Jeo-uzamsal veri nedir?

Jeo-uzamsal veriler veya coğrafi veriler, Dünya yüzeyindeki konumlarla ilgili bilgileri içeren verilerdir. Nesneleri, olayları ve diğer gerçek dünya olaylarını enlem ve boylam koordinatlarıyla tanımlanan belirli bir coğrafi alana eşleyebilirsiniz. Jeo-uzamsal veriler, konum bilgilerini belirli bir süre boyunca diğer iş veri kümelerinin özellikleri veya öznitelikleriyle birleştirir. Örneğin, jeo-uzamsal veriler bir arabanın nereye park edildiğini gösterebilir ve ayrıca hareket etmeye başladığında konumunu takip edebilir. 

Jeo-uzamsal görselleştirme nedir?

Jeo-uzamsal verileri kullanarak görselleştirmeler (haritalar ve 3B modeller gibi) oluşturduğunuzda, jeo-uzamsal görselleştirme yapmış olursunuz. Bilim insanlar bir konumun tam bir resmini oluşturmak için genellikle birkaç farklı kaynaktan alınan verileri bir araya getirir. Örneğin, verim potansiyeli en yüksek olan tarım arazilerini bulmak için toprak kalitesi, su kalitesi ve sıcaklık verilerini bir araya getirirler. 

Jeo-uzamsal görselleştirme; Dünya yüzeyindeki belirli temaların, örüntülerin ve trendlerin genel hatlarıyla anlaşılmasını sağlar. Çevreye dair öngörüler getiren bu tür görselleştirmeler, çevrenin insana ve doğal yaşama etkisini ortaya çıkarır. Jeo-uzamsal görselleştirme için genellikle etkileşimli 3B haritalar ve grafikler oluşturmak üzere jeo-uzamsal teknolojiler kullanılır. 

Jeo-uzamsal zeka nedir?

Jeo-uzamsal zeka, bilgiye dayalı karar süreçleri için jeo-uzamsal verilerin toplanmasını, analizini ve yorumlanmasını betimleyen bir terimdir. Bir konumu ve konumun fiziksel çevresini doğru şekilde yansıtmak üzere jeo-uzamsal verileri diğer zeka türleriyle (görüntüler, sinyal zekası ve insan zekası dahil) bir araya getirir. Örüntüleri tespit etmek, yükselen trendleri değerlendirmek, potansiyel tehdit ve riskleri tespit etmek ve verilere dayalı kararlar almak için jeo-uzamsal veri analizini kullanabilirsiniz. Jeo-uzamsal analiz; askeri planlama, acil müdahale ve çevre yönetimi alanlarında kritik öneme sahiptir.

Jeo-uzamsal veriler kullanmanın avantajlarından bazıları nelerdir?

Jeo-uzamsal teknolojileri kullanan işletmeler, aşağıda ana hatlarıyla belirttiğimiz çeşitli avantajlardan yararlanabilir. 

İyileştirilmiş doğruluk

Jeo-uzamsal veri sistemleri, bilgi toplamak için Küresel Konum Belirleme Sistemi (GPS), lazerler ve uzaktan algılama gibi karmaşık teknolojiler kullanır. Bu veriler, coğrafi konumların dijital haritaları ve 3B modelleri için temel oluşturur. Jeo-uzamsal verilerin artırdığı doğruluk; navigasyon, varlık yönetimi ve risk değerlendirmesi gibi çeşitli uygulamalara fayda sağlar.

Azalan maliyetler

Jeo-uzamsal teknolojiler birçok farklı şekilde maliyetlerden tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Örneğin, verilerin toplanmasını otomatikleştirmenize katkıda bulunabilir veya haritalama ve etüt projelerinin maliyetini azaltabilirler. Bu teknolojiler ayrıca varlık yönetimi ve kaynak tahsisi gibi süreçleri kolaylaştırmanıza yardımcı olarak verimliliğin ve maliyet tasarrufunun artmasına yardımcı olur.

Daha yüksek güvenlik

Çevredeki ortamları daha kapsamlı anlamanıza yardımcı olan jeo-uzamsal veriler sayesinde güvenliği artırabilirsiniz. Örneğin, riskleri ve tehlikeleri vurgulayan alanların 3B haritalarını oluşturabilirsiniz. Hava olayları, trafik sıkışıklığı veya doğal afetler nedeniyle yeni sorunlar ortaya çıkarsa haritalar da değişir ve uyarılar gönderir. 

Verimli kaynak yönetimi

Kaynak kullanılabilirliğini tespit ve analiz etmek, kaynaklara öncelik vermek ve kullanımı takip etmek için jeo-uzamsal verileri kullanabilirsiniz. Bunlar, kaynak tahsisi ve kullanımı hakkında daha bilgiye dayalı seçimler yapmanıza yardımcı olur. Dahası; su, ormanlar ve yaban hayatı gibi doğal kaynakları izlemek ve yönetmek için de jeo-uzamsal verileri kullanabilirsiniz.

Jeo-uzamsal uygulamaların örneklerinden bazıları nelerdir?

Birçok kurumsal işletme, müşterilerine yeni hizmetler sağlamak için jeo-uzamsal yazılımlar kullanır.

Arup, sürdürülebilir kentsel gelişme için çalışıyor

Arup, sürdürülebilir gelişime odaklanan bir işletmedir. Şirket, kentlerdeki ısı etkenlerini ölçmek için jeo-uzamsal verileri, Amazon SageMaker'ın makine öğrenimi imkanlarıyla bir araya getiriyor. Arup'un mühendislik ekipleri, müşterilerine sürdürülebilir kentsel planlama hakkında tavsiyelerde bulunmak için geçmişte imkansız olan analiz çalışmaları yürütüyor.

Arup'un SageMaker'ı nasıl kullandığı hakkında bilgi edinin »

Xarvio, dijital çiftçilik çözümleri oluşturuyor

Xarvio, çiftçilerin mahsul üretimini optimize etmelerine yardımcı olmak için dijital tarım ürünleri oluşturuyor. Şirket; jeo-uzamsal verileri, mahsul ve hastalık modelleriyle bir araya getiriyor. Bu, hem doğru zamanda isabetli agronomik önerilerin verilmesini hem de her bir tarlanın kendine özgü ihtiyaçlarının yönetilmesini mümkün kılıyor. SageMaker'ın jeo-uzamsal imkanlarını kullanan Xarvio, bu sayede her gün büyük hacimli uydu görüntülerini işleyebiliyor.

Xarvio'nun SageMaker'ı nasıl kullandığı hakkında bilgi edinin »

EarthOptics, toprak verilerini ölçüyor ve haritalandırıyor

EarthOptics bir toprak veri ölçüm ve haritalama şirketidir. Şirket, toprağın sağlığını ve yapısını kesin olarak ölçmek için tescilli sensör teknolojisi ile jeo-uzamsal veri analizinden yararlanıyor. SageMaker'ın sunduğu jeo-uzamsal makine öğrenimi imkanları sayesinde EarthOptics, toprakta karbon tutma algoritmalarının prototiplerini hızla oluşturma olanağı buldu. Ardından bu algoritmalar, Amerika Birleşik Devletleri genelindeki tarla ve çiftliklere dağıtıldı.

EarthOptics'in SageMaker'ı nasıl kullandığı hakkında bilgi edinin »

Geo.me, coğrafi kodlama maliyetlerini optimize ediyor

Geo.me, dijital haritalama ve jeo-uzamsal web hizmetleri sunan kurumsal bir SaaS sağlayıcısıdır. Geo.me, Amazon Konum Hizmeti'ni kullanarak müşterilerin yıllık coğrafi kodlama maliyetlerini %90'a kadar azaltmaya yardımcı oldu.

Geo.me'nin Amazon Konum Hizmeti'ni nasıl kullandığını okuyun >>

Jeo-uzamsal veri türleri nelerdir?

Vektör veriler ve raster veriler olmak üzere iki temel jeo-uzamsal veri türü vardır.

Vektör veriler

Vektör veriler, coğrafi özellikleri temsil etmek için noktalar, çizgiler ve çokgenler gibi dijital unsurları kullanan jeo-uzamsal bilgilerdir. Vektör veriler genellikle yollar, nehirler ve şehir sınırları gibi fiziksel özellikleri temsil eder. Vektör veriler haritalama, konum bilgileri ve navigasyon gibi jeo-uzamsal bilgi uygulamalarında geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Raster veriler

Rasterler, uzayı aynı boyutta hücrelerin oluşturduğu bir ızgara şeklinde tanımlayan jeo-uzamsal veri modelleridir. Izgaranın her bir hücresi, sıcaklık veya toprak kalitesi gibi konum bilgilerini temsil eder. Raster, bir harita görüntüsünün üstüne bindirilir. Örneğin uydu görüntülerinden, havadan çekilen dijital fotoğraflardan ve taranan haritalardan harita görüntüleri elde edilir. Raster verileri, aşağıda gösterildiği gibi dijital yükselti modelleri oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Jeo-uzamsal verileri toplamak için hangi teknolojiler kullanılır?

Coğrafi bilgileri oluşturmak ve depolamak üzere birkaç farklı teknoloji kullanılır. En popüler yöntemlerden bazılarını aşağıda ana hatlarıyla bulabilirsiniz.

Coğrafi bilgi sistemleri

Coğrafi bilgi sistemleri (GIS), tüm veri türlerini oluşturan, yöneten, analiz eden ve haritalayan yazılım sistemleridir. Bunlar konum verilerini, o konumda bulunan şeyler hakkındaki bilgilerle bir araya getirir. GIS, daha iyi anlamayı ve iş birliği yapmayı teşvik eden araçlar aracılığıyla, coğrafya bilimini uygulamalı olarak kullanır. Örneğin, bir alanın nüfusu, gelirleri ve diğer demografik özellikleri hakkında veriler toplamak ve sunmak için GIS teknolojisini kullanabilirsiniz. Ek olarak GIS, bölgelerin nüfus yoğunluğu veya arazi kullanımı gibi unsurlar açısından zaman içinde yaşadığı değişimleri de analiz edebilir.

Küresel Konum Belirleme Sistemi

Küresel Konum Belirleme Sistemi (GPS), jeo-uzamsal sistemler için gereken kesin konum verilerini toplar. GPS alıcıları, Dünya yüzeyindeki kesin konumları hesaplamak için bir uydu ağından radyo sinyalleri toplar. Jeo-uzamsal uygulamaların konum doğruluğunu artırmak ve zaman içindeki değişimleri takip etmek için GPS verilerinden yararlanabilirsiniz.

Dron teknolojisi

Dronlar, jeo-uzamsal verileri havadan fotoğraf, video ve diğer görüntüleri çekmek dahil birçok yoldan toplayabilir. Coğrafi alanların 3B modellerini oluşturabilir, arazi kullanımı ve çevre koşulları gibi konum bilgilerini elde edebilirsiniz. Dronları mesafe ve yükseklikleri ölçmek ve potansiyel riskleri tespit etmek için de kullanabilirsiniz.

AWS, jeo-uzamsal veri gereksinimlerinizi nasıl destekleyebilir?

Amazon SageMaker ile jeo-uzamsal makine öğrenimi (ML), veri bilimcilerin ve mühendislerinin jeo-uzamsal verileri kullanarak verimli bir şekilde model oluşturmalarını, eğitmelerini ve dağıtmalarını sağlar. Kullanıcılar, jeo-uzamsal uygulamaları daha hızlı ve geniş ölçekte çalıştırmak için coğrafi veri kaynaklarına, amaca özel tasarlanmış işlemlere, önceden eğitilmiş makine öğrenimi modellerine ve yerleşik görselleştirme araçlarına erişebilir.

SageMaker ile çeşitli avantajlardan yararlanabilirsiniz:

  • Çok sayıda jeo-uzamsal veri kaynağına kolay erişim.
  • Mevcut jeo-uzamsal veri koleksiyonunuzu dönüştürmek için önceden oluşturulmuş işlemlere ve yaygın kodlara erişim.
  • Geniş ölçekli jeo-uzamsal iş yüklerini hızla ön işlemeye tabi tutma.
  • Jeo-uzamsal tahminlerde bulunmaya başlamak için önceden oluşturulmuş modeller.
  • Jeo-uzamsal tahminlerden elde edilen öngörüler üzerinde iş birliği. Yerleşik görselleştirme araçlarını kullanabilirsiniz.

Amazon Konum Hizmeti, geliştiricilerin uygulamalara jeo-uzamsal veri ve konum işlevselliği eklemesine olanak tanır. Müşteriler verileri harita üzerinde görselleştirebilir, rota önerebilir, düz metin adreslerini coğrafi koordinatlara dönüştürmek için coğrafi kodlama kullanabilir, enlem ve boylam koordinatlarını adreslere dönüştürmek için ters coğrafi kodlama kullanabilir ve varlıkları hem izleyebilir hem de takip edebilir.

  • AWS hizmetleri ile sorunsuz entegrasyonlarla farklı kullanım durumları veya coğrafyalar için coğrafi verileri uygulamalarınıza kolayca entegre edin, uygulama geliştirmeyi hızla dağıtıp hızlandırın.
  • Kullanıcı gizliliğini ve hassas bilgileri koruyup uygulamanızın güvenlik risklerini azaltın.
  • Güvenilir veri sağlayıcılarından uygun maliyetli, yüksek kaliteli jeo-uzamsal verilere erişin.

Hemen ücretsiz bir AWS hesabı oluşturarak AWS'de jeo-uzamsal verileri kullanmaya başlayın.

AWS İçin Sonraki Adımlar

Ürünle ilgili diğer kaynaklara göz atın
Data lake'ler ve analiz hakkında daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console'da AWS ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın