verilerdir. Genom, bir organizmanın büyümesi ve işlevini yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu tüm hücresel verilerdir. Genomik veriler, bir organizmanın genlerindeki moleküllerin dizilişi gibi bilgileri içerir. Ayrıca her genin işlevini, gen ifadesini kontrol eden düzenleyici unsurları ve farklı genler ile proteinler arasındaki etkileşimleri içerir. Biyologlar, genetikçiler ve veri bilim insanlarından oluşan küresel bir ağ, genomik verileri toplar. Bu ağın, önümüzdeki on yıl içinde eksabaytlarca (EB) genomik veri oluşturması beklenmektedir.

Genomik veri bilimi nedir?

Genomik veri bilimi, genetik ve hesaplamalı biyoloji araştırmalarını istatistiksel veri analizi ve bilgisayar bilimi ile birleştirir. Örneğin, genomik veri bilimcileri, hastalıkları araştırmak ve yeni tedaviler keşfetmek için DNA dizilerinden elde edilen verileri kullanır. Bu veriler, hastalıkla ilişkili genetik değişkenleri tanımlamalarına ve işlevlerini belirlemelerine yardımcı olur. 

Genomik veri bilimi, büyük genetik bilgi veri kümelerini analiz etmek için çeşitli hesaplama yöntemleri ve araçları gerektirir. Genomik veri bilimcileri, birden fazla veri türünü kapsamlı modellere entegre etmek için yöntemler geliştirmelidir. Bu modeller, bir bireyin genetik yapısına dayanarak yaygın hastalık riskini tahmin etmek gibi işlemler yapabilir.

Genomik veri paylaşımı nedir?

Genomik veri paylaşımı; kuruluşlar, araştırma kurumları ve bireyler gibi farklı varlıklar arasındaki genetik bilgi alışverişidir. Genomik araştırma ve veri analizi için veri alışverişine olanak tanır. 

Bilim insanları, genetik hastalıklara yönelik tedaviler geliştirmek, yeni genetik belirteçleri belirlemek ve kişiselleştirilmiş ilaçlar oluşturmak için paylaşılan verileri kullanır.

Genomik veriler genellikle Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) gibi kuruluşlar tarafından yönetilen güvenli veritabanları aracılığıyla paylaşılır. Bu veritabanları, araştırmacıların çeşitli kaynaklardan gelen genetik bilgilere erişmesine ve bu bilgileri analiz etmesine olanak tanır.

Genomik verilerde hangi bilgiler bulunur?

Genomik veriler genellikle aşağıdaki bilgileri içerir.

RNA

RNA, bir hücrede genetik bilgiyi taşıyan ve proteinleri oluşturan bir moleküldür. Bilim insanları; gen ifadesi, RNA etkileşimi ve çevirisi gibi uygulamalar için genomikte RNA'yı kullanır.

DNA

DNA, tüm canlı organizmaların genetik materyalidir. DNA dizisi, genlerin yapısı ve işlevi hakkında bilgi içerir. Bilim insanları, hastalığa neden olan mutasyonları tanımlamak ve karakterize etmek, genlerin nasıl etkileşime girdiğini anlamak ve yeni genleri keşfetmek için DNA verilerini inceler.

Proteinler

Proteinler, birçok hücresel süreçte yer alan amino asitlerden oluşan moleküllerdir. Proteinler; DNA dizilerinde, gen ifadesinde ve diğer hücresel aktivitelerde rol oynar. 

Genomik veriler neden toplanır?

Genomik veriler, genetik bilgilerin, organizmaların gelişme ve çalışma şeklini nasıl yönettiğini anlamak için toplanır. Genomik verilere ilişkin bazı pratik uygulamaları daha sonra ele alacağız.

Yaşam bilimleri araştırması

Bilim insanları, organizmaların evrimsel tarihini anlamak ve keşfetmek için genomik veriler toplar. Araştırmacılar, bazı türlerin evrimini izlemek için genetik bilgileri inceler ve türlerin değişen ortamlara nasıl uyum sağladığını öğrenir. Bilim topluluğu, genetik kodu inceleyerek genlerin birbirleriyle ve ortamla nasıl etkileşime girdiğine ilişkin öngörüler elde eder. Bu etkileşimlerin, bir organizmanın gelişimini ve sağlığını nasıl etkilediğini öğrenirler.

Genetik hastalık tanısı

Genomik veriler; kanser, genetik bozukluklar ve kalıtsal hastalıklar gibi genetik hastalıkları teşhis etmek ve izlemek için kullanılır. Bir hastalığın ve tedavinin ilerlemesini belirlemek için özel genetik belirteçler tanımlanır ve izlenir. Koruyucu sağlık hizmetleri de sorunları erken tedavi etmek ve sonuçları iyileştirmek için genomik araştırmalardan yararlanır.

İlaç geliştirme

Bilim insanları, hastalıkları veya tıbbi durumları araştırmak, ilaç hedeflerini belirlemek ve yeni tedaviler geliştirmek için insan genomik verilerini kullanır. Genomik veriler, bilim insanlarının etkili ilaçlar ve kişiselleştirilmiş tedaviler geliştirmesine ve ayrıca potansiyel ilaçları taramasına ve test etmesine yardımcı olur. 

AWS'nin şirketlere ilaç keşfi konusunda nasıl yardımcı olduğunu öğrenin »

Adli tıp

Adli tıp uzmanları, ceza davalarındaki şüphelileri belirlemek için genomik verileri inceler. DNA verileri şüphelileri suç mahallerine bağlayabilir ve masum insanları temize çıkarabilir. 

Popülasyon genetiği

Genomik veriler, popülasyon genetiğini ve evrimsel tarihi incelemek için kullanılır. Araştırmacılar, insan genom veri analizi yoluyla insan göçü ve nüfus gelişimi hakkında öngörüler edinir.

Genomik veri analizinde hangi teknolojiler kullanılır?

Genomik veri analizi, genetik verilerdeki örüntüleri ve eğilimleri belirlemek için çeşitli teknolojilerin kullanımını içerir.

Biyoinformatik araçlar

Biyoinformatik; biyokimya, genetik, fizyoloji ve moleküler biyoloji dahil olmak üzere biyolojinin tüm alanlarını bilgisayar bilimi, uygulamalı matematik ve istatistik ile birleştirir. Bilim insanları, genomik bilgileri analiz eden ve yorumlayan yeni algoritmalar ve yazılım araçları geliştirmek için biyoinformatikten yararlanır. Biyoinformatik araçlar, araştırmacıların farklı türlerden genomik verileri kıyaslamasına ve karşılaştırmasına, genomik dizileri tanımlamasına ve proteinlerin işlevini belirlemesine olanak tanır.

Makine öğrenimi

Makine öğrenimi, genomik verilerdeki genetik varyasyon, dizi motifleri ve düzenleyici unsurlar gibi örüntüleri tanımlar. Algoritmalar, genomik verileri farklı kategorilere ayırabilir, bir gen veya proteinin işlevini tahmin edebilir ya da hastalığa ilişkin biyobelirteçleri tanımlayabilir.

AWS'de makine öğrenimi hakkında bilgi edinin »

İstatistiksel yazılım

R veya SAS gibi istatistiksel bir yazılım, genomik verileri analiz eder ve sonuçları yorumlar. Genler veya özellikler arasındaki korelasyonlar gibi, verilerdeki örüntüleri tanımlayabilir. Yazılım, istatistiksel testler gerçekleştirir ve genomik modellerin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirler. Ayrıca genetik bozukluk riski gibi tahmine dayalı modeller de oluşturur. 

Dizileme teknolojisi

Yeni nesil dizileme (NGS) veya Sanger dizilemesi gibi dizileme teknolojileri, biyoinformatik araçları ve algoritmaları ile analiz edilecek veriler üretir. Bu teknolojiler, DNA ve RNA moleküllerini sıralar ve genetik varyasyonları tanımlamak, gen ifadesini analiz etmek ve mutasyonları tespit etmek için verileri kullanır.

Görselleştirme araçları

Veri görselleştirme teknolojileri, genomik verileri grafiksel olarak temsil ettiğinden araştırmacıların bu verileri anlaması ve yorumlaması kolay olur. Çizelgeler, grafikler veya haritalar gibi görsel öğeler, temel veri noktalarını vurgular ve karmaşık genomik veri kümelerini basitleştirir. Bilim insanları, ham genomik verilerden eyleme geçirilebilir öngörüler elde etmek için görsel temsilleri kullanır.

Görselleştirme hakkında bilgi edinin »

Büyük veri araçları

Büyük veri araçları, dağıtılmış bilgi işlem ortamlarında genomik diziler, gen ifadesi ve mutasyon verileri gibi büyük veri kümelerini işler, analiz eder ve depolar. Bu veriler daha sonra örüntüleri, korelasyonları ve anomalileri tanımlamak için kullanılabilir.

Büyük veri hakkında bilgi edinin »

Genomik veri yönetimindeki zorluklar nelerdir?

Hacim ve gizlilik, genomik veri yönetimi ile ilgili en önemli zorluklardan ikisidir.

Hacim

Genomik veri kümeleri çok geniştir ve bu nedenle, bunları yönetmek ve depolamak önemli bir zorluktur. Birkaç nedenden dolayı bu kümelerin geleneksel veritabanlarında depolanması zordur:

  • Veri çoğaltma oluşturan çoklu bağlantılara sahip genomik veriler oldukça karmaşıktır
  • Veriler sürekli büyür ve değişir ve bu nedenle sık güncellenmeleri gerekir
  • Gelişmiş algoritmalar, verilerin analiz için karmaşık şekillerde önceden biçimlendirilmesini gerektirir

Kuruluşlar, genomik verileri analiz etmek için büyük miktarda hesaplama gücü ve depolama kaynağına ihtiyaç duyar.

Gizlilik

Genomik veriler, bir bireyin sağlığı ve tıbbi geçmişi hakkındaki bilgileri içerir. Gizlilik, bilgilerin hassas doğası ve kötüye kullanım olasılığı nedeniyle önemli bir zorluktur.

Örneğin, genomik veriler belirli hastalık ve durumlara yakalanma riski yüksek olan bireyleri tanımlayabilir. Bu nedenle, veriler potansiyel olarak genetik bilgiye dayalı ayrım yapmak için kötüye kullanılabilir. Kötüye kullanımdan kaçınmak için işletmelerin genomik veri yönetiminde kontrollü erişim ve yüksek düzeyde güvenlik sağlaması gerekir.

AWS, genomik veri gereksinimlerinizi nasıl destekleyebilir?

Amazon Web Services (AWS) olarak, genomik veri gereksinimlerinizi desteklemek için Amazon Omics'i sunuyoruz. Omics, sağlık ve yaşam bilimleri kuruluşlarının genomik verileri hızlı ve verimli bir şekilde depolamasına, sorgulamasına ve analiz etmesine olanak tanır.

Zaman alan görevlerinizi düzene sokarak, genomik araştırmanızda daha hızlı ilerleme kaydedebilirsiniz. Sağlık sonuçlarını iyileştirmeye ve bilimsel ilerlemeyi hızlandırmaya odaklanabilirsiniz.

Araştırmanızda Omics'i kullanmanın avantajlarını burada bulabilirsiniz:

  • Biyoinformatik dosya biçimleriyle uyumlu sınırsız ve amaca yönelik olarak oluşturulmuş depolama
  • Ölçeklenebilir biyoinformatik iş akışları ve veri analizi
  • Genomik veri paylaşımı için veri iş birliği ve yönetişim

Hemen ücretsiz bir AWS hesabı oluşturarak AWS'de genomik verilerini kullanmaya başlayın.

AWS'de Sonraki Adımlar

Ürünle ilgili diğer kaynaklara göz atın
Analiz hizmetlerine göz atın 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın